Viết Đoạn Văn Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Viết Đoạn Văn Về Việc Học, Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

Bài luận 1. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Vocabulary:

Obvious (adj): Đương nhiên, hiển nhiên.

Proficient (adj): Thành thạo.

Aviation (n): Ngành hàng không.

Attempt (n): Nỗ lực.

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we – especially young people – to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Dịch:

Không nghi ngờ gì khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, việc chúng ta – đặc biệt là những người trẻ – học và giỏi tiếng Anh là điều hiển nhiên. Khi chúng ta thành thạo tiếng Anh, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để có được một vị trí tốt trong những ngành đòi hỏi nhân vân viên phải sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này như hàng không, du lịch lữ hành, kinh tế, vi tính..v..v. Nhiều người sẽ nghĩ rằng học tiếng Anh rất khó, nhưng những gì chúng ta cần làm là có được cho riêng mình những cách học và một sự nỗ lực. Việc sử dụng đúng những từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác đòi hỏi một quá trình dài, nhưng chúng ta luôn có thể sáng tạo ra những phương pháp học mới. Ngôn ngữ là một môn học khá dễ dàng vì nó gần như xuất hiện hằng ngày và ở tất cả mọi nơi chúng ta sống. Ví dụ như thay vì ghi lại hết những từ mới và lặp lại chúng một cách vô ích, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ những vật dụng ngay trong nhà chúng ta và những người xung quanh mình. Chúng ta có thể đến công viên hoặc tham gia vào những câu lạc bộ nói tiếng Anh để có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, và điều đó giúp chúng ta cải thiện ngữ pháp cũng như giọng nói. Sách, phim, bài hát, và báo bằng tiếng Anh cũng là những thứ giúp chúng ta làm quen với cách người nước ngoài sử dụng nó. Chìa khóa để học tiếng Anh là chúng ta không nên cố gắng nhớ toàn bộ những thứ ghi trong vở, mà chúng ta cần phải gặp và luyện tập nó ngoài đời thực. Phía trên là một số cách đơn giản để học tiếng Anh, và tôi tin chắc mỗi người chúng ta sẽ thành thục ngôn ngữ này khi chúng ta có một cách học đúng đắn cho riêng mình.

Bài luận 2. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh:

Vocabulary:

Compulsory (adj): Bắt buộc.

Boredom (n): Sự buồn chán.

Slang (n): Tiếng lóng.

Idiom (n): Thành ngữ.

English is my favorite subject and also the one that I am good at, so many of my friends had asked me about the way to learn it properly. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one in order to study it efficiently. I had discovered some of my own secret to learn it, and I had a big improvement since then. One of my hobbies is reading, and I choose English books to read in order to improve both my vocabulary and grammar. I read about the history, culture of England and the United States, novels of famous authors, and English news, all of them help me to gain a lot of new words as well as general knowledge. Besides, I never lose my interest in learning English because I know how to combine studying and entertaining. Instead of learning by hearts all the new words in boredom, I listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. By doing that, I know more about the different and the same things between English and Vietnamese, and it helps me to use English properly in each certain situation. I also connect with some international friends, and they are the best teacher to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. Besides, my confidence in speaking English also increases since I spend time to talk on the phone with them. I feel that I have made more positive changes since I had my very own ways to learn English, and that is the reason why I think each of us should be creative in learning it.

Dịch:

Tiếng Anh là môn học mà tôi yêu thích nhất và cũng là môn mà tôi học giỏi, vậy nên có nhiều bạn bè hỏi tôi về cách học nó đúng đắn. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh cả, nhưng mỗi người phải tự tìm cho mình một cách phù hợp để có thể học nó một cách hiệu quả. Tôi đã khám phá riêng cho mình bí mật để học nó, và tôi đã có sự tiến bộ to lớn kể từ đó. Một trong những sở thích của tôi là đọc sách, và tôi chọn sách tiếng Anh đọc để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Tôi đọc về lịch sử, văn hóa của Anh và Mỹ, tiểu thuyết của những tác giả lớn, và tin tức bằng tiếng Anh, tất cả chúng giúp tôi có được một lượng lớn từ mới cũng như kiến thức chung. Bên cạnh đó, tôi không bao giờ đánh mất niềm hứng thú trong việc học tiếng Anh bởi vì tôi biết kết hợp giữa học hành và giải trí. Thay vì học thuộc lòng từ vựng trong sự chán nản, tôi nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát cũng như phụ đề. Bằng cách làm như thế, tôi biết nhiều hơn về những thứ khác và giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, và nó giúp tôi sử dụng tiếng Anh một cách đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Tôi cũng kết nối với một vài người bạn quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất trong việc dạy tôi tiếng Anh. Tôi có thể học được một vài tiếng lóng, thành ngữ, và những thứ mà giáo viên bình thường không dạy cho học trò của họ. Bên cạnh đó, sự tự tin trong cách nói chuyện của tôi cũng được tăng lên kể từ khi tôi dành thời gian nói chuyện điện thoại với họ. Tôi cảm thấy rằng mình đã có nhiều sự thay đổi tích cực hơn kể từ khi có cách riêng để học tiếng Anh, và đó là lý do vì sao tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên sáng tạo trong việc học nó.

Viết Một Đoạn Văn Về Việc Học Tiếng Anh, Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả

học tiếng Anh​ Bài viết 1: Viết một đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh: Vocabulary: Compulsory (adj): Có tính bắt buộc. Element : Yếu tố. Complement (v): Bổ sung. Proactive (adj): Chủ động.

Nowadays, English is an international language, and most young people are learning this language with the hope of being able to communicate with people on over the world. English has become a compulsory subject at most schools, and a lot of people go to foreign language teaching centers to improve their skills. Learning English is not just limited in memorizing vocabulary and grammar, but it is also a process of training and improving listening, speaking, reading, and writing skill. We should focus on these four elements, because each skill will have the necessary content to complement the other three. We improve our speaking skill if we can listen to and understand what people say; and if we can master our vocabulary and grammar, we can write and read easily. Apart from spending the time to practice, we also need to be creative in learning English. Textbooks at schools and English-teaching centers are just basic steps, so we need to be proactive in finding more resources. There are a lot of movies, music and books written in English nowadays, and we can learn a lot from them. In short, learning English is a long process, but it will be easier if we can find the right and effective ways to learn.

Dịch: Hiện nay tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, và phần lớn giới trẻ đang theo học thứ tiếng này với hi vọng được tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè trên khắp thế giới. Tiếng Anh đã trở thành 1 môn học bắt buộc ở phần lớn các trường, và rất nhiều người tìm đến các trung tâm ngoại ngữ để nâng cao các kĩ năng của mình. Việc học tiếng anh không chỉ gói gọn trong việc ghi nhớ từ vựng và văn phạm, mà đó còn là cả một quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Chúng ta nên chú trọng đến cả bốn yếu tố trên, vì mỗi kĩ năng sẽ có những nội dung cần thiết để bổ sung cho cả ba phần còn lại. Chúng ta nghe tốt thì mới có thể nói tốt, chúng ta nắm vững từ vựng và văn phạm thì mới có thể viết và đọc dễ dàng. Ngoài việc dành thời gian để tập luyện, chúng ta còn cần phải có sự sáng tạo trong việc học tiếng anh. Sách giáo khoa ở trường và các trung tâm chỉ là những bước đi cơ bản, vậy nên chúng ta cần phải chủ động trong việc tìm kiếm thêm nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Hiện nay có rất nhiều phim, nhạc và sách được viết trong tiếng anh, và chúng ta hoàn toàn có thể học được nhiều điều từ chúng. Nói tóm lại, việc học tiếng anh là cả một quá trình dài, nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta tìm được cho mình những cách học phù hợp và hiệu quả.

Bài viết 2: Viết một đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh: Vocabulary: Harmonious (adj): Tính chất hài hòa. Flexible (adj): Linh hoạt. Context : Ngữ cảnh, bối cảnh.

Learning a new language is always a challenge for anyone, but learning English can become a harmonious combination of researching and entertainment if we are flexible. Besides stressful studying hours, we can still learn English even when we are entertaining. Learners can turn their hobbies such as reading, watching movies or listening to music into a powerful assistant in learning this language. While watching English movies, we can also listen to what the actors and actresses say in order to get familiar with the Western accent also as the way they use the sentence structure in a particular context. Next, we can learn more vocabulary and have a thorough understanding of grammar by reading English lyrics and books. On weekends, instead of playing games or hanging out with friends, we can spend some of our spare time to join the English clubs. These clubs provide an open English-communicating environment, enabling us to communicate confidently and recognize our mistakes. This can help us to be more interested in learning English, and talking to native speakers can encourage us to learn more about this language. In general, English is not too difficult for us to learn; however, we should know how to learn it properly in order to make the best use of it.

Dịch:

Viết Đoạn Văn Ngắn Miêu Tả Giới Thiệu Trường Học Bằng Tiếng Anh

Write a paragraph describe a school in English (Viết một đoạn văn ngắn về trường học bằng tiếng anh) The first school plays an important part in the impression of a child. To me, it’s Nguyen Thai Hoc primary school that grow me up. It is located at Ba Cu street, which is always busy in rush hour. I remember the first day going to school, I spend much of my time discovering the school instead of fear or newness to surrounding. There are a great number of classrooms equipped with new desk, wood table, large board, fan and modern projector. On the yard, there are many big evergreen trees, which provide shade to avoid the heat of summer. Terminalia catappa and flamboyant are two main kinds of tree in school area. Especially, in summer, the flamboyant blooms red flower and the student always pick and put it in a notebook so as to keep memory of their school. Besides, the school is known for its educational quality with a group of well-qualified and devoted teachers. At school, the student has a chance to acquire thorough knowledge of all subjects. Therefore, everyday going to school is happiness. Since we not only study in friendly environment but also play in cosy atmosphere. Although I no longer learn at the school, it obtains a lasting impression about my childhood with good friends.

Bản dịch Ngôi trường đầu tiên luôn đón vai trò quan trọng trong ấn tượng của một đứa trẻ. Đối với tôi, trường tiểu học NTH đã nuôi dưỡng tôi lớn lên. Trường toạ lạc trên đường Ba Cu, một con phố nhộn nhịp mỗi giờ tan tầm. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đén trường, tôi dành phần nhiều thời gian khám phá ngôi trường thay vì sợ hãi hay lạ lẫm với môi trường xung quanh. Có rất nhiều lớp học được trang bị bàn mới, ghế gỗ, bảng lớn, quạt và máy chiếu hiện đại. Trên sân trường, có rất nhiều cây xanh che bóng mát những ngày hè oi ả. Cây bàn và cây phượng là hai loại cây chính trong khuôn viên trường. Đặc biệt, vào mùa hè, cây phượng nở hoa đỏ rực và học sinh chúng tôi thường hái hoa phượng ép vào vở để lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường. Hơn nữa, trường học được biết đến bởi chất lượng giảng dạy với đội ngũ giáo viên được đào tạo tốt và cống hiến với nghề. Ở trường, hoc sinh có cơ hội tiếp thu nhiều kiến thức về mọi lĩnh vực. Bởi thế, mỗi ngày đến trường là một niềm vui bởi vì chúng tôi không những được học tập trong môi trường than thiện mà còn vui chơi trong không gian ấm cúng. Mặc dù tôi không còn học ở trường nữa, tôi vẫn còn những án tượng sâu sắc về ngôi trường và những ngừoi bạn ở đây.

st

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

BẠN MUỐN TẠO HỘI THI TRÊN MYALOHA

Cách Viết Bài Báo Khoa Học Bằng Tiếng Anh

Bài báo khoa học bằng tiếng anh là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học có tổ chức và logic, rất quan trọng và được mọi người rất đánh giá. Bài học tiếng anh này sẽ cung cấp các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo về kết quả nghiên cứu. Hy vọng rằng các nội dung của bài viết có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng trong việc viết một bài báo khoa học.

1. Các phần của một bài báo khoa học bằng tiếng anh

Một bài báo khoa học bằng tiếng anh mẫu bao gồm các thành phần như sau, được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài báo:

– Tựa đề (Title): Đây là tên của bài báo khoa học, cần ngắn gọn và phù hợp để chú dẫn (indexing)

– Tác giả (Authors) : Liệt kê tên những người thực hiện nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

– Địa chỉ thư tín (Postal address) : Phần địa chỉ đầy đủ của tác giả để người đọc có thể liên hệ được khi cần

– Tóm lược (Abstract) : Mô tả một cách vắn tắt vấn đề và kết quả đạt được

– Giới thiệu (Introduction) : Cho biết vấn đề nghiên cứu là vấn đề gì và giới thiệu các thông số, dữ kiện nghiên cứu

– Vật liệu và phương pháp (Materials and methods) sử dụng trong bài báo khoa học bằng tiếng anh : Bạn đã nghiên cứu vấn đề như thế nào và phải trình bày như thế nào để người đọc có khả năng thực hiện lại nghiên cứu của bạn.

– Kết quả (Results): Bạn đã tìm được kết quả gì từ việc nghiên cứu và trình bày số liệu đó

– Tài liệu tham khảo (References) : Liệt kê những tác giả, năm xuất bản và tên tài liệu… mà bạn đã sử dụng tham khảo để phát biểu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh của bạn.

(Các phần của một bài báo khoa học)

2. Hướng dẫn chi tiết cho các phần của một bài báo khoa học bằng tiếng anh

2.1 Tên đề tài (Title)

Tên đề tài là phần được chú ý nhiều nhất. Một tên đề tài tốt cần:

– Chứa ít từ ngữ nếu có thể được. Nhiều tạp chí yêu cầu tối đa 25 từ.

– Tên đề tài phản ánh chính xác về nội dung bài viết và dễ hiểu

– Hạn chế sử dụng động từ (verb).

– Bao gồm các từ khóa (keywords) quan trọng

– Tuân theo kiểu định dạng bài báo của nơi bạn định xuất bản

2.2 Tác giả trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Authors)

– Tên tác giả cần phải ghi đầy đủ, không sử dụng tên viết tắt

– Chỉ ghi tên người thật sự là tác giả đã tham gia viết bài

– Ghi tên tác giả theo thứ tự đóng góp quan trọng trong bài báo

– Ghi địa chỉ liên hệ của tác giả theo định dạng của nhà xuất bản

– Tên của tác giả chính ghi đầu tiếp theo là tên tác giả theo mức độ đóng góp cho nghiên cứu.

2.3 Phần tóm tắt trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Abstract)

Phần tóm tắt cần được viết theo kiểu khẳng định hơn là kiểu mô tả, tuân theo một số yêu cầu như sau :

– Ngắn gọn, xúc tích khoảng 200-250 từ tiếng Anh

– Tóm tắt mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp sử dụng, các kết quả chính của nghiên cứu

– Không sử dụng các chữ viết tắt trừ khi chúng là những thuật ngữ tiêu chuẩn chuyên ngành

– Không ghi tên tác giả và tài liệu tham khảo ở phần này

– Không ghi bất kỳ thông tin hoặc kết luận nào khác

– Phải ghi các kết quả tìm được một cách rõ ràng, mạch lạc

– Từ khóa (keywords) : Các từ khóa được liệt kê độc lập phần dưới tóm tắt, khoảng từ 3-5 từ khóa

(Viết phần giới thiệu)

2.4. Phần giới thiệu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Introduction)

Những điều cần nắm vừng khi viết phần giới thiệu :

– Trình bày các phạm vi và tính chất của các vấn đề đã được nghiên cứu

– Giải thích các mục tiêu và các phương pháp đã nghiên cứu

– Định nghĩa các thuật ngữ chuyên biệt hoặc chữ viết tắt đã sử dụng trong bài báo

– Trình bày logic và rõ ràng về giả thiết hoặc nguyên lý nghiên cứu

– Không nên viết quá hai trang giấy A4

2.5 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Materials and Methods)

Các nội dung gồm có trong phần này :

– Thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu của bạn

– Mô tả đầy đủ, chi tiết cách bố trí thí nghiệm

– Mô tả chính xác các đối tượng đã được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu

– Nêu chi tiết kỹ thuật, nguồn gốc, khối lượng và phương pháp chuẩn bị các vật liệu đã được sử dụng

– Trong bài báo không được trình bày mơ hồ về tên, chữ viết tắt

– Khối lượng sử dụng trong nghiên cứu phải ghi theo đơn vị tiêu chuẩn

– Mỗi bước thí nghiệm phải được trình bày rõ kể cả số lần lập lại

2.6 Kết quả nghiên cứu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Results)

Đây là phần cốt lõi của bài báo khoa học :

– Phát biểu đơn giản và rõ ràng nhất có thể

– Trình bày báo cáo số liệu trung bình cùng với sai số chuẩn hoặc độ lệch chuẩn

– Khi đã trình bày số liệu trong dạng bảng hoặc hình, không trình bày lặp lại số liệu trong phần viết

– Có thể trình bày số liệu khác có ảnh hưởng đến việc giải thích kết quả

– Đánh số và ghi tên tất cả bảng và hình theo thứ tự

– Các việc cần tránh trong mục này : lặp đi lặp lại số liệu, số liệu không có ý nghĩa thống kê, các bảng và hình không cần thiết hay các từ ngữ không cần thiết

Đây là phần khó nhất của bài báo mà bạn cần chú ý :

– Không lặp lại những gì đã đề cập trong mục lược khảo tài liệu

– Liên hệ các kết quả với các câu hỏi đã được đặt ra trong phần giới thiệu bài báo

– Cho thấy phần kết quả và giải thích phù hợp với nhau như thế nào

– Chỉ ra được ý nghĩa của kết quả nghiên cứu

2.8 Kết luận và đề nghị (Conclusions and recommendation)

– Chọn các luận cứ rõ ràng cho từng kết luận

– Đề xuất các nghiên cứu trong tương lai

2.9. Phần cảm tạ trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Acknowledgements)

Trong phần nầy bạn có thể ghi lời cám ơn tới các cơ quan hoặc cá nhân đã giúp bạn trong việc thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu, cũng có thể là người cho các lời khuyên khi thực hiện thí nghiệm, người giúp bạn đọc và góp ý cho bài báo.

2.10 Tài liệu tham khảo (References)

Đây là phần cuối của bài báo khóa học bằng tiếng anh, bạn hãy liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo mà bạn đã trích dẫn các nội dung của chúng trong bài viết.

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.