Viết Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Viết Đoạn Văn Về Việc Học, Cách Học Tiếng Anh Bằng Tiếng Anh

Bài luận 1. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Vocabulary:

Obvious (adj): Đương nhiên, hiển nhiên.

Proficient (adj): Thành thạo.

Aviation (n): Ngành hàng không.

Attempt (n): Nỗ lực.

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we – especially young people – to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Dịch:

Không nghi ngờ gì khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, việc chúng ta – đặc biệt là những người trẻ – học và giỏi tiếng Anh là điều hiển nhiên. Khi chúng ta thành thạo tiếng Anh, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để có được một vị trí tốt trong những ngành đòi hỏi nhân vân viên phải sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này như hàng không, du lịch lữ hành, kinh tế, vi tính..v..v. Nhiều người sẽ nghĩ rằng học tiếng Anh rất khó, nhưng những gì chúng ta cần làm là có được cho riêng mình những cách học và một sự nỗ lực. Việc sử dụng đúng những từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác đòi hỏi một quá trình dài, nhưng chúng ta luôn có thể sáng tạo ra những phương pháp học mới. Ngôn ngữ là một môn học khá dễ dàng vì nó gần như xuất hiện hằng ngày và ở tất cả mọi nơi chúng ta sống. Ví dụ như thay vì ghi lại hết những từ mới và lặp lại chúng một cách vô ích, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ những vật dụng ngay trong nhà chúng ta và những người xung quanh mình. Chúng ta có thể đến công viên hoặc tham gia vào những câu lạc bộ nói tiếng Anh để có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, và điều đó giúp chúng ta cải thiện ngữ pháp cũng như giọng nói. Sách, phim, bài hát, và báo bằng tiếng Anh cũng là những thứ giúp chúng ta làm quen với cách người nước ngoài sử dụng nó. Chìa khóa để học tiếng Anh là chúng ta không nên cố gắng nhớ toàn bộ những thứ ghi trong vở, mà chúng ta cần phải gặp và luyện tập nó ngoài đời thực. Phía trên là một số cách đơn giản để học tiếng Anh, và tôi tin chắc mỗi người chúng ta sẽ thành thục ngôn ngữ này khi chúng ta có một cách học đúng đắn cho riêng mình.

Bài luận 2. Viết đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh:

Vocabulary:

Compulsory (adj): Bắt buộc.

Boredom (n): Sự buồn chán.

Slang (n): Tiếng lóng.

Idiom (n): Thành ngữ.

English is my favorite subject and also the one that I am good at, so many of my friends had asked me about the way to learn it properly. There is no compulsory method to study English, but each person has to find the suitable one in order to study it efficiently. I had discovered some of my own secret to learn it, and I had a big improvement since then. One of my hobbies is reading, and I choose English books to read in order to improve both my vocabulary and grammar. I read about the history, culture of England and the United States, novels of famous authors, and English news, all of them help me to gain a lot of new words as well as general knowledge. Besides, I never lose my interest in learning English because I know how to combine studying and entertaining. Instead of learning by hearts all the new words in boredom, I listen to English songs, watch English movies and try to translate the lyrics as well as the subtitle. By doing that, I know more about the different and the same things between English and Vietnamese, and it helps me to use English properly in each certain situation. I also connect with some international friends, and they are the best teacher to teach me about English. I can learn some slang, idioms, and things that normal teachers do not teach their students. Besides, my confidence in speaking English also increases since I spend time to talk on the phone with them. I feel that I have made more positive changes since I had my very own ways to learn English, and that is the reason why I think each of us should be creative in learning it.

Dịch:

Tiếng Anh là môn học mà tôi yêu thích nhất và cũng là môn mà tôi học giỏi, vậy nên có nhiều bạn bè hỏi tôi về cách học nó đúng đắn. Không có một phương pháp bắt buộc nào để học tiếng Anh cả, nhưng mỗi người phải tự tìm cho mình một cách phù hợp để có thể học nó một cách hiệu quả. Tôi đã khám phá riêng cho mình bí mật để học nó, và tôi đã có sự tiến bộ to lớn kể từ đó. Một trong những sở thích của tôi là đọc sách, và tôi chọn sách tiếng Anh đọc để cải thiện cả từ vựng và ngữ pháp của mình. Tôi đọc về lịch sử, văn hóa của Anh và Mỹ, tiểu thuyết của những tác giả lớn, và tin tức bằng tiếng Anh, tất cả chúng giúp tôi có được một lượng lớn từ mới cũng như kiến thức chung. Bên cạnh đó, tôi không bao giờ đánh mất niềm hứng thú trong việc học tiếng Anh bởi vì tôi biết kết hợp giữa học hành và giải trí. Thay vì học thuộc lòng từ vựng trong sự chán nản, tôi nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh và cố gắng dịch lời bài hát cũng như phụ đề. Bằng cách làm như thế, tôi biết nhiều hơn về những thứ khác và giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, và nó giúp tôi sử dụng tiếng Anh một cách đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Tôi cũng kết nối với một vài người bạn quốc tế, và họ là những giáo viên tốt nhất trong việc dạy tôi tiếng Anh. Tôi có thể học được một vài tiếng lóng, thành ngữ, và những thứ mà giáo viên bình thường không dạy cho học trò của họ. Bên cạnh đó, sự tự tin trong cách nói chuyện của tôi cũng được tăng lên kể từ khi tôi dành thời gian nói chuyện điện thoại với họ. Tôi cảm thấy rằng mình đã có nhiều sự thay đổi tích cực hơn kể từ khi có cách riêng để học tiếng Anh, và đó là lý do vì sao tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên sáng tạo trong việc học nó.

Tổng Hợp Cách Viết Email Bằng Tiếng Anh Chuẩn

Ngày nay, việc sử dụng thư điện tử để giao tiếp rất phổ biến tuy nhiên làm sao để viết được một email đúng cách không phải ai cũng biết. Nhằm giúp các bạn tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu bài Tổng hợp cách viết email bằng tiếng Anh chuẩn.

1. Các bước để viết email bằng tiếng Anh chuẩn

Để viết email bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, bạn hãy tuân theo các bước cơ bản sau:

1 – Begin with a greeting (Bắt đầu bằng lời chào)

2 – Thank the recipient (Cảm ơn người nhận)

3 – State your purpose (Nêu rõ mục đích của bạn)

4 – End with a closing (Kết thúc thư)

Hãy chuẩn bị các bước để viết email bằng tiếng Anh chuẩn

2. Triển khai viết email bằng tiếng Anh chuẩn

– Begin with a greeting

Luôn mở đầu email của bạn bằng lời chào, chẳng hạn như “Dear John”. Nếu mối quan hệ của bạn với người nhận là quan hệ xã giao, nghi thức, hãy sử dụng họ của người nhận (Ví dụ: Dear Mr Price, Dear Mrs Beckamp…). Nếu mối quan hệ mang tính thân thiết hơn, bạn chỉ cần viết: “Hi Jack”… Còn nếu bạn không biết tên của nhận, hãy sử dụng “To whom it may concern” or “Dear Sir/Madam”.

– Thank the recipient

Nếu bạn sử dụng email để trả lời yêu cầu của khách hàng, bạn nên bắt đầu bằng một dòng cảm ơn. Ví dụ: nếu ai đó có câu hỏi về công ty của bạn, bạn có thể nói:”Thank you for contacting ABC Company”. Hoặc khi ai đó đã trả lời email của bạn, bạn cũng có thể sư dụng câu: “Thank you for your prompt reply” hoặc “Thanks for getting back to me”. Ngay cả khi đây là email đầu tiên, bạn vẫn có thể gửi lời cảm ơn tới người nhận: “Thank you for taking your time to read my email”. Trong bất kỳ trường hợp nào cám ơn người đọc khiến họ thoải mái và email của bạn trở nên lịch sự hơn.

– State your purpose

Với một số email, bạn có thể bỏ qua lời cảm ơn mà đi ngay vào mục đích chính. Ví dụ như: “I am writing in reference to …” hoặc “I am writing to enquire about …” Hãy nêu ra mục đích chính của bạn một cách ngắn gọn, lịch sự và dễ hiểu. Để có một email bằng tiếng Anh chuyên nghiệp bạn nên nhớ không dùng các câu quá dài, chú ý đến ngữ pháp, lỗi chính tả, dấu chấm câu hợp lý.

Bạn hãy nhớ viết rõ: I am writing to + verb…

Lưu ý: Trong email bằng tiếng Anh, chúng ta cần sử dụng văn phong trang trọng nên không viết tắt, không dùng “I’m…”

Đối với các mối quan hệ xã giao, mang tính nghi thức, chúng ta nên dùng các câu hỏi gián tiếp. Hãy sử dụng câu hỏi trực tiếp cho các mối quan hệ thân thiết.

* Making a request/ asking information (Thực hiện một yêu cầu/ hỏi thêm thông tin)

Ex:

I would appreciate it if you could please reply within three days.

(Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể vui lòng trả lời cho tôi trong vòng 3 ngày)

Please let me know how much the tickets cost and promotions

(Làm ơn hãy cho tôi biết giá vé và các chương trình khuyến mãi)

* Offering help/ giving information (Đề nghị giúp đỡ/ cung cấp thông tin)

Ex:

We are willing to arrange another meeting with the manager

(Chúng tôi sẵn sàng để sắp xếp một cuộc họp khác với người quản lý)

Should you need any further information, please to contact us

(Nếu bạn cần thêm bất kì thông tin nào, làm ơn liên hệ với chúng tôi)

* Complaining (phàn nàn)

Ex:

I am writing to express my dissatisfaction with your staff/ to complain about the quality of your produce

(Tôi viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng với đội ngũ nhân viên của bạn/ để than phiền về chất lượng sản phẩm của bạn)

Hãy viết email đúng chuẩn như hướng dẫn!

*Apologizing (Thư xin lỗi)

Ex:We would like to apologize for any inconvenience caused

(Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà chúng tôi đã gây ra)

Please accept our apologies for the delay

(Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì sự chậm trễ)

I am afraid I will not be able to attend the meeting tomorrow

(Tôi e rằng mình không thể tham dự cuộc họp ngày mai được)

* Attaching files (Đính kèm tệp)

Sử dụng email bằng tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng thêm tệp đính kèm, có thể là CV hay file tài liệu, file hình ảnh. Hãy ghi nhớ một số mẫu câu sau:

Ex:I am sending you the brochure as an attachment

(Tôi đã gửi cho bạn những tài liệu đính kèm)

Please find attached the file you requested

(Vui lòng tìm những thông tin đính kèm mà bạn đã yêu cầu)

I am afraid I cannot open the file you have sent me

(Tôi e rằng không thể mở được các tệp đính kèm mà bạn đã gửi cho tôi)

– End with a closing

Trước khi kết thúc email bằng tiếng Anh, bạn hãy lịch sự cảm ơn một lần nữa: “Thank you for your patience and cooperation” hoặc “Thank you for your consideration”. Sau đó bạn có thể viết tiếp: “If you have any questions or concerns, don’t hesitate to let me know” và “I look forward to hearing from you”. Cuối cùng bạn có thể sử dụng: “Best regards”, “Sincerely”, và “Thank you” và nhớ ghi rõ họ tên người gửi.

Lưu ý: Khi dùng Dear Ms/Mrs + surname ở đầu email bằng tiếng Anh thì sử dụng: Yours sincerely,

Khi dùng Dear Sir/madam ở đầu email bằng tiếng Anh thì sử dụng:Yours faithfully,

3. Một số từ viết tắt thường được sử dụng trong email bằng tiếng Anh

ASAP: as soon as possible (Càng sớm càng tốt)

CC: carbon copy (khi gửi thư cho nhiều hơn một người, nên thêm từ này để báo cho người nhận biết những ai sẽ nhận thư)

ENC: enclosure (khi gửi kèm theo thư những giấy tờ khác)

PP : per procurationem (Đây là tiếng La-tinh, nghĩa là bạn ký thay cho người khác khi viết thư; nếu họ không có mặt để tự ký)

PS: postscript (dùng khi bạn muốn thêm vài điều nữa sau khi bạn đã hoàn tất bức thư và đã ký tên, thông thường đối với thư viết tay)

PTO (informal): please turn over (chắc chắn rằng người đọc thư biết rằng bức thư còn được tiếp tục ở mặt sau)

RSVP: please reply (Vui lòng hồi đáp)

Với những hướng dẫn viết email bằng tiếng Anh trên, chúng tôi hi vọng bạn sẽ có được một bức thư điện tử chuyên nghiệp và hiệu quả nhất cho công việc cũng như giao tiếp của mình.

THANH HUYỀN

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Một Số Bài Viết Về Trường Học Bằng Tiếng Anh

Những bài viết tham khảo về trường học

Hello everyone, my name is Hao. I am twenty years old. I come from Ho Chi Minh City. Today, I’m happy to tell you about my school. It is very beautiful and big. There are twenty large classrooms and many function rooms in my room. My school has about one hundred twenty teachers and nearly a thousand students. Students in my school are very good. Our teachers teach very well.

At school, I learned many subjects such as Mathematics, Literature, English, Art, Music, … In Math, I learned to count. In English classes, I learn to speak English. In the Music lesson, I sing songs. In art classes, I paint. So about … In all themes, I like the best English because it is very interesting and important to me. On vacation, I have a lot of activities: skipping the wire, hiding and searching, chatting with friends, and so on. Every day at school is a happy day. I love my school very much.

Hello everyone. My name is Hao. I’m twelve years old. I am from Thu Duc distric, Ho Chi Minh City. At present, I feel very happy to tell everyone about my Junior high school. My Junior high school is Ngo Chi Quoc. It’s in Thu Duc district, Ho Chi Minh City. It’s very beautiful and large. There are fifty-one classrooms and about 5 function rooms in my school. My school has about two thousand students and one hundred teachers. Teachers in my school are teach very well.

At school, I learn 13 subjects are: Math, Literature, English, Physics, Biology, History, Geography, Music, Art, Civil Education, Home Economics (Technology), Computer Science and Physical Eduaction. In English classes, I learn how to speak English. In Music classes, I sing songs. In Art classes, I draw chúng tôi recess, my school has a lots activities : skipping rope, hiding and seeking, chatting with friends, playing marble and so chúng tôi day at school is a happy day. I love my school very much.

Hello, my name is Hao. I’m student, today i will talk about my school. This is my school. It is Quang Trung, it’s a high school. There are 20 classrooms in my school.

Each class has a projector. All teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say that my school is a “green school” beaucase every student and teacher is there to protect the environment. That is all.

I study in Hung Dao School which is one of the best schools of QuanG Ninh. It has a stone building. It has all facilities a good school should have-well furnished classrooms, laboratories, library and playground.

As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. These are well furnished. There are thirty four classrooms. Our labs are well equipped. Our library has books almost on all subjects. Our Librarian is also very helpful.

Our school, like all schools, has a prescribed uniform. We have to wear white or cream cotton shirts, light-blue trousers, black shoes and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in primary and middle classes and white shirts and light-grey skirts in higher classes. They have to tie white ribbon also.

In our school special attention is paid to behavior, cleanliness and punctuality. The most well behaved, neat and punctual student is awarded a prize at the Annual Day function. Our Principle is a strict disciplinarian. He takes the help of P. T. Teachers too. If any one violates the rules, and is not in uniform, or makes mischief, he gets punished. But he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us.

Our teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our note-books, help us when we need but if we are inattentive and don’t work properly, then we are punished.

Hello ! My name is Ly. I d like to tell you about my school .My school s name Tran Hung Dao secondary school . My school is on the street . It is very beautiful and very big. My school has a frontyard and a backyard . The frontyard has many flowers , trees , head flag , and a playground. the backyard has a play ground . My school has 40 teachers , 1000 students and 30 rooms.I hope I ll be good student of Tran Hung Dao secondaryschool . I love my school , my teachers and my friends very much . Because they are very friendly and always helf whenever I need.

Hey, there. My name is Huyen Anh. I’m 12 years old and I come from Thanh Hoa City. Well, today I’m gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School.It’s located in the centre of the city and it was built in 1994. My school is very big and it surrounded by many tall trees and houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thiry-two rooms are for classes, four rooms for the teachers and two rooms of computer.( Believe me it’s very huge).

All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure and love us like their own children( My favourite teacher is Mrs Hien, she is very sweet and kind. She knows us very well). There is a big school yard in front of the school. They ofen plant trees and flowers in the yard. That’s make our school more beautiful. And I love my school very much.

Viết Một Đoạn Văn Về Việc Học Tiếng Anh, Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả

học tiếng Anh​ Bài viết 1: Viết một đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh: Vocabulary: Compulsory (adj): Có tính bắt buộc. Element : Yếu tố. Complement (v): Bổ sung. Proactive (adj): Chủ động.

Nowadays, English is an international language, and most young people are learning this language with the hope of being able to communicate with people on over the world. English has become a compulsory subject at most schools, and a lot of people go to foreign language teaching centers to improve their skills. Learning English is not just limited in memorizing vocabulary and grammar, but it is also a process of training and improving listening, speaking, reading, and writing skill. We should focus on these four elements, because each skill will have the necessary content to complement the other three. We improve our speaking skill if we can listen to and understand what people say; and if we can master our vocabulary and grammar, we can write and read easily. Apart from spending the time to practice, we also need to be creative in learning English. Textbooks at schools and English-teaching centers are just basic steps, so we need to be proactive in finding more resources. There are a lot of movies, music and books written in English nowadays, and we can learn a lot from them. In short, learning English is a long process, but it will be easier if we can find the right and effective ways to learn.

Dịch: Hiện nay tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, và phần lớn giới trẻ đang theo học thứ tiếng này với hi vọng được tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè trên khắp thế giới. Tiếng Anh đã trở thành 1 môn học bắt buộc ở phần lớn các trường, và rất nhiều người tìm đến các trung tâm ngoại ngữ để nâng cao các kĩ năng của mình. Việc học tiếng anh không chỉ gói gọn trong việc ghi nhớ từ vựng và văn phạm, mà đó còn là cả một quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Chúng ta nên chú trọng đến cả bốn yếu tố trên, vì mỗi kĩ năng sẽ có những nội dung cần thiết để bổ sung cho cả ba phần còn lại. Chúng ta nghe tốt thì mới có thể nói tốt, chúng ta nắm vững từ vựng và văn phạm thì mới có thể viết và đọc dễ dàng. Ngoài việc dành thời gian để tập luyện, chúng ta còn cần phải có sự sáng tạo trong việc học tiếng anh. Sách giáo khoa ở trường và các trung tâm chỉ là những bước đi cơ bản, vậy nên chúng ta cần phải chủ động trong việc tìm kiếm thêm nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Hiện nay có rất nhiều phim, nhạc và sách được viết trong tiếng anh, và chúng ta hoàn toàn có thể học được nhiều điều từ chúng. Nói tóm lại, việc học tiếng anh là cả một quá trình dài, nhưng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta tìm được cho mình những cách học phù hợp và hiệu quả.

Bài viết 2: Viết một đoạn văn về việc học, cách học tiếng Anh: Vocabulary: Harmonious (adj): Tính chất hài hòa. Flexible (adj): Linh hoạt. Context : Ngữ cảnh, bối cảnh.

Learning a new language is always a challenge for anyone, but learning English can become a harmonious combination of researching and entertainment if we are flexible. Besides stressful studying hours, we can still learn English even when we are entertaining. Learners can turn their hobbies such as reading, watching movies or listening to music into a powerful assistant in learning this language. While watching English movies, we can also listen to what the actors and actresses say in order to get familiar with the Western accent also as the way they use the sentence structure in a particular context. Next, we can learn more vocabulary and have a thorough understanding of grammar by reading English lyrics and books. On weekends, instead of playing games or hanging out with friends, we can spend some of our spare time to join the English clubs. These clubs provide an open English-communicating environment, enabling us to communicate confidently and recognize our mistakes. This can help us to be more interested in learning English, and talking to native speakers can encourage us to learn more about this language. In general, English is not too difficult for us to learn; however, we should know how to learn it properly in order to make the best use of it.

Dịch: