Tự Học Toán Xác Suất Thống Kê / Top 15 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Englishhouse.edu.vn

Ôn Thi Toán “Xác Suất Thống Kê”

Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán (Statistics and Probability Theory) thường được gọi vắn tắt là “Xác suất thống kế”

1. Tại sao học ngành Marketing lại phải học môn “Xác suất thống kê”

Học toán “Xác suất thống kê” (XSTK) là môn học được đánh giá là khó nhằn với nhiều người học, thậm chí khi học ở năm 1 ĐH nhiều bạn cũng chẳng hiểu vì sao phải học toán và cụ thể là xác suất.

Thực tế là XSTK được xem là môn học thuộc khối kiến thức “Giáo dục đại cương” nhưng mức độ ứng dụng của môn học này trong cuộc sống và đặc biệt là ngành Marketing thì rất quan trọng, cụ thể là toàn bộ kiến thức trong lãnh vực “Thốn kê” sẽ được học chuyên sâu trong môn học “NGHIÊN CỨU MARKETING” và dựa trên nền tảng kiến thức này, người học có thể

Ví dụ cụ thể về một bài toán XS trong Marketing

Ví dụ cụ thể về một bài toán Thống kê trong Marketing

Để nghiên cứu về “Nhu cầu sử dụng bột giặt X” trong khu vực Quận Tân bình tại chúng tôi Trong khu vực có tổng cộng 4000 hộ gia đình, người ta tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 400 hộ gia đình và thu được kết quả như sau:

Nhu cầu (kg/tháng/hộ)0-11-22-33-44-55-66-77-8Số hộ10358613278311810

Ước lượng nhu cầu trung bình về bột giặt X của toàn khu vực quận Tân Bình trong vòng 1 năm với độ tin cậy 95%

Người làm kế hoạch Marketing muốn đạt được độ tin cậy 99% và độ chính xác là 4.8 tấn bột giặt X thì khi ước lượng nhu cầu trung bình về bột giặt X trong Q.Tân Bình cần phải khảo sát ít nhất bao nhiêu hộ gia đình?

2. Bài giảng chi tiết

Bài giảng Xác suất thống kê:

3. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập xác suất và hướng dẫn giải – file 1

Bài tập xác suất và hướng dẫn giải – file 2

Bài tập thống kê

Related

Bài Tập Xác Suất Thống Kê

, Student at Nha trang culture art and tourism college

Published on

1. BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để: a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình. b) Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình. Giải a) Gọi A là biến cố Học sinh bắt được đề trung bình: 1 20 1 30 C 20 2 P(A) C 30 3 = = = b) Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình. Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình. Khi đó: 1 1 2 20 10 20 2 30 C .C C 200 190 P(D) 0,896 C 435 + + = = = Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất? Giỏi 10A 10B Văn 25 25 Toán 30 30 Văn và Toán 20 10 Giải Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán. Ta có: Lớp 10A 25 30 20 7 P(V T) P(V) P(T) P(VT) 45 45 45 9 + = + − = + − = Lớp 10B: 25 30 10 P(V T) P(V) P(T) P(VT) 1 45 45 45 + = + − = + − = Vậy nên chọn lớp 10B. Bài 3: Lớp có 100 Sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất: a) Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ. b) Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết. 1 Lớp

2. c) Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ. d) Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn. Giải a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn. Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn. Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ. 50 45 10 P(C) P(A B) P(A) P(B) P(AB) 0,85 100 100 100 = + = + − = + − = b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết. P(D) 1 P(C) 1 0,85 0,15= − = − = c) 50 45 10 P(AB AB) P(A) P(B) 2P(AB) 2. 0,75 100 100 100 + = + − = + − = d) 50 10 P(AB) P(A) P(AB) 0,4 100 100 = − = − = Bài 4: Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ba bóng để dùng. Tính xác suất để: a) Cả ba bóng đều hỏng. b) Cả ba bóng đều không hỏng? c) Có ít nhất một bóng không hỏng? d) Chỉ có bóng thứ hai hỏng? Giải Gọi F là biến cố mà xác suất cần tìm và Ai là biến cố bóng thứ i hỏng a) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 1 1 P(F) P A A A P A P A /A P A / A A . . 12 11 10 220 = = = = b) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 1 3 1 2 9 8 7 21 P(F) P A .A .A P A P A /A P A / A A . . 12 11 10 55 = = = = c) ( )1 2 3 1 219 P(F) 1 P A A A 1 220 220 = − = − = d) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 1 2 1 3 1 2 9 3 8 9 P(F) P A .A .A P A P A /A P A /A A . . 12 11 10 55 = = = = Bài 5: Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái. a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư. b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư. c) Tính xác suất lấy được ít nhất một trái hư. d) Tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 trái hư. Giải Gọi X là số trái hư trong ba trái lấy ra. ( )X H 10,4,3: 2

3. a) 3 4 3 10 C 4 P(X 3) 0,03 C 120 = = = = b) 1 2 4 6 3 10 C C 60 P(X 1) 0,5 C 120 = = = = c) 3 6 3 10 C P(X 1) 1 P(X 1) 1 0,83 C ≥ = − < = − = d) P(X 2) P(X 0) P(X 1) P(X 2) 0,97≤ = = + = + = = Bài 6: Một gia đình có 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không có con trai. b) Có 5 con trai và 5 con gái. c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi X là số con trai trong 10 người con. Ta có: 1 X B 10, 2    ÷   : a) 0 10 0 10 1 1 1 P(X 0) C 2 2 1024     = = = ÷  ÷     b) 5 5 5 10 1 1 63 P(X 5) C 0,25 2 2 256     = = = = ÷  ÷     c) 5 5 6 4 7 3 5 6 7 10 10 10 1 1 1 1 1 1 P(5 X 7) C C C 2 2 2 2 2 2             ≤ ≤ = + + ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷             582 0,6 1024 = = Bài 7: Trọng lượng của 1 gói đường (đóng bằng máy tự động) có phân phối chuẩn. Trong 1000 gói đường có 70 gói có trọng lượng lớn hơn 1015 g. Hãy ước lượng xem có bao 3

6. X B(500;0,3): với 30.000 p 0,3 100.000 = = Kết quả giống như trên. Bài 10: Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn 100 giờ. 1) Chọn ngẫu nhiên 100 bóng để thử nghiệm, thấy mỗi bóng tuổi thọ trung bình là 1000 giờ. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn xí nghiệp sản xuất với độ tin cậy 95%. 2) Với độ chính xác là 15 giờ. Hãy xác định độ tin cậy. 3) Với độ chính xác là 25 giờ và độ tin cậy là 95% thì cần thử nghiệm bao nhiêu bóng? Giải Áp dụng trường hợp: 2 n 30,≥ σ đã biết 1) n = 100, x 1000, 1 95%, 100= γ = − α = σ = 2 (t) 1 95% 0,95 (t) 0,475φ = − α = = ⇔ φ = nên t 1,96α = 1 2 100 a x t 1000 1,96. 980,4 n 100 100 a x t 1000 1,96. 1019,6 n 100 α α σ = − = − = σ = + = + = Vậy với độ tin cậy là 95% thì tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà xí nghiệp sản xuất ở vào khoảng (980,4 ; 1019,6) giờ. 2) 15,n 100ε = = ( ) ( ) 15 100 t 1,5 t 1,5 0,4332 100 α α= = ⇒ φ = φ = (bảng F) Vậy độ tin cậy ( )1 2 t 0,8664 86,64%αγ = − α = φ = = 3) 25, 95%, 100ε = γ = σ = 6

7. Do 95%γ = nên t 1,96α = ( ) [ ] 22 2 2 2 2 t 1,96 .100 n 1 1 61,466 1 61 1 62 25 α   σ = + = + = + = + =   ε       Bài 11: Trọng lượng các bao bột mì tại một cửa hàng lương thực là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Kiểm tra 20 bao, thấy trọng lượng trung bình của mỗi bao bột mì là: 48 kg, và phương sai mẫu điều chỉnh là ( ) 22 s 0,5kg= . 1) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một bao bột mì thuộc cửa hàng. 2) Với độ chính xác 0,26 kg, xác định độ tin cậy. 3) Với độ chính xác 160 g, độ tin cậy là 95% . Tính cở mẫu n? Giải 1) Áp dụng trường hợp: 2 n 30,< σ chưa biết n = 20, x 48, 95%,s 0,5= γ = = 19 0,95 t 2,093αγ = ⇒ = (tra bảng H) n 1 1 n 1 2 s 0,5 a x t 48 2,093. 47,766 n 20 s 0,5 a x t 48 2,093. 48,234 n 20 α α − − = − = − = = + = − = Vậy với độ tin cậy là 95%, trọng lượng trung bình của một bao bột mì thuộc cửa hàng (47,766; 48,234) kg 2) 0,26,n 20ε = = n 1 0,26 20 t 2,325 2,3457 0,5α − = = ≈ Tra bảng H 97%⇒ γ = Vậy với độ chính xác 0,26 kg thì độ tin cậy là 97% 7

8. 3) 0,16kg, 95% t 1,96αε = γ = ⇒ = Do 95%γ = nên t 1,96α = ( ) ( ) ( ) [ ] 2 22 2 22 t s 1,96 . 0,5 n 1 1 37,51 1 37 1 38 0,16 α    = + = + = + = + =   ε       Bài 12: Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm xấu của một kho đồ hộp, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 hộp thấy có 11 hộp xấu. 1) Ước lượng tỷ lệ sản phẩm xấu của kho đồ hộp với độ tin cậy 94%. 2) Với sai số cho phép 3%ε = , hãy xác định độ tin cậy. Giải Ta có: n = 100, 11 f 0,11 100 = = 1) Áp dụng công thức ước lượng tỷ lệ: 94% 0,94 t 1,8808αγ = = ⇒ = (tra bảng G) ( ) ( ) 1 2 0,11 1 0,11 p 0,11 1,8808 0,051 100 0,11 1 0,11 p 0,11 1,8808 0,169 100 − = − = − = + = Với độ tin cậy 94%, tỷ lệ sản phẩm xấu của kho đồ hộp vào khoảng (0,051; 0,169) 5,1% p 16,9%⇒ < < 2) 3% 0,03ε = = ( ) n 0,03 100 t 0,96 f (1 f ) 0,11 1 0,11 α ε = = = − − ( ) ( )0,96 0,3315 2 t 2.0,3315 0,663 66,3%αφ = ⇒ γ = φ = = = Bài 13: 8

10. Vậy ta chấp nhận H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa là 5%, sức mua của khách hàng hiện nay không giảm sút. Bài 15: Theo một nguồn tin thì tỉ lệ hộ dân thích xem dân ca trên tivi là 80%. Thăm dò 36 hộ dân thấy có 25 hộ thích xem dân ca. Với mức ý nghĩa là 5%, kiểm định xem nguồn tin này có đáng tin cậy không? Giải Giả thiết H0: p = 0,8, H1: p 0,8≠ p là tỷ lệ hộ dân thực sự thích xem dân ca. p0 = 0,8 là tỷ lệ hộ dân thích xem dân ca theo nguồn tin. 25 n 36; f 0,69; 5% 36 = = = α = 5% 0,95 t 1,96αα = ⇒ γ = ⇒ = 0 0 0 f p n 0,69 0,8 36 t 1,65 t 1,96 p q 0,2.0,8 α − − = = = < = Chấp nhận H0. Kết luận: Với mức ý nghĩa là 5%, nguồn tin này là đáng tin cậy. 10

Cách Học Tốt Môn Xác Suất Thống Kê

Cách học tốt sác xuất thống kê hay nhất

Một môn học nếu bạn muốn học tốt thì điều tất nhiên là phải hiểu bài do đó các bạn phải thật sự tập trung cao độ để nghe giảng bài trên lớp. Khi các bạn lo ra ko nghe giảng bài hay xao lãng việc học, thì điều chắc chắn rằng các bạn sẽ bỏ sót những thông tin quan trọng trong bài học và sẽ lúng túng không biết phải ôn những nội dung bài gì. Khi các bạn gặp khó khăn trong việc giữ tập trung nghe giảng, hãy ngồi ở các hàng ghế đầu trong lớp và tham gia phát biểu xây dựng bài.

2. Học thuộc những khái niệm

Bất kì một môn học nào, điều đầu tiên mà các bạn cần ghi nhớ chính là những khái niệm. Đối với môn xác suất thống kê thì cũng như vậy là phải ghi nhớ những khái niệm, kiến thức nền tảng cơ bản nhất của môn học như tích phân, giới hạn sử, giải tích, hàm nhiều biến,… Các bạn nên cố gắng tìm các thông tin, các mối liên hệ giữa kiến thức bài học và bài tập để có thể nắm chắc được nội dung bài học sâu hơn.

Làm sao để có thể học tốt xác xuất thống kê

Với từng khái niệm riêng thì chúng đều có một hoặc nhiều đặc điểm khác nhau để cho bạn phân biệt nhanh và hiệu quả. Nếu các bạn không tập phân biệt được điều này thì chắc chắn rằng nội dung kiến thức môn xác suất thống kê sẽ trở nên rối mù. Vì thế các bạn hãy tập nhớ và hiểu vấn đề ngay từ lúc học ban đầu.

3. Lựa chọn phương pháp học

4. Về nhà ôn lại bài trên lớp

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì kiến thức bạn vừa mới học ở lớp và các bạn trông như sẽ rất dễ nhớ thì lại cho kết quả mau quên theo thời gian. Theo đó kết quả cho thấy rằng các bạn sẽ quên 80% lượng kiến thức được học ngày hôm trước điều đó đồng nghĩa rằng sau một tuần bạn sẽ chỉ còn nhớ một lượng kiến thức rất ít và khi đó bài giở ra hoàn toàn mới.

Mẹo học tốt xác xuất thống kê tại nhà

Thông thường các bạn học lại kiến thức khi các bạn đã quên nên việc ghi nhớ bài ko cao và sẽ lặp đi lặp lại việc quên bài. Nếu môn xác xuất thống kê được học hôm nay mà về nhà không ôn lại thì vào tuần sau bạn sẽ học khó vào. Do đó cách học giỏi môn xác suất thống kê là sau khi học xong ngay khi về nhà thì hãy thuộc lòng các bài của ngày hôm nay.

5. Đọc thật nhiều sách tham khảo

Môn xác suất thống kê có một phương pháp học tốt là đọc nhiều sách tham khảo để bổ sung nhiều kiến thức mới phong phú mà bạn chưa được học hay kiến thức mà bạn còn thiếu sót ở trường. Những cuốn sách tham khảo này sẽ nâng cao kiến thức cho môn xác suất thống kê đồng thời nó còn chứa đựng nhiều kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống.

6. Liên hệ với thực tiễn cuộc sống

Về lý thuyết môn xác suất thống kê thì nó mang phần lớn các vấn đề thực tế vào môn học vì vậy để tránh mơ hồ và đạt được kết quả cao trong môn học này các bạn cần liên hệ thực tế càng nhiều càng tốt hay là các bạn liên tưởng, tưởng tượng ra được hoàn cảnh thực tế mà bài toán đặt ra vấn đề cho bạn. Nếu làm được điều này thì một điều châc chắn là nó sẽ giúp bạn cảm thấy gần gũi, yêu thích môn học và dễ tiếp thu bài học hơn.

Bí quyết học xác xuất thống kê hay nhất

7. Ôn tập trước kì thi thật sớm

Một trong các cách học đạt hiệu quả nhất là các bạn nên ôn tập thường xuyên lượng kiến thức cũ lẫn mới để mỗi bài kiểm tra có thể làm tốt. Các bạn không được phép để tinh trạng ôn bài hôm trước thì hôm sau kiểm tra. Mức độ bài kiểm tra khó thì phải ôn tập trước đó nhiều ngày.

Cách học tốt môn xác suất thống kê

Tư vấn tìm gia sư 24/7

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

Email : info@vinagiasu.vn

Website : Vinagiasu.vn

@ Copyright 2010-2023 chúng tôi , all rights reserved

Loading…

? Gia Sư Môn Xác Suất Thống Kê

Chúng tôi sẽ cung cấp những giáo viên giỏi chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn Xác Suất Thống Kê. Gia sư sẽ chia sẽ những kinh nghiệm, hướng dẫn làm bài tập để rèn luyện kỹ năng giúp các bạn tự tin bước vào kỳ thi thật thoải mái không còn lo nghĩ phải ngồi gần người này người kia để hỏi han bài trong lúc thi.

Vì đây là một tật xấu mà khoảng 80% học sinh và sinh viên hay làm và xem nó là bình thường. Nhưng đó là một sự phụ thuộc và là một thói quen xấu cần loại bỏ.

Với phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu giúp học viên nhanh chóng hiểu bản chất của môn học, lấy lại kiến thức căn bản, thay đổi tư duy của các bạn theo hướng tích cực hơn về bộ môn xác suất này.

Giảng viên sẽ giúp bạn hiểu, yêu thích môn học hơn và đạt được điểm số cao trong các kì thi sắp tới.

1. Cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hệ chính quy tại, chức, đào tạo từ xa

2. Học viên có định hướng thi đầu vào cao học

3. Dèm kèm xác xuất thống kê online qua mạng cho sinh viên di du học nước ngoài.

Dạy từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn học viên có nhu cầu ôn thi hết môn, học phần, thi lên cao học…

✅ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẠI HỌC

🎰 Gia sư dạy xác suất thống kê đại học sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của vấn đề về lý thuyết xác suất & thống kê Môn học giúp sinh viên hiểu được vai trò và ứng dụng của Xác suất thống kê trong các ngành khoa học cũng như trong cuộc sống.

🎰 Kết thúc môn học sinh viên biết ứng dụng các mô hình xác suất & thống kê đơn giản cho các bài toán trong chuyên ngành, biết sử dụng phần mềm thống kê R, SPSS và áp dụng MS-EXCEL để xử lý dữ liệu.

🧩 Nội dung môn học

💹 Lý thuyết xác suất & thống kê,

💹 Các phương pháp phân tích phương sai,

💹 Các phép kiểm định giả thuyết thống kê,

💹 Phân tích tương quan tuyến tính đơn giản & và tương quan tuyến tính đa tham số.

💹 Sử dụng phần mềm thống kê SPSS, R và MS-EXCEL để xử lý dữ liệu bằng phương pháp thống kê dựa trên các kiến thức đã học của môn học Xác suất & Thống kê.

🌀 Kết quả đạt được

☁️ Nắm vững các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất.

☁️ Hiểu được khái niệm biến cố, quan hệ giữa các biến cố.

☁️ Hiểu được các công thức xác suất: định lý cộng xác suất, xác suất có điều kiện, biến cố độc lập, định lý nhân xác suất, công thức Bernoulli, công thức đầy đủ, định lý Bayes.

☁️ Vận dụng trong các bài toán thực tế.

☁️ Nắm vững khái niệm cơ bản về đại lượng ngẫu nhiên, véctơ ngẫu nhiên.

☁️ Hiểu được các khái niệm: đại lương ngẫu nhiên, hàm phân phối , hàm mật độ xác suất, véctơ ngẫu nhiên (rời rạc và liên tục), hàm của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của véctơ ngẫu nhiên.

☁️ Vận dụng trong các bài toán thực tế.

☁️ Nắm vững các khái niệm cơ bản về phân bố xác suất.

☁️ Hiểu được các khái niệm: phân bố nhị thức, phân bố siêu bội, phân bố Poisson, phân bố đều, phân bố chuẩn. Hiểu được định lý giới hạn trung tâm, các công thức tính gần đúng .

☁️ Phân biệt được các phân bố khác nhau,ứng dụng cho các bài toán cụ thể.

☁️ Nắm vững các khái niệm về lấy mẫu và phân bố xác suất của mẫu.

☁️ Hiểu được các các khái niệm: phân bố xác suất của trung bình mẫu, phân bố xác suất của các mẫu tỉ lệ, ước lượng điểm và ước lượng khoảng.

☁️ Phân biệt các phân bố khác nhau trong các mô hình khác nhau, ứng dụng trong bài toán cụ thể.

☁️ Nắm vững các nguyên lý về kiểm định giả thuyết thống kê.

☁️ Hiểu được các nguyên lý của kiểm định giả thiết thống kê, các loại kiểm định: z-test , t-test và F-Test, các trường hợp kiểm định: có tham số, phi tham số, đồng nhất.

☁️ Lựa chọn, phân tích cho mỗi mô hình cụ thể.

☁️ Phân tích, so sánh phương sai của các yếu tố khác nhau.

☁️ Hiểu được cách so sánh phương sai của hai không gian chuẩn. Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích phương sai ba yếu tố.

☁️ Áp dụng cho các bài toán cụ thể

☁️ Phân tích tương quan và hồi quy

☁️ Hiểu được các phương pháp bình phương bé nhất và cách phân tích tương quan và hồi qui, hồi qui bội.

☁️ Áp dụng cho các bài toán cụ thể

☁️ Nắm vững các kiểm định phi tham số.

☁️ Hiểu được phân bố khi-bình phương (2), các loại kiểm định: Sign test, Run test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test.

☁️ So sánh các phân bố khác nhau. Áp dụng cho các bài toán cụ thể

✅ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ CẤP TỐC

📖 Môn học Xác suất thống kê nghiên cứu tìm ra quy luật chi phối và đưa ra các phương pháp tính toán khả năng xuất hiện của các hiện tượng, biến cố ngẫu nhiên.

📖 Ngày nay, Xác suất thống kê đã trở thành một ngành toán học quan trọng cả về phương diện lý thuyết và ứng dụng. Nó là công cụ không thể thiếu được mỗi khi ta nói đến dự báo, bảo hiểm, mỗi khi cần đánh giá các cơ may, các nguy cơ rủi ro.

📖 Xác suất thống kê cho chúng ta thấy được qui luật của những cái ngẫu nhiên để rồi lượng hóa chúng. Trong nghiên cứu khoa học, ta dùng xác suất thống kê để kiểm định tính chính xác của mô hình, kiểm định độ tin cậy của thang đo…

📖 Trong kinh tế, xác suất thống kê giúp ta lựa chọn phương án sao cho lợi nhuận nhiều nhất với độ rủi ro ít nhất. Xác suất thống kê cũng có vai trò quan trọng trong việc lập mô hình phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh và các quá trình khác.

🎲 Trước hết gia sư sẽ chuẩn bị kiến thức nền thật vững như: giải tích tổ hợp, giới hạn, tích phân, hàm nhiều biến … Trong các môn Toán thì Xác suất thống kê khá gần gũi với thực tế, vì vậy các bạn cố gắng tìm các liên hệ giữa bài tập, bài học, công thức với thực tế để có thể nắm được kiến thức vững hơn và sâu hơn.

🎲 Giáo viên sẽ giúp bạn hiểu bản chất các công thức được học chứ không nên học thuộc hết các công thức. Ví dụ, trong phần ước lượng khoảng có 24 công thức, để nhớ hết được hết các công thức này là một vấn đề khó khăn. Nhưng các bạn phải chú ý, chỉ cần nhớ 01 qui tắc chung khi xây dựng ước lượng khoảng và phân phối xác suất của các thống kê mẫu.

🎲 Vậy học chương ước lượng chỉ là học qui tắc thành lập ước lượng. Các công thức đều được suy ra từ qui tắc này và các phân phối xác suất.Tương tự cho phần kiểm định, chúng ta chỉ cần học qui tắc kiểm định và nhớ về phân phối xác suất của tiêu chuẩn kiểm định được chọn.

🎲 Nhiều bạn nghĩ môn học Xác suất thống kê rất mơ hồ nhưng thật ra khi tìm hiểu kỹ về nó rồi thì sẽ thấy chúng gần với thực tế bởi vì chúng mang những vấn đề thực tế vào bài toán vì vậy hãy cố gắng liên hệ thực tế hay ít nhất là tưởng tượng ra được hoàn cảnh thực tế mà bài toán đặt ra cho các bạn như vậy các bạn sẽ thấy nó dễ học bởi vì cái gì gần gũi với thực tế thì dễ tiếp thu hơn mà phải không nào?

🎲 Đa phần các bạn không phân biệt được khi nào dùng chỉnh hợp khi nàp dùng tổ hợp đúng không? Gia sư sẽ mách cho bạn 1 cách để nắm vững nhanh phần này: Bạn hãy đọc lại công thức xác suất thống kê sau đó tìm xem 1 bài mẫu có lời giải và sau khi xem xong cách giải thì tự hỏi vì sao người giải lại dùng chỉnh hợp mà không dùng tổ hợp và ngược lại.

✅ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

📋 Xác suất và thống kê là các khoa học có tính thực tiễn vô cùng to lớn, các khoa học này xuất hiện hầu hết trong các bài toán kinh tế và kĩ thuật, từ nghành nông nghiệp đến công nghiệp cũng như trong các lĩnh vực khoa học xã hội.

🗃️ Ứng dụng của thống kê trong các nghành khoa học:

🗄️ Các kỹ thuật thống kê được sử dụng trong một loạt các nghiên cứu khoa học và xã hội, bao gồm: ngành sinh học, tính toán sinh học, tính toán xã hội học, hệ thống sinh học, khoa học xã hội và nghiên cứu xã hội. Một số lĩnh vực sử dụng điều tra thống kê được áp dụng rộng rãi rằng họ có chuyên môn. Những ngành này bao gồm:

🔘 Khoa học tính toán bảo hiểm (đánh giá rủi ro trong các ngành công nghiệp bảo hiểm và tài chính).

🔘 Ứng dụng thông tin kinh tế.

🔘 Thiên văn học (đánh giá thống kê của dữ liệu thiên văn).

🔘 Sinh học.

🔘 Thống kê kinh doanh.

🔘 Hóa học (phân tích dữ liệu hóa học).

🔘 Khai thác dữ liệu (áp dụng thống kê và nhận dạng mẫu để khám phá tri thức từ dữ liệu).

🔘 Dân số học.

🔘 Kinh tế học (phân tích thống kê các số liệu kinh tế).

🔘 Thống kê năng lượng.

🔘 Thống kê kỹ thuật.

🔘 Khoa học nghiên cứu bệnh dịch (phân tích thống kê của bệnh).

🔘 Địa lý và hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt trong phân tích không gian.

🔘 Xử lý hình ảnh.

🔘 Thống kê y tế.

🔘 Thống kê về hành vi, tâm lý.

🔘 Độ bền cơ khí.

🔘 Thống kê xã hội.

🔰 Ngoài ra còn có các loại cụ thể của phân tích thống kê, các thuật ngữ chuyên ngành thống kê và các phương pháp thống kê:

⭕ Thống kê đa biến

⭕ Phân lớp thống kê

⭕ Phân tích dữ liệu có cấu trúc (thống kê)

⭕ Mô hình phương trình cấu trúc

⭕ Phương pháp điều tra

⭕ Phân tích sự tồn tại

⭕ Thống kê trong các môn thể thao khác nhau, đặc biệt là bóng chày và bóng bầu dục. …

✳️ Thống kê là một công cụ quan trọng trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Nó được sử dụng để hiểu hệ thống đo lường biến động, kiểm soát quá trình (như trong kiểm soát quá trình thống kê hoặc thông qua hệ thống), cho dữ liệu tóm tắt, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nó đóng vai là một công cụ quan trọng, và là công cụ duy nhất đáng tin cậy.

✅ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ ONLINE

💱 Bạn sẽ học được gì

📈 Kiến thức cơ bản về Xác suất thống kê, cách việc xây dựng mô hình XSTK

📈 Ứng dụng của XSTK trong phân tích số liệu, tổng hợp và kết luận về số liệu

📈 Hiểu rõ ý nghĩa đằng sau các công thức

📈 Hệ thống bài tập kiểm tra kiến thức

📈 Gia sư dạy xác suất thống kê online sẽ ôn lại kiến thức cơ bản bậc THPT về toán học (đạo hàm, tích phân) sẽ giúp học viên tiếp cận bài giảng dễ dàng hơn.

📊 Các nội dung chính bao gồm:

📁 Xác suất: Tính toán xác suất, xác suất có điều kiện và định lý Bayes, sự độc lập xác suất, hàm phân phối xác suất rời rạc và liên tục, luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm.

📁 Thống kê mô tả: Các phương pháp để mô tả số liệu cơ bản, từ đó đưa ra được đặc trưng của số liệu, phục vụ phân tích.

📁 Thống kê suy diễn: Phương pháp suy diễn thống kê để đưa ra kết luận và ước lượng của số liệu, gồm có ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thống kê.

✅BẢNG GIÁ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI NHÀ

1 tuần dạy

1 buổi

Mức giá

400,000

1 tuần dạy

2 buổi

Mức giá

800,000

1 tuần dạy

3 buổi

Mức giá

1,200,000

1 tuần dạy

4 buổi

Mức giá

1,600,000

1 tuần dạy

5 buổi

Mức giá

2,000,000

🍀 Mức giá trên là mức giá chung để tham khảo tuy nhiên tùy theo khu vực và các cấp độ khác nhau và yêu cầu cụ thể của học viên mức phí sẽ có sự thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

✅ TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :

Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 0902 968 024 hoặc 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :

Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

✅ GIA SƯ XÁC SUẤT THỐNG KÊ TPHCM

Cô : PHAN THI KIỀU OANH Sinh năm : 1987 Địa chỉ : Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại : … Email : … Giới tính : Nữ Số CMND : … Tốt nghiệp Thạc Sỹ Kinh Tế chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán của trường ĐHKT HCM Dạy môn: Kế toán, gia sư kế toán tài chính , Kinh tế lượng, gia sư kinh tế vi mô, vĩ mô , gia sư xác suất thống kê

Cô : NGUYỄN VI NHÂN Sinh năm : 1975 Điện thoại : … Email : … Số CMND : …………………. Tốt nghiệp thạc sỹ trường ĐH Kinh Tế chuyên ngành Kiểm Toán Địa chỉ : Đường Lý Thường Kiệt Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh Dạy môn: Kế toán, gia sư kế toán tài chính, Kinh tế lượng , gia sư kinh tế vi mô, vĩ mô, gia sư xác suất thống kê

Thầy : TRẦN TUẤN THANH Sinh năm : 1984 Số CMND : ………………………….. Điện thoại : ……………………………….. Email : …………………………… Đang dạy trường : …………………. Gia sư xác suất thống kê Địa chỉ : Đường Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cô: Lê Thị Kim Hương Sinh năm : 1993 Số điện thoại: … Số CMND : … Email : … Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán trường Đại học sư phạm TP.HCM Dạy môn gì : Toán cao cấp, toán thống kê , gia sư xác suất thống kê Địa chỉ : Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Cô : HOÀNG ĐÔNG GIANGSinh năm : 1991Số CMND : …Giảng viên trường : …Dạy môn : Toán bằng Tiếng Anh , gia sư kinh tế vi mô, vĩ mô, gia sư xác suất thống kê

Thầy : Lê Nhật Tân Sinh năm : 1985 Số điện thoại: … Số CMND : … Email : … Tốt nghiệp tiến sĩ Toán ứng dụng ở Úc Giảng viên trường: … Dạy môn gì : Toán Cao cấp, Thống kê, Xác suất, Kinh tế lượng, gia sư kinh tế vi mô, vĩ mô, Gia sư toán cao cấp, gia sư xác suất thống kê Địa chỉ : Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức

✅ TUYỂN GIA SƯ XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI TPHCM

✅ Giáo viên dạy môn xác suất thống kê cho sinh viên viên du học Trung Quốc về nghỉ tết, giáo viên có thể dạy theo giáo trình của mình để học viên nắm kiến thức rồi học viên tự dịch ra tiếng Trung để áp dụng vào chương trình học hoặc học viên dịch giáo trình của học viên qua tiếng Việt để giáo viên dạy bằng tiếng Việt bình thường 🌍 Đường Song Hành, Phường 10, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh 🔆 Số học viên : 1 🔆 Học viên: Nữ 🔆 Tuần dạy: 3 buổi, đến tháng 03/2023 học viên đi 🕡Thời gian : Sắp xếp 🔆 Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm 💲 Mức lương : 500.000đ/buổi – 1.5 tiếng 🔆 Tình trạng lớp : Cần gấp

✅ GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI HÀ NỘI

Cô : TRẦN THỊ HƯƠNG GIANGSinh năm : 1991Đang dạy trường : …………………………Điện thoại : ………………………Email : ……………………………….Tốt nghiệp trường ĐH KHTN Hà Nội chuyên ngành Xác Suất Thống KêĐường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

✅ TUYỂN GIA SƯ DẠY XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI NHÀ

Để đăng ký thông tin tìm việc gia sư dạy xác suất thống kê tại nhà các bạn nhắn tin qua Zalo, Viber bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647 sẽ tìm ra được Zalo, Viber hoặc Facebook: chúng tôi và bạn nhắn qua đó hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc nhân viên Tâm Tài Đức sẽ tư vấn cho bạn.

✅ TÌM GIA SƯ GIẢI CÁC ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ✅ KHÁI NIỆM MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Môn học Xác suất thống kê nghiên cứu tìm ra quy luật chi phối và đưa ra các phương pháp tính toán khả năng xuất hiện của các hiện tượng, biến cố ngẫu nhiên.

Tuy nhiên đa số các bạn sinh viên lại gặp khó khăn bởi môn học này. Có rất nhiều bạn sinh viên phải thi lại và đóng tiền học lại môn học này vì điểm thi không đạt, khiến cho các bạn trở nên sợ môn học này hơn. Đến với dịch vụ gia sư dạy kèm xác suất thống kê tại nhà. Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đó.

✅ TẬP CÁC KÝ HIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Cách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Giải Bài Tập Xác Suất Thống KêBài Giải Bài Tập Xác Suất Thống KêBộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống KêGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại HọcBộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời GiảiBài Giải Xác Suất Thống KêLy Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi GiaiGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao VănGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê ToánGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống KêBài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2

Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải,Bài Giải Xác Suất Thống Kê,Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2,Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội,Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất,Bài Giải Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố,Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện,7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất,Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê,ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Bt Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án,Xác Suất Thống Kê Y Học,ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Y Học Huế,Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê Ftu,Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Đáp án Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược,Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Đề Cương Xác Suất Thống Kê,Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học,Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm,Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh,Tài Liệu Xác Suất Thống Kê,Sách Học Xác Suất Thống Kê,Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê,Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê,Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Sách Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm,Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ,Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3,Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc,Bài Tập Xác Suất Thống Kê Kinh Tế Quốc Dân,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học,On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,Xac Suat Thong Ke Dieu Duong,Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy,Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Kinh Tế Quốc Dân,Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust,Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê,Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,Công Thức Xác Suất Thống Kê,Giáo Trình Xác Suất Thống Kê,Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,

Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải,Bài Giải Xác Suất Thống Kê,Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2,Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội,Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất,Bài Giải Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố,Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện,7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất,Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê,ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Bt Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án,Xác Suất Thống Kê Y Học,ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Y Học Huế,Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê,