Tự Học Tiếng Anh Ung Dung / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Ung Dung Sap 2000 V14 De Xac Dinh Noi Luc

, sinh vien at Đại Học Giao Thông Vận Tải

Published on

Ung dung sap 2000 v14 de xac dinh noi luc

1. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 68 TRAO ĐỔI ỨNG DỤNG SAP2000 – V14 ĐỂ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN CỦA HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG  CN. Nguyễn Tấn Vân – Cựu SV Khoa kỹ thuật Xây Dựng  CN. Trần Hữu Trọng – Khoa kỹ thuật Xây Dựng 1. Đặt vấn đề Hiện nay phần mềm kết cấu Sap 2000 với nhiều phiên bản mới đang được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trong các trường đại học khối kỹ thuật xây dựng nói chung. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực và đáng tin cậy trong việc tính toán và phân tích các dạng kết cấu xây dựng. Đã có rất nhiều những nghiên cứu ứng dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 trong triển khai thực tế, cũng như trong quá trình phục vụ giảng dạy và học tập. Trong khuôn khổ giới hạn của bài viết này chỉ đề cập đến việc sử dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 với phiên bản V14 để xác định nội lực trong một số bài toán đơn giản của hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động: hệ dầm, hệ khung ghép và dàn phẳng. Với việc trình bày khá chi tiết việc khai báo một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các liên kết cùng với những ví dụ minh họa cụ thể. Bài viết sẽ góp phần giúp ích cho sinh viên đang học môn học cơ học kết cấu 1 – phần hệ tĩnh định có một cách nhìn nhận tổng quát hơn, hệ thống hóa kiến thức đang học, đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm để phục vụ cho việc học, cụ thể là giải các bài toán và kiểm tra quá trình giải tay của mình bằng phần mềm Sap 2000. 2. Nội dung 2.1. Khai báo tải trọng 2.1.1. Khai báo Mômen tập trung – Khi đã dựng được 1 mô hình như yêu cầu. – Chọn nút để gán mômen, vào menu Assign Joint Load Forces… hoặc kích vào biểu tượng . Tùy theo chiều của mômen mà ta nhập số liệu mang dấu -, +,

2. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 69 TRAO ĐỔI 2.1.2. Lực tập trung xiên góc Ta phân tích thành 2 lực P1, P2. α1P = chúng tôi P1 P2 P QP = chúng tôi – Chọn nút, vào menu Assign → Joint Load → Forces…( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhập số liệu tải trọng tập trung theo phương X, Z. 2.2. Khai báo liên kết 2.2.1. Khai báo gối cố định hoặc gối di động theo phương ngang Để khai báo liên kết gối theo phương nằm ngang cần chọn 1 nút hoặc số nút đó bằng cách kích chuột vào vị trí các nút đó hoặc rê chuột xung quanh các nút muốn chọn. Sau khi chọn, vào menu Assign → joint → restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng . Chọn gối cố định hoặc di động, . 2.2.2. Xoay hệ trục tọa độ địa phương tại nút Khi bạn muốn thay đổi chiều tải trọng, thay đổi điều kiện biên, thay đổi đối tượng đặt tại nút thì có thể đổi hệ tọa độ địa phương như sau: Assign → Joint → Load Axes … Chọn góc xoay hệ tọa độ địa phương theo trục xoay hệ tọa độ tổng thể x, y, z. 2.2.3. Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Trong kết cấu nhiều phần tử mà tại đó không có mômen, lực cắt hay lực dọc. Vậy để giải phóng chúng ta thực hiện: – Chọn phần tử muốn giải phóng liên kết. – Vào Assign → Frame → Releases/Partial Fixity …, hoặc kích vào biểu tượng Ví dụ 1: Giải phóng mômen Tại nút 1 mômen (M3-3 = 0). M3-3M3-3 I II1 – Chọn thanh I → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh II → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: kích vào biểu tượng → Frame/Cables/Tendons → Releases. Ví dụ 2: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau:

3. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 70 TRAO ĐỔI 30 o 40 o P = 50 kNq = 20 kN/m A B C D E 2m1m2m1m Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 _ V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ). Bước 3: Vào menu File → chọn lệnh New Model…, hoặc kích biểu tượng . Kích chọn Beam (Dầm liên tục) Trong phần Edit Grid… ta chọn kiểu Spacing để nhập khoảng cách các ô lưới: → →

4. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 71 TRAO ĐỔI Ta được hệ dầm như sau: Bước 4: Khai báo liên kết gối: Các gối trong hệ như trên chưa đúng với bài toán đặt ra: + Thay gối trục E bằng gối cố định: sau khi kích chuột vào vị trí nút, vào menu Assign Joint restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng chọn + Cần thay liên kết gối di động ở trục B, C, D bằng các nút: ta chọn các nút tại trục B, C, D, kích vào biểu tượng chọn . + Thay gối trục A bằng gối di động: Sau khi kích chuột vào vị trí nút, kích vào biểu tượng chọn . + Xoay hệ trục tọa độ tại nút trục A: Chọn nút tại trục A, vào menu Assign Joint Load Axes … . Bước 5: Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns…( ) + Đối với trường hợp Tĩnh tải: – Tên: Tĩnh Tải (TT), Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 (Không tính đến trọng lượng bản thân cấu kiện). Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 6: Gán tải trọng phân bố đều:

5. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 72 TRAO ĐỔI Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… ( ), hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 20 . Bước 7: Gán tải trọng tập trung: Phân tích lực tập trung góc xiên thành 2 lực P1, P2. 0 0 1P = P.sin40 = 50.sin40 = 32,14(kN) 0 0 2P = P.cos40 = 50.cos40 = 38,30(kN) Chọn nút tại D, vào , (Load Case Name là TT), kích chọn , đặt giá trị Force Global X = -38,30 và Force Global Z = -32,14. Bước 8: Xem đầy đủ các lực tập trung và phân bố đều trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame … ( ), Load Pattern Name. Bước 9: Khai báo dạng kết cấu: – Vào menu Analyze Set Analysis Options … ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane OK. Bước 10: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis ( hoặc F5) chọn – Sau khi chạy chương trình tính thì Sap sẽ khóa số liệu (biểu tượng khóa trên màn hình sẽ đóng lại ), nếu muốn sửa số liệu đã nhập thì phải mở khóa bằng cách kích vào biểu tượng , lúc đó sẽ trở thành . Bước 11: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables … (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables).

6. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 73 TRAO ĐỔI + Axial Force: Lực dọc. – Shear 2-2: Lực cắt theo phương 2. – Moment 3-3: Mômen uốn quanh trục 3. Do Sap2000 quy định dấu lực cắt ngược dấu với quy định dấu của VN, nên khi xem biểu đồ lực cắt trong phần khai báo tỷ lệ ta chọn tỷ lệ mang dấu “-“, để được biểu đồ đúng quy định. Biểu đồ lực dọc của Tĩnh Tải Biểu đồ lực cắt Q2-2 của Tĩnh Tải Biểu đồ mômen M3-3 của Tĩnh Tải Ví dụ 3: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau: Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ) Bước 3: Vào menu File chọn lệnh New Model… hoặc kích biểu tượng .

7. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 74 TRAO ĐỔI Kích chọn Grid Only (Hệ lưới). Dùng chuột kích vào biểu tượng để vẽ nhanh, kích chuột vào 1 đường lưới sẽ được 1 phần tử thanh nằm tại lưới đó và giới hạn bằng các mắt lưới ở 2 đầu, nếu dùng chuột kéo thành 1 hình chữ nhật thì ta sẽ được các phần tử thanh nằm trong hình chữ nhật đó. Bước 4: Khai báo liên kết gối: Tương tự khai báo liên kết gối như ví dụ 2. – Ta chọn nút tại A, kích vào biểu tượng chọn . – Tiếp tục chọn nút tại B, kích vào biểu tượng chọn . – Đối với trường hợp gối di động nằm ngang ta cũng chọn nút tại E, kích vào biểu tượng chọn kích vào Translation 1 ( ) và kích bỏ Translation 3. Bước 5: Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Tại nút C mômen (M3-3 = 0). – Chọn thanh BC Assign Frame Releases/Partial Fixity…, hoặc kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh CD kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: Kích vào biểu tượng Frame/Cables/Tendons Releases Như vậy, ta đã tạo được sơ đồ tính của hệ dầm (ở phần này, ta phải tạo được 1 hệ dầm có kích thước các nhịp và liên kết gối theo yêu cầu). : Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns… – Đối với trường hợp Tĩnh tải:

8. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 75 TRAO ĐỔI – Tên: Tĩnh Tải (TT) – Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 7: Gán tải trọng tải trọng phân bố đều: Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 2 Bước 8: Gán tải trọng tập trung: Chọn nút tại điểm F, kích , (Load Case Name là TT), nhấn chọn , đặt giá trị Force Global Z = -4 . Bước 9: Khai báo mômen tập trung: Chọn nút tại điểm G, vào menu Assign Joint Load Forces ( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhấn chọn , đặt giá trị Moment about Global Y = 8. Bước 10: Xem đầy đủ các lực tập trung, phân bố đều và mômen trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame… ( ), Load Pattern Name: TT. Hình 3. Trục xz Hình 4. Ảnh 3-d

9. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 76 TRAO ĐỔI Bước 11: Khai báo dạng kết cấu: Vào menu Analyze Set Analysis Options… ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane. Bước 12: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis. Bước 13: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables… (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables). 3. Kết luận Bài viết đã trình bày được một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các hình thức của liên kết, đồng thời có các ví dụ cụ thể minh họa rõ ràng, giúp người đọc – đối tượng sinh viên có thể tiếp cận và tham khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trong giới hạn của bài viết này chỉ giải quyết nội dung của 3 dạng toán là: hệ dầm phẳng, hệ khung ghép và hệ dàn tĩnh định. Còn rất nhiều nội dung cần nghiên cứu để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học này cũng như triển khai việc ứng dụng phần mềm Sap2000 để phân tích và xác định nội lực trong các bài toán cơ học kết cấu. Vấn đề này sẽ được tiếp tục trình bày và nghiên cứu trong các bài viết sau. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Bùi Đức Vinh (2010), Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 V. 9.x, NXB Trường Đại Học Bách Khoa – Tp. Hồ Chí Minh. [2]. Nguyễn Thị Mai Hương (2011), Ứng dụng Sap2000 V.12 trong các bài toán kết cấu tĩnh định & siêu tĩnh, Đà Nẵng. [3]. Berkeley, California, USA, June 2008, CSI Analysis Reference Manual For SAP2000®, ETABS®, and SAFETM .

Cách Vẽ Chân Dung Trong Tiếng Tiếng Anh

Wright hiện được đánh giá là một trong những họa sĩ hàng đầu Anh ở thế hệ mình, chủ yếu là nhờ của chủ nghĩa hiện thực khác biệt trong cách vẽ chân dung của mình.

Wright is currently rated as one of the leading indigenous British painters of his generation, largely for the distinctive realism in his portraiture.

WikiMatrix

Điều đặc biệt này dường như đã bắt đầu trong quá trình thế kỷ thứ I. Nghệ thuật Parthia, với cách sử dụng nghệ thuật điêu khắc mặt trước riêng biệt trong cách vẽ chân dung, đã bị mất và bị bỏ rơi sau những thay đổi về văn hóa cũng như chính trị sâu sắc do đế chế Sassanid mang lại.

This singular state of things seems to have become established in the course of the 1st century A.D. Parthian art, with its distinct use of frontality in portraiture, was lost and abandoned with the profound cultural and political changes brought by the Sassanid Empire.

WikiMatrix

Giống như một nghệ sĩ vẽ chân dung trong Sở cảnh sát, sử dụng một số ít mô tả để vẽ chân dung bằng cách sử dụng kiến thức của họ về cấu trúc gương mặt, các thuật toán tôi phát triển sử dụng dữ liệu ít ỏi từ kính thiên văn để cho ta một bức ảnh về các vật thể trong vũ trụ.

Just as a forensic sketch artist uses limited descriptions to piece together a picture using their knowledge of face structure, the imaging algorithms I develop use our limited telescope data to guide us to a picture that also looks like stuff in our universe.

ted2019

Cách tôi vẽ đó là bỏ qua vải bố. Nếu tôi muốn vẽ chân dung của bạn, thì tôi sẽ trực tiếp lên bạn – lên cơ thể bạn.

What I do in my art is I skip the canvas altogether, and if I want to paint your portrait, I’m painting it on you, physically on you.

ted2019

Và Ishaan, nổi bật với phong cách sáng tạo của mình, đã dành chiến thắng tuyệt đối và Nikumbh, người vẽ chân dung Ishaan, đoạt giải á quân.

Ishaan, with his strikingly creative style, is declared the winner and Nikumbh, who paints Ishaan’s portrait, the runner-up.

WikiMatrix

Bị bắt bởi quân Đồng Minh, ông đã vẽ chân dung các bà vợ của những sĩ quan ở đây và sớm tìm cách đến Hoa Kỳ.

Captured by Allied troops, he painted portraits of Allied officers’ wives and he soon made his way to the United States.

WikiMatrix

Mặc dù phong cách vẽ điêu khắc theo mặt trước trong chân dung vào giai đoạn này là một kỹ thuật nghệ thuật đã cũ, Daniel Schlumberger giải thích sự đổi mới của vẽ điêu khắc theo mặt trước thời Parthia: ‘Điêu khắc mặt trước kiểu Parthia’, cũng như bây giờ chúng ta đã quen gọi nó, khác xa cả với kiểu Cận Đông cổ đại và điêu khắc theo mặt trước kiểu Hy Lạp, mặc dù nó là hậu duệ đời sau không cần phải nghi ngờ.

Although frontality in portraiture was already an old artistic technique by the Parthian period, Daniel Schlumberger explains the innovation of Parthian frontality: ‘Parthian frontality’, as we are now accustomed to call it, deeply differs both from ancient Near Eastern and from Greek frontality, though it is, no doubt, an offspring of the latter.

WikiMatrix

Chân dung của ông vẽ Père Tanguy (1887) cho thấy sự thành công của ông với bảng màu sáng hơn, và là dấu hiệu của một phong cách cá nhân đang phát triển .

His Portrait of Père Tanguy (1887) shows his success with the brighter palette, and is evidence of an evolving personal style.

WikiMatrix

Vẽ chân dung là một thành phần quan trọng của hội họa tại tất cả các nước, đặc biệt là ở Anh, nơi các nhà lãnh đạo William Hogarth, trong một phong cách hiện thực thẳng thừng, và Francis Hayman, Angelica Kauffman (người Thụy Sĩ), Thomas Gainsborough và Joshua Reynolds trong phong cách tâng bốc hơn ảnh hưởng bởi Anthony van Dyck.

Portraiture was an important component of painting in all countries, but especially in England, where the leaders were William Hogarth, in a blunt realist style, and Francis Hayman, Angelica Kauffman (who was Swiss), Thomas Gainsborough and Joshua Reynolds in more flattering styles influenced by Anthony van Dyck.

WikiMatrix

Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả

GIỚI THIỆU TRUYỆN : Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả

Nếu như bạn mong muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo, chuyên nghiệp từ 3 tới 6 tháng thì cuốn sách này sẽ làm bạn thất vọng. Thực tế cho thấy chưa có ai mới bắt đầu học tiếng Anh có thể giao tiếp được trôi chảy trong thời gian từ 3 – 6 tháng. Đó là ảo tưởng. Nhưng nếu như bạn đang tìm kiếm làm như thế nào có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo, chuyên nghiệp trong 1 năm tới thì xin chúc mừng bạn. Tôi tin rằng những bí mật được tiết lộ trong cuốn sách này sẽ làm bạn thỏa mãn với điều đó.

Có rất nhiều người học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn không giao tiếp được. Có những người học tiếng Anh tại các trung tâm khác nhau nhưng vẫn không giao tiếp được. Hầu hết chúng ta học ngoại ngữ gần 12 năm cũng không giao tiếp được. Phải chăng có điều gì đó mà những người chúng ta còn thiếu?

Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn thấy yếu tố then chốt để thành công với tiếng Anh. Nó không phải là phương pháp học, nó cũng không phải là môi trường, cũng không phải là đối tác ..

Tuy nhiên trong bất kỳ cuộc thi hay cuộc chơi nào cũng vậy cả, thường chỉ có 5% là những người xuất sắc vượt trội và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy bạn có quyền lựa chọn, ở khu vực 95% hay 5% là do bạn quyết định. Rất nhiều người đọc cuốn sách này. Nhưng 95% mọi người không đọc hết nó và đó chính là cách mà những người đó đã thất bại. Bởi vì cách mà họ bỏ cuộc trong một cuộc thi nhỏ là đọc hết một cuốn sách này thì đó cũng chính là cách họ bỏ cuộc trong hành trình học tiếng anh. Nhưng tôi tin, bạn sẽ lựa chọn đứng vào top 5% những người xuất sắc nhất, phải không nào?

Nếu như bạn đã sẵn sàng để sử dụng tiếng Anh trong 1 năm tới thì tôi tin chắc rằng đây chính là quyển sách quan trọng nhất mà bạn cần đọc. Hãy đọc, tin tưởng và thực hành. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được kết quả kỳ diệu trong 1 năm tới.

Học Nói Hay Hơn Trên Ứng Dung Học Tiếng Anh Elsa Speak

Bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo như người bản xứ nhưng lại không muốn tốn thời gian và tiền bạc vào các lớp học tiếng Anh trực tiếp. Vậy thì ELSA Speak chính là giải pháp tốt cho bạn. Học tiếng Anh ELSA Speak đang là lựa chọn hàng đầu của hầu hết những người học Anh ngữ. Cùng ELSA Speak tham khảo cách tự học tiếng Anh tại nhà ngay nào.

Hướng dẫn cách tự học tiếng Anh

Để giúp sự nghiệp học tiếng Anh giao tiếp trở nên dễ dàng nhất, việc đầu tiên bạn cần làm là cải thiện kỹ năng nghe, bạn phải luyện nó trong một khoảng thời gian dài và kiên trì.

Sau đó tự nâng cao dần bằng cách tìm các câu chuyện dài hơn, khó hơn, học thuật hơn.

Cuối cùng là luyện nghe từ các bản tin trên tivi, podcast,… trên đài CNN, BBC,…

Bạn cũng có thể học tiếng Anh ELSA giúp bạn có lộ trình học rõ ràng và chi tiết ngay từ khi bắt đầu

Sai lầm trong quá trình luyện tập dễ mắc phải đó là bạn chọn sai tài liệu với trình độ của bản thân. Chọn tài liệu nghe quá dễ hoặc quá khó đều sẽ khiến bạn nản chí và đầu hàng sớm.

Nếu bạn là người mới luyện hoặc kỹ năng nghe còn rất yếu, bạn nên:

Công việc tiếp theo sau luyện nghe giúp bạn có thể tự học tiếng Anh giao tiếp “trơn tru” nhất là luyện nói tiếng Anh. Bạn nên nên tiến hành song song luyện nói với luyện nghe để đạt kết quả cao nhất.

Tập suy nghĩ mọi thứ bằng tiếng Anh sẽ giúp phản xạ nhanh hơn khi giao tiếp thực tế

Việc luyện nói tiếng Anh sẽ trở nên đơn giản hơn bằng cách này do tư duy của bạn đã hình thành phản xạ và có hệ thống.

Hãy cố gắng dùng tiếng Anh để suy nghĩ bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Hãy bắt đầu từ những đồ dùng cá nhân xung quanh bạn đến những câu thoại ngắn và đơn giản nhất.

Ví dụ: Trên bàn của bạn có 1 quyển sách. Thay vì nghĩ bằng tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh, hãy nói luôn: “There is a book on the table”.

Bạn không nhất thiết phải tập nói ngay một câu dài. Tập bắt đầu bằng những câu ngắn gọn và đơn giản nối tiếp nhau. Dần dần khi bạn đã quen, hãy thử sức với những câu dài và phức tạp hơn.

Luyện nói tiếng Anh theo phương pháp nói đuổi giúp bạn tự tin nói chuẩn và trôi chảy

Bước 1: Luyện tai nhạy tiếng Anh

Nói đuổi chính là kỹ thuật luyện nói tiếng Anh bằng cách bạn lắng nghe tiếng Anh, nói lặp lại và theo tốc độ của người bản xứ.

Bước 2: Bắt đầu luyện nói tiếng Anh với tốc độ chậm

Bạn có thể thực hiện theo 3 bước sau:

Bước này giống với phần luyện nghe ở phần trên. Nếu bạn đã nghe hiểu hết bài nói một cách dễ dàng rồi thì chuyển tiếp sang bước 2.

Bước 3: Luyện nói tiếng Anh với tốc độ nói của người bản xứ

Đầu tiên hãy nghe và tập nhẩm theo transcript từ 1 – 3 lần cho đến khi quen miệng. Sau đó, nói to theo bài từ 3 – 5 lần hoặc nhiều hơn cho đến khi bạn bắt kịp tốc độ của giáo viên bản xứ.

Cuối cùng là đừng nhìn transcript, vừa nghe vừa lặp lại theo bài luyện nghe cho đến khi bạn cảm thấy theo kịp được tốc độ, tự tin về cách phát âm và các âm đuôi, cách nối âm.

Cũng giống như bước 2, trước tiên bạn cũng nghe và nhẩm theo bài nói từ 1- 3 lần. Sau đó nói đuổi theo từ 2 – 3 lần hoặc nhiều hơn. Lúc này bạn có thể sử dụng transcript để luyện tập.

Thực hành luyện nói tiếng Anh với người bản xứ ảo AI của phần mềm ELSA giúp bạn tiến bộ không ngờ

Nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài, bạn sẽ phải sử dụng hoàn toàn tiếng Anh và sẽ được nghe rất nhiều giọng nói khác nhau nên khả năng nghe của bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Tuy nhiên, không phải người học nào cũng có đủ tự tin giao tiếp với người bản xứ.

Học tiếng Anh ELSA Speak chính là lựa chọn thích hợp cho bạn cải thiện kỹ năng nói một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thêm 1 lợi ích nữa là học tiếng Anh ELSA Speak bạn sẽ biết được ngữ điệu, cách phát âm đúng và tự điều chỉnh để có giọng nói tự nhiên nhất.

Học với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chỉnh sửa phát âm đến từng âm tiết.

Học tiếng Anh như chơi – Tránh được việc chơi các game trực tuyến vô bổ.

Chấm điểm đầu vào để thiết kế được lộ trình học phù hợp cho mỗi cá nhân. Không bị áp lực học “giáo trình quá sức”.

Giúp người học phát âm theo giọng chuẩn Mỹ ngay từ đầu.

Kho bài học đa dạng, bổ ích với hơn 6000+ bài luyện tập, nghe, nói, giao tiếp.

Từ điển phát âm thông minh giúp bạn tra từ mới, kiểm tra cách đọc, và tự mình lặp lại để ELSA chấm điểm ngay.

Video phát âm mẫu sinh động, dễ tiếp thu.

Giúp người học hình thành thói quen phản xạ tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

Công nghệ nhận diện giọng nói lọt top 5 thế giới, sánh ngang với Google và Microsoft.

ELSA Speak hỗ trợ cải thiện phát âm siêu đỉnh

10 lý do để bạn cân nhắc lựa chọn học tiếng Anh ELSA Speak:

Có quá nhiều lý do để học tiếng Anh ELSA Speak phải không nào? Còn chần chừ gì mà không nhanh tải ngay app ELSA Speak về điện thoại hoặc máy tính bảng để luyện tập tiếng Anh mỗi ngày.