Ung Dung Sap 2000 V14 De Xac Dinh Noi Luc

, sinh vien at Đại Học Giao Thông Vận Tải

Published on

Ung dung sap 2000 v14 de xac dinh noi luc

1. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 68 TRAO ĐỔI ỨNG DỤNG SAP2000 – V14 ĐỂ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN CỦA HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG  CN. Nguyễn Tấn Vân – Cựu SV Khoa kỹ thuật Xây Dựng  CN. Trần Hữu Trọng – Khoa kỹ thuật Xây Dựng 1. Đặt vấn đề Hiện nay phần mềm kết cấu Sap 2000 với nhiều phiên bản mới đang được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi trong các trường đại học khối kỹ thuật xây dựng nói chung. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực và đáng tin cậy trong việc tính toán và phân tích các dạng kết cấu xây dựng. Đã có rất nhiều những nghiên cứu ứng dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 trong triển khai thực tế, cũng như trong quá trình phục vụ giảng dạy và học tập. Trong khuôn khổ giới hạn của bài viết này chỉ đề cập đến việc sử dụng phần mềm kết cấu Sap 2000 với phiên bản V14 để xác định nội lực trong một số bài toán đơn giản của hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động: hệ dầm, hệ khung ghép và dàn phẳng. Với việc trình bày khá chi tiết việc khai báo một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các liên kết cùng với những ví dụ minh họa cụ thể. Bài viết sẽ góp phần giúp ích cho sinh viên đang học môn học cơ học kết cấu 1 – phần hệ tĩnh định có một cách nhìn nhận tổng quát hơn, hệ thống hóa kiến thức đang học, đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm để phục vụ cho việc học, cụ thể là giải các bài toán và kiểm tra quá trình giải tay của mình bằng phần mềm Sap 2000. 2. Nội dung 2.1. Khai báo tải trọng 2.1.1. Khai báo Mômen tập trung – Khi đã dựng được 1 mô hình như yêu cầu. – Chọn nút để gán mômen, vào menu Assign Joint Load Forces… hoặc kích vào biểu tượng . Tùy theo chiều của mômen mà ta nhập số liệu mang dấu -, +,

2. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 69 TRAO ĐỔI 2.1.2. Lực tập trung xiên góc Ta phân tích thành 2 lực P1, P2. α1P = chúng tôi P1 P2 P QP = chúng tôi – Chọn nút, vào menu Assign → Joint Load → Forces…( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhập số liệu tải trọng tập trung theo phương X, Z. 2.2. Khai báo liên kết 2.2.1. Khai báo gối cố định hoặc gối di động theo phương ngang Để khai báo liên kết gối theo phương nằm ngang cần chọn 1 nút hoặc số nút đó bằng cách kích chuột vào vị trí các nút đó hoặc rê chuột xung quanh các nút muốn chọn. Sau khi chọn, vào menu Assign → joint → restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng . Chọn gối cố định hoặc di động, . 2.2.2. Xoay hệ trục tọa độ địa phương tại nút Khi bạn muốn thay đổi chiều tải trọng, thay đổi điều kiện biên, thay đổi đối tượng đặt tại nút thì có thể đổi hệ tọa độ địa phương như sau: Assign → Joint → Load Axes … Chọn góc xoay hệ tọa độ địa phương theo trục xoay hệ tọa độ tổng thể x, y, z. 2.2.3. Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Trong kết cấu nhiều phần tử mà tại đó không có mômen, lực cắt hay lực dọc. Vậy để giải phóng chúng ta thực hiện: – Chọn phần tử muốn giải phóng liên kết. – Vào Assign → Frame → Releases/Partial Fixity …, hoặc kích vào biểu tượng Ví dụ 1: Giải phóng mômen Tại nút 1 mômen (M3-3 = 0). M3-3M3-3 I II1 – Chọn thanh I → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh II → kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: kích vào biểu tượng → Frame/Cables/Tendons → Releases. Ví dụ 2: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau:

3. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 70 TRAO ĐỔI 30 o 40 o P = 50 kNq = 20 kN/m A B C D E 2m1m2m1m Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 _ V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ). Bước 3: Vào menu File → chọn lệnh New Model…, hoặc kích biểu tượng . Kích chọn Beam (Dầm liên tục) Trong phần Edit Grid… ta chọn kiểu Spacing để nhập khoảng cách các ô lưới: → →

4. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 71 TRAO ĐỔI Ta được hệ dầm như sau: Bước 4: Khai báo liên kết gối: Các gối trong hệ như trên chưa đúng với bài toán đặt ra: + Thay gối trục E bằng gối cố định: sau khi kích chuột vào vị trí nút, vào menu Assign Joint restraints ( ) hoặc kích vào biểu tượng chọn + Cần thay liên kết gối di động ở trục B, C, D bằng các nút: ta chọn các nút tại trục B, C, D, kích vào biểu tượng chọn . + Thay gối trục A bằng gối di động: Sau khi kích chuột vào vị trí nút, kích vào biểu tượng chọn . + Xoay hệ trục tọa độ tại nút trục A: Chọn nút tại trục A, vào menu Assign Joint Load Axes … . Bước 5: Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns…( ) + Đối với trường hợp Tĩnh tải: – Tên: Tĩnh Tải (TT), Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 (Không tính đến trọng lượng bản thân cấu kiện). Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 6: Gán tải trọng phân bố đều:

5. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 72 TRAO ĐỔI Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… ( ), hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 20 . Bước 7: Gán tải trọng tập trung: Phân tích lực tập trung góc xiên thành 2 lực P1, P2. 0 0 1P = P.sin40 = 50.sin40 = 32,14(kN) 0 0 2P = P.cos40 = 50.cos40 = 38,30(kN) Chọn nút tại D, vào , (Load Case Name là TT), kích chọn , đặt giá trị Force Global X = -38,30 và Force Global Z = -32,14. Bước 8: Xem đầy đủ các lực tập trung và phân bố đều trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame … ( ), Load Pattern Name. Bước 9: Khai báo dạng kết cấu: – Vào menu Analyze Set Analysis Options … ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane OK. Bước 10: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis ( hoặc F5) chọn – Sau khi chạy chương trình tính thì Sap sẽ khóa số liệu (biểu tượng khóa trên màn hình sẽ đóng lại ), nếu muốn sửa số liệu đã nhập thì phải mở khóa bằng cách kích vào biểu tượng , lúc đó sẽ trở thành . Bước 11: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables … (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables).

6. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 73 TRAO ĐỔI + Axial Force: Lực dọc. – Shear 2-2: Lực cắt theo phương 2. – Moment 3-3: Mômen uốn quanh trục 3. Do Sap2000 quy định dấu lực cắt ngược dấu với quy định dấu của VN, nên khi xem biểu đồ lực cắt trong phần khai báo tỷ lệ ta chọn tỷ lệ mang dấu “-“, để được biểu đồ đúng quy định. Biểu đồ lực dọc của Tĩnh Tải Biểu đồ lực cắt Q2-2 của Tĩnh Tải Biểu đồ mômen M3-3 của Tĩnh Tải Ví dụ 3: Vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ đã cho như hình vẽ sau: Trình tự cách làm: Bước 1: Khởi động Sap 2000 V14. Bước 2: Chọn đơn vị KN-m-o C ( ) Bước 3: Vào menu File chọn lệnh New Model… hoặc kích biểu tượng .

7. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 74 TRAO ĐỔI Kích chọn Grid Only (Hệ lưới). Dùng chuột kích vào biểu tượng để vẽ nhanh, kích chuột vào 1 đường lưới sẽ được 1 phần tử thanh nằm tại lưới đó và giới hạn bằng các mắt lưới ở 2 đầu, nếu dùng chuột kéo thành 1 hình chữ nhật thì ta sẽ được các phần tử thanh nằm trong hình chữ nhật đó. Bước 4: Khai báo liên kết gối: Tương tự khai báo liên kết gối như ví dụ 2. – Ta chọn nút tại A, kích vào biểu tượng chọn . – Tiếp tục chọn nút tại B, kích vào biểu tượng chọn . – Đối với trường hợp gối di động nằm ngang ta cũng chọn nút tại E, kích vào biểu tượng chọn kích vào Translation 1 ( ) và kích bỏ Translation 3. Bước 5: Giải phóng liên kết hai đầu phần tử thanh: Tại nút C mômen (M3-3 = 0). – Chọn thanh BC Assign Frame Releases/Partial Fixity…, hoặc kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm kết thúc bằng 0. – Chọn thanh CD kích vào biểu tượng M3-3 tại điểm bắt đầu bằng 0. – Kiểm tra giải phóng: Kích vào biểu tượng Frame/Cables/Tendons Releases Như vậy, ta đã tạo được sơ đồ tính của hệ dầm (ở phần này, ta phải tạo được 1 hệ dầm có kích thước các nhịp và liên kết gối theo yêu cầu). : Khai báo trường hợp tải trọng: Để khai báo trường hợp tải trọng: Vào Define Load patterns… – Đối với trường hợp Tĩnh tải:

8. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 75 TRAO ĐỔI – Tên: Tĩnh Tải (TT) – Loại: DEAD – Hệ số TLBT: 0 Sau khi sửa giá trị chọn Modify Load ( ) . Chọn để chấp nhận. – Vào menu Define Load Cases ( ). Kích vào Modal chọn Delete Load Case Bước 7: Gán tải trọng tải trọng phân bố đều: Chọn thanh BC, vào menu Assign Frame Load Distributed… hoặc kích vào biểu tượng , (Load Case Name là TT, Direction là Gravity), đặt giá trị Uniform Load = 2 Bước 8: Gán tải trọng tập trung: Chọn nút tại điểm F, kích , (Load Case Name là TT), nhấn chọn , đặt giá trị Force Global Z = -4 . Bước 9: Khai báo mômen tập trung: Chọn nút tại điểm G, vào menu Assign Joint Load Forces ( ), hoặc kích vào biểu tượng , nhấn chọn , đặt giá trị Moment about Global Y = 8. Bước 10: Xem đầy đủ các lực tập trung, phân bố đều và mômen trên màn hình: Vào Display Show Load Assign Frame… ( ), Load Pattern Name: TT. Hình 3. Trục xz Hình 4. Ảnh 3-d

9. ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ 2014 76 TRAO ĐỔI Bước 11: Khai báo dạng kết cấu: Vào menu Analyze Set Analysis Options… ( ). Hệ dầm cũng được coi là hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn XZ) nên ta chọn XZ Plane. Bước 12: Lưu và chạy chương trình tính: Vào menu Analyze Run Analysis. Bước 13: Xem kết quả nội lực: Vào menu Display Show Forces/Stresses Frames/Cables… (hoặc kích vào mũi tên trên biểu tượng chọn (Frames/Cables). 3. Kết luận Bài viết đã trình bày được một số hình thức tác dụng đặc biệt của tải trọng và các hình thức của liên kết, đồng thời có các ví dụ cụ thể minh họa rõ ràng, giúp người đọc – đối tượng sinh viên có thể tiếp cận và tham khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trong giới hạn của bài viết này chỉ giải quyết nội dung của 3 dạng toán là: hệ dầm phẳng, hệ khung ghép và hệ dàn tĩnh định. Còn rất nhiều nội dung cần nghiên cứu để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học này cũng như triển khai việc ứng dụng phần mềm Sap2000 để phân tích và xác định nội lực trong các bài toán cơ học kết cấu. Vấn đề này sẽ được tiếp tục trình bày và nghiên cứu trong các bài viết sau. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Bùi Đức Vinh (2010), Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 V. 9.x, NXB Trường Đại Học Bách Khoa – Tp. Hồ Chí Minh. [2]. Nguyễn Thị Mai Hương (2011), Ứng dụng Sap2000 V.12 trong các bài toán kết cấu tĩnh định & siêu tĩnh, Đà Nẵng. [3]. Berkeley, California, USA, June 2008, CSI Analysis Reference Manual For SAP2000®, ETABS®, and SAFETM .

Vẽ Chân Dung Trong Tiếng Tiếng Anh

Nếu anh bắt đầu vẽ chân dung, thì em phải sắp hàng rồi.

You’ll have to join the queue.

OpenSubtitles2024.v3

Paulus Moreelse (1571 – 6 tháng 3 năm 1638) là một họa sĩ Hà Lan, chủ yếu vẽ chân dung.

Paulus Moreelse (1571 – 6 March 1638) was a Dutch painter, mainly of portraits.

WikiMatrix

Giulia Farnese đang được vẽ chân dung à?

Giulia Farnese is having her portrait painted?

OpenSubtitles2024.v3

Anh đã thuê vẽ chân dung nó à.

You commissioned a portrait of her.

OpenSubtitles2024.v3

Bà đã vẽ chân dung nhiều người nổi tiếng ở Thụy Điển trong nửa đầu thế kỷ 19.

She made portraits of a large number of the best known people in Sweden in the first half of the 19th century.

WikiMatrix

Anh ta ngại vì được vẽ chân dung!

He’s blushing for his portrait being made!

QED

Người ta cho là Leonardo cũng bắt đầu vẽ chân dung Lisa cùng năm này.

Leonardo is thought to have begun painting Lisa’s portrait the same year.

WikiMatrix

Vậy là Julius Pass vẽ chân dung người ta mà không cần nhìn thấy họ?

So Julius Pass paints portraits of people without seeing them?

OpenSubtitles2024.v3

Kẻ vẽ chân dung cho nàng.

The one who’s supposed to be painting your portrait.

OpenSubtitles2024.v3

Phu nhân của ta, Lucrezia, dường như nghĩ rằng người có một chút khiếu vẽ chân dung.

My mistress, Lucrezia, seems to think that you have a singular talent for portraiture.

OpenSubtitles2024.v3

Anh đã thuê vẽ chân dung chưa?

Have you commissioned your portrait yet, brother?

OpenSubtitles2024.v3

Về khía cạnh quan trọng này, ngành họa tòa án hoàn toàn khác với việc vẽ chân dung”.

In this vital aspect, court art is quite different from portrait painting.”

jw2024

Chúng đang vẽ chân dung của Abu Ramal.

They’re putting up portraits of Abu Ramal.

OpenSubtitles2024.v3

Đây là một blog về vẽ chân dung kì cục Nó đề rằng:

So this is a blog devoted to unfortunate portraiture.

QED

Tớ đang đứng tạo mẫu cho chú cậu vẽ chân dung.

I’m posing for your uncle’s new masterpiece.

OpenSubtitles2024.v3

Hans Holbein được sai đến gặp Cleves để vẽ chân dung Anne về trình nhà vua.

Hans Holbein the Younger was dispatched to Cleves to paint a portrait of Anne for the king.

WikiMatrix

Lúc em vẽ chân dung cho bà.

It was when you were painting grandma.

OpenSubtitles2024.v3

Vẽ chân dung.

Paint a self-portrait.

OpenSubtitles2024.v3

Năm 1808, Charlotte Jones được bổ nhiệm là họa sĩ vẽ chân dung cho công chúa.

In 1808, Charlotte Jones was appointed as Charlotte’s own official miniature portrait painter.

WikiMatrix

GIẢ SỬ bạn nhờ một họa sĩ vẽ chân dung của bạn.

SUPPOSE you commission an artist to do a portrait of you.

jw2024

Bouguereau vẽ chân dung con gái của Cot, Gabrielle.

Bouguereau painted a portrait of Cot’s daughter, Gabrielle.

WikiMatrix

Ta cần Haley ngồi với họa sĩ phác thảo và vẽ chân dung hắn.

we need haley to sit with a sketch artist and get a picture of this guy.

OpenSubtitles2024.v3

Chúng tôi sử dụng nghệ thuật vẽ chân dung để truyển tải các cuộc đời đó, đơn giản vậy.

We use portraiture as a way to deliver those lives, but that’s it.

ted2024

Tự Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Phòng tự học sẽ bắt đầu giữa 4:30 và 6:30, kèm theo một bữa ăn nhẹ.

Study hall is between 4:30 and 6:30, followed by a light supper.

OpenSubtitles2024.v3

Tôi tự học.

I learned it myself

OpenSubtitles2024.v3

Lisa Kudrow trong vai Phoebe Buffay, một nhân viên massage kiêm nhạc công tự học.

Lisa Kudrow as Phoebe Buffay: A masseuse and self–taught musician.

WikiMatrix

Thế nên tôi cho thằng Rudy tự học ở nhà.

And that’s why my Rudy is pouch-schooled.

OpenSubtitles2024.v3

Ông dành thời gian để tự học qua các cuốn sách mà ông đã gửi đi từ trước.

He would meet with his friends to share books they recently acquired.

WikiMatrix

Hầu hết những nghệ sĩ ngày nay đều tự học dựa trên những lần thử và sai sót.

Most artists today learn on their own by trial and error.

QED

Tôi còn tự học bơi nữa!

I even taught myself how!

LDS

Vấn à, con sẽ tự học ở Hồng Kông đấy.

You’ll be on your own studying in Hong Kong, Man!

OpenSubtitles2024.v3

Ngay ngoài cổng, tên này là người tự học.

Right out of the gate, the guy’s self-taught.

OpenSubtitles2024.v3

Họ đều không qua trường lớp mà chỉ tự học, tự dạy cho nhau.

His students are not afraid of him, and they are teaching each other.

WikiMatrix

Tại sao ta nên tự học ở một nơi yên tĩnh?

Why is a quiet environment desirable when we engage in personal study?

jw2024

Cậu phải tự học mà.

Well, you had to figure it out on your own.

OpenSubtitles2024.v3

Nhưng tự chế tạo mọi thứ với phần cứng, đặc biệt là tự học, thì rất khó khăn.

But building things with hardware, especially if you’re teaching yourself, is something that’s really difficult to do.

ted2024

Tự học không bao giờ thôi .

Self-education never stops .

EVBNews

Khi thành thợ chính, người thợ thường phải tự học thêm về cách đọc bản vẽ.

When one gets old, one must learn how to break mirrors.

WikiMatrix

Sau đó ông tự học.

He went on to teach there himself.

WikiMatrix

Giờ đây tôi tự học cách tra đoạn và câu.

Now, on my own, I learned to look up the chapters and verses.

jw2024

Anh tự học chơi trống khi còn nhỏ.

He did not learn how to play when he was a kid.

WikiMatrix

Đôi khi chỉ tự học một mình thôi thì không đủ.

Sometimes just studying on your own isn’t enough.

LDS

Nó đang tự học, thưa cha.

She’s teaching herself.

OpenSubtitles2024.v3

Đa phần là tự học.

Manuals, mostly.

OpenSubtitles2024.v3

Ông đã học tiếng Pháp ở trường và tự học tiếng Anh.

He learned French at school and taught himself English.

WikiMatrix

Chúng tôi làm cho máy tự học trên Youtube và nó đã tự nhận diện những con mèo.

But we actually ran machine learning on YouTube and it discovered cats, just by itself.

ted2024

Chủ yếu tự học, năm 1868 ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Heidelberg.

Largely self-taught, he was awarded a doctorate from the University of Heidelberg in 1868.

WikiMatrix

Cách Vẽ Chân Dung Trong Tiếng Tiếng Anh

Wright hiện được đánh giá là một trong những họa sĩ hàng đầu Anh ở thế hệ mình, chủ yếu là nhờ của chủ nghĩa hiện thực khác biệt trong cách vẽ chân dung của mình.

Wright is currently rated as one of the leading indigenous British painters of his generation, largely for the distinctive realism in his portraiture.

WikiMatrix

Điều đặc biệt này dường như đã bắt đầu trong quá trình thế kỷ thứ I. Nghệ thuật Parthia, với cách sử dụng nghệ thuật điêu khắc mặt trước riêng biệt trong cách vẽ chân dung, đã bị mất và bị bỏ rơi sau những thay đổi về văn hóa cũng như chính trị sâu sắc do đế chế Sassanid mang lại.

This singular state of things seems to have become established in the course of the 1st century A.D. Parthian art, with its distinct use of frontality in portraiture, was lost and abandoned with the profound cultural and political changes brought by the Sassanid Empire.

WikiMatrix

Giống như một nghệ sĩ vẽ chân dung trong Sở cảnh sát, sử dụng một số ít mô tả để vẽ chân dung bằng cách sử dụng kiến thức của họ về cấu trúc gương mặt, các thuật toán tôi phát triển sử dụng dữ liệu ít ỏi từ kính thiên văn để cho ta một bức ảnh về các vật thể trong vũ trụ.

Just as a forensic sketch artist uses limited descriptions to piece together a picture using their knowledge of face structure, the imaging algorithms I develop use our limited telescope data to guide us to a picture that also looks like stuff in our universe.

ted2024

Cách tôi vẽ đó là bỏ qua vải bố. Nếu tôi muốn vẽ chân dung của bạn, thì tôi sẽ trực tiếp lên bạn – lên cơ thể bạn.

What I do in my art is I skip the canvas altogether, and if I want to paint your portrait, I’m painting it on you, physically on you.

ted2024

Và Ishaan, nổi bật với phong cách sáng tạo của mình, đã dành chiến thắng tuyệt đối và Nikumbh, người vẽ chân dung Ishaan, đoạt giải á quân.

Ishaan, with his strikingly creative style, is declared the winner and Nikumbh, who paints Ishaan’s portrait, the runner-up.

WikiMatrix

Bị bắt bởi quân Đồng Minh, ông đã vẽ chân dung các bà vợ của những sĩ quan ở đây và sớm tìm cách đến Hoa Kỳ.

Captured by Allied troops, he painted portraits of Allied officers’ wives and he soon made his way to the United States.

WikiMatrix

Mặc dù phong cách vẽ điêu khắc theo mặt trước trong chân dung vào giai đoạn này là một kỹ thuật nghệ thuật đã cũ, Daniel Schlumberger giải thích sự đổi mới của vẽ điêu khắc theo mặt trước thời Parthia: ‘Điêu khắc mặt trước kiểu Parthia’, cũng như bây giờ chúng ta đã quen gọi nó, khác xa cả với kiểu Cận Đông cổ đại và điêu khắc theo mặt trước kiểu Hy Lạp, mặc dù nó là hậu duệ đời sau không cần phải nghi ngờ.

Although frontality in portraiture was already an old artistic technique by the Parthian period, Daniel Schlumberger explains the innovation of Parthian frontality: ‘Parthian frontality’, as we are now accustomed to call it, deeply differs both from ancient Near Eastern and from Greek frontality, though it is, no doubt, an offspring of the latter.

WikiMatrix

Chân dung của ông vẽ Père Tanguy (1887) cho thấy sự thành công của ông với bảng màu sáng hơn, và là dấu hiệu của một phong cách cá nhân đang phát triển .

His Portrait of Père Tanguy (1887) shows his success with the brighter palette, and is evidence of an evolving personal style.

WikiMatrix

Vẽ chân dung là một thành phần quan trọng của hội họa tại tất cả các nước, đặc biệt là ở Anh, nơi các nhà lãnh đạo William Hogarth, trong một phong cách hiện thực thẳng thừng, và Francis Hayman, Angelica Kauffman (người Thụy Sĩ), Thomas Gainsborough và Joshua Reynolds trong phong cách tâng bốc hơn ảnh hưởng bởi Anthony van Dyck.

Portraiture was an important component of painting in all countries, but especially in England, where the leaders were William Hogarth, in a blunt realist style, and Francis Hayman, Angelica Kauffman (who was Swiss), Thomas Gainsborough and Joshua Reynolds in more flattering styles influenced by Anthony van Dyck.

WikiMatrix

Ebook Tự Học Tiếng Anh

Page 1

LỜI ĐỀ TỰA Nếu như bạn mong muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo, chuyên nghiệp từ 3 tới 6 tháng thì cuốn sách này sẽ làm bạn thất vọng. Thực tế cho thấy chưa có ai mới bắt đầu học tiếng Anh có thể giao tiếp được trôi chảy trong thời gian từ 3 – 6 tháng. Đó là ảo tưởng. Nhưng nếu như bạn đang tìm kiếm làm như thế nào có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo, chuyên nghiệp trong 1 năm tới thì xin chúc mừng bạn. Tôi tin rằng những bí mật được tiết lộ trong cuốn sách này sẽ làm bạn thỏa mãn với điều đó. Có rất nhiều người học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn không giao tiếp được. Có những người học tiếng Anh tại các trung tâm khác nhau nhưng vẫn không giao tiếp được. Hầu hết chúng ta học ngoại ngữ gần 12 năm cũng không giao tiếp được. Phải chăng có điều gì đó mà những người chúng ta còn thiếu? Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn thấy yếu tố then chốt để thành công với tiếng Anh. Nó không phải là phương pháp học, nó cũng không phải là môi trường, cũng không phải là đối tác ..

Tuy nhiên trong bất kỳ cuộc thi hay cuộc chơi nào cũng vậy cả, thường chỉ có 5% là những người xuất sắc vượt trội và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy bạn có quyền lựa chọn, ở khu vực 95% hay 5% là do bạn quyết định. Rất nhiều người đọc cuốn sách này. Nhưng 95% mọi người không đọc hết nó và đó chính là cách mà những người đó đã thất bại. Bởi vì cách mà họ bỏ

Page 2

cuộc trong một cuộc thi nhỏ là đọc hết một cuốn sách này thì đó cũng chính là cách họ bỏ cuộc trong hành trình học tiếng anh. Nhưng tôi tin, bạn sẽ lựa chọn đứng vào top 5% những người xuất sắc nhất , phải không nào? Nếu như bạn đã sẵn sàng để sử dụng tiếng Anh trong 1 năm tới thì tôi tin chắc rằng đây chính là quyển sách quan trọng nhất mà bạn cần đọc. Hãy đọc, tin tưởng và thực hành. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được những kết quả kỳ diệu trong 1 năm tới.

Page 3

Page 4

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Giáo sư, thầy Lê Khánh Bằng đã giúp tôi được học về phương pháp Tự học Ngoại ngữ hiệu quả bằng phương pháp thiền. Tôi xin cảm ơn tiến sỹ AJ Hoge, Steve Kaufman, và nhiều nhà ngôn học khác vì đã đóng góp những nghiên cứu quan trọng về việc học ngoại ngữ hiệu quả. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn các bạn, chính các bạn là nguồn động lực cho tôi để tôi hoàn thành cuốn sách đầu tiên này.

Page 5