Tự Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Nhà / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Sách Học Quản Trị Kinh Doanh

Sách Học Quản Trị Kinh Doanh, Sách Quản Trị Kinh Doanh, Danh Sach Kinh Doanh Quan Cafe, Sách Tham Khảo Quản Trị Kinh Doanh, Sách Tham Khảo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Sach Sinh Vien Quản Trị Kinh Doanh, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh Về Shop Quần áo, Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Neu, Bia Quan Tri Chi Phi Kinh Doanh, Kinh Doanh Quần áo, Đề án Kinh Doanh Quán ăn, Đề án Quản Trị Kinh Doanh, Đề án Kinh Doanh Quán ăn Vặt, Dự án Kinh Doanh Rau Sạch, Sách Về Kinh Doanh, Sách Kinh Doanh, Sách Dạy Kinh Doanh, Sách Học Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Tài Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Gợi ý Đề Tài Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Nội Dung Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh, Đề án Kinh Doanh Quán Cafe, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Quan Niệm Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Dự Toán Kinh Doanh Quán ăn, Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Sổ Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú, Đề Cương Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp , Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thu Hoạch Quản Trị Kinh Doanh, Phương án Kinh Doanh Quán ăn, Quy Trình Quản Lý Hộ Kinh Doanh, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán ăn Vỉa Hè, Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh Neu, Điểm Thi Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Quản Reij Kinh Doanh, Luận án Quản Trị Kinh Doanh, Mẫu Cv Xin Việc Quản Trị Kinh Doanh, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Bia, Mẫu Báo Cáo Kiến Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Quán ăn, Đề án Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp Neu, Báo Cáo Kiến Tập Quản Trị Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Trà Sữa, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Net, ý Tưởng Kinh Doanh Quán Net, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Bbq, Giải Bài Tập Quản Trị Kinh Doanh Neu, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Bán Xe Máy, Đề án Quản Trị Kinh Doanh – Qt901, Chuẩn Đầu Ra Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, ý Tưởng Kinh Doanh Quán Phở, Luận Văn Quản Lý Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh K62 Hust, Danh Sách Hộ Kinh Doanh, Sách Về Kinh Doanh Online, Đề án Kinh Doanh Của Hàng Sách Cũ, Lý Tưởng Kinh Doanh Nhà Sách, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe, Báo Cáo Tự Đánh Giá Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Học Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Lẩu Nướng, Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Quản Trị Kinh Doanh, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Biza, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Trà Chanh, Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận án Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Thư Ngõ Gửi Doanh Nghiệp Xin Hổ Trợ Kinh Phí Tham Quan, Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Yêu Cầu Đối Với Thông Tin Trong Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Khởi Sự Kinh Doanh Quán Cafe, Khởi Sự Kinh Doanh Quán Cafe, Kế Hoạch Học Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh,

Sách Học Quản Trị Kinh Doanh, Sách Quản Trị Kinh Doanh, Danh Sach Kinh Doanh Quan Cafe, Sách Tham Khảo Quản Trị Kinh Doanh, Sách Tham Khảo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Sach Sinh Vien Quản Trị Kinh Doanh, Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh Về Shop Quần áo, Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Neu, Bia Quan Tri Chi Phi Kinh Doanh, Kinh Doanh Quần áo, Đề án Kinh Doanh Quán ăn, Đề án Quản Trị Kinh Doanh, Đề án Kinh Doanh Quán ăn Vặt, Dự án Kinh Doanh Rau Sạch, Sách Về Kinh Doanh, Sách Kinh Doanh, Sách Dạy Kinh Doanh, Sách Học Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Tài Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Gợi ý Đề Tài Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cà Phê, Nội Dung Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh, Đề án Kinh Doanh Quán Cafe, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Quan Niệm Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Dự Toán Kinh Doanh Quán ăn, Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Sổ Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú, Đề Cương Quản Trị Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp , Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thu Hoạch Quản Trị Kinh Doanh, Phương án Kinh Doanh Quán ăn, Quy Trình Quản Lý Hộ Kinh Doanh, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán ăn Vỉa Hè, Tài Liệu Quản Trị Kinh Doanh Neu, Điểm Thi Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Quản Reij Kinh Doanh,

Chuyên Viên Quản Trị Kinh Doanh

Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về chuyên ngành quản trị kinh doanh. SV tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị dịch vụ, quản trị nhân sự… có thể làm công tác quản lý doanh nghiệp ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ; tổ chức và quản lý các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị du lịch có khả năng điều hành một cơ sở kinh doanh du lịch, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị du lịch hoặc làm cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch…

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị chất lượng có thể lập kế hoạch, chương trình quản lý chất lượng, xác định chính sách chất lượng cho công ty, góp phần tạo ra những sản phẩm phù hợp thị trường với chi phí thấp nhất…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng tại Thủ Đức, Biên Hòa. – Giảm 20% cho các học viên đăng ký tại Quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình.

* MỤC TIÊU:

– Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về chuyên ngành quản trị kinh doanh, giúp cho người học hiểu biết rộng rãi và có khả năng đáp ứng công việc của mình. – Khóa học phù hợp cho tất cả những ai muốn tìm hiểu và trang bị những kiến thức cần thiết về quản trị để trở thành nhà quản lý trong tương lai.

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Chiến lược và chính sách kinh doanh – Tổng quan về quản trị chiến lược – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài – Hình thành và lựa chọn chiến lược: phân tích ma trận swot: điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội. – Các loại chiến lược, thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược. – Chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp cụ thể

Quản trị tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết tiền tệ theo thời gian. – Lượng giá chứng khoán. – Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn. – Lập kế hoạch tài chính.

Nghệ thuật và tâm lý giao tiếp (Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh) – Khái quát về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người. – Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên. – Giúp con người nâng cao kỹ năng ứng xử và thương lượng trong kinh doanh và quản lý, các kiểu thương lượng kinh điển: chiến lược thương lượng chia chiếc bánh, chiến lược thượng lượng kiểu cửa sổ, kiểu bán đảo sinai,… – Các chiến thuật trong thương lượng: chiến thuật cây gậy và của cà rốt, chiến thuật giả vờ ngốc nghếch, chiến thuật thả tép bắt tôm,…

Luật thương mại. – Những quy định chung về luật thương mại. – Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,… – Tổ chức lại, giải thể, phá sản. – Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại. – Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại. – Luật kinh doanh.

Quản trị Marketing – Giới thiệu về quản trị marketing. – Phân tích môi trường marketing. – Phân khúc thị trường. – Mục tiêu và định vị thị trường. – Sản phẩm, giá, kênh phân phối, khuyến mãi và chiêu thị cổ động.

Mẫu chứng chỉ Quản Trị Kinh Doanh do Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh cấp:

V. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, chúng tôi (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 – 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần

Cơ sở Tân Bình: Xem sơ đồ CSTB ĐC: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Tân Bình (Đối diện bệnh viện Thống Nhất, ngay ngã tư 7 Hiền) ĐT: (028) 2240 7947 – 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần

Cơ sở Bình Thạnh: Xem sơ đồ CSBT ĐC: 351A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh (Đối diện nhà hàng ẩm thực 402) ĐT: (028) 2260 6660 – 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần

Cơ sở Thủ Đức: Xem sơ đồ CSTĐ ĐC: Văn phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, chúng tôi ĐT: (028) 2214 2829 – 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần

Cơ sở Biên Hòa: Xem sơ đồ CSBH ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện Đại Học Đồng Nai) ĐT: (0251) 651 5754 – (028) 2214 2838 Thời gian học: chiều thứ 7 (18h00 – 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 08h00 – 10h30; chiều 13h30 – 16h30) hàng tuần

Quyền lợi của học viên khi đăng ký trực tuyến:

– Học viên không cần lên trung tâm đăng ký trước, tiết kiệm được thời gian mà vẫn được giảm học phí. – Được lựa chọn trung tâm học thuận tiện cho mình nhất. – Được chọn ngày khai giảng thích hợp với thời gian của mình. – Được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp với công việc của mình.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tự Học Quản Trị Kinh Doanh Mba – Bạn Có Thể Thành Công

Chúng tôi tin rằng con đường phát triển cho cá nhân đến hạnh phúc, thịnh vượng và thành công cần thiết phải thông qua con đường khởi nghiệp mang đến sự sung túc đầy đủ về tài chính để cá nhân có đầy đủ các nguồn lực cần thiết để sử dụng một cách không giới hạn. Do đó, chúng tôi thiết kế khóa học MBA365 – tự học thạc sỹ quản trị kinh doanh –  với chi phí thấp nhất (miễn phí) có thể và kiến thức cô đọng đầy đủ nhất về quản trị kinh doanh để có thể giúp người học nhanh chóng tự học và nắm bắt các kiến thức cần thiết để khởi nghiệp.

Tự học để khởi nghiệp

Chúng tôi tin rằng, chỉ có con đường làm chủ tự do, thời gian và suy nghĩ mới giúp con người phát triển đến hạnh phúc. Khóa học này là 1 trong những công cụ cần thiết giúp bạn nắm vũng kiến thức cần thiết về quản trị kinh doanh để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp.

Quản trị kinh doanh MBA365 là gì?

Phần 1: Khởi nghiệp: khởi nghiệp là gì? Các phẩm chất của một doanh nhân thành công? Các vấn đề thường gặp khi khởi nghiệp và cách xử lý? Môi trường khởi nghiệp? Cách tìm kiếm ý tường kinh doanh?

Phần 2: Quản lý, chiến lược, lãnh đạo: Các kỹ năng giao tiếp, làm việc hiệu quả, phong cách và thực hành lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản trị vận hành.

Phần 3: Marketing và bán hàng: marketing mix, nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu và marketing, digital marketing, quản lý bán hàng.

Phần 4: Kinh tế: khái niệm và các nguyên tắc kinh tế, kinh tế vi mô, vĩ mô

Phần 5: Thống kê: thống kê và phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Phần 6: Quản trị vận hành: chiến lược vận hành, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý cung cầu, quy trình và quản lý chất lượng

Phần 7: Luật và Đạo Đức Kinh Doanh

Phần 8: Quản trị nhân sự

Phần 9: Kế toán

Phần 10: Tài chính: quản lý và phân tích các rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Phần 11: Phân tích chính trị và kinh tế quốc tế

Phần 12: Quản trị chất lượng và dự án

Giá trị mang lại:

Kiến thức đầy đủ mới nhất và cập nhật về quản trị kinh doanh, khởi nghiệp

Tự học ở bất kỳ nơi đâu trên bất kỳ thiết bị mobile, ipad, laptop, computer

Life time access

24/7 support

Ngôn ngữ: English

Chi phí: miễn phí.

Có Nên Học Quản Trị Kinh Doanh Tại Việt Nam Hay Không? Xem Ngay

Có nên học quản trị kinh doanh tại Việt Nam không là thắc mắc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Để có câu trả lời xác đáng, chúng ta cùng tìm hiểu nhiều khía cạnh của vấn đề.

Có nên học quản trị kinh doanh bậc đại học?

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao về việc 1 giảng viên chia sẻ Đừng nên học quản trị kinh doanh. Theo đó, ông kể về câu chuyện của cặp chủ quán bánh canh với băn khoăn có nên cho con gái học đại học ngành quản trị kinh doanh, và ông đã can ngăn với lý do “Quản trị cái gì khi ta mười tám đôi mươi…?”

Quản trị kinh doanh là ngành đào tạo ra những nhà quản trị doanh nghiệp, với mớ lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, quản trị bán lẻ, hành vi tổ chức, luật kinh tế, quản trị marketing,… Với tuổi đời rất trẻ, mới mười tám đôi mươi, các bạn có tự tin mình sẽ tiếp thu được những thứ trên và đủ trình độ, năng lực để quản trị một doanh nghiệp hay một bộ phận trong doanh nghiệp?

Cho nên, theo lời của giảng viên ấy, nếu theo đuổi ngành quản trị kinh doanh bậc đại học nghĩa là bạn đang lãng phí thời gian của chính mình và tiền bạc của cha mẹ.

Không có nghề quản trị kinh doanh, và không ai vừa tốt nghiệp đại học đã có thể tự tin “tôi làm nghề quản trị kinh doanh”. Thực tế thì, các sinh viên ngành quản trị kinh doanh sẽ phải trải qua 5 – 9 vị trí hay công việc khác nhau, trước khi thực sự tìm được một lựa chọn phù hợp với mình. Và hầu như, chỉ với tấm bằng đại học quản trị kinh doanh, bạn cũng không thể tự tin nói rằng tôi sẽ tự mở doanh nghiệp, làm ăn thành công.

Chính vì vậy, điều nên làm nhất là chọn 1 nghề thực sự để học hỏi hết mình, ra trường đi làm và nếu muốn chuyển hướng hay phát triển tiếp, các bạn có thể đăng ký học cao học quản trị kinh doanh.

Có nên học quản trị kinh doanh tại Việt Nam

Mặc dù các trường quốc tế bao giờ cũng được ưa chuộng hơn, do mức lương dành cho lao động đào tạo ở nước ngoài luôn hấp dẫn hơn, nhưng bù lại mức chi phí đào tạo cũng không hề rẻ. Nếu không tìm hiểu kĩ càng, bạn có thể lãng phí một số tiền đầu tư rất lớn cho việc du học, cũng như bỏ phí thời gian quý báu mà bạn có thể làm được nhiều điều hơn.

Nếu bạn thực sự yêu thích ngành học này, và có đủ điều kiện kinh tế, hãy chọn những trường top ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Úc để theo học, cơ hội nghề nghiệp sau này của bạn sẽ tốt hơn. Còn nếu kinh tế chưa đủ, hay không thể xin được học bổng, trợ cấp, lời khuyên đưa ra là các bạn không nên vay tiền để theo đuổi con đường này. Bởi lẽ số tiền mà bạn phải vay nợ để chi trả cho việc học MBA ở Châu Âu là con số không nhỏ, tầm 80.000 – 100.000 USD cho 2 năm học. Trong khi đó, mức thu nhập được coi là cao nếu bạn may mắn xin được một công việc tốt trong nước là 4000 – 5000 USD, tương đương với thời gian đi làm chừng 6 – 7 năm mới trả xong nợ.

Để được tư vấn về chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh với chi phí thấp nhất, các bạn có thể liên hệ theo hotline: 091.892.4388.