Tự Học Photoshop Cs3 Cơ Bản / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Các Thao Tác Cơ Bản Trên Photoshop Cs3 (Phần 1)

, Student at Nha trang culture art and tourism college

Published on

Đây là tài liệu nháp ghi lại quá trình xử lý các thao tác trên chương trình xử lý hình ảnh Photoshop. Các thao tác được ghi lại khá thực dụng và tôi hi vọng nó sẽ có ích cho bạn.

2. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 2 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS TẬP GHÉP HÌNH 1. Load hình góc vào  Chọn file mới  Lasso (để chọn đối tượng cần cắt)  move tool để dán vào file mới. 2. Xóa màu nền: Magic wand tool  Chọn màu nền cần xóa  Bấm Del để xóa 3. Dùng các phím mũi tên để di chuyển vào đúng vị trí mong muốn 5. Di chuyển các lớp layer để đặt vị trí các lớp hình ảnh chính xác. Ch.ý: Bấm Ctrl + D hoặc Select  Deselect để bỏ chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

3. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 3 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS – Bấm Alt + Ctrl để copy – Sửa đối tượng nào thì phải chọn đúng layer của đối tượng đó. GHI CHÉP PHOTOSHOP NGÀY 26th March 26, 2014 THAO TÁC CẦN THIẾT 1. Mở hộp thoại layer: window  layer Vào file chọn file cần mở  Chọn File  New  tùy chọn kích thước và độ phân giải  Chọn pixel/inch 2. Cắt và di chuyển hình dùng công cụ vùng chọn pixel/inch. Sửa lại vùng chọn cho chính xác hơn: Select  Transform selection  chỉnh sửa  Enter để kết thúc thao tác. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

5. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 5 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chọn đối tượng cần chọn (vùng chọn phải rộng và đồng màu)  Bấm Alt (trừ)  Magic wand tool  Chọn vùng thừa cần loại bỏ  Enter để kết thúc. 5. Công cụ bắt dính màu (áp dụng đối với đối tượng có ranh giới màu rõ rang). Lasso Tool  Magnetic Lasso Tool  Di chuyển chuột tới mép đối tượng để công cụ tự động chọn. 6. Xoay đối tượng http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

6. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 6 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chọn đối tượng cần xoay  Edit  Free Transform  Phải chuột  Rotate  Enter để kết thúc. 7. Biến dạng đối tượng Chọn đối tượng  Edit  Free Transform  Phải chuột  Distort  tùy chỉnh  Enter để kết thúc. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

7. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 7 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP PHOTOSHOP NGÀY 28/3 LAYER Các loại layer: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

9. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 9 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tạo khối: Layer  7h  fx  Bevel and….  tùy chọn Trộn layer: Layer  10h  Option box  mặc định là normal  tùy chọn http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

10. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 10 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Nhóm đối tượng: Giữ Ctrl chọn 2 đối tượng  Layer  8h  Link layers * Đổi ngược vùng chọn: Tool  magic….  chọn vùng đối lập với vùng chọn mong muốn  Select  Inverse (Shift + Ctrl + I). * Trộn mất màu nền: Layer  10h  Chuyển Normal  Screen. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

11. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 11 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS GHI CHÉP LÝ THUYẾT PHOTOSHOP NGÀY 31/3 TÔ MÀU I. Ghép nền (back ground). – Phương pháp trộn layer. – Yêu cầu: hình chụp trên nền màu trắng. – Chọn toàn bộ hình  dán vào hình nền  nhân bản layer vừa tạo  đổi tên layer – Layer 1: dung chế độ trộn  mutiply (layer, 11h) – Layer 2: xóa bỏ màu trắng. (Dùng Tool – Erase) tăng vùng chọn (Brush), không được tẩy vào da. II. Tô màu Công cụ (brush – (B). Tool  Brush  Options  11h  chỉnh lại nét cọ ([ nhỏ, ] lớn). – Mở rộng: bấm vào biểu tượng tam giác  tùy chọn . Bấm Reset để trở về ban đầu. – Flow: áp lực nét cọ. – F5 để hiển thị tùy biến cọ (các chế độ và hướng cọ). – Cọ nhọn đầu  Shape dynamics  Control  Fade  Ứng dụng làm lông mi. Tô màu cho ảnh: – Tạo một layer từ layer gốc (copy)  Magic…  Dùng cọ  chọn màu  tô đối tượng. – Đối với đối tượng không kín: dung cọ hoặc b.chì để vẽ cho kín  dùng công cụ magic để chọn vùng cần tô  làm tương tự như trên. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

12. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 12 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tô bầu trời Option  2h  Chọn màu  Chọn vùng trời  Behind. Tô màu nên: Edit  Fill  Use  Fore….  Mode behind Layer cuối cùng nên chọn layer màu trắng. Có ít nhất 3 lớp layer. Ứng dụng để tô màu tranh ảnh, truyện tranh. * Cách tạo cọ http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

14. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 14 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Trộn layer (gộp các layer rời thành 1 layer duy nhất): Chọn các layer cần gộp  Layer, 1h  bảng tùy chọn  merge layers (Ctrl + E). Vẽ hình chữ nhật + tô màu: Tool  Rectangular Marquee Tool  Vẽ hình chữ nhật  Alt + Del  Enter. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

16. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 16 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS * Để download thêm các họa tiết hoa văn vào trang web: http://www.all-free- chúng tôi (download các file có đuôi *eps (file Corel phải chuyển lưu thành file *eps để place vào PT). CÔNG CỤ QUICK MASK MODE Tool  6h  (Q) Công cụ này kết hợp với cọ (B) (màu sắc đen trắng). Select (đi kèm theo)  Load seclect….. & Save….. – window  Channels  Red + Green + Blue Cách sử dụng: Chọn công cụ (Q). Dùng cọ (B) tô lên đối tượng (màu đen). Chú ý mềm biên/opacity/áp lực/size. Hardness: 50%, capacity 100%; mode: normal. – Dùng cọ bôi lên đối tượng cần chọn (vùng màu đỏ là vùng đã chọn)  http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

17. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 17 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

19. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 19 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 1 số lỗi thường gặp: – Lỗi chọn kênh RGB không đúng. Khắc phục chỉ cần bấm vào chữ “RGB” là được. – Tạo mới kênh (giống như tạo mới layer). Một vài ứng dụng cơ bản. Ứng dụng làm khung ảnh – Tạo một channel mới  Vẽ hình chữ nhật  Ctrl + Sh + I để đổi ngược vùng chọn  tô màu  tạo khung có hình gợn song  Filter  Distort  Ocean Ripple  Ctrl + D. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

20. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 20 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Về layer thường  Load  Tạo khối + bóng đổ. Làm sáng đối tượng. Image  Adjustment  Level (Ctrl + T)  chọn 1 trong ống  đối tượng sáng/tối tạo hiệu ứng chú ý. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

22. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 22 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS  Dùng cọ vẽ các đường tạo hiệu ứng. Filter  Distort  Ripple… để tạo hiệu ứng bề mặt. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

23. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 23 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Cái đĩa: xóa mờ  dùng cục tẩy (để size to)  nhấn chuột chà liên tục  mờ. Trái cây: làm tương tự. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

24. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 24 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Chữ N: Để chữ N lên trên họa tiết trái cây  Chọn vùng chọn là chữ N  Đổi ngược vùng chọn  Xóa phần thừa  Layer chuyển sang Overlay  Liên kết chữ và họa tiết. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

25. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 25 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS (chú ý phải chọn đúng layer khi xóa) Chữ “Achtisch” Vẽ đường thẳng Dùng công cụ Pecil Tool + Shift để vẽ đường thẳng. Nhóm 2 đối tượng chữ và đường thẳng (Ctrl + E), chọn 2 layer trước. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

26. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 26 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Xử lý menu: Xoay đối tượng  Đổ bóng: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

27. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 27 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Filter  Stylize  Emboss  Để tạo hiệu ứng tượng đá. Tạo hiệu ứng mờ ảo: tạo 2 lớp layer, xóa lớp trên lớp dưới còn lại tại hiệu ứng. Tạo hiệu ứng đối tượng bị nhuôm màu từ đối tượng tiếp xúc: Tìm chế độ trộn trong layer. Nhuộm màu: Cách 1: Ctrl +U/B Cách 2: trộn màu color: layer (Blending mode: color). Vùng chọn: mềm biên Nhuộm hình không màu. Tạo đường viền http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

28. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 28 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Tăng kích thước ảnh theo ý muốn: Image  Canvas Size  Chuyển sang cm  Tăng chiều cao  Relative  4 cm (tạo màu viền nền bên ngoài màu đen). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

30. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 30 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ magic wand để chọn đồng loạt một vùng lớn  xóa Tạo mới một layer  tô màu layer này xanh http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

31. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 31 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Màu trắng còn dư lại  giới hạn vùng chọn  Color Range  Tăng Fuzziness  Chọn dấu + để chọn thêm vùng chọn  OK  phải chuột chọn Feather (độ mềm biên 0.4 là được) xóa nhiều lần. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

32. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 32 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS Dùng công cụ Blur Tool (xử lý them) chà lên chỗ màu cần loại bỏ. KỸ NĂNG CHỈNH SỬA ẢNH CHỤP 1. Ảnh bị nghiêngL ciibg cyh cắt (crop: cắt xoay thẳng)  Vẽ một hình chữ nhật rồi xoay theo hướng nghiêng của ảnh  Enter. Cắt tùy chọn: 4 đieemr – trên thanh Option: nhập thông số  Enter 2. Canh chỉnh (Ctrl + L) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

34. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 34 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS 4. Làm tối sang, tăng giảm màu  chú ý thứ tự trên màu hình. Tool  Dodge Tool Ghép bầu trời, đám mấy: hình đám mây  copy. Chọn đám mây  copy toàn bộ đám mây (Ctrl + C)  Ảnh gốc chọn bầu trời  mềm biên  Edit  Paste Into  Giảm bớt Opacity (layer). http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

35. EDITOR: HUỲNH BÁ HỌC 35 GHI CHÉP LÝ THUYẾT PTS http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

Recommended

Tải Adobe Photoshop Cs3 + Hướng Dẫn Cài Đặt

Adobe Photoshop CS3 là một trong những phần mềm chỉnh sửa ảnh tuyệt vời sau phiên bản Photoshop CS2, đó là một trong những nền móng để hãng Adobe phát triển những bản Photoshop với những cải tiến vượt bậc sau này. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tải Photoshop CS3 và hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Giới thiệu

Ngoài việc hoàn thiện về các tính năng chỉnh sửa ảnh đã có ở Photoshop CS2 như lắp ghép hình ảnh, phục chế ảnh cũ, tạo ảnh nghệ thuật, hỗ trợ thiết kế trang Web…thì bản Photoshop CS3 cũng đã đơn giản hóa hơn về chức năng và đáp ứng nhiều nhu cầu hơn cho người dùng, nâng cao chất lượng hình ảnh. Đặc biệt, dung lượng của Photoshop CS3 cực kỳ nhỏ gọn và là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn có máy cấu hình yếu.

Phải nói rằng đã có rất nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh nhưng cuối cùng phải chào thua Photoshop. Nó đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu cho những người đam mê đồ họa. Và cũng khẳng định luôn là Adobe chưa dừng lại ở Photoshop CS3 đâu.

Adobe Photoshop CS3 là một trong những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp. Với nhiều công cụ và tính năng nổi trội giúp việc chỉnh sửa, làm đẹp cũng như ghép ảnh trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Có nhiều phần mềm cùng chức năng nhưng chất lượng thì không thể sánh được với Photoshop, bất cứ ai học ai đam mê đồ họa thì đều cài đặt và sử dụng phần mềm Photoshop trong máy tính của mình.

Yêu cầu cấu hình:

Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Dual-Core Intel Xeon processor

Microsoft Windows XP SP2 2 hay Windows Vista

RAM tối thiểu 320MB

Card màn hình tối thiểu 64MB

Ổ cứng còn trống tối thiểu 650MB

Độ phân giải màn hình tối thiểu 1.024×768

Tải Photoshop CS3 + Portable Link Tốc Độ Cao

Ở đây có 02 phiên bản, nếu bạn nào dùng lâu dài thì nên tải bản đầy đủ, còn bạn nào dùng tạm thời thì có thể dùng bản Portable rất nhẹ và không cần cài đặt phức tạp

Tổng Hợp Các Phiên Bản Photoshop

Hướng Dẫn Cài Đặt Photoshop CS3 Chi Tiết

Sau khi tải về, bạn dùng công cụ Winrar để giải nén với mật khẩu được cung cấp ở phần thông tin tải bên trên. Bạn sẽ được một thư mục bên trong chứa tập tin cài đặt

Hướng dẫn kích hoạt

Hướng Dẫn Cài Đặt + Download Photoshop Cs3 &Amp; Portable Full Crack

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI VIẾT

Giới thiệu Phothoshop CS3

Adobe Photoshop CS3 là một trong những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp. Với nhiều công cụ và tính năng nổi trội giúp việc chỉnh sửa, làm đẹp cũng như ghép ảnh trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Có nhiều phần mềm cùng chức năng nhưng chất lượng thì không thể sánh được với Photoshop, bất cứ ai học ai đam mê đồ họa thì đều cài đặt và sử dụng phần mềm Photoshop trong máy tính của mình.

Chia sẻ link download cài đặt Photoshop CS3

Link Photoshop CS3 [fshare] full crack: chúng tôi

Link Photoshop CS3 [fshare] full crack: chúng tôi

Chia sẻ link download Photoshop CS3 Portable

Link Photoshop CS3 Portable [fshare] full crack: chúng tôi

Hướng dẫn cách cài đặt + Crack Photoshop CS3 các bạn làm theo trình tự các bước sau đây

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt

Tải về giải nén sau khi các bạn download Photoshop Cs3 theo

link bên trên về sẽ có 2 file ở dạng RAR các bạn giải nén ra.

Sau khi giải nén xong các bạn nhấp đúp chuột vào file Setup trong thư mục adobe-photoshop-cs3 để tiến hành cài đặt, các bạn nhấn theo các ô màu đỏ mình đã khoanh.

Bước 3:

Tiếp theo chọn thư mục cài đặt mình để nguyên mặc định và nhấn Next.

Các bạn có thể chọn Browse để thay đổi thư mục cài đặt.

Bước 4 : Bấm next để tiếp tục

Quá trình cài đặ t sẽ bắt đầu các bạn đợi 1 lát.

Chọn tiếp Finish.

Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất, bây giờ tiến hành Crack để sử dụng mãi mãi.

Bước 5 :

Phần 2: Hướng dẫn Crack Adobe Photoshop CS3

Bước 6: Các bạn mở thư mục Crack adobe-photoshop-cs3 chọn copy file Photoshop và chép đè vào thư mục cài đặt photoshop.

Nếu là Win 32bit thì thư mục cài đặt mặc định là: C:Program Files AdobeAdobe Photoshop CS3

Còn đối với Win 64bitthì: C:Program Files (x86)AdobeAdobe

Photoshop CS3

Bước 7: Sau khi nhấn paste các bạn chọn tiếp Copy and Replace.

Chọn tiếp Continue.

Quá trình cài đặt và kích hoạt Adobe Photoshop CS3 như vậy đã xong

Chia sẻ Full Bộ Thư viện 3dsky Model & 3DDD Collection, 3D66 2014 – 2019, OUMOO (Update liên tục) trị giá hơn 300tr đồng

Hướng Dẫn Cài Đặt Photoshop Cs6 Extended Bản Quyền Mới Nhất

data-full-width-responsive=”true”

Nếu bạn thường xuyên làm việc với các phần mềm đồ hoạ thì việc Update các phiên bản Photoshop mới nhất sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình làm việc. Tuy vậy, việc cập nhật các phiên bản mới thì đồng nghĩa với việc yêu cầu về cấu hình máy tính của bạn cũng phải cao hơn. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ phải móc ví để nâng cấp phần cứng máy tính … thì ứng dụng mới chạy mượt mà và hiệu quả được.

Đối với các bạn đang sở hữu bộ máy tính có cấu hình tầm trung hoặc yếu thì việc Update phiên bản Photoshop cao hơn sẽ làm máy tính thêm nặng nề, và hiệu xuất làm việc với Photoshop bị ảnh hưởng khá nhiều. Cũng vì lý do đó mà mặc dù hiện nay đã có phiên bản Photoshop mới hơn rồi nhưng phiên bản CS6 vẫn được rất nhiều người ưa chuộng.

So về hiệu quả làm việc của phiên bản Photoshop CS6 thì các phiên bản Photoshop CC của hãng Adobe cũng không cao hơn là mấy, mà nhiều chức năng vẫn còn khả dụng trong công việc của CS6 vẫn còn tồn tại nhưng trên bản CC đã bị loại bỏ. Do vậy, mình nghĩ việc lựa chọn phiên bản nào để làm việc hiệu quả nhất còn phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình máy tính mà bạn đang sử dụng nữa.

Vâng, nếu như bạn đang sử dụng máy tính cấu hình yếu hoặc tầm trung thì mình nghĩ CS6 vẫn là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Và trong chuyên mục ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm CS6 Extension, phiên bản tốt nhất của CS Adobe.

Hướng dẫn cài đặt Photoshop CS6 Extended

+ Bước 1: Bạn tải bộ cài đặt và mua phần mềm bản quyền CS6 tại trang chủ chúng tôi hoặc có thể mua đĩa cài và Key bản quyền tại các đại lý của Adobe Photoshop Việt Nam.

Link tải bản gốc: Tải về máy / Link dự phòng / Link dự phòng

data-full-width-responsive=”true”

CTV: Lương Trung – Blogchiasekienthuc.com

Lời kết