Soạn Văn Ngắn Nhất Bài Bàn Luận Về Phép Học / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Englishhouse.edu.vn

Soạn Văn 8 Ngắn Nhất Bài: Bàn Luận Phép Học (Luận Học Pháp)

Soạn Bài Cô Bé Bán Diêm Ngắn Nhất

Soạn Văn 8 Ngắn Nhất Bài: Đi Bộ Ngao Du

Soạn Bài Đi Bộ Ngao Du (Siêu Ngắn)

Soạn Đi Bộ Ngao Du Siêu Ngắn

Soạn Bài: Đi Bộ Ngao Du

Bài tập 1: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập 2

Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì?

Bài tập 2: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì?

Bài tập 3: Trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

Bài tập 4: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Bài tấu có đoạn bàn về “phép học”, đó là những “phép học” nào? Tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy? Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tập nào là tốt nhất? Vì sao?

Bài tập 5: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Xác định trình tự lập luận của đoạn văn bằng một sơ đồ

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Từ văn bản Bàn luận về phép học, nêu suy nghĩ về phương pháp học tập đúng

Bài tập 2: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”

Bài tập 4: Cảm nhận của em về văn bản Bàn luận về việc học

Bài tập 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Bàn luận về phép học

Bài tập 1: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập 2

Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì?

Bài tập 2: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì?

Bài tập 3: Trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

Bài tập 4: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Bài tấu có đoạn bàn về “phép học”, đó là những “phép học” nào? Tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy? Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tập nào là tốt nhất? Vì sao?

Bài tập 5: trang 78 sgk Ngữ Văn 8 tập hai

Xác định trình tự lập luận của đoạn văn bằng một sơ đồ

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Từ văn bản Bàn luận về phép học, nêu suy nghĩ về phương pháp học tập đúng

Bài tập 2: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”

Bài tập 4: Cảm nhận của em về văn bản Bàn luận về việc học

Bài tập 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Bàn luận về phép học

Bài tập 1: Mục đích chân chính của việc học qua câu: để làm người, học đạo đức, các đối nhân xử thế giữa con người với con người trong cuộc sống hàng ngày.

Bài tập 2:

Tác giả đã phê phán lối học lệch lạc, sai trái đó là đua nhau học lối học hình thức hòng cầu danh lợi; học nhưng không biết đến tam cương, ngũ thường.

Tác hại của lối học ấy là Chúa tầm thường. Thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan..

Bài tập 3: Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách: “cho phép thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà học”

Bài tập 4: Phép học đó là:

Học theo trình tự, từ thấp đến cao để có một cái nền kiến thức rộng

Học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn tức là phải nắm chắc, hiểu sâu vấn đề

Học đi đôi với hành, biến lý thuyết trên sách vở thành hành động trong thực tiễn, có như thế, kiến thức học được mới không phải là kiến thức chết.

Em thấy phương pháp học tập học đi đôi với hành là hiệu quả nhất. Vì phương pháp ấy có thể giúp em biến kiến thức học được trên lớp một cách thụ động thành bài thực hành trong cuộc sống một cách chủ động

Bài tập 5: Sơ đồ

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Nêu suy nghĩ về phương pháp học tập đúng

Bài tham khảo

Văn bản Bàn luận về phép học được viết từ thế kỉ XVIII nhưng đã thể hiện những quan điểm vô cùng tiến bộ, đúng đắn về phương pháp học tập. Tác giả đã nêu ra phương pháp học tập đúng đắn là cần học tuần tự từ thấp đến cao, đó chính là quá trình để mỗi người tích lũy tri thức cho bản thân, là nền tảng để hiểu những kiến thức sâu hơn. Học cũng là quá trình tìm hiểu sâu rộng nhưng mỗi người cần tóm lược, thu gọn và đúc rút cho bản thân những tri thức cần thiết. Và điều quan trọng hơn cả, học cần đi đôi với hành, đi đôi với việc áp dụng vào thực tiễn. Bởi nếu chỉ học mà không hành thì học là vô ích, lí thuyết vô nghĩa. Còn nếu thực hành nhưng khi học chưa kĩ, kiến thức lí thuyết lơ mơ, chưa hiểu thấu đáo sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Những tư duy của tác giả khiến chúng ta cần nhìn lại phương pháp học của chính bản thân mình. Phương pháp đúng đắn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, học tập hiệu quả và hứng thú. Mỗi người cần lựa chọn cho mình cách học phù hợp, đúng đắn bởi học tập chính là con đường để chúng ta trưởng thành hơn, trở thành con người có ích cho xã hội.

Bài tập 2: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”

Bác Hồ từng có lời dạy vô cùng sâu sắc và thấm thía với thế hệ học sinh: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Qua đó, ta thấy được vai trò quan trọng giữa học và hành. Học là hoạt động nắm bắt kiến thức lí thuyết, hành là hoạt động vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Bởi vậy khi đã nắm được rõ những kiến thức lí thuyết mà không áp dụng gì vào thực tế thì học chẳng để làm gì, lí thuyết suông ấy sẽ xa rời thực tế. Ngược lại nếu thực hành mà lí thuyết không nắm vững thì sẽ lúng túng, khó khăn, thậm chí là sai lầm. Do đó học và hành là mối quan hệ bổ sung, gắn bó mật thiết với nhau. Khi học đã nắm vững kiến thức thì cần áp dụng lí thuyết đó vào thực tế, như vậy chúng ta sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, Đồng thời, khi thực hành sẽ giúp chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm cho bản thân mình, từ đó khắc sâu hơn kiến thức đã học. Vì vậy, học và hành là hai quá trình mà chúng ta không nên xem nhẹ mặt nào.

Bài tập 4: Cảm nhận của em về văn bản Bàn luận về việc học

Bàn luận về phép học được trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung năm 1791 đã bàn luận về việc học chân chính. Văn bản được trình bày thành hai phần với những lập luận rõ ràng và giàu sức thuyết phục, Mở đầu bài tấu, tác giả đã nêu lên mục đích quan trọng của việc học. Theo tác giả, điều quan trọng nhất với người học là học đạo đức, cách đối nhân xử thế hàng ngày. Học tập chính là con đường để mỗi người hoàn thiện nhân cách của chính mình, như viên ngọc được mài giũa để sáng đẹp hơn. Học chính là để làm người. Từ đó, tác giả phê phán lối học lệch lạc, sai trái. Học vì mục đích cầu danh lợi, học hình thức, không học tam cương ngũ thường. Đó là lối học vẹt, học để thi cử, để được làm quan và hưởng nhiều bổng lộc. Chính cách học lệch, học sai trái đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đó là những tên quan lại chỉ biết vinh hoa phú quý cho mình mà quên đi lợi ích dân tộc. Nước mất nhà tan cũng vì lẽ đó. Từ đó, tác giả khẳng định phương pháp học đúng đắn là học tuần tự từ thấp đến cao, biết tóm lược cho gọn và học cần đi đôi với hành. Đó là quan điểm thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Nguyễn Thiếp. Đặc biệt việc bồi dưỡng đạo đức cho người học cần được đề cao, bởi người có tốt thì đất nước mới thái bình, phát triển. Có thể nói những tư tưởng tưởng tiến bộ cũng là những suy tư, tâm huyết của tác giả có ý nghĩa rất lớn với dân tộc cho đến ngày hôm nay. Những ý kiến mà Nguyễn Thiếp nêu ra có nhiều điểm tiến bộ, đáng để cho hậu thế noi theo

Bài tập 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Bàn luận về phép học

Nội dung: hiểu được mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp họ, học rộng nắm gọn, học phải đi đôi với hành.

Nghệ thuật:

Lời bàn luận chân thật, thẳng thắn, lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng

Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Bài tập 1: Mục đích:

1. Để làm người.

2. Học đạo đức.

3. Các đối nhân xử thế giữa con người với con người trong cuộc sống hàng ngày.

Bài tập 2:

1. Phê phán lối học lệch lạc, sai trái: học hòng cầu danh lợi; học nhưng không biết đến tam cương, ngũ thường.

2. Tác hại: Chúa tầm thường. Thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan..

Bài tập 3: Thực hiện những chính sách: “cho phép thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà học”

Bài tập 4: Phép học đó là:

– Học theo trình tự, từ thấp đến cao để có một cái nền kiến thức rộng

– Học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn tức là phải nắm chắc, hiểu sâu vấn đề

– Học đi đôi với hành, biến lý thuyết trên sách vở thành hành động trong thực tiễn, có như thế, kiến thức học được mới không phải là kiến thức chết.

“Phương pháp học tập học đi đôi với hành là hiệu quả nhất”.

Bài tập 5: Sơ đồ

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Nêu suy nghĩ về phương pháp học tập đúng

Tác giả đã nêu ra phương pháp học tập đúng đắn là cần học tuần tự từ thấp đến cao, đó chính là quá trình để mỗi người tích lũy tri thức cho bản thân, là nền tảng để hiểu những kiến thức sâu hơn. Học cũng là quá trình tìm hiểu sâu rộng nhưng mỗi người cần tóm lược, thu gọn và đúc rút cho bản thân những tri thức cần thiết. Và điều quan trọng hơn cả, học cần đi đôi với hành, đi đôi với việc áp dụng vào thực tiễn. Bởi nếu chỉ học mà không hành thì học là vô ích, lí thuyết vô nghĩa. Còn nếu thực hành nhưng khi học chưa kĩ, kiến thức lí thuyết lơ mơ, chưa hiểu thấu đáo sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Những tư duy của tác giả khiến chúng ta cần nhìn lại phương pháp học của chính bản thân mình. Phương pháp đúng đắn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, học tập hiệu quả và hứng thú. Mỗi người cần lựa chọn cho mình cách học phù hợp, đúng đắn bởi học tập chính là con đường để chúng ta trưởng thành hơn, trở thành con người có ích cho xã hội.

Bài tập 2: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”

Bác Hồ từng có lời dạy vô cùng sâu sắc và thấm thía với thế hệ học sinh: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Qua đó, ta thấy được vai trò quan trọng giữa học và hành. Học là hoạt động nắm bắt kiến thức lí thuyết, hành là hoạt động vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Bởi vậy khi đã nắm được rõ những kiến thức lí thuyết mà không áp dụng gì vào thực tế thì học chẳng để làm gì, lí thuyết suông ấy sẽ xa rời thực tế. Ngược lại nếu thực hành mà lí thuyết không nắm vững thì sẽ lúng túng, khó khăn, thậm chí là sai lầm. Do đó học và hành là mối quan hệ bổ sung, gắn bó mật thiết với nhau. Khi học đã nắm vững kiến thức thì cần áp dụng lí thuyết đó vào thực tế, như vậy chúng ta sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, Đồng thời, khi thực hành sẽ giúp chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm cho bản thân mình, từ đó khắc sâu hơn kiến thức đã học. Vì vậy, học và hành là hai quá trình mà chúng ta không nên xem nhẹ mặt nào.

Bài tập 4: Cảm nhận của em về văn bản Bàn luận về việc học

Bàn luận về phép học được trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung năm 1791 đã bàn luận về việc học chân chính. Văn bản được trình bày thành hai phần với những lập luận rõ ràng và giàu sức thuyết phục, Mở đầu bài tấu, tác giả đã nêu lên mục đích quan trọng của việc học. Theo tác giả, điều quan trọng nhất với người học là học đạo đức, cách đối nhân xử thế hàng ngày. Học tập chính là con đường để mỗi người hoàn thiện nhân cách của chính mình, như viên ngọc được mài giũa để sáng đẹp hơn. Học chính là để làm người. Từ đó, tác giả phê phán lối học lệch lạc, sai trái. Học vì mục đích cầu danh lợi, học hình thức, không học tam cương ngũ thường. Đó là lối học vẹt, học để thi cử, để được làm quan và hưởng nhiều bổng lộc. Chính cách học lệch, học sai trái đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đó là những tên quan lại chỉ biết vinh hoa phú quý cho mình mà quên đi lợi ích dân tộc. Nước mất nhà tan cũng vì lẽ đó. Từ đó, tác giả khẳng định phương pháp học đúng đắn là học tuần tự từ thấp đến cao, biết tóm lược cho gọn và học cần đi đôi với hành. Đó là quan điểm thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Nguyễn Thiếp. Đặc biệt việc bồi dưỡng đạo đức cho người học cần được đề cao, bởi người có tốt thì đất nước mới thái bình, phát triển. Có thể nói những tư tưởng tưởng tiến bộ cũng là những suy tư, tâm huyết của tác giả có ý nghĩa rất lớn với dân tộc cho đến ngày hôm nay. Những ý kiến mà Nguyễn Thiếp nêu ra có nhiều điểm tiến bộ, đáng để cho hậu thế noi theo

Bài tập 3:

– Nội dung: hiểu được mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp học, học rộng nắm gọn, học phải đi đôi với hành.

– Nghệ thuật: Lời bàn luận chân thật, thẳng thắn, lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng. Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Bài tập 1: Mục đích: Để làm người. Học đạo đức. Các đối nhân xử thế.

Bài tập 2:

Phê phán: học hòng cầu danh lợi; học nhưng không biết đến tam cương, ngũ thường.

Tác hại: Chúa tầm thường. Thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan..

Bài tập 3: Chính sách: “cho phép thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà học”

Bài tập 4: Phép học đó là:

3. Học đi đôi với hành, biến lý thuyết trên sách vở thành hành động trong thực tiễn, có như thế, kiến thức học được mới không phải là kiến thức chết.

Bài tập 5: Sơ đồ

Phần tham khảo mở rộng

Bài tập 1: Nêu suy nghĩ về phương pháp học tập đúng

Tác giả đã nêu ra phương pháp học tập đúng đắn là cần học tuần tự từ thấp đến cao, đó chính là quá trình để mỗi người tích lũy tri thức cho bản thân, là nền tảng để hiểu những kiến thức sâu hơn. Học cũng là quá trình tìm hiểu sâu rộng nhưng mỗi người cần tóm lược, thu gọn và đúc rút cho bản thân những tri thức cần thiết. Và điều quan trọng hơn cả, học cần đi đôi với hành, đi đôi với việc áp dụng vào thực tiễn. Bởi nếu chỉ học mà không hành thì học là vô ích, lí thuyết vô nghĩa. Còn nếu thực hành nhưng khi học chưa kĩ, kiến thức lí thuyết lơ mơ, chưa hiểu thấu đáo sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Những tư duy của tác giả khiến chúng ta cần nhìn lại phương pháp học của chính bản thân mình. Phương pháp đúng đắn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, học tập hiệu quả và hứng thú. Mỗi người cần lựa chọn cho mình cách học phù hợp, đúng đắn bởi học tập chính là con đường để chúng ta trưởng thành hơn, trở thành con người có ích cho xã hội.

Bài tập 2: Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “Học đi đôi với hành”

Bác Hồ từng có lời dạy vô cùng sâu sắc và thấm thía với thế hệ học sinh: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Qua đó, ta thấy được vai trò quan trọng giữa học và hành. Học là hoạt động nắm bắt kiến thức lí thuyết, hành là hoạt động vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Bởi vậy khi đã nắm được rõ những kiến thức lí thuyết mà không áp dụng gì vào thực tế thì học chẳng để làm gì, lí thuyết suông ấy sẽ xa rời thực tế. Ngược lại nếu thực hành mà lí thuyết không nắm vững thì sẽ lúng túng, khó khăn, thậm chí là sai lầm. Do đó học và hành là mối quan hệ bổ sung, gắn bó mật thiết với nhau. Khi học đã nắm vững kiến thức thì cần áp dụng lí thuyết đó vào thực tế, như vậy chúng ta sẽ nhớ kiến thức lâu hơn, Đồng thời, khi thực hành sẽ giúp chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm cho bản thân mình, từ đó khắc sâu hơn kiến thức đã học. Vì vậy, học và hành là hai quá trình mà chúng ta không nên xem nhẹ mặt nào.

Bài tập 4: Cảm nhận của em về văn bản Bàn luận về việc học

Bàn luận về phép học được trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung năm 1791 đã bàn luận về việc học chân chính. Văn bản được trình bày thành hai phần với những lập luận rõ ràng và giàu sức thuyết phục, Mở đầu bài tấu, tác giả đã nêu lên mục đích quan trọng của việc học. Theo tác giả, điều quan trọng nhất với người học là học đạo đức, cách đối nhân xử thế hàng ngày. Học tập chính là con đường để mỗi người hoàn thiện nhân cách của chính mình, như viên ngọc được mài giũa để sáng đẹp hơn. Học chính là để làm người. Từ đó, tác giả phê phán lối học lệch lạc, sai trái. Học vì mục đích cầu danh lợi, học hình thức, không học tam cương ngũ thường. Đó là lối học vẹt, học để thi cử, để được làm quan và hưởng nhiều bổng lộc. Chính cách học lệch, học sai trái đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, đó là những tên quan lại chỉ biết vinh hoa phú quý cho mình mà quên đi lợi ích dân tộc. Nước mất nhà tan cũng vì lẽ đó. Từ đó, tác giả khẳng định phương pháp học đúng đắn là học tuần tự từ thấp đến cao, biết tóm lược cho gọn và học cần đi đôi với hành. Đó là quan điểm thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Nguyễn Thiếp. Đặc biệt việc bồi dưỡng đạo đức cho người học cần được đề cao, bởi người có tốt thì đất nước mới thái bình, phát triển. Có thể nói những tư tưởng tưởng tiến bộ cũng là những suy tư, tâm huyết của tác giả có ý nghĩa rất lớn với dân tộc cho đến ngày hôm nay. Những ý kiến mà Nguyễn Thiếp nêu ra có nhiều điểm tiến bộ, đáng để cho hậu thế noi theo

Bài tập 3:

– Nội dung: hiểu được học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần xây dựng đất nước chứ không phải học để cầu danh lợi. Học tốt phải có phương pháp học, học rộng nắm gọn, học phải đi đôi với hành.

– Nghệ thuật: Lời bàn luận chân thật, thẳng thắn, lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng. Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Soạn Bài Bàn Luận Về Phép Học (Luận Học Pháp) Siêu Ngắn

Soạn Bài Bàn Về Phép Học

Soạn Bài: Bạn Đến Chơi Nhà

Soạn Văn 7 Ngắn Nhất Bài: Bạn Đến Chơi Nhà

Mở Và Kết Bài Vợ Chồng A Phủ Hay Nhất Được Tuyển Chọn

Soạn Văn Lớp 8 Bài Bàn Luận Về Phép Học Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Bài Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Bài Lớp 8: Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Văn 8 Bài Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Bài Bàn Về Phép Học, Ngữ Văn Lớp 8 Trang 76 Sgk Tập 2

Soạn Bài: Bàn Luận Về Phép Học

Soạn văn lớp 8 bài Bàn luận về phép học ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì? Câu 3 (trang 78 , SGK Ngữ văn 8,tập 2 ) Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì? Câu 4 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2) Bài tấu có đoạn bàn về “phép học”, đó là những “phép học” nào?

Soạn văn lớp 8 bài Hành động nói (tiếp theo)

Soạn văn lớp 8 trang 78 tập 2 bài Bàn luận về phép học ngắn gọn hay nhất

Câu hỏi bài Bàn luận về phép học tập 2 trang 78

Câu 1 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì?

Câu 2 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì?

Câu 3 (trang 78 , SGK Ngữ văn 8,tập 2 )

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

Câu 4 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Bài tấu có đoạn bàn về “phép học”, đó là những “phép học” nào? Tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy? Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tập nào là tốt nhất? Vì sao?

Câu 5 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Xác định trình tự lập luận của đoạn văn bằng một sơ đồ.

Sách giải soạn văn lớp 8 bài Bàn luận về phép học

Trả lời câu 1 soạn văn bài Bàn luận về phép học trang 78

Ở đoạn đầu “Ngọc không mài… những điều tệ hại ấy” tác giả nêu rõ mục đích chân chính của việc học:

+ Học để “biết rõ đạo”

+ Học cách làm người, để sống tốt, cư xử đúng mực.

→ Việc học mang ý nghĩa to lớn, cao quý: học để biết cách sống chuẩn mực.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Bàn luận về phép học trang 78

Tác giả phê phán những lối học:

+ Học lối học hình thức hòng cầu danh lợi → lối học vì mục đích tầm thường, thực dụng tiến thân- làm quan- cầu danh lợi.

+ Không biết tới tam cương ngũ thường → lối học hình thức, làm mất đi ý nghĩa chân chính của việc học.

+ Tác giả thẳng thắn, trung thực trong lời tâu thực trạng của việc học hình thức, học cầu lợi.

→ Những người theo sự học giả dối nếu làm quan sẽ trở thành “nịnh thần”, trở thành kẻ tham quan, làm cho nước mất nhà tan.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Bàn luận về phép học trang 78

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp bàn tới hình thức học và cách học:

+ Mở rộng thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

+ Việc học phải được tiến hành tuần tự: bồi lấy gốc → tứ thư ngũ kinh → chư sử.

+ Học rộng rồi tóm lược.

+ Học đi đôi với thực hành.

→ Tầm nhìn chiến lược của bậc trung thần trong vấn đề giáo dục thực học, tạo ra hiền tài cho quốc gia.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Bàn luận về phép học trang 78

Bài tấu bàn về “phép học” đó là những phép học:

– Từ đơn giản đến phức tạp: học bồi lấy gốc

– Từ thấp đến cao: tuần tự tiến lên Tứ thư Ngũ kinh, Chư sử

– Từ lý thuyết đến thực hành: học kết hợp với thực hành

→ Khi thực hiện theo phép học này người học mới có thể “lập công trạng”, lấy những điều học được mang lại cho đất nước sự “vững yên”, “thịnh trị” cho đất nước.

→ Từ việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tốt nhất là học từ những thứ cơ bản, rồi tới những điều phức tạp. Học phải kết hợp với thực hành để việc học trở nên nhuần nhuyễn, có ích.

Trả lời câu 5 soạn văn bài Bàn luận về phép học trang 78

Sơ đồ lập luận của đoạn văn

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Bàn luận về phép học lớp 8 tập 2 trang 79

Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”.

Sách giải soạn văn lớp 8 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 79

Sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”

Học là quá trình tiếp thu kiến thức và lý thuyết, lý luận. Hành là quá trình áp dụng lý thuyết học được vào thực tiễn đời sống và lao động. Phương pháp “học đi đôi với hành” chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhận thức và hành động của con người, tạo ra tính thực tiễn, bổ sung lẫn nhau làm cho những điều chúng ta học trở nên có ý nghĩa và kết quả. Nếu chỉ học mà không thực hành sẽ sa vào lý thuyết suông, không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc với thực tiễn. Học đi đôi với hành thực sự cần thiết và hữu dụng với tất cả mọi người. Song trên thực tế nước ta, phương pháp này chưa được xem trọng, đó là nguyên nhân làm cho chất lượng giáo dục không được cải thiện. Vì thế cần xác định đúng đắn mục tiêu học tập, và thường xuyên áp dụng phương pháp “học đi đôi với hành” để việc học trở nên ý nghĩa.

Tags: soạn văn lớp 8, soạn văn lớp 8 tập 2, giải ngữ văn lớp 8 tập 2, soạn văn lớp 8 bài Bàn luận về phép học ngắn gọn , soạn văn lớp 8 bài Bàn luận về phép học siêu ngắn

Soạn Văn Lớp 8 Bài Thuế Máu Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Bài: Thuế Máu (Trích)

Soạn Bài Thuế Máu Lớp 8 Hay Đầy Đủ Nhất

Soạn Văn Lớp 8 Bài Trong Lòng Mẹ

Soạn Văn Lớp 8 Bài Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Bài Lớp 8: Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Văn 8 Bài Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Bài Bàn Về Phép Học, Ngữ Văn Lớp 8 Trang 76 Sgk Tập 2

Soạn Bài: Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Văn 8 Siêu Ngắn Bài: Quê Hương

Bài Viết Số 3 Lớp 8 Văn Thuyết Minh

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 8 học kì II

Soạn bài lớp 8: Bàn luận về phép học

Soạn bài lớp 8: Bàn luận về phép học (Luận học pháp) do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sáng tác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 8 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

1. Tác giả (Luận học pháp – La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)

I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

2. Thể loại

Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử, quê ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tác phẩm

Nguyễn Thiếp là người “thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu”, từng đỗ đạt, làm quan dưới triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học.

Thời xưa, tấu là một loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.

Bàn luận về phép học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791. Văn bản chỉ rõ mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh cho đất nước.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đoạn đầu của bài trích (từ Ngọc không mài… đến… những điều tệ hại ấy), tác giả nêu lên mục đích chân chính của việc học và thực trạng tiêu cực của việc học đang hiện hành. Việc học vốn mang một ý nghĩa cao quý: “Biết rõ đạo”. Tức là học để biết cách làm người, học để sống tốt, cư xử đúng chuẩn mực. “Ngọc không mài, không thành đồ vật”, con người không học hành, tu dưỡng thì chẳng thành được con người có khả năng làm việc tốt, giúp ích cho đời. Dưới thể chế phong kiến theo Nho giáo xưa, học hành, thi cử còn là con đường trực tiếp dẫn đến chốn quan trường, là cơ hội để một đấng nam nhi góp sức mình cho đất nước.

2. Nhưng chính điều này dẫn đến những biểu hiện tiêu cực trong việc học: học vì mục đích thực dụng (tiến thân, làm quan, cầu danh lợi), chạy theo hình thức mà quên đi ý nghĩa chân chính của việc học. Những con người theo sự học giả dối như vậy, nếu thành đạt, ắt sẽ dẫn đến những “nịnh thần”, trở thành sâu bọ đục khoét, làm cho “nước mất, nhà tan”. La Sơn Phu Tử đã thẳng thắn nhìn vào thực tế và đúc thành những lời tâu xác thực, đầy tinh thần trung thực dâng lên Quang Trung. Nhưng giải quyết thực trạng đáng buồn của việc lựa chọn ấy bằng cách nào? Tiếp theo Nguyễn Thiếp mới trình tấu về quan điểm, phương pháp học tập đúng đắn.

3. Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung: Việc học phải được tiến hành dưới một hình thức phổ biến. Làm thế nào để tất cả mọi người đều ý thức được việc học và có thể học ở bất kì đâu: “Thầy trò của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tuỳ đâu tiện đấy mà đi học”.

5*. Sơ đồ lập luận của đoạn văn

4. Nói về phép học, Nguyễn Thiếp cho rằng học phải theo trình tự trước – sau, thấp – cao: “Lúc đầu học Tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên…”. Nghĩa là người học phải bắt đầu từ những kiến thức có sở, nền tảng. Học rộng là cần thiết song cần phải biết suy nghĩ để thâu tóm những cái tinh tuý, cốt lõi nhất. Đặc biệt, học phải đi đôi với hành, kiến thức trong sách vở phải được thể nghiệm vận dụng vào thực tiễn đời sống: “Theo điều học mà làm”. Có như thế thì người học mới có khả năng lập công trạng thể hiện điều học được thành hành động, giúp cho đất nước “vững yên”, “thịnh trị”.

1. Cách đọc

Ở thời đại nào cũng cần đến sự học chân chính. Đây là phương cách căn bản để phát triển, tiến bộ. Điều Nguyễn Thiếp nói đúng cho mọi thời đại.

2. Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”.

III. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Đây là bài tấu, cần đọc với tiết tấu chậm, rõ ràng, rành mạch.

Tham khảo đoạn văn sau:

... “Nước ta cũng giống nhiều nước khác ở Phương Đông, thời gian tồn tại của chế độ phong kiến quá dài. Thừa hưởng cái khung học thức trường ốc và sách vở của Trung Hoa, giáo dục nước ta trong một thời gian không hề ngắn chỉ nặng nề về lí thuyết. Cách học theo kiểu ấy ngày nay quả thực không thể đáp ứng tốt nhu cầu đang phát triển rất nhanh của cuộc sống…

Phương pháp “học đi đôi với hành” mang lại hiệu quả rất cao. Nhờ việc thực hành mà người học luôn luôn kiểm tra được kiến thức của mình, từ đó có thể phát huy sở trường, năng lực hoặc cũng có thể điều chỉnh hoạt động của mình. Hành cũng là cách tốt nhất giúp biến những tri thức của chúng ta thành những kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp. Mà kĩ năng kĩ xảo càng thành thạo bao nhiêu thì hiệu quả công việc của chúng ta tốt bấy nhiêu…”.

(Ngô Tuần)

Soạn Bài Bàn Luận Về Phép Học

Soạn Văn Lớp 8 Bài Bàn Luận Về Phép Học Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Văn Lớp 8 Bài Thuế Máu Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Bài: Thuế Máu (Trích)

Soạn Bài Thuế Máu Lớp 8 Hay Đầy Đủ Nhất

Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách Ngắn Nhất

Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách (Siêu Ngắn)

Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách Ngắn Gọn

Soạn Văn 9 Ngắn Nhất Bài: Bàn Về Đọc Sách

Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách Siêu Ngắn

Soạn Bài Bến Quê Siêu Ngắn

Kiến thức cơ bản

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

Cùng tham khảo…

Kiến thức cơ bản

Vài nét về tác giả và tác phẩm:

– Chu Quang Tiềm (1897-1986), nhà mĩ học, lí luận văn học hiện đại Trung Quốc, người Đông Thành, tỉnh An Huy. Ông còn có bút danh là Mạnh Thự, Mạnh Thạch.

– Chu Quang Tiềm đã học rất nhiều trường, nhiều ngành Đại học: Hương Cảng; (ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh, Sinh vật học, Tâm lí học, Giáo dục học Đại học Ê-đin-bốc (Anh); Đại học Luân Đôn, Đại học Pa-ri, Đại học Xtra- xbuc (Pháp)… và từng giữ nhiều chức vụ: Viện trưởng viện Đại học Tứ Xuyên; (Giá sư Đại học Bắc Kinh, Hội trưởng Hội Nghiên cứu mĩ học Trung Quốc, Uỷ viên thường trực Hội Nghiên cứu văn học nước ngoài ở Trung Quốc…

– Tác phẩm tiêu biểu của Chu Quang Tiềm là Tâm lí học văn nghệ; Bàn về thơ… Những tập sách của ông là những tài liệu phong phú, văn phong trong sáng, có ảnh hưởng sâu rộng trong giới học thuật và giới văn nghệ.

– Bố cục văn bản:

+ Đoạn 1 (Từ đầu đến ” nhằm phát hiện thế giới mới “) : Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách.

+ Đoạn 2 (tiếp đến “tự tiêu hao lực lượng”) : Những khó khăn, thiên hướng sai lệch dễ mắc phải của việc đọc sách trong tình trạng hiện nay.

+ Đoạn 3 (còn lại) : Bàn về phương pháp chọn sách và đọc sách.

Hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 6 và 7 sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 2.

Đọc – hiểu văn bản

1- Trang 6 SGK

Vấn đề nghị luận của bài viết này là gì? Dựa theo bố cục bài viết, hãy tóm tắt các luận điểm của tác giả khi triển khai vấn đề ấy.

Trả lời

Văn bản về ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

Các luận điểm của văn bản là:

+ Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.

+ Các khó khăn, các thiên hướng sai lệch dễ mắc phải khi đọc sách.

+ Bàn về phương pháp đọc sách.

2 – Trang 6 SGK

Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng như thế nào, việc đọc sách có ý nghĩa gì?

Trả lời

Ý nghĩa của sách trên con đường phát triển của nhân loại:

“Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hoá của học thuật của nhân loại”.

* Sách đã ghi chép, cô đúc mọi tri thức, mọi thành tựu mà nhân loại đã đạt được, tích lũy được qua từng thời đại và lưu truyền cho đến thời nay.

* Nếu xoá bỏ các thành tựu mà loài người đã đạt được trong quá khứ và sách vở, ta chỉ là kẻ đi giật lùi, lạc hậu.

– Ý nghĩa đọc sách và việc đọc sách của mỗi người:

* Tiếp nhận tư tưởng, kinh nghiệm của nhân loại trong mấy nghìn năm qua cho cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi của mình.

– Tầm quan trọng của việc đọc sách: Đối với con người, đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm sống. Đọc sách còn là sự chuẩn bị để tiến hành cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, tích lũy tri thức, khám phá và chinh phục thế giới.

3 – Trang 6 SGK

Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước tiên cần biết chọn lựa sách mà đọc? Theo tác giả, nên chọn lựa như thế nào?

Trả lời

– Cần chọn sách vì:

+ Sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật đã tạo nên sự bùng nổ thông tin. Lượng sách in ra ngày càng nhiều, nếu không có sự lựa chọn, xử lý thông tin khoa học, con người dễ bối rối trước kho tàng tri thức khổng lồ dần đến những nguy hại thường gặp:

+ Sách nhiều khiến cho người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không kịp tiêu hoá, không biết nghiền ngẫm, suy nghĩ nông cạn.

+ Sách nhiều khiến người đọc lạc hướng, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn vô bổ.

* Cần đọc kĩ, nghiên cứu sâu các sách, tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu của mình.

* Song song với điều đó, cần đọc các sách khoa học phổ thông, kề cận với chuyên môn của mình vì không biết thông thì không thể chuyên.

4 – Trang 7 SGK

Phân tích lời bàn của tác giả bài viết về phương pháp đọc sách. Tìm hiểu cách lập luận, trình bày ở phần này.

Trả lời

– Việc biết lựa chọn sách để đọc đã làm một điểm quan trọng thuộc phương pháp đọc sách.

– Không nên đọc lướt qua, đọc chỉ để trang trí tri thức

“Đọc sách không cốt lấy nhiều, … không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần”.

– Đọc ít mà không suy nghĩ sâu xa, nếu đọc không nghĩ thì như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy chỉ tổ làm cho mặt hoa ý loạn, tay không mà về, Thế gian có biết bao người đọc sách chị để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phủ khoe của.

– Nên phân loại sách làm hai loại: loại 1 để có kiến thức phổ thông. Loại 2 là sách chuyên môn, chuyên ngành.

– Không nên đọc một cách tràn lan, theo kiểu hứng thú cá nhân mà cần đọc có kế hoạch và có hệ thống. Thậm chí, đối với người nuôi chí lập nghiệp trong một môn học thuật, đọc sách là một cuộc rèn luyện, một cuộc chuẩn bị âm thầm và gian khổ.

– Đọc sách không chỉ là việc học tập tri thức, mà còn là việc rèn luyện tính cách học làm người.

* Cách lập luận, trình bày phần này chủ yếu nhờ vào những hình ảnh ví von, so sánh cụ thể, sinh động (… như cưỡi ngựa qua chợ… , như trọc phú khoe của).

5 – Trang 7 SGK

Bài viết Bàn về đọc sách có sức thuyết phục cao. Theo em, điều ấy được tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào?

Trả lời

– Từ nội dung bài viết cho đến cách trình bày của tác giả đều đạt lí, thấu tình. Các ý kiến nhận xét đưa ra thật xác đáng. Có lí lẽ chặt chẽ, vừa sinh động vừa dễ hiểu.

– Bài viết có bố cục chặt chẽ, hợp lí, các ý được dẫn dắt rất tự nhiên.

– Cách viết giàu hình ảnh và cách ví von thật cụ thể, thú vị: giống như ăn uống, các thứ không tiêu hoá được… Càng dễ sinh ra bệnh đau dạ dày, lối ăn tươi nuốt sống, làm học vấn giống như đánh trận…, như cưỡi ngựa qua chợ, trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu, càng hẹp…

Soạn bài Bàn về đọc sách phần Luyện tập

Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi học bài Bàn về đọc sách.

Trả lời

Bài viết ” Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm đã trình bày nhiều luận điểm có giá trị về việc đọc sách, trong đó, em cảm thấy thấm thía nhất với diễn giải của tác giả về thực trạng cách đọc sách sai lầm của nhiều người hiện nay. Tác giả đã nêu ra thực trạng nhiều người đọc sách chỉ chú trọng số lượng, đọc qua loa mà không chú trọng tới chất lượng ý nghĩa mà mình thu lại được. Việc đọc sách sai lệch như thế khiến con người tiêu tốn nhiều thời gian vào những cuốn sách vô bổ, lại không thu thập được kiến thức chuyên sâu cho mình. Bài viết đã nhắc nhở người đọc về cách đọc sách để từ đó người đọc suy nghĩ, tìm tòi cách đọc sách đúng đắn, đạt hiệu quả cao.

Soạn bài Bàn về đọc sách ngắn nhất

Đọc sách là một con đường quan trọng để tích luỹ, nâng cao học vấn. Ngày nay sách nhiều, phải biết chọn sách mà đọc, đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng. Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn. Việc đọc sách phải có kế hoạch, có mục đích kiên định chứ không thể tuỳ hứng phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Qua bài viết Bàn về đọc sách, Chu Quang Tiềm đã trình bày những ý kiến xác đáng ấy một cách có lí lẽ và bằng những dẫn chứng sinh động.

[ĐỪNG SAO CHÉP] – Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài Bàn về đọc sách một cách tốt nhất. “Trong cách học, phải lấy tự học làm cố” – Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Thanh Long (Tổng hợp)

Soạn Văn Lớp 9 Bài Bàn Về Đọc Sách Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách

Soạn Bài Con Chó Bấc (Trích Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã)

Soạn Văn: Con Chó Bấc

Soạn Văn 9 Ngắn Nhất Bài: Con Chó Bấc

🌟 Home
🌟 Top