Soạn Văn Bài Truyện Kiều Của Nguyễn Du Lớp 9 / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Soạn Bài Truyện Kiều Của Nguyễn Du Văn Lớp 9

Soan bai Truyen kieu cua Nguyen Du – Đề bài: Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du văn lớp 9. 1. Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều. – Thời đại: Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. + Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, xã hội rối ren, cuộc sống của nhân dân cơ cực, lầm tham. + Phong trào khởi nghĩa …

– Đề bài: . 1. Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều.

– Thời đại: Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX.

+ Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, xã hội rối ren, cuộc sống của nhân dân cơ cực, lầm tham. + Phong trào khởi nghĩa diễn ra khắp nơi, tiêu biểu nhất chính là khởi nghĩa Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo. + Nghĩa quân Tây Sơn đã đánh đổ tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê, Nguyễn, quét sạch hai mươi vạn quân xâm lược nhà Thanh sang xâm lược.

– Gia đình:

+ Sinh trưởng trong gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn chương. + Cha: Nguyễn Nghiễm, đỗ tiến sĩ, từng giữ chức tể tướng + Anh trai cùng cha khác mẹ Nguyễn Khản cũng từng làm quan to dưới triều Lê – Trịnh.

– Cuộc đời:

+ Nguyễn Du sống phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc ( 1786- 1796), sau đó về ở ẩn ở quê nội Hà Tĩnh ( 1796-1802) + Năm 1802, Nguyễn Du ra làm quan bất đắc dĩ dưới triều Nguyễn + Năm 1813- 1814 ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. + Năm 1820 Nguyễn Du mất tại Huế.

2. Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm

Phần thứ nhất: Gặp gỡ và đính ước

Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, con gái đầu lòng trong một gia đình trung lưu lương thiện, sống trong cảnh “Êm đềm chướng rủ màn che” bên cạnh cha mẹ và hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Trong buổi đi chơi xuân, Thúy Kiều đã gặp Kim Trọng, một người thư sinh “phong tư tài mạo tót vời”. Giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp đẽ, sau đó hai người đã đính ước với nhau.

Phần thứ hai: Gia biến và lưu lạc

Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Thúy Kiều bị mắc oan, nàng đã bán mình cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc cha, nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng. Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh. Sau đó Thúy Kiều được Thúc Sinh chuộc ra nhưng vợ của hắn ta là Hoạn Thư là người ghen tuông tàn nhẫn, Thúy Kiều bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần. Thúy Kiều sống lương nhờ cửa Phật, nhưng sau đó lại bị Bạc Bà lừa, lần nữa vào chốn lầu xanh. Ở đây, Thúy Kiều gặp Từ Hải, người anh hùng “đầu đội trời, chân đạp đất”, Từ Hải đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán. Do mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thúy Kiều bị ép gả cho viên thổ quan. Thúy Kiều đau đớn trầm mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu lần hai.

Phần thứ ba: Đoàn tụ

Kim Trọng sau nửa năm chịu tang chú đã trở lại tìm Kiều, biết Kiều bán mình cứu cha thì đau lòng khôn nguôi, dù kết duyên với Thúy Vân nhưng Kim Trọng vẫn lưu luyến mối tình với Kiều, chàng cất công tìm kiếm, gặp được Thúy Kiều, gia đình đoàn tụ, nhưng cả hai nguyện ước “duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy”.

Soạn Văn 9 Ngắn Nhất Bài: Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Câu 1: Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác “Truyện Kiều”.

Câu 2: Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Tóm tắt giá trị nội dung tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Câu 2: Tóm tắt giá trị nghệ thuật tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Câu 1: Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác “Truyện Kiều”:

Gia đình:

Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên quê ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học. Nhưng sớm mồ côi cha mẹ (mồ côi cha từ năm 9 tuổi, mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi). Hoàn cảnh gia đình cũng có tác động đến sáng tác của Nguyễn Du.

Thời đại:

Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. Các tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh – Nguyễn tranh giành quyền lực.

Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, Phong trào khởi nghĩa diễn ra khắp nơi (tiêu biểu nhất chính là khởi nghĩa Tây Sơn).

Cuộc đời:

Nguyễn Du đã phải sống phiêu bạt nhiều năm ở đất Bắc, rồi sau đó về ở ẩn ở Hà Tĩnh

Ông từng được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc, chuẩn bị đi lần thứ hai thì bị bệnh mất ở Huế.

Sự nghiệp văn học:

Nguyễn Du sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm.

Thơ chữ Hán gồm 3 tập: Thanh Hiên thi tập, Bắc Hành tạp lục, Nam trung tạp ngâm 243 bài.

Sáng tác chữ Nôm xuất sắc nhất là Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều).

Câu 2: Tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm:

Phần thứ nhất: Gặp gỡ và đính ước

Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, con gái đầu lòng trong một gia đình trung lưu lương thiện bên cạnh cha mẹ và hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Trong ngày hội Đạp Thanh, gần nấm mồ Đạm Tiên – một hình ảnh báo hiệu định mệnh oan nghiệt sau này của nàng- Thuý Kiều gặp Kim Trọng. sau đó hai người đã đính ước với nhau.

Phần thứ hai: Gia biến và lưu lạc

Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Thúy Kiều bị mắc oan, nàng đã bán mình cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc cha, nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng.Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh. Sau đó Thúy Kiều được Thúc Sinh chuộc ra nhưng vợ của hắn ta là Hoạn Thư là người ghen tuông tàn nhẫn, Thúy Kiều bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần. Thúy Kiều gặp Từ Hải, người anh hùng “đầu đội trời, chân đạp đất”, Từ Hải đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán. Do mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thúy Kiều bị ép gả cho viên thổ quan. Thúy Kiều đau đớn trầm mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu lần hai. Lần thứ hai, Kiều nương nhờ nơi cửa Phật.

Phần thứ ba: Đoàn tụ

Kim Trọng sau nửa năm chịu tang chú đã trở lại tìm Kiều, biết Kiều bán mình cứu cha thì đau lòng khôn nguôi. Theo lời dặn của Kiều, cha mẹ Kiều cho Thuý Vân kết duyên với Kim Trọng. Dù kết duyên với Thúy Vân nhưng Kim Trọng vẫn lưu luyến mối tình với Kiều, chàng cất công tìm kiếm, gặp được Thúy Kiều, gia đình đoàn tụ. Trong ngày đoàn viên vui vẻ, để bảo vệ ” danh tiết” và tỏ lòng kính trọng người yêu, Kiều đổi tình vợ chồng thành tình bạn.nhưng cả hai nguyện ước “duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy”.

Tác giả Nguyễn Du:

Nguyễn Du (1766 – 1820), tên tự là Tố Như (素如), hiệu là Thanh Hiên (清軒), quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông xuất thân trong một gia đình đại quý tộc nổi tiếng về đường khoa hoạn, có nhiều người đỗ đạt cao và làm quan to trong triều đình.

Truyện Kiều:

Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Văn học Việt Nam,

Được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung

Giá trị hiện thực:

Phản ánh bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị và thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến

Tố cáo thế lực bạo tàn đã chà đạp lên quyền sống của những con người lương thiện

Giá trị nhân đạo:

Đề cao, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ

Bộc lộ niềm cảm thương sâu sắc trước những bất hạnh, khổ đau của con người

Trân trọng đề cao vẻ đẹp, ước mơ và khát khao chân chính của con người như về tình yêu, hạnh phúc, công lý, tự do

Câu 2: Giá trị nghệ thuật

Thể thơ: sử dụng thể thơ lục bát, với 3254 câu.

Ngôn ngữ: ngôn ngữ văn học hết sức giàu và đẹp, đạt đến đỉnh cao ngôn ngữ nghệ thuật.

Xây dựng nhân vật vật: Khắc hoạ nhân vật qua phương thức tự sự, miêu tả chỉ bằng vài nét chấm phá sinh động.

Miêu tả thiên nhiên: đa dạng, bên cạnh bức tranh thiên nhiên chân thực sinh động.

Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc thời đại Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng , Lê – Trịnh – Nguyễn tranh giành quyền lực, nhiều cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi.

Sống phiêu bạt nhiều năm ở đất Bắc, rồi sau đó về ở ẩn ở Hà Tĩnh. Được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc, chuẩn bị đi lần thứ hai thì bị bệnh mất ở Huế.

Nguyễn Du sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thơ chữ Hán gồm 3 tập: Thanh Hiên thi tập, Bắc Hành tạp lục, Nam trung tạp ngâm 243 bài. Sáng tác chữ Nôm xuất sắc nhất là Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều).

Câu 2: Truyện Kiều gồm 3 phần:

Gặp gỡ và đính ước:

Thúy Kiều – tài sắc vẹn toàn, có em gái là Thúy Trong ngày hội Đạp Thanh.

Thúy Kiều đã gặp Kim Trọng sau đó hai người đã đính ước với nhau.

Gia biến và lưu lạc:

Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Thúy Kiều bị mắc oan, nàng đã bán mình cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc cha, nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng.

Thúy Kiều bị bán vào lầu xanh.

Sau đó Thúy Kiều gặp Từ Hải đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán. Do mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thúy Kiều bị ép gả cho viên thổ quan.

Thúy Kiều đau đớn trầm mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu lần hai. Lần thứ hai, Kiều nương nhờ nơi cửa Phật.

3. Đoàn tụ:

Kim Trọng sau nửa năm chịu tang chú đã trở lại tìm Kiều, biết Kiều bán mình cứu cha thì đau lòng khôn nguôi.

Thuý Vân kết duyên với Kim Trọng, nhưng Kim Trọng vẫn lưu luyến mối tình với Kiều, chàng cất công tìm kiếm, gặp được Thúy Kiều, gia đình đoàn tụ.

Kiều và Từ Hải từ vợ chồng thành tình bạn.

Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Văn học Việt Nam, được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung tác phẩm Truyện Kiều là phản ảnh và tố cáo bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị và thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến, đã chà đạp lên quyền sống của những con người lương thiện, khiến họ khổ sở, điêu đứng. (hiện thực); đề cao, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp, sâu sắc trước những bất hạnh, khổ đau và đề cao vẻ đẹp, ước mơ của người phụ nữ (nhân đạo)

Câu 2: Giá trị nghệ thuật của Truyện Kiều là sử dụng thể thơ lục bát, với 3254 câu, ngôn ngữ văn học hết sức giàu và đẹp, đạt đến đỉnh cao ngôn ngữ nghệ thuật, khắc hoạ nhân vật qua phương thức tự sự, miêu tả chỉ bằng vài nét chấm phá sinh động và thủ pháp miêu tả thiên nhiên đa dạng, bên cạnh bức tranh thiên nhiên chân thực sinh động.

Câu 2: Truyện Kiều:

1. Gặp gỡ và đính ước: Thúy Kiều – tài sắc vẹn toàn, có em gái là Thúy Trong ngày hội Đạp Thanh, Thúy Kiều đã gặp Kim Trọng. Giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp đẽ, sau đó hai người đã đính ước với nhau.

2. Gia biến và lưu lạc: Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Thúy Kiều bị mắc oan, nàng đã bán mình cho Mã Giám Sinh để lấy tiền chuộc cha, nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng. Thúy Kiều bị bán vào lầu xanh. Sau đó Thúy Kiều gặp Từ Hải đã giúp Thúy Kiều báo ân báo oán. Do mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Từ Hải bị giết, Thúy Kiều bị ép gả cho viên thổ quan. Thúy Kiều đau đớn trầm mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu lần hai. Lần thứ hai, Kiều nương nhờ nơi cửa Phật.

3. Đoàn tụ: Kim Trọng sau nửa năm chịu tang chú đã trở lại tìm Kiều, biết Kiều bán mình cứu cha thì đau lòng khôn nguôi. Thuý Vân kết duyên với Kim Trọng, nhưng Kim Trọng vẫn lưu luyến mối tình với Kiều, chàng cất công tìm kiếm, gặp được Thúy Kiều, gia đình đoàn tụ. Kiều và Từ Hải từ vợ chồng thành tình bạn.

Tác giả: Nguyễn Du tên tự là Tố Như (素如), hiệu là Thanh Hiên (清軒) –

Quê: làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Xuất thân: gia đình đại quý tộc nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt cao và làm quan to trong triều đình.

Tác phẩm: Truyện Kiều (chữ Nôm: 傳翹), tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲),

Thể loại: viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du.

Số câu: gồm 3254 câu.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung tác phẩm Truyện Kiểu thể hiện qua giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo:

Câu 2: Truyện Kiều được coi là đỉnh cao nghệ thuật trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du

Soạn Bài Truyện Kiều Của Nguyễn Du Trang 77 Văn 9

1. Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều:

+ Nguyễn Du sinh trưởng trong một thời đại có nhiều biến động dữ dội: Xã hội phong kiến Việt Nam bước vào thời kỳ khủng hoảng sâu sắc, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã “một phen thay đổi sơn hà”. Tây Sơn thất bại, chế độ phong kiến triều Nguyễn được thiết lập.

+ Gia đình Nguyễn Du là một gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học, cha đỗ tiến sĩ, từng làm Tế tướng, ông từng làm Thượng thư và là người say mê nghệ thuật. Nhưng cuộc sông “êm đềm” với Nguyễn Du không được bao lâu. Nhà thơ mồ côi cha năm 9 tuổi và mồ côi mẹ năm 12 tuổi. Hoàn cảnh gia đình cũng đã tác động lớn tới cuộc đời Nguyễn Du.

+ Nguyễn Du là người có hiểu biết sâu rộng, có vốn sông phong phú. Trước những biến động dữ dội của lịch sử, nhà thơ đã sống nhiều năm lưu lạc, tiếp xúc với nhiều cảnh đời, những con người, những số phận khác nhau. Khi ra làm quan với nhà Nguyễn, ông đã từng đi sứ Trung Quốc, từng qua nhiều vùng đất Trung Hoa rộng lớn với nền văn hóa rực rờ. Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, từng trải trong cuộc sông.. tất cả những điều đó có ảnh hưởng lớn đến sáng tác của nhà thơ.

2. Kể tóm tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần cơ bản của tác phẩm

– Gặp gỡ và đính ước: + Kiều xuất thân như thế nào? Có đặc điểm gì về tài sắc? + Kiều gặp Kim Trọng trong hoàn cảnh nào? + Mối tình giữa Kiều và Kim Trọng đã nảy nở ra sao? Họ kiếm lí do gì để gần được nhau? + Kiều và Kim Trọng đính ước. – Gia biến và lưu lạc: + Gia đình Kiều bị mắc oan ra sao? + Kiều phải làm gì để cứu cha? Làm gì để không phụ tình Kim Trọng? + Kiều bị bọn Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào cuộc sống lầu xanh; + Kiều được Thúc Sinh cứu ra khỏi lầu xanh; + Kiều trở thành nạn nhân của sự ghen tuông, bị Hoạn thư đày đoạ; + Kiều trốn đến nương nhờ cửa Phật, Giác Duyên vô tình gửi nàng cho Bạc Bà – Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ hai; + Thuý Kiều đã gặp Từ Hải như thế nào? + Tại sao Từ Hải bị giết? + Kiều bị Hồ Tôn Hiến làm nhục ra sao? + Kiều trẫm mình xuống sông Tiền Đường, được sư Giác Duyên cứu. – Đoàn tụ: + Kim Trọng trở lại tìm Kiều như thế nào? + Tuy kết duyên cùng Thuý Vân nhưng Kim Trọng chẳng thể nguôi được mối tình với Kiều; + Kim Trọng lặn lội đi tìm Kiều, gặp Giác Duyên, gặp lại Kiều, gia đình đoàn tụ; + Chiều ý mọi người, Thuý Kiều nối lại duyên với Kim Trọng nhưng cả hai cùng nguyện ước điều gì?

Soạn Bài: Truyện Kiều Của Nguyễn Du

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên ; quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ; sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc có truyền thống về văn học.

Nguyễn Du sống hàng chục năm phiêu bạt trên đất Bắc rồi về ở ẩn tại quê nội Hà Tĩnh. Sau khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn và lên ngôi (1802), Nguyễn Du ra làm quan với triều Nguyễn. Năm 1813 – 1814 được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Năm 1820, dưới triều Minh Mạng, ông lại được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc lần thứ hai nhưng chưa kịp đi thì mất tại Huế.

Nguyễn Du là người có kiến thức sâu rộng, có vốn sống phong phú, là một thiên tài văn học, được Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.

Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gồm thơ chữ Hán, chữ Nôm. Đặc sắc nhất là truyện thơ Nôm Đoạn trường tân thanh thường gọi là Truyện Kiều gồm 3254 câu lục bát.

Thuý Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Trong một lần chơi xuân, nàng gặp Kim Trọng, một người hào hoa phong nhã. Hai người thầm yêu nhau. Kim Trọng dọn đến ở gần nhà Thuý Kiều. Hai người chủ động, tự do đính ước với nhau.

Kim Trọng phải về quê gấp để chịu tang chú. Gia đình Kiều bị thằng bán tơ vu oan. Kiều nhờ Thuý Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, còn nàng thì bán mình để chuộc cha và cứu gia đình. Thuý Kiều bị bọn buôn người Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, bắt phải tiếp khách làng chơi ở lầu xanh. Nàng được một khách chơi là Thúc Sinh chuộc ra, cưới làm vợ lẽ. Vợ cả Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen, bắt Kiều về làm con ở và đày đoạ. Kiều trốn khỏi nhà Hoạn Thư đến nương nhờ cửa Phật. Một lần nữa, nàng lại bị sa vào tay bọn buôn người Bạc Bà, Bạc Hạnh, phải vào lầu xanh lần thứ hai. Tại đây, nàng gặp Từ Hải. Hai người lấy nhau, Từ Hải giúp Kiều báo ân báo oán. Do bị Hồ Tôn Hiến lừa, Từ Hải bị chết, Thuý Kiều phải hầu rượu Hồ Tôn Hiến và bị ép gả cho viên thổ quan. Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Nàng được cứu và lần thứ hai nương mình nơi cửa Phật.

Khi Kim Trọng trở lại tìm Kiều thì Kiều đã lưu lạc. Chàng kết duyên với Thuý Vân nhưng vẫn thương nhớ Thuý Kiều. Sau khi thi đỗ, chàng đi tìm Kiều, nhờ gặp sư Giác Duyên nên gia đình được đoàn tụ. Thuý Kiều tuy nốĩ lại duyên với Kim Trọng nhưng họ cùng nguyện ước “duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy”.

II – HƯỚNG DẪN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời của Nguyễn Du có ảnh hưởng đến việc sáng tác Truyện Kiều.

Về thời đại : Giai đoạn lịch sử đầy biến động, chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng, phong trào nông dân khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là phong trào Tây Sơn. Cuộc khủng hoảng trực tiếp ảnh hưởng đến gia đình Nguyễn Du. Bản thân Nguyễn Du lưu lạc, ẩn dật, sau ra làm quan với triều Nguyễn.

Về gia đình : Nguyễn Du sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc có truyền thông văn học. Cha là người đỗ đạt, làm Tể tướng, anh là Nguyễn Khản, từng làm quan to dưới triều vua Lê, chúa Trịnh. Nhưng khi phong trào khởi nghĩa nổi lên, gia đình sa sút. Nguyễn Du lưu lạc hơn mười năm, rồi về ở ẩn tại quê hương. Sự từng trải cung cấp cho Nguyễn Du một vôn sống phong phú để nhà văn sáng tác.

Bản thân Nguyễn Du là người có kiến thức rộng, có năng khiếu văn chương, lại được lăn lộn trong thực tế, có điều kiện cảm thông sâu sắc với nỗi thống khổ của nhân dân.

Các yếu tố trên đã tác động đến việc sáng tác Truyện Kiều.

2. Kể tóm tắt Truyện Kiều. Hãy tham khảo bản tóm tắt trong sách giáo khoa và tóm tắt ngắn hơn hoặc chi tiết hơn, dài hơn.