Soạn Văn 9 Ngắn Nhất Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Câu 1: Tìm đại ý và bố cục đoạn trích

Câu 2: Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này?

Câu 3: Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước, hại dân đã được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây?

Câu 4: Nêu nhận xét về nghệ thuật trần thuật của đoạn trích này.

Luyện tập

Câu 1: Dựa theo tác phẩm, hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng 5 tháng giêng năm Kỉ Dậu (1789)

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản Hoàng Lê nhất thống chí.

Câu 2: Sự khác biệt của tác giả khi miêu tả hai cuộc tháo chạy (một của quân tướng nhà Thanh và một của vua tôi Lê Chiêu Thống)? Giải thích vì sao có sự khác biệt đó?

Câu 1: Đại ý và bố cục đoạn trích:

Đoạn 1: từ đầu đến “năm Mậu Thân (1788).”: Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, vua Lê thụ phong, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc.

Đoạn 2: “…tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành…”: cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đối với quân Thanh.

Đoạn 3: còn lại: Thất bại thảm hại của quân Tôn Sĩ Nghị và sự thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Câu 2: Hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ:

Tài dụng binh chiêu quân: cuộc hành quân thần tốc do vua Quang Trung chỉ huy đến nay vẫn còn làm chúng ta kinh ngạc.

Tài năng quân sự, điều binh khiển tướng tài tình: Sáng suốt nhận định tình hình, quyết định tiến quân ra Bắc tiêu diệt giặc.

Hành động mạnh mẽ và quyết đoán: Nhận được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, liền họp các tướng sĩ, đích thân cầm quân đi ngay.

Câu 3: Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống:

Quân tướng nhà Thanh lúc ra đi thì “binh hùng tướng mạnh” sau đó “Chúng đã không còn hồn vía nào để nghĩ đến chuyện chống trả”.

Tướng Tôn Sĩ Nghị bất tài, hèn nhát nhưng lại kiêu căng tự mãn, trễ nải quân cơ.

Vua tôi Lê Chiêu Thống Đớn hèn, nhục nhã trước quân Thanh, tháo chạy thục mạng, cướp cả thuyền của dân mà qua sông.

Câu 4: Nghệ thuật trần thuật của đoạn trích:

Cảnh tháo chạy của quân tướng nhà Thanh được miêu tả dưới cái nhìn hả hê, mãn nguyện của người thắng trận trước sự thất bại thảm hại của kẻ thù cướp nước: âm hưởng nhanh, gợi tả sự tán loạn, tan tác…

Cảnh bỏ chạy của vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả dài hơn, âm hưởng chậm hơn, toát lên vẻ chua xót, ngậm ngùi.

Luyện tập

Câu 1: Đoạn văn tham khảo

Ngày 30 tháng tháng chạp, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân. Binh linh đều nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi. Khi đến núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón xin chịu tội. Vua Quang Trung phân xử xong thì cho mở tiệc khao quân, hẹn đến ngày mồng 7 sẽ vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Vua Quang Trung cho chia quân thành 5 đạo, đúng ngày gióng trống khua chiêng lên đường ra Bắc. Khi quân ra đến sông Gián, nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước. Khi đến sông Thanh Quyết, quân Thanh do thám đi từ xa thấy bóng cũng chạy nốt, vua cho người đuổi theo đến Phú Xuyên thì bắt sống được hết không để tên nào chạy thoát nên quân Thanh ở Hà Hồi và Ngọc Hồi vẫn không hay biết gì. Nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tiến đánh đồn Hà Hồi. Ông cho quân vây kín bốn xung quanh rồi bắc loa truyền gọi. Tiếng quân lính luân phiên dạ ran vang vọng khắp không gian khiến quân số của ta như có thêm hàng vạn người. Khí thế quân Tây Sơn mạnh hơn bội phần khiến cho địch rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, vũ khí bị quân ta lấy hết. Vua Quang Trung chiếm được thành Hà Hồi mà không cần phải khởi dụng binh đao. Tiến vào trận Ngọc Hồi, vua Quang Trung sai người lấy sáu chục tấm ván, ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất thảy được hai mươi bức rồi chọn những người lính khỏe mạnh nhất, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác cầm binh khí theo sát phía sau, dàn trận thành chữ nhất. Vua cưỡi voi đốc thúc sát phía sau, đến mồng 5 tháng giêng thì đến sát thành Ngọc Hồi. Quân ta khí thế ngút trời, ai nấy đều quyết tâm cao độ tiến vào trận chiến sống mái với kẻ thù. Cuộc chiến ngay từ mở đầu đã vô cùng căng thẳng. Quân Thanh từ trong thành Thăng Long cho nổ súng bắn ra, nhằm vào đội quân nhưng không trúng người nào. Nhân có gió bắc, quân Thanh đã dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách trong gang tấc không nhìn thấy gì hòng làm quân ta rối loạn, mất tinh thần. Nhưng đúng lúc ấy, trời lại nổi gió nam, thánh ra quân Thanh lại lãnh đủ, tự làm hại mình. Quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung, gấp rút tiến quân, vừa che chắn, vừa xông thẳng lên phía trước. Khi hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, cầm dao ngắn xông lên chém bừa, những bính linh theo sát phía sau cũng nhất tề xông tới mà đánh. Tiếng gươm giáo va nhau, tiếng người vang đội, tiếng hò hét vang trời. Vua Quang Trung sừng sững ngồi trên voi chỉ huy trận đánh, tiếng vua vang rền như tiếng sấm khiến cho quân ta càng thêm vững vàng, xông tới mà đánh. Quân Thanh không chống đỡ nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú lúc bấy giờ là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ mà chết. Quân Tây Sơn được thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đống, mái chảy thành suối, quân Thanh đại bại. Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo quân vào thành. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy. Vua tôi Lê Chiêu Thống cũng hốt hoảng chạy trốn.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1:

Nội dung:

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh.

Sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Nghệ thuật:

Kể chuyện xen kẽ miêu tả một cách sinh động cụ thể, gây được ấn tượng.

Khắc họa hình tượng Nguyễn Huệ một cách rõ nét, mang đậm màu sắc sử thi.

Kể lại các sự kiện một cách rành mạch, chân thực, khách quan, kết hợp yếu tố miêu tả với biện pháp nghệ thuật so sánh, đối lập.

Miêu tả hành động, lời nói của nhân vật, từng trận đánh và những mưu lược tính toán, thế đối lập giữa hai đội quân một cách cụ thể.

Câu 2:

Câu 1: Bố cục đoạn trích được chia làm 3 phần: “từ đầu đến “năm Mậu Thân (1788).” (Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, vua Lê thụ phong, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc); “…tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành…” (cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đối với quân Thanh) và đoạn còn lại (Thất bại thảm hại của quân Tôn Sĩ Nghị và sự thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống)

Câu 2: Hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ: “cuộc hành quân thần tốc”, ” Sáng suốt nhận định tình hình, quyết định tiến quân ra Bắc”, “lên ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc”

Câu 3: Đoạn văn miêu tả chân thực tình cảnh khốn quẫn của vua Lê Chiêu Thống và sự bại của quân tướng nhà Thanh là lúc ra đi thì “binh hùng tướng mạnh”, “không còn hồn vía nào để nghĩ đến chuyện chông trả” (Tướng nhà Thanh) và Tháo chạy thục mạng, cướp cả thuyền của dân mà qua sông (Vua Lê Chiêu Thống).

Câu 4: Tác giả thuật lại một cách rất chân thực sâu sắc cho người đọc thấy được như mình đang ở trong cuộc chiến đó, trong niêm vui chiến thắng và cũng cho thấy được nỗi căm phẫn khi đất nước rơi vào tay những kẻ bất đức qua “Cảnh tháo chạy của quân tướng nhà Thanh và Cảnh bỏ chạy của vua tôi Lê Chiêu Thống”.

Luyện tập

Câu 1: Các ý chính tham khảo

Ngày 30 tháng tháng chạp, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân

Khi đến núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón xin chịu tội. Vua Quang Trung phân xử xong thì cho mở tiệc khao quân, hẹn đến ngày mồng 7 sẽ vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng chiến thắng.

Chia quân thành 5 đạo, đúng ngày gióng trống khua chiêng lên đường ra Bắc.

Khi quân ra đến sông Gián, nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước

Khi đến sông Thanh Quyết, quân Thanh do thám đi từ xa thấy bóng cũng chạy nốt, vua cho người đuổi theo đến Phú Xuyên thì bắt sống được hết không để tên nào chạy thoát nên quân Thanh ở Hà Hồi và Ngọc Hồi vẫn không hay biết gì.

Nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tiến đánh đồn Hà Hồi. Ông cho quân vây kín bốn xung quanh rồi bắc loa truyền gọi.

Đến mồng 5 tháng giêng thì đến sát thành Ngọc Hồi. Cuộc chiến ngay từ mở đầu đã vô cùng căng thẳng. Quân Thanh từ trong thành Thăng Long cho nổ súng bắn ra, nhằm vào đội quân nhưng không trúng người nào.

Quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung, gấp rút tiến quân, vừa che chắn, vừa xông thẳng lên phía trước.

Quân Thanh không chống đỡ nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú lúc bấy giờ là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ mà chết. Quân Tây Sơn được thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đống, mái chảy thành suối, quân Thanh đại bại.

Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo quân vào thành.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung: lịch sử hào hùng của dân tộc ta, tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.

Nghệ thuật: Kể chuyện xen kẽ miêu tả, Khắc họa hình tượng Nguyễn Huệ một cách rõ nét, mang đậm màu sắc sử thi, kể lại các sự kiện một cách rành mạch, chân thực, miêu tả hành động, lời nói của nhân vật.

Câu 2: Tuy cùng miêu tả cuộc tháo chạy, các chi tiết đều là tả thực nhưng âm hưởng khác nhau, cuộc tháo chạy của quân tướng nhà Thanh nhanh, mạnh, hối hả (hả hê, sung sướng), vua tôi Lê Chiêu Thống có nhịp điệu chậm rãi (ngậm ngùi, chua xót)

Câu 1: Bố cục 3 phần:

1. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc (từ đầu đến “năm Mậu Thân (1788)”)

2. Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đối với quân Thanh (“…tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành…”)

3. Thất bại thảm hại của quân Tôn Sĩ Nghị và sự thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống

Câu 2: Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ được xây dựng chân thực, sinh động với hình ảnh người anh hùng vừa có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén có tài dùng binh như thần, là một người đóng góp công lao vô cùng to lớn cho đất nước.

Câu 3: Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước, hại dân cho thấy sự thất bại, bất tài, hèn nhát cùng tình cảnh khốn quẫn của vua Lê Chiêu Thống khi phải cướp cả thuyền của dân mà qua sông, tháo chạy thục mạng.

Luyện tập

Câu 1: Bài văn tham khảo

Sau khi nghe tin xong thì tức giận lắm, ông giận đến nỗi mắt ông có thể đốt cháy mọi vật. Ông họp các tướng sĩ lại và tự mình thân chinh đi đánh giặc. Ngày 30 tháng tháng chạp, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân. Quang Trung hạ lệnh xuất quân, tự mình đốc suất binh lính. Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián tiêu diệt toàn bộ quân địch, không để cho tên nào chạy thoát nên những đạo quân Thanh đóng ở Thăng Long và Ngọc Hồi không hay biết gì. Nửa đêm ngày mồng 3 Tết, sau khi đi được hai ngày ba đêm thì đã tới làng Ngọc Hồi. Mờ sáng ngày mồng 5, quân ta tiến sát đến Hà Hồi. Đây là đồn quan trọng nhất của địch với khoảng hai mươi vạn quân tinh nhuệ . Cuộc chiến ngay từ mở đầu đã vô cùng căng thẳng. Quân Thanh từ trong thành Thăng Long cho nổ súng bắn ra, nhằm vào đội quân nhưng không trúng người nào.

Quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung, gấp rút tiến quân, vừa che chắn, vừa xông thẳng lên phía trước. Quân Thanh không chống đỡ nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên thái thú lúc bấy giờ là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ mà chết. Quân Tây Sơn được thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đống, mái chảy thành suối, quân Thanh đại bại. Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo quân vào thành. Tôn Sĩ Nghị nghe tin cấp báo thì bàng hoàng mất vía, thật là tướng từ trên trời rơi xuống, quân chui dưới đất lên. Sợ mất mặt, Tôn Sĩ Nghị vội vã bỏ trốn quân sĩ nghe tin thì hoảng hốt tranh nhau qua cầu, xô đẩy nhau rơi xuống nước mà chết. Vua tôi Lê Chiêu Thống cũng hốt hoảng chạy trốn.

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật

Câu 2: Tác giả là những cựu thần của nhà Lê, trước sự sụp đổ của một vương triều mình từng phụng thờ nay đã sụp đổ, dù biết đây là kết cục không thể tránh khỏi nhưng cũng không tránh khỏi sự mủi lòng, thương cảm. Vì vậy đã miêu tả cuộc tháo chạy khác nhau:

Soạn Văn 9 Siêu Ngắn: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Ngoài 2 bản Soạn bài Chi tiết và Ngắn nhất, các thầy cô giáo tại TOPLOIGIAi giới thiệu đến các bạn thêm bản Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh siêu ngắn gọn, hi vọng bản soạn văn 9 siêu ngắn sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài trước khi đến lớp và nắm vững nội dung bài học dễ dàng nhất

Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (siêu ngắn gọn) Ý nghĩa nhan đề Hướng dẫn Soạn bài

Phần 1 (từ đầu … năm Mậu Thân (1788)): Nguyễn Huệ cầm quân ra Bắc giết giặc khi nghe tin quân Thanh sang Thăng Long cướp thành

Phần 2( tiếp theo…rồi kéo vào thành): Cuộc chiến đấu thần tốc và thắng lợi vẻ vang của Quang Trung

Phần 3 phần còn lại : thất bại tê tái của nhà Thanh và sự nhục nhã của vua tôi Lê Chiêu Thống

Nguyễn Huệ:

+ Là vị tướng quyết đoán, mạnh mẽ, hành động dứt khoát, không chút do dự:

– Nghe tin giặc đến chiếm Thăng Lỏng, không tỏ ra sợ hãi, nao núng ý chí mà câm quân ra trận

– Lên ngôi vua để trấn an lòng dân, chiêu mộ binh sĩ

– Tế cáo trời đất, gặp gỡ cống sĩ

– Tiến hành duyệt binh tại Nghệ An, ra phủ dụ, kiên quyết thực hiện hoạch

định

+ Là vị tướng có trí tuệ anh minh, nhạy bén, sáng suốt:

– Có khả năng phân tích rõ ưu thế của ta và đich, biết nhìn nhận tình hình, nắm chắc thời cuộc

– Lời phủ dụ có lý, có tình, cảm kích quân dân

– Biết cách dùng người, chọn người

+ Biết nhìn xa trông rộng:

– lập các kế hoạch tiến đánh để thực hiện

+ Vị tướng lẫm liệt, dũng cảm:

– xông pha chiến trận không sợ hãi

– tinh thần, khí thế và sức mạnh của nghĩa quân khiến giặc lung lay

– giành chiến thắng thần tốc

Nguồn cảm hứng từ việc tôn trọng sự thật lịch sử và lòng tự hào về người hùng dân tộc.

+ Nhà Thanh thất bại thảm hại:

– Sầm Nghi Đống chọn tự vẫn, sắt cổ chết để kết liễu đời mình

– Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy, sợ mất mật

– Quan lính thì tan tác, chết khắp nơi, máu chảy thành suối, bỏ chạy trong sợ hãi, khổ sở

+ Vua tôi Lê Chiêu Thống:

– Vì lợi ích riêng mà bán đứng quốc gia mình

– Vội vàng đưa thái hậu chạy trốn bán sống bán chết

– Cướp thuyền dân mà qua sông, nhịn đói mấy ngày liền

– Cạo đầu đổi dạng để trốn chui, trốn lủi

– Chết nhục nhã nơi xứ người

+ Cuộc tháo chạy của tướng sĩ nhà Thanh được miêu tả bằng nhịp điệu nhanh mạnh, thể hiện sự hối hả, dồn dập, trong từng lời cảm nhận được sự hả hê đầy sung sướng của tác giả trước thạm bại của quân cướp nước

+ Cuộc chạy trốn của vua tôi Lê Chiêu Thống, nhịp điệu có phần chậm hơn thể hiện sự chua xót, ngậm ngùi của tác giả trước kết cục bi thương của vương triều từng phụng sự.

Nghệ thuật:

+ Miêu tả sinh động, cụ thể, chân thực, ngôn ngữ chọn lọc

+ Hình ảnh đặc sắc, chị tiết tinh tế, gợi cảm

+ Kết hợp tự sự, miêu tả

+ Giọng điệu linh hoạt

Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Ngắn Nhất)

Mời các bạn đón đọc bản Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí ngắn nhất, đây là phiên bản soạn văn 9 ngắn nhất được các thầy cô TOPLOIGIAI biên soạn với mục đích cô đọng kiến thức, giúp cho các bạn học sinh tiếp cận tác phẩm một cách dễ dàng.

Khái quát Hoàng Lê nhất thống chí Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (ngắn nhất) Câu 1 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

* Bố cục:

Phần 1: từ đầu đến “ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788): Kể về tình hình của đất nước, khi quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, và Bắc Bình Vương cùng với Vua Lê thụ phong đã họp tướng sĩ để dấy binh tiến đánh thành Thăng Long

Phần 2: Tiếp đến “rồi kéo vào thành”: Đứng đầu đội quân, Vua Quang Trung đã thể hiện được tài năng lãnh đạo, chỉ huy của mình, cùng đội đánh thắng được nhiều tán quân Thanh.

Phần 3: Còn lại: sự đại bại của quân Thanh và Vua Lê Chiêu Thống lo đường bỏ chạy.

Đại ý của tác phẩm: Kể về sự kiện Vua Quang Trung tế cáo trời đất và lên ngôi, sau đó dẫn dắt binh sĩ tiến đánh Thăng Long và lập nhiều chiến công vẻ vang.

Câu 2 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Qua tác phẩm, em thấy hình tượng người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ được xây dựng ở nhiều bình diện, thể hiện tính cách và tài năng của một người anh hùng dân tộc:

– Quyết đoán: nhận được tin giặc Thanh đánh vào Thăng Long, liền họp tướng sĩ và muốn đi ngay

– Có tài cầm quân và mưu lược: Nghe lời khuyên của các tướng sĩ và hỏi ý kiến của Nguyễn Thiếp, chiêu mộ binh sĩ, duyệt binh để chuẩn bị tiến quân ra Bắc.

– Tài tình, sáng suốt trong mọi tình thế: quyết định tiến quân tiêu diệt giặc, thể hiện tài năng của một người chỉ huy giỏi, động viên tinh thần quân sĩ cùng những lời nói sắc bén, và đúng đắn

– Chiến lược tài giỏi: phát hiện ra cách để chống lại vũ khí của địch, cũng như vạch ra con đường trước và sau khi chiến thắng

⇒ Với những phương diện đó, Vua Quang Trung được khắc họa đầy oai phong, lẫm liệt, cho thấy đó là một vị Vua, một anh hùng của dân tộc.

* Nguồn cảm hứng: Là một người của triều đại nhà Lê, những tác giả đã khắc họa hình tượng Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ với đầy niềm tự hào và khâm phục. Bắt nguồn từ cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc, tự hào về các những người hùng của dân tộc – oai phong, lẫm liệt chiến thắng thù trong giặc ngoài.

Câu 3 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Sự thất bại của giặc Thanh và sự thảm hại của vua tôi Lê Thống Chiêu cũng được tác giả thuật lại một cách chi tiết, cụ thể

– Tướng: Tôn Sĩ Nghị: “sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp chuồn trước qua cầu phao”

Soạn Văn Lớp 9 Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Gọn Hay Nhất

Soạn văn lớp 9 bài Hoàng Lê nhất thống chí ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này? Câu 3 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Câu hỏi bài Hoàng Lê nhất thống chí tập 1 trang 72

Câu 1 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Tìm đại ý và bố cục của đoạn trích

Câu 2 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này?

Câu 3 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước, hại dân, được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây?

Câu 4 (trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Ngòi bút của tác giả khi miêu tả hai cuộc tháo chạy có gì khác biệt. Hãy giải thích sự khác biệt đó.

Sách giải soạn văn lớp 9 bài Hoàng Lê nhất thống chí Trả lời câu 1 soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí trang 72

Đại ý: Vua Nguyễn Huệ thần tốc tiến quân ra Bắc dẹp giặc Thanh, vua tôi Lê Chiêu Thống bán nước bỏ chạy theo giặc.

– Đoạn 1 (từ đầu… năm Mậu Thân): Được tin báo quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, thân chinh cầm quân dẹp giặc.

– Đoạn 2: (tiếp… nỗi kéo vào thành): Cuộc hành quân thần tốc, chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung

– Đoạn 3 (còn lại): sự đại bại của quân Thanh và tình cảnh thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống

+ Biết dùng người đúng sở trường, ở đoản, đối đãi công bằng.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí trang 72

– Hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ :

+ Mạnh mẽ, quyết đoán (sau khi lên ngôi liền xuất chinh), có kiến thức, am hiểu lịch sử, bình dị, gần gũi (mở cuộc duyệt binh, phủ dụ tướng sĩ).

+ Có tài năng quân sự : hành quân thần tốc, có phán đoán tài tình, mưu kế kì diệu.

+ Sáng suốt trong việc dùng người, nhìn xa trông rộng : hiểu rõ bản chất Sở, Lân và kế lui quân của Ngô Thì Nhậm, định sẵn mưu lược, tính kế lâu dài.

+ Thấu tình đạt lí : tha tội cho tướng Lân, Sở dù họ thua trận, đánh giặc vì đại nghĩa.

– Nguồn cảm hứng chi phối ngòi bút tác giả : tư tưởng trung quân của Nho giáo trong tác giả với nhà Lê. Cùng đó là sức mạnh của phong trào Tây Sơn và người anh hùng áo vải bên cạnh vua quan hèn hạ.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí trang 72

* Số phận thảm bại của nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống :

– Quân tướng nhà Thanh :

+ Sầm Nghi Đống thắt cổ chết, Tôn Sĩ Nghị “sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp chuồn trước qua cầu phao”.

+ Binh lính thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối ; tan tác chạy tranh nhau sang sông, rơi xuống nước làm sông tắc nghẽn.

– Vui tôi nhà Lê : trở thành kẻ phản động “cõng rắn cắn gà nhà” ; cướp thuyền bỏ chạy, mấy ngày không ăn mệt lử, cuống quýt, than thở, oán giận, chảy nước mắt.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí trang 72

Nghệ thuật trần thuật của đoạn trích : không ghi chép sự kiện một cách gấp gáp qua từng mốc thời gian, còn miêu tả cụ thể hành động, lời nói. Miêu tả được thế đối lập giữa hai đội quân : xộc xệch, nhát gan với xông xáo, dũng mãnh, có tổ chức.

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Hoàng Lê nhất thống chí lớp 9 tập 1 trang 72

Dựa vào tác phẩm, hãy viết đoạn văn ngắn miêu tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Kỉ Dậu (1789)

Sách giải soạn văn lớp 9 bài Phần Luyện Tập Trả lời câu soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 72

Sau khi lên ngôi vua, vào tối 30 Tết vua Quang Trung đã lập tức lên đường ra Bắc. Quân ra đến sông Gián làm tan vỡ nghĩa binh trấn thủ. Nửa đêm mồng 3 tháng giêng, nghĩa quân bao vây Hà Hồi. Mờ sáng mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi đánh bại quân Thanh làm nên chiến thắng oanh liệt.

Tags: soạn văn lớp 9, soạn văn lớp 9 tập 1, giải ngữ văn lớp 9 tập 1, soạn văn lớp 9 bài Hoàng Lê nhất thống chí ngắn gọn , soạn văn lớp 9 bài Hoàng Lê nhất thống chí siêu ngắn

Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí Lớp 9 Ngắn Gọn

Hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí trong chương trình Ngữ Văn 9 ngắn gọn

Câu 1: Tìm đại ý và bố cục đoạn trích.Bố cục chia là 3 phần:

Phần 1: từ đầu … “năm Mậu Thân 1788”: Nghe tin quân Thanh xâm lược đánh chiến thành Thăng Long, anh hùng Nguyễn Huệ lên ngôi vương, tự mình cùng đoàn quân tiến ra Bắc dẹp giặc.

Phần 2: tiếp theo … “rồi kéo vào thành …”: Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng của Quang Trung làm cho quân giặc bất ngờ, hoảng loạn.

Phần 3: còn lại: Thất bại thảm hại của giặc phương Bắc và của vua Lê Chiêu Thống.

Câu 2: Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này?Trả lời:

Qua đoạn trích, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung: thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, biết dùng người, có tài điều binh, đầy mưu lược, …

Nguồn cảm hứng giúp đã giúp cho tác giả tạo dựng người anh hùng dân tộc Quang Trung đó là mặc dù tác giả là thuộc hạ của triều Lê, nhưng nhận thấy được những phẩm chất của Quang Trung và lòng yêu nước thương dân của người anh hùng này, khiến cho chính tác giả cũng phải khâm phục, ca ngợi.

Câu 3: Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước, hại dân đã được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây?Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh: – Tôn Sĩ Nghị: sợ mất mật, ngựa không kịp … qua cầu phao. – Quân lính: “run rời sợ hãi, xéo lên nhau mà chết.”, “quân sĩ các doanh nghe tin hoảng hồn … rơi xuống sông … không chạy được nữa …” Số phận bi đát của vua Lê Chiêu Thống: – Đặt lợi ích của dòng họ lên trên, mà trở thành kẻ phản nước. – Nhục nhã trước quân xâm lược. – “chạy bán sống bán chết … mấy ngày không ăn”

Câu 4: Nêu nhận xét về nghệ thuật trần thuật của đoạn trích này. Nghệ thuật trần thuật của đoạn trích này thể hiện ở việc diễn tả hai cảnh tháo chạy: một của quân tướng nhà Thanh và một còn lại của vua Lê Chiêu Thống. Với cảnh bỏ chạy của quân tướng nhà Thanh, tác giả thể hiện sự hả hê, mãn nguyện. Còn với cảnh bỏ chạy của vua Lê Chiêu Thống đó là sự chua xót, ngậm ngùi trước ông vua bất tài của đất nước mình.