Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 3 – Lê Vũ / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Englishhouse.edu.vn

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1 – Lê Vũ, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Đàn Keyboard, Đệm Keyboard, Test Keyboard, Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học, Đệm Organ, Cài Bài Hát Tập Organ, Lê Vũ Organ, Organ, Giá án Dậy Đàn Organ, Sách Dạy Đàn Organ Cơ Bản, Tập 1 Dạy Và Hướng Dẫn Học Đàn Organ, Các Bài Nhạc Organ Cơ Bản, Tự Học Đàn Organ Cho Người Mới Bắt Đầu, Soạn Đệm Organ, Sách Học Organ Cơ Bản, Giáo-an-day-dan-organ, Sách Học Organ Lê Vũ, Sach Day Dan Organ, Sách Dạy Học Đàn Organ, Day Choi Dan Organ, Sách Học Organ, Sách Học Đàn Organ, Báo Cáo Phương Pháp Dạy Học Bàn Tay Nặn Bột, Phương Pháp 5s, Ngữ Pháp Cô Mai Phương, Văn Bản Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Phương Pháp Lte, Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác, Phương Pháp Bắn Vi Đạn, Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Giáo Trình Dây Đàn Organ, Giáo Trình Tự Học Organ, Bài Tập Thực Hành Đàn Organ, Giáo Trình Organ, Giáo Trình Tự Học Organ Cơ Bản, Tài Liệu Học Đàn Organ Nâng Cao, Đệm Hát Organ Cù Minh Nhật, Tai Nhài Liệu Học Đàn Organ, Sach Day Dan Organ Xuan Tu, Học Đệm Organ Cù Minh Nhật, Phương Pháp Luận Là Gì, Phương Pháp Chuyển Gen Bắn Vi Đạn, Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Đại Học, Lý Luận Phương Pháp Dạy Học, Mẫu Phương Pháp Chứng Từ Ghi Sổ, Phương Pháp Thống Kê, Phuong Phap Hoc Noi Trong Gio Anh Van , Hãy Trình Bày Tóm Tắt Phương Pháp 5s, Phương Pháp Ngữ âm Trị Liệu, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Đại Học (3 Tín Chỉ), Phương Pháp Dạy Học Kỹ Thuật, Tự Học Theo Phương Pháp Dạy Tín Chỉ, Luận Văn Phương Pháp L, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Tự Học Theo Phương Pháp Tín Chỉ, Phương Pháp Làm Bài Lý Luận Văn Học, Phương Pháp Luận, Phương Pháp Tâm Lý Giáo Dục, Phương Pháp Tả Cảnh, Phương Pháp Lập Kế Hoạch Học Tập, Đề Thi Phương Pháp Tính, Bài Thu Hoạch Phương Pháp Học Đại Học, Các Phương Pháp Điều Trị Ung Thư Vú, Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học Pdf, Phương Pháp Irac, Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào, Phương Pháp Luận Sử Học, Sách Dạy Organ Cù Minh Nhật, Phương Pháp Luận Khoa Học Là Gì, Bài Tham Luận Phương Pháp Học Tập, Phương Pháp Giải Bài Tập ăn Mòn Kim Loại, Bài Giải Phương Pháp Tính, ý Nghĩa Phương Pháp Luận, Phương Pháp Giải Bài Toán Hỗn Hợp, Phương Pháp Lập Kế Hoạch Làm Việc, Đốt Sùi Mào Gà Chi Phí Bao Nhiêu Và Bằng Phương Pháp Gì ạ, Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Ngoại Ngữ, Bài 8 Phương Pháp Chiết Cành, Lựa Chọn Và Phê Duyệt Phương Pháp, Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lý Học Hoàng Mộc Lan, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Là Gì, Phương Pháp Làm Bài Thi Trắc Nghiệm, Phương Pháp Điểm Danh,

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Tập 1 – Lê Vũ, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Đàn Keyboard, Đệm Keyboard, Test Keyboard, Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học, Đệm Organ, Cài Bài Hát Tập Organ, Lê Vũ Organ, Organ, Giá án Dậy Đàn Organ, Sách Dạy Đàn Organ Cơ Bản, Tập 1 Dạy Và Hướng Dẫn Học Đàn Organ, Các Bài Nhạc Organ Cơ Bản, Tự Học Đàn Organ Cho Người Mới Bắt Đầu, Soạn Đệm Organ, Sách Học Organ Cơ Bản, Giáo-an-day-dan-organ, Sách Học Organ Lê Vũ, Sach Day Dan Organ, Sách Dạy Học Đàn Organ, Day Choi Dan Organ, Sách Học Organ, Sách Học Đàn Organ, Báo Cáo Phương Pháp Dạy Học Bàn Tay Nặn Bột, Phương Pháp 5s, Ngữ Pháp Cô Mai Phương, Văn Bản Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Phương Pháp Lte, Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác, Phương Pháp Bắn Vi Đạn, Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Giáo Trình Dây Đàn Organ, Giáo Trình Tự Học Organ, Bài Tập Thực Hành Đàn Organ, Giáo Trình Organ,

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard Vỡ Lòng Nhanh Nhất

Đàn Keyboard là tên gọi khác của đàn organ điện tử, đàn phím điện tử và ở Việt Nam chúng ta vẫn thường gọi nó là đàn Organ keyboard. Đàn organ keyboard khá tiện lợi trong việc sử dụng những hiệu ứng âm thanh khác nhau như tiếng sóng biển, tiếng gió, giọng hát của con người hay tiếng động vật,… đồng thời nó cũng có thể mô phỏng được rất nhiều những loại nhạc cụ khác như piano, guitar, violon, trống và những nhạc cụ dân tộc Việt Nam như đàn tranh, sáo, bộ gõ, đàn bầu cùng những nhạc cụ của những dân tộc khác trên thế giới. Chính vì thế, Organ keyboard có khả năng thay thế được cả một dàn nhạc.

Học đàn ORGAN Keyboard Vỡ Lòng Nhanh Nhất

Tự học đàn Organ keyboard tại nhà: Có thể khi bạn mới bắt đầu học Organ keyboard, bạn sẽ cảm thấy khá đau tay bởi lúc này bạn vẫn chưa quen với cách đánh đàn. Chính vì thế việc dành ra khoảng 15 phút để luyện các ngón tay kết hợp với chạy gam rải hoặc chạy một âm giai nào đó là điều vô cùng cần thiết. Trong phương pháp học đàn organ keyboard dành cho những người bắt đầu lúc nào cũng khuyên chúng ta nên tập trung cao độ vào bản nhạc, tai nghe theo tiếng nhạc và chân giậm theo nhịp đàn. Và điều quan trọng đó chính là bạn phải nắm chắc nhạc lý cũng như những nốt nhạc.

Vì là tự học đàn Organ keyboard không giống với như học ở trung tâm, bạn sẽ không có người hướng dẫn, kèm cặp bạn từ đầu đến cuối, vì thế bạn sẽ rất dễ bị mắc phải những lỗi sai không đáng có. Để hạn chế điều này, bạn sẽ phải chia nhỏ bản nhạc thành nhiều đoạn và mỗi đoạn lại được chia thành nhiều câu nhỏ để luyện tập. Có thể đối với nhiều người khác nhau, họ có cách cảm thụ âm nhạc khác nhau cũng như sở trường khác nhau thì có thể những chỗ bạn thấy khá khó nhưng họ lại có thể làm được. Tuy nhiên, bạn đừng nản lòng mà hãy chăm chỉ luyện tập, tập đi tập lại nhiều lần chắc chắn bạn sẽ có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Cách học đàn Organ Keyboard vỡ lòng nhanh nhất

Bạn cần phải ngồi đúng tư thế khi chơi đàn Organ keyboard. Từ người, chân, tay, ngón tay, bàn tay,… phải đúng như chỉ dẫn và không được làm tùy tiện. Tập đàn từ chậm đến nhanh và từ dễ đến khó. Phải tập được niềm hứng thú và sự say mê khi chơi đàn. Mỗi đợt học tầm 45 phút, sau khi giải lao xong thì mới học tiếp.Nhất là trong thời gian bạn mới học từ 3 – 6 tháng, thì theo phương pháp học đàn organ keyboard, mỗi khi học những tác phẩm mới thì bạn phải chia làm 2 quá trình:

+ Luyện tập tấu từng bè 2-3 lần.

+ Luyện những kỹ năng chi tiết, chia nhỏ bản nhạc thành từng phần để nhớ lâu hơn, sau đó ghép lại các phần đã học thành một bài nhạc hoàn chỉnh.

Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard 2 (Tái Bản 2023)

Có học viên đến với cây đàn Organ bằng quan niệm đơn giản rằng chơi được một số bài nhạc yêu thích là đủ, nhưng cũng có nhiều học viên sâu sắc hơn muốn tìm cho mình một con đường vững chắc để ngày một tiến xa. Đối với các học viên này, cuốn Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard – Tập 2 với hệ thống các bài tập luyện ngón của nhạc sĩ Lê Vũ sẽ là món quà quý báu giúp các bạn đi tới đích. Và sau nhiều ngày dày công luyện tập, học viên dễ dàng uốn nắn những ngón tay mềm mại của mình trên phím đàn và đạt tới đỉnh cao trên con đường biểu diễn nghệ thuật.

Đàn Organ thường là niềm yêu thích của nhiều bậc phụ huynh và đã đem đến cho gia đình những giây phút êm đềm hạnh phúc khi mọi người vây quanh một em bé đang say sưa lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn xinh xắn.

Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

– Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

– Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

– Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

– Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

– Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

– Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.3636.7777 hoặc 0813.709.777, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: sale@nhanvan.vn.

3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

– Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

– Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

(Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

Hướng Dẫn Cách Tự Học Đàn Organ Keyboard Cơ Bản

Đàn Organ keyboard hiện nay là một loại nhạc cụ khá phổ biến, không chỉ được những bạn trẻ lựa chọn để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc mà nó còn trở thành một môn học ở một số trường tiểu học. Nếu bạn yêu thích loại nhạc cụ này, bạn hoàn toàn có thể tự học đàn Organ keyboard tại nhà mà không cần phải mất nhiều tiền đến các trung tâm hay thuê người dạy đàn về.

Phím đàn Đàn Organ keyboard: Đàn Organ keyboard có các phím trắng đen cũng tương tự với đàn Piano truyền thống và cách chơi cũng không khác là bao. Tuy nhiên, phím của Organ keyboard được làm bằng plastic chứ không phải làm bằng gỗ. Phím của home keyboard nhẹ hơn rất nhiều so với phím của piano. Một khi đã chơi quen trên phím home keyboard mà đánh trên phím đàn piano sẽ khiến bạn ‘khó chịu’, chỉ vài đoạn thôi cũng đủ khiến các ngón tay bạn mỏi rồi.

Thông thường, home keyboard sẽ có 61 phím (trong đó có 5 octave), một số loại đàn chỉ có 49 phím nhưng cũng có loại có tới 76 phím. Nếu đối tượng tự học đàn đàn Organ keyboard là trẻ nhỏ thì sẽ có loại đàn với kích thước phím nhỏ hơn phù hợp với bàn tay nhỏ bé của trẻ.

6 nguyên tắc cơ bản khi tự học đàn Organ keyboard cơ bản

Nguyên tắc 2: Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của điệu đệm – Để điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của điệu đệm, đầu tiên bạn cần nhấn vào nút tempo, sau đó dùng các phím mũi tên lên xuống hay sử dụng nút + – trên bảng số, bạn cũng có thể dùng vòng quay để chọn tốc độ cho bản nhạc cần đàn sao cho phù hợp nhất.

Nguyên tắc 3: Chọn tiếng nhạc cụ – Để chọn tiếng nhạc cụ, bạn hãy nhấn chọn vào nút Tone/ Voice, sau đó sử dụng vòng quay hoặc dùng bảng số để chọn tiếng thích hợp cho bản nhạc.

Nguyên tắc 4: Điều chỉnh âm thanh (Voice effect)

Ở nguyên tắc này bạn chú ý: – Touch Reponser: là chế độ “Phím sống”. Đối với những người tự học đàn Organ keyboard khi mới bắt đầu thì nên bật chế độ này thường xuyên khi sử dụng để tập cho ngón tay quen với sự tinh tế. Chế độ này đặc biệt có hiệu quả khi chơi các bản nhạc Piano. – Sustain: Sustain là chế độ tạo tiếng vang ngân dài cho các nốt nhạc, tương tự như pedal của đàn Piano. Tuy vậy bạn không nên sử dụng chế độ này bởi vì Sustain ngân vang không được chủ động. Để tiếng ngân như ý hơn, bạn có thể sử dụng Pedal vang mua rời nhấtvà cắm ở mặt sau của đàn, sử dụng bằng chân để tiếng vang chủ động và chân thật t. – Chế độ tiếng Layer/ Yamaha (Dual Voice): Đây là chế độ hoà tiếng, pha trộn âm thanh phát ra từ các loại tiếng nhạc cụ khác nhau. Tuỳ vào từng bản, từng đoạn nhạc mà chọn chế độ sao cho phù hợp nhất, mang đến hiệu quả âm thanh cao nhất, hay nhất, hấp dẫn người nghe. Điều này cực kỳ quan trọng mà bất cứ một người mới tự học đàn Organ keyboard cơ bản cần phải biết, để từ đó có kinh nghiệm trong việc điều chỉnh âm thanh. – SlitVoice: SlitVoice là chế độ phân tiếng, khi bạn chế độ này bật, bàn phím của đàn Organ được chia làm 2 phần riêng biệt với 2 loại tiếng nhạc cụ khác nhau. – Harmony: là chế độ tạo hoà âm, bạn có thể điều chỉnh cho tiếng đàn “dày” hơn. Tham khảo Khoá học Organ tại Trường dạy nhạc Việt Thương Music School

Nguyên tắc 5: Các chế độ đệm hợp âm tay trái, Chế độ này còn được gọi là Finger Mode. Bạn cần nắm rõ các chế độ sau: – Normal: giống với bàn phím của đàn piano. – Split: Chế độ phân tiếng – Finger: Chế độ đệm ngón đơn. Ở chế độ này mỗi hãng đàn sẽ có quy định riêng cho bấm hợp âm tay trái. – Fingered: Chế độ đệm ngón kép: là chế độ đệm đầy đủ, bạn có thể chơi được những hợp âm phức tạp, tạo nên sự phong phú hơn so với kiểu đệm Finger và Fingered cũng là kiểu đệm tương thích sử dụng với tất cả các loại đàn khác. Ngoài các kiểu đệm kể trên, khi tự học đàn Organ keyboard bạn còn có thể bắt gặp một số kiểu đệm khác như đệm Finger on Bass (tạo tiếng bè trầm), đệm Multi (Đa chức năng), Full Key (hợp âm toàn bàn phím) v.v..

Nguyên tắc 6 – Ghi nhớ cài đặt: Sau khi bạn đã chỉnh xong điệu đệm, tốc độ, tiếng nhạc cụ, kiểu đệm, hiệu chỉnh âm thanh ….hãy ghi nhớ cài đặt vào bank tiếng để việc sử dụng đàn cho những lần sau nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Địa chỉ học đàn Organ Keyboard Cơ bản

Các khóa học organ tiêu biểu tại Việt Thương music school

Phương Pháp Học Đàn Organ Yamaha Nhanh Nhất

Đàn organ có lẽ là bộ môn nghệ thuật nhiều người chọn để học và chơi nhất vì tính năng động của nó, chính vì vậy có không ít câu hỏi xung quanh vấn đề làm quen với bộ môn organ,và câu hỏi cách học đàn organ Yamaha nhanh nhất là một trong số những câu hỏi thường gặp nhất. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về organ Yamaha và phương pháp chơi đàn Yamaha nhanh nhất cho các bạn.

Yamaha là một nhãn hiệu sản xuất đàn đến từ Nhật Bản, và nổi tiếng với nhiều dòng nhạc cụ như đàn organ, đàn piano, đàn guitar và các phụ kiện âm nhạc khác… Yamaha hiện diện tại thị trường Việt Nam từ khoảng những năm 1990, tới nay các dòng đàn của Yamaha đã phổ rộng toàn Việt Nam và lấy được nhiều sự tin cậy của khách hàng.

Mặc dù đàn organ Yamaha có giá thành sản phẩm cao hơn so với các thương hiệu khác nhưng bù lại chất lượng của đàn Yamaha là điều bất cứ ai cũng phải công nhận.

Đàn Organ Yamaha có ưu điểm gì

– Âm thanh: Đàn organ Yamaha có âm thanh đa dạng, dễ hòa âm phối khí, dễ học và khả năng trình diễn đa dạng, có thể thay thế cho cả một ban nhạc đang biểu diễn.

– Dòng đàn của giáo dục: Với chất lượng âm thanh vượt trội, cùng phím đàn hoàn hảo và chức năng tự học mạnh mẽ, Organ Yamaha là cây đàn tuyệt vời đối các bạn học sinh sinh viên.

– Thiết kế linh hoạt: Thiết kế dáng đàn organ của Yamaha kuoon tối giản để có dáng nhỏ gọn, tiện dụng cho việc di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Ngoài ra giao diện của Organ Yamaha khá đẹp mắt, được nhiều người ưa chuộng.

– Phím đàn cảm ứng nhạy: Phím đàn của Organ Yamaha có tính tương tác rất lớn với độ nhấn phím nặng nhẹ khác nhau của người chơi, tạo nên xúc cảm âm nhạc chân thật cho người nghe.

Bước 1: Bạn chia bài hát thành từng đoạn nhỏ, từng câu cho dễ nhớ rồi đọc nốt, gõ nhịp bản nhạc đó. Hãy chú ý đến ngón tay, dấu hóa, trường độ, dấu lặng… Trong quá trình tập bạn nên ghép dần từng đoạn nhạc với nhịp trống của đàn, chọn tiết tấu từ chậm đến nhanh cho đến khi nhuần nhuyễn.

Bước 2: Xử lý các sắc thái to nhỏ theo ký hiệu trong bài, vừa đánh vừa nhẩm giai điệu, tập riêng từng câu, từng đoạn nhỏ đến khi thật ổn mới tiến hành ghép cả bài.

Bước 3: Dùng phần đệm hòa âm tự động của đàn. Bạn dùng tay trái nhấn hợp âm và nhẩm giai điệu của tay phải, tập sao cho linh hoạt, đúng nốt, đúng nhịp. Lưu ý chuyển dần từ tempo chậm rồi tăng dần lên đúng với tempo của bài hát.

Bạn tập từng tay cho đến khi nhuần nhuyễn rồi hãy ghép 2 tay kết hợp với ngón, nốt, nhịp.

* Lưu ý: Khi nhấn hợp âm tay trái, bạn không nên giữ hợp âm mà hãy bấm đệm ngắt rồi bấm chuyển đổi sang các hợp âm khác được nhanh hơn. Tay trái của bạn còn phải kết hợp các thao tác xử lý bấm các nút trống dồn tự động hoặc bấm đổi tiếng.

Không nên lơ là phần nhịp phách, phần này bạn cần phải nắm vững ngay từ khi mới tập đàn organ nếu không đến các bài tập cụ thể ở phần này bạn sẽ lúng túng và cảm thấy khó khăn khi nhịp không chắc.

Bạn cần nhấn rõ phách mạnh, nhấn nhẹ phách yếu, nhấn rõ nốt đảo phách, nhấn rõ các nốt đầu của chùm móc kép hoặc nốt đầu của mỗi chum 3 để quá trình ghép với nhịp trống dễ hơn, nhanh hơn.