Học Cách Chấp Nhận Tiếng Anh Là Gì / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Englishhouse.edu.vn

Chấp Nhận Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi có thể chấp nhận giảm một chút về cự ly

I can accept a slight loss of range

opensubtitles2

Những ai chấp nhận và áp dụng các dạy dỗ này sẽ có sự thay đổi lớn.

Those who accept and apply these teachings undergo a significant transformation.

jw2023

Chúng ta cần chấp nhận sự sợ hãi và hành động.

We need to accept the fear and then we need to act.

QED

Và tôi sẽ không chấp nhận Hoa Kỳ nơi một số trẻ không có cơ hội đó .

And I will not settle for an America where some kids do n’t have that chance .

EVBNews

Chấp nhận những điều không thể chứng minh được

Accepting the Unprovable

jw2023

Anh không thể chấp nhận điều đó bởi vì anh là thứ rác rưởi.

You can’t admit it because you’re a piece of garbage.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi có nghe nói rằng có 93% học sinh chấp nhận tiếp tục lên đại học.

Last I heard we had 93 percent accepted to college.

QED

Và đã được chấp nhận.

I got accepted.

OpenSubtitles2023.v3

Ông chấp nhận lòng mến khách

You accept my hospitality

opensubtitles2

Flavia chấp nhận sự thật của Kinh Thánh và làm báp-têm.

Flavia accepted Bible truth and was baptized.

jw2023

Nhiều tín hữu đã chấp nhận lời yêu cầu đó và đã được ban phước.

Many have accepted the challenge and been blessed.

LDS

Nhiều người Sa-ma-ri đã chấp nhận thông điệp Nước Trời và báp-têm.

Many Samaritans accepted the Kingdom message and were baptized.

jw2023

Lần này, ông chấp nhận và nhậm chức vào ngày 20 tháng 9 năm 1859.

This time, he accepted, and took office on September 20, 1859.

WikiMatrix

22 Vậy chúng ta hãy chấp nhận và giữ theo các tiêu-chuẩn của Đức Chúa Trời!

22 Let us therefore accept and hold to Jehovah’s standards!

jw2023

Chỉ có những gà lông bình thường được chấp nhận ở Malaysia.

Only normal feathered birds are accepted in Malaysia.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật và chấp nhận hình ảnh của Google Maps.

Learn more about Google Maps Image Acceptance and Privacy Policies.

support.google

con cái đầu đàn đã chấp nhận con cái mới và nhẹ nhàng chuyển giao quyền lực

The dominant female has taken the newcomer under her wing, and subtly shifted the balance of power.

OpenSubtitles2023.v3

Chị chấp nhận để người ta tống con gái mình đi mà không biết đi đâu.

You allowed the elders to send your only daughter away with nowhere to go.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi sẽ không chấp nhận.

I won’t have it.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi tin rằng những khái niệm về giáo lý này được các tín hữu chấp nhận rộng rãi.

I believe these doctrinal concepts are widely accepted by members.

LDS

Wolf sẽ phải chấp nhận cậu ta vô tội.

Wolf won’t be able to deny that he’s innocent anymore.

OpenSubtitles2023.v3

Xin vui lòng chấp nhận nó.

Please accept it.

QED

Chấp nhận thử thách.

Accept the challenge.

ted2023

Yêu cầu được tuyên trắng án được chấp nhận.

Motion for a judgment of acquittal is granted.

OpenSubtitles2023.v3

Tuy nhiên, sự chấp nhận của loài người không phải là điều chúng ta tìm kiếm.

However, it is not the approval of humans that we seek.

jw2023

Sự Chấp Nhận Trong Tiếng Tiếng Anh

Tuy nhiên, sự chấp nhận của loài người không phải là điều chúng ta tìm kiếm.

However, it is not the approval of humans that we seek.

jw2023

Chúng tôi nói về sự cam kết và trách nhiệm, sự chấp nhận và tha thứ.

We talked of commitment and responsibility, of acceptance and forgiveness.

LDS

Hãy cho tôi niềm vinh dự có được sự chấp nhận của cô.

Please do me the honour of accepting my hand.

OpenSubtitles2023.v3

(b) Qua hành động nào chúng ta cho thấy mình không thật sự chấp nhận thánh linh?

(b) By what sort of action might we show that we do not really accept the gift of the holy spirit?

jw2023

Nó khiến cô ấy muốn có được sự chấp nhận của anh ta.

It’s supposed to make you want to win his approval.

OpenSubtitles2023.v3

Khi ai đó nói xin lỗi cô hãy lịch sự chấp nhận nó.

When someone apologizes to you, the decent thing to do is to accept it.

OpenSubtitles2023.v3

Tìm Kiếm Sự Chấp Nhận của Chúa

Seek the Lord’s Acceptance

LDS

Mẹ của em không thật sự chấp nhận lời từ chối.

Well, you know, your mom doesn’t really take no for an answer.

OpenSubtitles2023.v3

Sự chấp nhận thật sự chỉ đến từ bên trong.

True acceptance only comes from within.

OpenSubtitles2023.v3

Hy vọng về sự chấp nhận của Chúa giúp các em hối cải như thế nào?

How does hope of the Lord’s embrace help you to repent?

LDS

Sự chấp nhận là rất quan trọng, Wyatt.

Acceptance is important, Wyatt.

OpenSubtitles2023.v3

Chỉ khi nào sự chấp nhận đó được đưa ra thì công việc phiên dịch mới tiến hành.

Only when that approval is given does a translation move forward.

LDS

Thứ hai, giá cả phải thật sự chấp nhận được.

Second, it had to be extremely affordable.

ted2023

Sự chấp nhận như một nguồn thức ăn thay đổi ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Acceptability as a food source varies in different parts of the world.

WikiMatrix

Đó là sự lựa chọn của bạn—sự phạm pháp hay sự chấp nhận của Đức Chúa Trời

It is your choice—delinquency or God’s approval

jw2023

Thậm chí, có thể đó là sự chấp nhận rằng ta không đặc biệt như ta nghĩ.

Maybe it’s even an admission that we’re not as special as we might like to think.

ted2023

Tình yêu thương và sự chấp nhận của ông đối với người khác thật là bao la.

“His love and acceptance for others was unbounded.

LDS

Và họ cần hơn hết, là sự chấp nhận của các bạn.

They need, much more than anything else, your acceptance.

ted2023

Tìm kiếm sự chấp nhận của Đức Chúa Trời

Seek God’s Approval

jw2023

Chúng ta phải trả giá nào để có được sự chấp nhận đó?

2:19) What price must we pay for that approval?

jw2023

Chúng tôi muốn gia tăng sự chấp nhận của xây dựng bền vững và phát triển thực tiễn.

We want to accelerate adoption of sustainable building and development practices.

ted2023

Một tôn giáo phải làm gì để được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời?

What must a religion do to meet God’s approval?

jw2023

Chúng ta sẵn sàng làm đến mức nào để đạt được sự chấp nhận mình ao ước?

How far would we go to gain the acceptance we crave?

jw2023

Nếu họ buông mình trong sự làm quấy, họ sẽ mất sự chấp nhận của Đức Chúa Trời.

If they gave in to wrongdoing, they would lose God’s approval.

jw2023

Lời Bài Hát: Yêu Là Phải Học Cách Chấp Nhận

Lời bài hát Yêu Là Phải Học Cách Chấp Nhận

Có người từng nói chỉ yêu em mà thôi, mà hôm tại sao ai giả vờ quên rồi

Có người từng hứa sẽ bên cạnh em lâu bền nhưng sao nay trái tim anh chẳng như trước

Những ngày qua người hay hỏi em, em có buồn khi không còn anh,

Em chỉ mỉm cười tưởng đâu vu vơ nào ngờ đâu không phải

Đêm cuối cùng ngồi lại bên em, vì ngày mai phải ra đi thật xa.

Mong em hãy yên bình và yêu một người khác anh

Thời gian đã đem hết kí ức đi rồi bỏ lại mảnh vỡ phía sau,

Với bao nhiêu ước nguyện vẫn đang trong em mà người vội buông rồi

Thật lòng anh chẳng còn yêu nữa nói em ơi xin em đừng buồn,

Muốn em quen một người yêu thương em nhiều hơn

ĐK:

Nếu muốn xa rời em thì anh cứ đi, đừng khiến em bên anh mà trong đớn đau.

Em nói chẳng sao đâu mà chỉ để che đi giọt nước mắt yếu mềm

Kết thúc khi dở dang chẳng ai mong muốn, vậy nếu như sau này mình vẫn gặp lại.

Có cho nhau một lời hay bước qua như người dưng

Hợp âm bài hát Yêu Là Phải Học Cách Chấp Nhận

[F] Có người từng nói chỉ [Em7] yêu em mà thôi Mà [Dm7] hôm tại [G7] sao ai giả vờ [C] quên rồi [F] Có người từng hứa sẽ [Em7] bên cạnh em lâu [A7] bền [Dm7] Nhưng sao nay trái tim anh [G7] chẳng như trước.

Những ngày [F] qua người hay hỏi em, em có [Em7] buồn khi không còn [Am] anh Em chỉ [Dm7] mỉm cười tưởng [G7] đâu vu vơ nào [C] ngờ đâu không phải Đêm cuối [F] cùng ngồi lại bên [G] em, vì ngày [Em7] mai phải ra đi thật [Am] xa Mong em [Dm7] hãy yên bình và [G7] yêu một người khác [C] anh.

Thời gian [F] đã đem những ký ức đi rồi để [Em7] lại mảnh vỡ phía sau Với bao [Dm7] nhiêu ước nguyện vẫn [G7] đang trong em mà [C] người vội buông rồi Thật lòng [F] anh chẳng còn yêu [G] nữa nói em [Em7] ơi xin em đừng [Am] buồn Muốn em [Dm7]quen một người [Em7] yêu thương em nhiều [Am] hơn.

ĐK: Đã muốn xa rời [F] em thì anh cứ [G] đi Đừng khiến em bên [Em7] anh mà trong đớn [Am] đau Em nói chẳng [Dm7] sao đâu mà chỉ [G7] để che đi giọt [C] nước mắt yếu mềm

Kết thúc khi dở [F] dang chẳng ai mong [G] muốn Vậy nếu như sau [Em7] này mình vẫn gặp [Am] lại Có cho [Dm7] nhau một lời hay [G7] bước qua như người [C] dưng.

* [Dm7] Yêu là phải học [Em7] cách chấp [Am] nhận .

Karaoke bài hát Yêu Là Phải Học Cách Chấp Nhận Bài hát khác của Hồ Việt Trung Thông tin bài hát Yêu Là Phải Học Cách Chấp Nhận

Singer management: Tâm Nguyễn Composer: Phan Hiếu Cast: Trinh Trinh – Tiến Vũ Mix – Record Master: Trịnh Thiên Ân

Như Hoan

Học Chấp Nhận Chính Là Chìa Khóa Của Hạnh Phúc

Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra…Học cách chấp nhận cuộc sống

Trong cuộc sống, không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân uất ức của chúng ta, cũng chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần phải đối diện với sự thật, cần phải học được cách chấp nhận vạn sự vạn vật trên cuộc đời này.

Nếu như có ai đó thất tín với chúng ta, chúng ta chỉ trích họ liệu có tác dụng thay đổi được gì không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là học cách chấp nhận, xem đó như là một bài học.

Người khác lừa dối chúng ta, chúng ta phơi bày sự thật của họ liệu có thể đảo ngược thời gian không? Đương nhiên là không thể. Vậy nên hãy chấp nhận nó, chấp nhận một sự thực rằng: “Vì chúng ta có giá trị nên mới bị người khác lợi dụng”.

Nếu như có ai đó nói xấu bạn, bạn tranh luận đúng sai với họ liệu có thể thay đổi thành kiến của họ không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là chấp nhận sự thật này, và đường hoàng sống tiếp không hổ thẹn với lương tâm. Trong cuộc sống, chúng ta không thể mong muốn tất cả mọi người đều thuận ý với mình. Kỳ thực, người đầu tiên phải nghe những lời nói xấu về bạn lại chính là người nói ra chúng.

Và cũng ví như khi người thân của chúng ta phải ra đi, chúng ta đau khổ kêu gào hỏi có thể mang họ quay trở về hay không? Câu trả lời chắc chắn là không! Điều có thể vẫn cứ là phải chấp nhận sự thật đau buồn đó. Cuộc sống chính là như vậy, có hợp ắt có ly, bi thương ly hợp đó là điều không thể tránh.

Nắm chắc phút giây hiện tại

Thế gian vốn dĩ không có việc nào không thể làm, không có con đường nào không thể đi, chỉ có lòng người đủ quyết tâm hay không. Đau khổ, trở ngại, vấp ngã, yêu và hận, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép của cuộc đời, nhờ có chúng mà đời thêm màu sắc. Vậy nên, hãy nắm chắc hiện tại, sống cho thực tế với chính mình trong mỗi phút giây.

Có thể mỗi chúng ta đều luôn mơ ước và hy vọng ngày mai tươi sáng, tuy nhiên ngày mai có thật sự tươi sáng hơn không? Ngày mai liệu chúng ta có thực sự bắt tay vào thực hiện những ước mơ, hoài bão của chính mình hay không? Chỉ có sống với hiện tại, chỉ có nỗ lực với hiện tại mới là sống cho ngày mai tươi sáng. Cuộc sống là không có chờ đợi ngày mai, hãy bắt tay vào làm sớm nhất có thể.

Bảo trì thiện lương, bao dung, buông bỏ là chìa khoá hạnh phúc

Kỳ thực, mỗi một lần đau khổ chính là một lần trưởng thành. Có những lúc chúng ta khóc vì không thể có một đôi giày đẹp để đi, nhưng ngoài kia còn có bao nhiêu người ngay cả đôi chân còn khiếm khuyết. Vậy nên, thà rằng khoan dung cho người khác chứ không cầu người khác khoan dung bản thân mình.

Vì sao người khác ám hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta mà chúng ta vẫn không nên hận họ? Dù bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn nên bảo trì một tấm lòng thiện lương thanh tỉnh. Là vì thiện lương chính là bản tính của mỗi người. Làm người, chúng ta không thể chọn con đường ác được, bởi ác có ác báo, thiện có thiện báo.

Trên phương diện tình cảm, bao dung cho khuyết điểm của người khác chính là bao dung cho chính mình. Trên đời này không có cuộc hôn nhân hoàn mỹ, hạnh phúc chính là thành quả của sự bao dung cấu thành.

Cuộc sống thoải mái không phải là cuộc sống đầy đủ nhất, mà là cuộc sống có thể buông bỏ được nhiều nhất. Buông bỏ ham muốn, buông bỏ dục vọng tham lam, buông bỏ so đo với người khác càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Suy cho cùng, vàng đầy kho, áo đầy nhà, biệt thự nghìn thước thì cũng ngày cơm ba bữa áo quần hai bộ, tối giường một chiếc mà thôi. Tham lam mọi thứ cũng chỉ là vật ngoài thân nhưng khổ lại ở trong lòng. Sống trong ánh mắt của người khác cũng chính là phó mặc cuộc đời cho người khác quản, đó đâu còn là chính mình nữa.

Mong cầu người khác hiểu mình không bằng tự mình hiểu được chính mình. Thế gian trăm nghìn biến hóa, lòng người cũng như gió thổi thuyền đưa, sớm chiều thay đổi cũng là điều dễ gặp. Vậy nên đâu là ý nghĩa cuộc đời, đâu là đạo lý nhân sinh? Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi tìm được cho mình đáp án.

Đau khổ của con người thông thường đều bắt nguồn từ những theo đuổi phù hoa của chính mình mà thôi. Khi con người học được cách chấp nhận với hiện tại và buông bỏ dục vọng càng nhiều, thì đau khổ càng ít, hạnh phúc càng nhiều. Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra.

Quá khứ đã qua mà tương lai còn chưa tới, đường đời sau này của mỗi chúng ta, sướng hay khổ, buồn hay vui đều do chính mình quyết định. Học cách chấp nhận với thực tại chính là chìa khóa bước vào cánh cửa hạnh phúc của tương lai.

Minh Vũ Theo bldaily.com

Học Cách Chấp Nhận Là Một Bước Tiến Lớn Để Bạn Trưởng Thành

Trong cuộc sống này, sẽ không ai quan tâm đến những nỗi buồn hay sự uất ức của bạn, không ai để ý đến những nỗi cô đơn của bạn. Chính bạn phải tự lo cho chính bản thân mình. Vậy nên, khi đối diện với thực tế, những chuyện đau lòng hay sự uất ức chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng, mọi thứ trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta…

Nếu bạn không thể thay đổi được sự vật, sự việc vậy thì bạn nên học cách chấp nhận nó, chấp nhận nó là điều dĩ nhiên trong cuộc sống này.

Có khi có ai đó thất kính với bạn, buông những lời trách mắng cay độc trước mặt bạn liệu bạn có thể thay đổi được gì không? Đương nhiên là không thể! Vậy thay vì buồn bã bạn hãy học cách chấp nhận nó, xem đó như một bài học cuộc sống để bạn có thể phấn đấu cho người kia biết rằng họ đã sai lầm khi làm như vậy với bạn.

Khi bạn bị một ai đó lừa gạt, bạn sẽ rất bực tức và đi vạch trần bộ mặt thật của họ, nhưng bạn cũng đâu có thể thay đổi được sự thật rằng họ đã lừa bạn hay không? Tất nhiên là không thể? Vậy thay vì bực bội, khiến bạn sẽ trông già nua và xấu xí. Vậy thì hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận sự thật rằng, vì bạn có giá trị, nên những người đó phải bỏ công sức, thời gian ra để lừa gạt bạn, cũng là bài học đáng nhớ cho bạn suốt cuộc đời về sau.

Khi ai đó nói xấu bạn, bạn biết được và tranh luận với họ, xảy ra xích mích lớn hơn khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, sau tất cả những chuyện đó, liệu bạn có thể rửa sạch được ác ý mà họ đã nói về bạn không? Tất nhiên là chuyện không thể. Cuộc sống luôn là như vậy, con người chúng ta không bao giờ hoàn hảo 100%, và chúng ta không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được, mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, những người ghét bạn, nói lời cay độc với bạn thì tai họ là người nghe đầu tiên.

Khi những người thân yêu của bạn, vì một số lý do gì đó, không may rời xa bạn đột ngột, bạn đau khổ tột cùng, kêu trời, trách đất. Những sau tất cả đều vô vọng, bạn buồn bã và họ cũng mãi mãi không trở lại. Vậy thì hãy chấp nhận hiện thực đau buồn đó, cuộc sống là như vậy, có đoàn tụ thì có ly tán, có hợp ắt có tan.

Ở đời, không có sự tình nào là thực sự khó khăn, chỉ có cái tâm này đang gây cản trở. Thống khổ, trắc trở, lừa gạt, hãm hại, yêu và hận… chẳng qua chỉ là một quá trình. Nắm bắt được hiện tại hay nắm bắt tương lai rốt cuộc cũng là một quá trình như thế.

Hầu hết chúng ta đều mong chờ một ngày mai tươi sáng? Nhưng liệu rằng ngay mai có thực sự tươi sáng như chúng ta mong đợi? Ngày mai bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình sao? Hãy kiên nhẫn chờ đợi, ngày mai nhất định sẽ tươi đẹp với chúng ta.

Bạn hãy suy nghĩ lại xem, thực ra trong cuộc sống mỗi lần bạn đau khổ không phải là bạn mất tất cả mà qua đây nó giúp bạn trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn để đối diện với những nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta đang sống là một ngày hạnh phúc, vậy nên hãy biết trân trọng cuộc sống này.

Người khác có thể hãm hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng ta. Thế nhưng chúng ta đừng bao giờ để lòng thù hận chiếm lấy con người ta và căm hận họ. Vì sao ư? Bởi vì chúng ta nhất định phải bảo trì được sự thiện lương và nội tâm thanh tịnh, vì lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người, “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, bạn hãy nhớ rằng chúng ta cần nhẫn nại và bao dung đối với những lỗi lầm của đối phương gây ra. Trên thế giới này, không có cuộc hôn nhân nào là hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta có sự tha thứ và tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc và tồn tại được mãi.

Cuộc sống thoải mái, không phải là ta có được càng nhiều, mà là ta ít so đo tính toán; không phải tiền tài có rất nhiều, mà là nhu cầu càng ít. Sống trong tiếng vỗ tay của người khác, là chịu không ít những thử thách của người đời.

Kỳ thực, không phải vì bạn khiến tôi phiền não, mà là tôi đã đem lời nói và hành động của bạn gây phiền não chính mình.

Chờ đợi, chứng tỏ bản thân để người khác hiểu mình, chi bằng hãy tự mình hiểu chính mình thì hơn. Đối với thực tế bất biến, ngoài việc chấp nhận số phận ra, thì không có phương pháp xử lý nào tốt hơn thế.

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ… Từ bỏ, không phải là yếu đuối. Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn.