Cách Vẽ Cây Nấm Đơn Giản / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Cách Vẽ Cây Nấm Trong Illustrantor

Cách vẽ cây Nấm trong Illustrator

Đánh giá bài viết

Trong những thiết kế đồ họa tùy theo từng phần mềm khác nhau chúng ta sẽ có những cách xử lý, cách dùng riêng. Với Illustrantor chúng ta sẽ dùng để vẽ tạo ra những sản phẩm theo ý riêng của mỗi người.

Hướng dẫn vẽ cây nấm:

Vẽ hình tròn bằng cách sử dụng công cụ vẽ (giữ phím Shift). Dùng công cụ Direction Selection Tool kéo điểm neo dưới của hình tròn lên trên để tạo hình Mũ Nấm:

Vẽ Thân nấm là hình chữ nhật Bo tròn góc bằng cách dùng Rounded Rectangle Tool. Dùng Align căn lại vị trí của Thân và Mũ Nấm cho hợp lý :

Vẽ 1 loạt các vòng tròn có kích thước Ngẫu nhiên & có cả hình Chồng lên đường Path Mũ nấm:

Nhân đôi Mũ Nấm – Đưa lên vị trí trên cùng. Sau đó kết hợ với các Hình tròn trên bằng : Pathfinder & dùng Intersect

Vẽ Mắt của Nấm: Vẽ 1 hình tròn nhỏ tô màu Đen & Nhân đôi để làm con mắt còn lại. Dùng Align để căn vị trí cho hợp với Thân:

Vẽ miệng Nấm: Vẽ hình tròn màu đen – dùng công cụ Scissors Tool cắt phần dưới & Xóa đi nửa thừa phía trên:

Tăng Stroke lên để tạo 1 chiếc miệng cân đối:

Nhân đôi Thân & Mũ nấm , kết hợp lại bằng Pathfinder Palette chọn Unite. sau đó tăng strcke hợp lý:

Chọn Path mũ Nấm & Stroke :

Định hướng màu bằng cách tô 1 số màu Cơ bản – đừng quên cho thêm 2 má Hồng:

Tô lại bằng Gradient các phần của thân với màu như hình :

Tạo BackGround bằng cách dùng Gradient – Radial với màu như sau:

Tạo Bóng cho Nấm bằng hình elip & tô màu Radial:

– Như vậy chúng ta đã vẽ cây Nấm thành công!

Bài 4. Vẽ Tranh Đề Tài Vườn Cây Đơn Giản

– Biết cách vẽ 2 hoặc 3 cây đơn giản.

– Vẽ được tranh vườn cây đơn giản (2 hoặc 3 cây) và vẽ màu theo ý thích.

1. Đồ dùng dạy học:

– Gv: Giáo án, ĐDDH,

– Hs: Dụng cụ học tập (vở, bút chì, gôm, màu )

2. PP dạy học: Trực quan, gợi mở, vấn đáp, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống.

Lớp: 2 Tuần: 4 Lớp dạy: 21, 22, 23 Ngày soạn: 06/09/2010 Gv: Nguyễn Minh Luân Ngày dạy: Bài 4. Vẽ tranh ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU – Hs nhận biết hình dáng, màu sắc, vẻ đẹp của một số loại cây. – Biết cách vẽ 2 hoặc 3 cây đơn giản. – Vẽ được tranh vườn cây đơn giản (2 hoặc 3 cây) và vẽ màu theo ý thích. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng dạy học: – Gv: Giáo án, ĐDDH, – Hs: Dụng cụ học tập (vở, bút chì, gôm, màu…) 2. PP dạy học: Trực quan, gợi mở, vấn đáp, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp. Kiểm tra dụng cụ học vẽ. 2. Giới thiệu bài mới: Xung quanh ta cã rÊt nhiỊu lo¹i c©y cèi kh¸c nhau, c©y cã t¸c dơng to¶ bãng m¸t, c©y b¶o vƯ m”i tr­êng xanh – s¹ch – ®Đp … ®Ĩ vÏ ®­ỵc nh÷ng lo¹i c©y ®ã c¸c em cÇn quan s¸t nh÷ng ®Ỉc ®iĨm h×nh d¸ng mµu s¾c cđa c¸c lo¹i c©y. 3. Các hoạt động cụ thể: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ 1: Quan sát, nhận xét * Gv giíi thiƯu tranh ¶nh vµ ®Ỉt c©u hái gỵi ý häc sinh tr¶ lêi: + Trong tranh, ¶nh nµy cã nh÷ng c©y g×? + Em h·y kĨ nh÷ng lo¹i c©y mµ em biÕt, tªn c©y, h×nh d¸ng, ®Ỉc ®iĨm ? + Em sÏ chän nh÷ng c©y g× ®Ĩ vÏ tranh ? * Gv tãm t¾t : + V­ên c©y cã nhiỊu lo¹i c©y hoỈc cã mét lo¹i c©y (Dõa, bàng, mÝt, soµi…). + Lo¹i c©y cã hoa, cã qu¶. HĐ 2: Cách vẽ * Gv minh häa lªn b¶ng theo tõng b­íc sau (minh häa ®Õn ®©u, diƠn gi¶i ®Õn ®ã) + Ph¶i nhí ®­ỵc h×nh d¸ng, ®Ỉc ®iĨm, mµu s¾c cđa c¸c lo¹i c©y ®Þnh vÏ. + VÏ h×nh d¸ng c¸c lo¹i c©y ®¬n gi¶n kh¸c nhau. + VÏ thªm mét sè chi tiÕt cho v­ên c©y sinh ®éng nh­: Hoa, qu¶, thĩng, sät ®ùng qu¶, ng­êi h¸i qu¶ … + VÏ mµu theo ý thÝch (kh”ng vÏ mµu c¸c c©y gièng nhau, cã ®Ëm cã nh¹t) * Yªu cÇu c¶ líp quan s¸t bµi vÏ v­ên c©y cđa häc sinh líp tr­íc. HĐ 3: Thực hành * Gv cho Hs làm bài. + S¾p xÕp c¸c h×nh vÏ phï hỵp víi phÇn giÊy. + Thùc hiƯn bµi tËp theo tõng b­íc ThÇy ®· h­íng dÉn. * Quan s¸t tõng bµn ®Ĩ giĩp ®ì nh÷ng HS cßn lĩng tĩng. HĐ 4: Đánh giá * Gi¸o viªn cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ v­ên c©y ®¬n gi¶n ®· hoµn thµnh vµ gỵi ý ®Ĩ c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vỊ bè cơc, c¸ch vÏ mµu. * Gi¸o viªn gỵi ý ®Ĩ häc sinh t×m ra c¸c bµi vÏ ®Đp. – Theo dõi và trả lời. + Ph¶i nhí ®­ỵc h×nh d¸ng, ®Ỉc ®iĨm, mµu s¾c cđa c¸c lo¹i c©y ®Þnh vÏ. + VÏ h×nh d¸ng c¸c lo¹i c©y ®¬n gi¶n kh¸c nhau. + VÏ thªm mét sè chi tiÕt cho v­ên c©y sinh ®éng nh­: Hoa, qu¶, thĩng, sät ®ùng qu¶, ng­êi h¸i qu¶ … + VÏ mµu theo ý thÝch (kh”ng vÏ mµu c¸c c©y gièng nhau, cã ®Ëm cã nh¹t) * Bài tập: Em hãy vẽ một bức tranh đề tài Vườn cây và vẽ màu theo ý thích. – Hs khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. – Hs khuyết tật: Thực hiện theo khả năng (nếu có) * Dặn dò: – Hoàn thành bài vẽ ở nhà (nếu chưa xong) – Chuẩn bị bài học sau.

Cách Chăm Sóc Cây Hoa Tử Đằng Đơn Giản

Hoa tử đằng là một giống cây hoa leo được rất nhiều người ưu thích hiện nay với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, hồng, tim, để có thể tìm hiểu về cách chăm sóc và cách trồng cây hoa tử đằng thì bạn nên tìm hiểu cách chăm sóc sau đây.

Sau khi du nhập về Việt Nam, cây hoa Tử Đằng ươm gieo từ hạt phát triển khá tốt với điều kiện khí hậu, tuy nhiên do đặc tính “ngủ đông” nên Tử Đằng có mùa rụng lá vào trước và sau Tết Nguyên Đán. Do đó kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa Tử đằng thích hợp nhất vẫn vào khoảng tháng 3 hay tháng 4 hàng năm.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY HOA TỬ ĐẰNG

Cây hoa tử đằng thường sinh sống chủ yếu ở vùng có khi hậu mát lạnh, khả năng chịu lạnh rất tốt và nhiệt độ quá cao cây sẽ ngừng khát triển. cây không kén đất vì vậy bạn có thể trồng cây ở trên bất kỳ loại đất nào, trong quá trình trồng và chăm sóc bạn cần đảm bảo đủ ánh sáng cho cây phát triển tốt nhất.

Bạn có thể trồng cây hoa tử đằng bằng cách là nhân giống từ hạt hoặc là mua cây đã lớn ngoài các cửa hàng bán cây cảnh.

Đối với việc bạn lựa chọn phương pháp nhân giống bằng hat thì thời điểm mà bạn nên gieo là vào mùa hè thì cây sẽ phát triển tốt hơn, bạn ngâm hạt giống trong nước ấm khoảng 4h và giữ độ ẩm cho hạt giống trong khoảng 20h tiếp theo đó

Sau khi bạn đã tiến hành ủ ẩm cho hạt giống thì lúc này bạn cho hạt giống ra chậu để gieo hạt xuống và sau đó bạn phủ lên hạt giống một lớp đất mỏng và để gần nơi có nhiều ánh sáng chiếu vào, bạn nên tưới ẩm cho hạt giống để giúp hạt giống nhanh chóng nảy mầm hơn.

Khi các hạt giống đã nảy mầm và mọc lên, bạn có thể tách chúng trồng ra các chậu riêng. Sau 3 – 7 ngày cây con sẽ mọc lên, tốt nhất nên trồng cây Tử Đằng ra đất để cây phát triển được tốt nhất. Trong tháng đầu tiên, nếu trồng cây ở đất cây có thể leo được 2 – 3m nếu đất giàu dinh dưỡng, thoáng khí và nhiều ánh nắng.

Cây hoa Tử Đằng có ưu điểm là phát triển nhanh, thuần với khí hậu môi trường và sinh trưởng tốt nhưng phải 4 – 5 năm mới có thể ra hoa.

CHĂM SÓC CÂY HOA TỬ ĐẰNG

Khi bạn trồng cây ở nơi có đất nghèo chất dinh dưỡng thì bạn cần phải bổ sung thêm phân hữ cơ, cho cây để giúp cây có thêm chất dinh dưỡng để phát triển thời kỳ đầu, cây sẽ thường ra hoa vào đầu mùa hè nếu bạn chăm sóc tốt và mùa xuân hoặc mùa thu vì vậy bạn cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cây

Để cây phát triển nhanh hơn thì bạn cần thường xuyên bổ sung lượng nước tưới cho cây để khi cây có thể phát triển tới độ cao từ 2-3m. Mỗi mùa xuân, bón một lớp phân hữu cơ gần gốc cây. Nên phủ một lớp nilong quanh gốc cây để bảo về cây tránh mọc cỏ dại và giữ ẩm cho cây. Bón thêm NPK để hỗ trợ ra hoa.

CẮT TỈA CÂY HOA TỬ ĐẰNG

Bạn nên cắt tỉa những cành gầm cành khô, cành không phát triển vào mùa đông để giúp cây loại bỏ những cành không phát triển để tập trung chất dinh dưỡng vào những cành lớn hơn.Nếu bạn muốn có một sự xuất hiện hoa nhiều hơn, tỉa một lần nữa trong mùa hè sau khi ra hoa hàng năm.

Để có thêm nhiều hoa nở, cố gắng cắt giảm các chồi tràn lan mỗi hai tuần một lần trong suốt mùa hè. Vào những năm tiếp theo, cắt thân chính hoặc thân lớn 90cm so với chiều dài của cành mùa trước. Khi khuôn khổ này là kích thước chuẩn, rút ​​ngắn tăng trưởng mở rộng hơn nữa vào giữa mùa hè đến lúc cho hoa là chúng ta đã bắt đầu chiêm ngưỡng một mùa hoa mới rực rỡ.

Lá Phong Mùa Thu Mùa Thu Lá Cây Vẽ Tay Đơn Giản

Png

Tất cả các

Mẫu

Png

ảnh

Sáng tạo

Hình nền

PowerPoint

Video

Tìm kiếm

lá phong mùa thu mùa thu lá cây vẽ tay đơn giản

Nâng cấp lên gói cao cấp và nhận giấy phép sử dụng thương mạiXem kế hoạch

Loading…

Loading…

Kích cỡ hình (px) : 1369 * 1024

Con số : 732401366

thể loại : Các vector

Kích thước tập tin : 38.2 MB

Định dạng tệp : PSD

Phần mềm : Photoshop CC

Người sử dụng miễn phí:

– Cần ghi công.

– Cấm bán in.

Người dùng hạng cao cấp: Xem kế hoạch

– Không cần ghi công

– Dùng cho mục đích thương mại Thêm thông tin

Free User Attribution is chúng tôi to attribute the author?

Please, copy this code on your website to accredit the author:

Tuyên bố Watermark

Tuyên bố hình mờ: Hình mờ hình ảnh chỉ dành cho bàn chải chống trộm, không có nghĩa là ý nghĩa khác.

Báo cáo khác

Happy New Year Buy Premium Plan Get 2 Free Gifts

Grab Now

Khám phá thêm hình ảnh thiết kế miễn phí

Cập nhật gần đây

lá phong mùa thu, mùa thu, lá cây vẽ tay, đơn giản

lá, lá, lá, cây, mùa thu phong

lá phong mùa thu lá phong mùa thu

lá mùa thu, lá phong, lá mùa thu, vẽ tay, yếu tố thương mại

vẽ tay mùa thu lá phong

mùa thu lá phong và cô gái

lá phong mùa thu vàng

lá phong mùa thu

mùa thu lá phong và học sinh

vẽ tay kết cấu cổ điển, lá mùa thu, lá phong mùa thu, yếu tố thư

Doanh nghiệp Cao cấp

TIÊU CHUẨN

Mua ngay

Doanh nghiệp Cao cấp

CHUYÊN NGHIỆP

Mua ngay

Enterprises Preferred

Doanh nghiệp Cao cấp

Mua ngay

Tốc độ tải về

0.5MB/s

10MB/s

10MB/s

Thời hạn ủy quyền

DÀI HẠN

DÀI HẠN

DÀI HẠN

Ủy quyền chân dung

DÀI HẠN

Thỏa thuận ủy quyền

Ủy quyền cá nhân

Ủy quyền doanh nghiệp

Phạm vi sử dụng ủy quyền thương mại

Sử dụng cho mục đích thương mại cá nhân

Ủy quyền doanh nghiệp

Yêu cầu ghi công

Yêu cầu ghi công

Yêu cầu ghi công

Xem kế hoạch

Xem kế hoạch

Chân dung Sử dụng thương mại

(Contact customer service to customize)

Lovepik

Enjoy Free Download Now!

*Get 50% OFF Discount for Premium Plan

*Download 6 Images for Free Everyday

*2,600,000+ Images to energize your Design