Cách Soạn Lời Nguyện Giáo Dân / Top 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Englishhouse.edu.vn

Nguyên Tắc Soạn Lời Nguyện Giáo Dân.

Trả lời: Theo Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma gọi: “lời nguyện chung” hay “lời nguyện giáo dân” với chỉ dẫn như sau: Trong lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện giáo dân, một cách nào đó cộng đoàn đáp lại lời Chúa mà họ vừa đón nhận trong đức tin và thực thi chức vụ linh mục nhận được qua bí tích Thanh Tẩy mà dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu xin ơn cứu độ cho mọi người. Thường nên đọc lời nguyện này trong các Thánh lễ có giáo dân tham dự để cầu cho Giáo Hội, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp các khó khăn khác nhau, cho hết mọi người và cho toàn thể thế giới được ơn cứu độ (QCTQSLRM, 69).

Quy Chế Sách Lễ dùng từ ngữ “lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện giáo dân” của “cộng đoàn,” để chỉ lời cầu nguyện chung của cộng đoàn chứ không lời nguyện riêng của một cá nhân nào đó.

Giáo Luật phân biệt các tín hữu thuộc hàng giáo sĩ (clericus), là những thừa tác viên có chức thánh, và thuộc hàng giáo dân (laicus), (x.đ.207). Từ ngữ “lời nguyện giáo dân” diễn tả lời nguyện của tất cả các thành viên Giáo Hội, bao gồm cả giáo sĩ và giáo dân, chứ không chỉ dành riêng cho hàng giáo dân được tách biệt khỏi hàng giáo sĩ.

Lời nguyện giáo dân, vì vậy, sẽ không đúng khi cho rằng đó là lời nguyện của một giáo dân. Hoặc của một số giáo dân đại diện cộng đoàn dâng lời cầu nguyện nhưng là lời nguyện của toàn thể cộng đoàn. Trong Thánh Lễ một giáo dân không thể đại diện cộng đoàn dâng lời cầu nguyện. Quyền đại diện này chỉ dành cho linh mục chủ tế. Hiến chế Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vatican II nêu lên nguyên tắc chung cho việc cử hành phụng vụ như sau: “Linh mục hiện thân Chúa Kitô, chủ tọa cộng đoàn, đọc những lời kinh trực tiếp dâng lên Chúa Cha nhân danh toàn thể dân thánh và mọi người tham dự” (SC. 33).

Ngoài ra cũng nên lưu ý rằng, chủ tế với tư cách đại diện Chúa Giêsu, như tư tế của Người, dâng hiến lễ lên Chúa Cha. Trong khi đó, một giáo dân khi đọc lời nguyện giáo dân, là họ đang thực hiện với tư cách là tư tế cộng đồng, (x.SC,7), do đó, lời nguyện này nên hướng về Chúa Cha chứ không nên hướng về Chúa Giêsu. Càng không nên hướng về Đức Mẹ, hay các Thánh, ngay cả trong những ngày lễ trọng kính các ngài. Thí dụ như trong lời nguyện giáo dân của ngày lễ kính đức Mẹ, chúng ta không nên cầu nguyện rằng: lạy Mẹ Maria…

Trong Thánh lễ, các tín hữu với tư cách là tư tế cộng đồng được tham dự vào hiến lễ của Chúa Giêsu. Theo quy chế tổng quát sách lễ Rôma số 36 thì giáo dân cần tham dự tích cực qua những phần được dành riêng, thuộc về “về toàn thể cộng đoàn đang quy tụ, như những hành động thống hối, việc tuyên xưng đức tin, lời nguyện giáo dân và kinh Lạy Cha.”

“Lời nguyện giáo dân như Quy Chế số 36 nói trên xác định, thuộc về toàn thể cộng đoàn, và vì thế, lời nguyện này phải được dâng lên hay đọc lên bởi toàn thể cộng đoàn đang quy tụ chứ không phải của một người hay một xướng viên. Nói cách khác, điều mà một người đọc trong phần cử hành lời nguyện giáo dân này là đọc những “ý nguyện chung” của cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện chứ không phải là đọc những lời “cầu nguyện” cá nhân trực tiếp như linh mục chủ tế.

Thường thì các ý nguyện được đọc từ giảng đài hoặc một nơi khác thích hợp, do phó tế, hoặc một giáo dân. Còn cộng đoàn thì đứng và biểu lộ lời nguyện của mình, hoặc bằng lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được xướng lên.

Ở đây chúng ta cần nhận ra sự khác biệt giữa hai sự kêu mời, của linh mục chủ tế và của xướng viên. Linh mục chủ tế, với tư cách là Chúa Kitô dâng hiến lễ, ngài trực tiếp cầu xin lên Chúa Cha và kêu mời giáo dân hiệp ý cầu nguyện với ngài. Giáo dân lúc đó hiệp ý với lời cầu nguyện của linh mục chủ tế. Trong khi đó, xướng viên của lời nguyện giáo dân kêu mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện theo một ” ý nguyện chung của cộng đoàn” được người đó xướng lên. Sau đó cộng đoàn, với tư cách Tư Tế Cộng Đồng, cùng chung nhau cầu nguyện trực tiếp với Chúa qua lời mời gọi: ” Chúng ta cầu xin Chúa.” với lời thưa: ” xin chúa nhậm lời chúng con. ”

Hình thức câu văn này biểu lộ lời của xướng viên nói với cộng đoàn, để nêu lên ý tưởng và kêu mời họ hiệp ý chứ không phải là chính vị xướng viên đó cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha. Vì thế nên tránh những từ ngữ biểu lộ lời nói hay cầu nguyện trực tiếp với Chúa như: “…Lạy Chúa…”; “…Xin cho chúng con…”; “…Chúng con cám tạ Chúa.”

Tóm lại, cử hành Thánh Lễ cũng chính là cử hành Hy Tế của Chúa Kitô, và “Chỉ có tư tế đã được truyền chức thành sự là thừa tác viên có thể cử hành bí tích Thánh Thể với tư cách là chính Chúa Kitô” (đ.900#1). Với tư cách là Chúa Kitô, vị chủ tế dâng lời nguyện trực tiếp lên Chúa Cha. Trong Thánh lễ, các phó tế, giáo dân không đủ tư cách để dâng lời cầu nguyện một cách công khai và trực tiếp như một đại diện cho cộng đoàn (x.đ.907).

Vì vậy khi soạn lời nguyện giáo dân cần lưu ý những điều sau đây:

– Lời nguyện giáo dân, phải được soạn với hình thức nêu những ý nguyện cộng đồng chứ không phải với những lời cầu nguyện.

– Xướng viên lời nguyện giáo dân đọc từ giảng đài hoặc một nơi khác thích hợp, là một phó tế, hoặc một ca viên, hoặc một tín hữu giáo dân (x. QCTQSLRM, 71). Một hay hai xướng viên cũng đủ không nên dùng bốn năm người, khiến gây hiểu lầm rằng họ là những đại diện dâng lời cầu nguyện.

Lm Nguyễn Văn Tuyết

Ý Nghĩa Và Cách Soạn Thảo Lời Nguyện Giáo Dân

Lm. Ant Nguyễn Đức Khiết

NHẬP ĐỀ

Phong trào trở về nguồn Kitô Giáo là một trong những nét đẹp và phong phú của thần học ngày nay. Việc trở về với Giáo Hội thuở ban đầu hay Giáo Hội của các Giáo Phụ đã đóng góp rất nhiều cho sự đổi mới trên bình diện thần học, phụng vụ trước và sau Công Ðồng Vaticanô II và hiện nay nó đóng một vai trò chính yếu trong cuộc đối thoại đại kết.

Để cho Hy tế Thánh Lễ, ngay cả nghi thức bên ngoài thu đạt được hiệu năng mục vụ trọn vẹn, Công Đồng Vatican II đã đưa ra những chỉ thị canh tân về Thánh Lễ cử hành có dân chúng tham dự, nhất là vào những ngày Chúa Nhật và Lễ trọng [1] ; trong số những chỉ thị đó có chỉ thị “phải tái lập Lời nguyện cho mọi người”, Công Đồng viết :

“Phải tái lập “Lời nguyện chung”(prière universelle) hay “Lời nguyện tín hữu”(prière des fidèles) sau Phúc âm và bài diễn giảng Thánh Kinh, nhất là vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng, để với sự tham gia của toàn dân, người ta cầu khẩn cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người gặp khó khăn khác nhau, cho mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ”[2].

Như vậy, khi chúng ta nói đên Lời nguyện cho mọi người (Lời nguyện chung, Prière universelle) hay Lời nguyện tín hữu (Prière des fidèles) thì điều đầu tiên chúng ta nhận xét đó là Công Đồng Vatican II đã không tạo ra một điều gì mới, nhưng chỉ kêu mời hãy tái lập một thói quen thịnh hành trong Giáo Hội cổ xưa mỗi khi cử hành Thánh Lễ mà cho tới thời điểm của Công Đồng đã bị mai một theo dòng thời gian.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa, các vai trò trong cơ cấu lời nguyện chung, đặc biệt là cách soạn thảo và tầm quan trọng mục vụ của lời nguyện này.

I. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI : MỘT TRUYỀN THỐNG NHIỀU Ý NGHĨA.

Trở về với Giáo Hội cổ thời, chúng ta thấy thánh Justinô là giáo phụ để lại chứng từ đầu tiên về Diễn tiến cử hành Thánh Lễ trong tác phẩm “Hộ giáo thứ nhất” (I Apologie) viết vào khoảng năm 150. Trong chứng từ này, thánh Justinô mô tả rằng sau khi đọc “Hồi ký của các tông đồ” (Mémoires des apôtres) tức là Phúc Âm [3] và “Sách các ngôn sứ” (Ecrits des prophètes) tức là Cựu Ước, “tất cả chúng tôi đứng dậy, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho chính chúng tôi và cho mọi người trên khắp thế giới để xứng đáng trở thành những người công chính và trung thành tuân giữ lề luật ngay trong cuộc sống, hầu đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu”[4].

Thánh Hippôlitô trong tác phẩm “Truyền thống tông đồ” (Tradition apostolique), một tác phẩm tường thuật lại các nghi lễ phụng vụ tại Giáo Hội Rôma vào đầu thế kỷ III đã xem Lời nguyện này là đặc quyền của các tín hữu, bởi vì các tân tòng sau khi rời khỏi giếng rửa tội sẽ được tham dự lần đầu tiên vào lời nguyện cho mọi người. Điều này có nghĩa là các dự tòng phải ra về trước khi Lời nguyện cho mọi người bắt đầu.[5]

Thói quen “cầu nguyện cho mọi người” đã bén rễ sâu trong Giáo Hội của các tông đồ. Thánh Phaolô đã từng khuyên các tin hữu ” hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những nhà cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý” (2 Tm 2,1-4).

Lời cầu xin dưới hình thức Kinh Cầu (Litanie) đã rất thịnh hành tại các Giáo Hội Đông Phương, trong khi đó tại Tây Phương lại phát triển một hình thức cầu nguyện bình dân hơn, đó là Lời cầu nguyện của các tin hữu (Prière des fidèles) và hình thức này được phổ biến nhất trong Phụng vụ Rôma. Hình thức này được thấy rõ nơi hai chứng tích : (1) Các lời cầu nguyện trọng thể ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và (2) phần thứ tư của Kinh cầu các thánh, khi mọi người đáp : Xin Chúa nghe cho chúng con.

Việc canh tân của Công Đồng Vatican II cách riêng về Lời nguyện chung đã được giải thích trong Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma như sau :

“Trong lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, một cách nào đó cộng đồng đáp lại Lời Chúa mà họ vừa đón nhận trong đức tin và thực thi chức vụ tư tế do bí tích Thánh Tẩy, họ dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho mọi người được cứu độ. Lời nguyện này thường nên thực hiện trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ” [6].

Cầu nguyện cho mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ, đó là cách thể hiện đức tin của dân tộc tư tế và cũng là mục đích của lời cầu nguyện chung. Lời nguyện “chung” vừa biểu lộ sự tham gia của toàn thể cộng đoàn phụng vụ vừa nói lên rằng người kitô hữu luôn sống liên đới với mọi người trong cuộc sống thường nhật cũng như trong ơn cứu độ.

Phụng vụ Lời Chúa mang cấu trúc của một Giao ước, nghĩa là của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Dân Ngài. Lời Chúa nói với cộng đoàn, cộng đoàn đáp lại bằng Thánh vịnh đáp ca, Lời Chúa được diễn giảng, suy niệm, rồi Lời Chúa thúc đẩy cộng đoàn cầu nguyện. Như vậy, phần Phụng vụ Lời Chúa sẽ kết thúc thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa với lời cầu nguyện chung.

Từ việc trở lại với truyền thống xa xưa của Giáo Hội vào những thế kỷ đầu, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của lời nguyện cho mọi người hay lời nguyện tín hữu.

1. Lời nguyện hướng về các thực tại trần thế.

Từ cấu trúc của phần Phụng vụ Lời Chúa, ta thấy Lời nguyện này như kết quả của Lời Chúa tác động trong lòng các tín hữu : được lời Chúa chỉ bảo, lay động và đổi mới, họ dâng lên và cùng nhau cầu nguyện “cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ”[7].

Như vậy, lời nguyện cho mọi người mở lòng người tín hữu biết nhìn vào những thực tại cụ thể của thế giới mà họ đang sống, thực tại của kiếp nhân sinh, để nài xin Thiên Chúa nhìn đến những nhu cầu của những người mà họ cùng chia sẻ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng”[8]. Khi đưa cuộc sống cụ thể vào trong buổi cử hành, lời nguyện chung nói lên sự dấn thân của người tín hữu trong thế giới và nhiệm vụ cụ thể là xây dựng thế giới và Giáo Hội.

2. Lời nguyện thể hiện chức tư tế do Phép Rửa.

Với sắc thái chuyển cầu, lời nguyện cho mọi người thể hiện chức năng tư tế của người Kitô hữu. Qua lời khẩn cầu, cộng đoàn phụng vụ, dù nhỏ bé đến đâu, cũng biểu lộ Giáo Hội, để chu toàn sứ mạng của mình là “bày tỏ và thực hiện mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người”[9]. Khi dân Chúa cầu nguyện chính là Đức Kitô dùng môi miệng và lòng trí họ mà cầu nguyện. Trong Cựu ước, những lời chuyển cầu của Môsê, Aaron (Xh 17,11 ; 32,11 ; Ds 12,13), của Giêrêmia (15, 14), của Amos (7,1-6) là hình bóng của lời nguyện này.

Trong lời cầu nguyện cho mọi người, cộng đoàn còn diễn tả niềm tin vào mầu nhiệm các thánh thông công. Những người vắng mặt được nhắc đến trong lời nguyện, sẽ trở nên hiện diện một cách nào đó giữa cộng đoàn. Lời nguyện náy là một trong những hành vi bác ái huynh đệ tuyệt hảo nhất, được thực hiện trong đức tin. Bởi vậy, ngày xưa, khi đọc xong lời nguyện này, các tin hữu trao hôn bình an cho nhau.[10]

3. Lời nguyện biểu lộ tình con thảo

Lời nguyện cho mọi người còn biểu lộ tình con thảo của người tín hữu đối với Thiên Chúa là Cha. Ngợi khen, tạ ơn và cầu xin là những việc làm phải đạo của con cái đối với Thiên Chúa. Từ đó, ta thấy Lời nguyện chung không chỉ mang tính khẩn cầu mà còn phải được thực hiện trong bầu khí tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Một cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô không bao giờ được quên tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen.

II. CÁC VAI TRÒ TRONG CƠ CẤU LỜI NGUYỆN CHUNG

Lời nguyện cho mọi người là việc làm của cả cộng đoàn ; tất cả cộng đoàn cùng tham gia. Trong cơ cấu của lời nguyện chung, ta thấy có 3 vai trò khác nhau : vai trò của cộng đoàn, của thừa tác viên xướng ý nguyện, của vị chủ tế.

1. Vai trò của cộng đoàn : cầu nguyện

Cầu nguyện là công việc của cộng đoàn. Thường thì sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đứng biểu lộ lời nguyện của mình hoặc bằng những lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng [11] :

a) Cách phổ thông nhất là một lời kêu xin vắn tắt như “xin Chúa nhận lời chúng con”, “xin Chúa nghe lời chúng con”, “xin Chúa dủ tình thương nghe chúng con”, v.v… Lời kêu xin này có thể được đọc hay hát.

b) Nhưng còn có nhiều cách tham dự khác nữa, chẳng hạn một cộng đoàn ít được chuẩn bị để hát hoặc đọc chung có thể tham dự bằng thinh lặng sau mỗi ý nguyện, giống như trường hợp các lời nguyện trọng thể trong Phụng vụ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh.

c) Người ta cũng có thể phối hợp cách tham dự này với cách tham dự trước, nghĩa là dành vài giây thinh lặng sau mỗi ý nguyện, rồi chính người xướng ý nguyện gợi câu tung hô khẩn nguyện của dân chúng bằng một câu vắn tắt mới, ví dụ : chúng ta cùng cầu nguyện

d) Sau cùng, những chỉ dẫn của Thánh Bộ Phượng Tự còn tiên liệu là cộng đoàn có thể đọc chung những bản văn thay đổi, khả năng này giả thiết mỗi người có bản văn trong tay, chẳng hạn, trong phần lời cầu của Phụng Vụ Các Giờ Kinh, cả cộng đoàn có thể đọc vế thứ hai của ý nguyện, trong khi vế thứ nhất vẫn do linh mục hay một thừa tác viên xướng lên.

2. Vai trò của thừa tác viên ý nguyện : xướng các ý nguyện

Việc xướng lên những ý nguyện của lời nguyện cho mọi người trong Thánh Lễ, theo truyền thống xa xưa là việc của thầy phó tế. Đây vẫn là cách làm truyền thống của các Giáo Hội Đông phương. Theo QCTQ của Sách Lễ Rôma 2000 thì thừa tác viên các ý nguyện có thể là phó tế, hoặc một ca viên, hay độc viên hay một giáo dân [12]. Xét theo cách hành văn, ta có thể nói phó tế có vai trò ưu tiên trong việc xướng các ý nguyện.

Nơi để thừa tác viên xướng các ý nguyện là giảng đài, hay một nơi nào khác xứng hợp [13].

Một gợi ý mục vụ cho việc lựa chọn thừa tác viên xướng ý nguyện là ta nên căn cứ vào khả năng phục vụ của người này hơn là “danh dự cá nhân”. Người này phải biết hướng dẫn lời nguyện thế nào để mọi người có thể cầu nguyện thực sự. Như vậy, cần phải có sự chuẩn bị để đọc thế nào cho chính xác về giọng nói, nhịp điệu các ý nguyện và những lúc thinh lặng, kêu mời, ứng đáp.

3. Vai trò của chủ tế : kêu mời và kết thúc

Riêng về lời nguyện cho mọi người trong Thánh lễ, vai trò của vị chủ tế không phải là xướng các ý nguyện, nhưng là kêu mời các tín hữu cầu nguyện và đọc lời nguyện để kết thúc.

Chính vị chủ tế điều khiển lời nguyện chung từ ghế [14]. Điều khiển từ ghế bởi vì ghế của vị chủ sự biểu trưng cho vai trò chủ tọa cộng đoàn.

a. Kêu mời : Bằng một lời mời gọi vắn tắt, vị chủ sự mời gọi cộng đoàn tạ ơn, chúc tụng và cầu xin.

b. Kết thúc : Lời nguyện kết thúc không được thêm ý nguyện mới, cũng không được thêm lời kêu mời thứ hai. Thông thường vị chủ sự chỉ xin Chúa nhận lời cầu nguyện vừa dâng lên.

III. VIỆC SOẠN THẢO LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Trước khi soạn thảo Lời nguyện, chúng ta cần lưu ý hai điều quan trọng, đó là chọn lựa hình thức của Lời nguyện và cách thức cộng đoàn tham gia. Nếu lời mời gọi của chủ tế hướng lời cầu nguyện về Chúa Cha thì ý nguyện, điệp khúc của cộng đoàn cũng như lời kết thúc của chủ tế cũng phải hướng về Chúa Cha. Nếu lời mời gọi của chủ tế hướng lời cầu nguyện về Chúa Kitô thi ý nguyện, điệp khúc của cộng đoàn cũng như lời kết thúc của chủ tế cũng phải hướng về Chúa Kitô.

1. Những hình thức truyền thống của lời nguyện chung

a) Hình thức thông thường : hình thức này được Quy Chế Tông Quát Sách Lễ Rôma nói đến, với cơ cấu trước hết là một lời kêu mời cầu nguyện của chủ tế, rồi đến một chuỗi các ý nguyện, lời đáp của cộng đoàn, và sau hết lời kết thúc của chủ tế và lời thưa Amen của cộng đoàn.

b) Hình thức trọng thể : Sách Lễ Rôma có đưa ra một hình thức khác, đó là “các lời nguyện trọng thể” của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh kết hợp lời kêu mời cầu nguyện với việc quỳ gối, đứng dậy, lời nguyện của chủ tế và lời thưa Amen của cộng đoàn.[15]

c) Hình thức trong Kinh Cầu Các Thánh : hình thức này bao gồm một chuỗi những ý nguyện ngắn và điệp khúc của cộng đoàn đáp trả, ví dụ :

X. Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội Thánh

Đ. Xin Chúa nghe cho chúng con

X. Xin Chúa gìn giữ Đức giáo hoàng cùng các phẩm trật Hội Thánh trong tinh thần đạo đức

Đ. Xin Chúa nghe cho chúng con

X. Xin Chúa cho các dân tộc được hòa thuận và bình an với nhau

Đ. Xin Chúa nghe cho chúng con

2. Những hình thức khác của lời nguyện chung

a) Hình thức uyển chuyển : Không có gì bắt buộc cộng đoàn phải luôn lập lại câu điệp khúc “Xin Chúa nghe lời chúng con”, thay vào đó, sau những ý nguyện, cộng đoàn có thể cầu nguyện bằng phút thinh lặng hay lập lại mấy lời cuối của ý nguyện, ví dụ “Xin Chúa ban cho các dân tộc được bình an và hạnh phúc” và cộng đòan có thể đáp : “được bình an và hạnh phúc”

b) Hình thức tự phát : Trong một số trường hợp, như đối với những nhóm nhỏ, các người tham dự có thể nói lên những ý nguyện của mình một cách bộc phát. Tuy nhiên, cần phải chừng mực, đừng quá nhiều ý nguyện.

c) Hình thức cảm hứng từ Lời Cầu của Giờ Kinh Phụng vụ ban sáng và ban chiều : chúng ta có thể đọc một số ý nguyện có tính phổ quát rồi sau đó đưa ra một số ý nguyện tùy ý trước khi chủ tế kết thúc.

3. Thứ tự những ý nguyện :

Thứ tự những ý nguyện của Lời nguyện cho mọi người trong Thánh Lễ thường như sau [16] :

a) Các nhu cầu của Hội Thánh, ví dụ : sự hiệp nhất các Kitô hữu, ơn bình an, ơn thiên triệu, việc truyền giáo, hay cho đức thánh cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ, các dự tòng, v.v…

b) Các người trong chính quyền và cho toàn thế giới, ví dụ : các nhà lãnh đạo, công dân, nghệ sĩ, những người tranh đấu cho công bằng xã hội, chuyên gia, hoà bình, tự do, mùa màng, phát triển, các vấn đề xã hội, vv.

c) Các người đang gặp bất cứ khó khăn nào, ví dụ : những người đau yếu, thất nghiệp, bị bỏ rơi, tuổi già, hoặc những người thất vọng, đau khổ trong tâm hồn, vv.

d) Cộng đoàn địa phương, ví dụ những người sắp kết hôn, rửa tội, thêm sức, các bệnh nhân, những người qua đời, vv.

Khi nói đến “thường” thì chúng ta đừng nghĩ rằng lời nguyện chung chỉ có 4 ý nguyện. Nếu đọc lời nguyện cho mọi người trong Thánh Lễ hoặc trong một buổi cử hành có tính cách đặc biệt, như : Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng, Tĩnh Tâm, Hội Thảo, v.v…, thì thứ tự ý nguyện có thể dành ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó.[17] Tuy nhiên, không bao giờ được bỏ hoàn toàn những ý nguyện phổ quát, bởi vì đây là lời nguyện chung.

4. Những khởi điểm giúp soạn thảo

Để soạn thảo lời nguyện cho mọi người, chúng ta cần lưu ý đến tính chất thực tế và cụ thể của Lời nguyện chung, nghĩa là cầu nguyện cho ai và cầu nguyện điều gì. Ba khởi điểm cụ thể sau đây có thể giúp chúng ta hình thành các ý nguyện :

a) Phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ hôm đó : Sau khi tiếp nhận Lời Chúa trong đức tin và đáp lại Lời Chúa, người tin hữu dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho mọi người. Như vậy, Lời Chúa là một gợi ý rất tốt cho việc soạn thảo những ý nguyện.

b) Các nhu cầu của Giáo Hội và thế giới, cũng có thể là những biến cố mang tính thời sự của Giáo Hội hay của thế giới, tuy nhiên không nhất thiết phải là các biến cố gây chấn động.

c) Các nhu cầu của cộng đoàn địa phương : Cộng đoàn địa phương là môi trường sống cụ thể và thiết thân đối với người tín hữu. Vì thế, các nhu cầu của cộng đoàn địa phương thường là những gợi ý cho việc soạn thảo lời cầu nguyện chung.

5. Ngôn thức các ý nguyện

Mỗi ý nguyện đều có một ngữ vựng và một hình thức văn chương. Mỗi ý nguyện có mục đích khơi lên tâm tình nài xin. Nói chung, lời phát biểu phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc ; một hoặc hai mệnh đề độc lập thì tốt hơn một mệnh đề chính và nhiều mệnh đề phụ. Đừng cầu nguyện cho những ý tưởng trừu tượng như sự công chính, sự công bằng, vv, nhưng tốt hơn, hãy cầu nguyện cho những con người, ví dụ “cho những con người bị đau khổ vì không được đối xử công bằng” ; “cho những người đang chiến đấu cho công bằng xã hội”, v.v…

Chúng ta cũng không nên tìm cách gói ghém vào trong một ý nguyện tất cả một giáo thuyết, một bài học, ví dụ như “Giáo hội học của Vatican II là giáo hội học hiệp thông, xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa biết yêu mến tinh thần hiệp thông”. Cũng nên tránh những bài giảng luân lý trong các ý nguyện, ví dụ “xin cho những người giầu có biết chia sẻ với người nghèo”. Trong trường hợp này thì nên viết “xin cho những anh em nghèo khổ gặp được những tấm lòng quảng đại”.

Ngôn thức cần sáng sủa, câu văn phải nhịp nhàng. Nên chọn một ngôn thức nhất định để mở đầu các ý nguyện, ví dụ : “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho…”, hoặc “chúng ta hãy cầu nguyện…”

Để soạn thảo ý nguyện, chúng ta có thể theo một trong những ngôn thức sau :

a) Nhắc đến những con người : ví dụ : “cầu cho đức thánh cha, các đức giám mục… cho những người đau khổ bệnh tật… chúng ta hãy cầu xin Chúa”.

b) Nhắc đến những con người và nói rõ ý cầu xin, ví dụ : “cầu cho các kitô hữu, xin Chúa ban ơn hiệp nhất”

c) Nhắc tới một biến cố thời sự, ví dụ : “Thượng Hội Đồng giám mục thế giới sắp họp tại Rôma, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghị phụ”. Chúng ta nên tránh lời lẽ “thông tin” trong hình thức này.

d) Nhắc lại một lời của Chúa, ví dụ : “Xin cho chúng nên một, chúng ta hãy cầu nguyện cho các kitô hữu được hiệp nhất”

e) Đặt cho ý nguyện có hình thức một lời cầu xin, ví dụ : “Lạy Chúa, xin ban ơn can đảm cho những người thất vọng..” rồi kêu mời cộng đoàn cầu nguyện “chúng ta cùng cầu xin Chúa” hay lời kêu mời tương tự.

f) Gắn liền lời chúc tụng với lời cầu xin, ví dụ “Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành những người mù. Chúng con chúc tụng Chúa và xin Chúa cũng mở mắt cho chúng con nhận ra ánh sáng của Chúa”, rồi kêu mời cộng đoàn cầu nguyện “chúng ta cùng cầu xin Chúa” hay lời kêu mời tương tự.

Trong các ngôn thức trên, có những ngôn thức làm cho người nghe có cảm tưởng là thừa tác viên xướng ý nguyện cầu nguyện thay cho mọi người, như (e) và (f), nhưng chúng ta thấy vai trò cầu nguyện là của cả cộng đoàn.

IV. MỤC VỤ VỀ LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Châm ngôn “Quy luật cầu nguyện là quy luật đức tin và là quy luật đời sống” (lex orandi – lex credendi – lex vivendi) diễn tả niềm hy vọng là làm thế nào để có sự hài hòa giữa những cử hành và cuộc sống, giữa cầu nguyện và đức tin, giữa cầu nguyện, đức tin và cách sống.

Hiểu được những mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy Lời nguyện chung góp phần rất nhiều vào việc giáo dục đức tin và giáo dục cầu nguyện cho người tín hữu.

1. Vai trò giáo dục của lời nguyện cho mọi người

Lời nguyện cho mọi người khi được soạn thảo cẩn thận và thực hiện tốt đẹp, sẽ góp phần đặc biệt vào việc giáo dục đức tin cho các Kitô hữu hôm nay, như ta đã thấy trong các thế kỷ đầu tiên, cụ thể là :

a) Việc thực hành lời nguyện cho mọi người giúp cho các Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát của mình và cho họ cảm nghiệm rằng họ làm nên Thân Thể Đức Kitô và thực sự chính họ là Giáo Hội.

b) Ngoài ra, nó còn giúp các tín hữu dấn thân vào thế giới, cũng như giúp họ đọc được những biến cố dưới ánh sáng đức tin.

c) Việc thực hành lời nguyện cho mọi người còn giúp người Kitô hữu khám phá ý nghĩa đích thực của lời cầu xin, bằng cách dẫn họ từ lời cầu xin vụ lợi sang lời cầu xin thực sự có tính cách tôn giáo. Cầu xin còn là cách tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa nữa.

2. Với một số điều kiện.

Tuy nhiên, vai trò này chỉ thánh công được với một số điều kiện :

a) Tránh câu nệ hình thức và đi sát với đời sống thực tế : Lời nguyện cho mọi người là lời nguyện của các tín hữu đang sống trong một môi trường nhất định và trong những hoàn cảnh rất cụ thể, ở đây và bây giờ. Do đó, có một yêu cầu mục vụ là hình thức lời nguyện phải thay đổi và thích nghi hết sức có thể với mỗi buổi cử hành.

Ngoài việc sử dụng những bản mẫu thuộc truyền thống như trong Sách Lễ Rôma đề nghị, chúng ta không nên sử dụng những bản văn làm sẵn, vì làm như vậy, nó sẽ đưa ta tới thói quen thiếu chuẩn bị, thiếu trung thực. Các bản mẫu trong các sách mà chúng ta đang có phải được coi như là những đề nghị khơi nguồn cảm hứng, chứ không phải những mẫu để dùng y nguyên. Do đó, chúng ta nên chuẩn bị bản văn Lời nguyện chung cho mỗi buổi cử hành. Làm như vậy, một cách nào đó sẽ vất vả hơn, nhưng lại trung thực hơn và mang tính giáo dục đức tin hơn.

b) Lời nguyện cho mọi người là lời nguyện của các tín hữu đang nhóm họp, ở đây và bây giờ, do đó, phải mang những tâm tình bộc phát và chân thật.

Thực sự, các quy luật tâm lý và xã hội học bắt người ta phải cẩn thận phân biệt những gì có thể làm được trong buổi cử hành phụng vụ của một nhóm nhỏ đồng nhất với những gì phải có trong buổi cử hành của một cộng đoàn đông, hoặc gồm những người tham dự rất khác nhau. Trong một nhóm nhỏ, các tín hữu hiện diện được tự do phát biểu những ý nguyện, nhưng một trong những nguy cơ là họ có thể nói lên những ý nguyện quá riêng biệt của các người trong nhóm. Vị chủ sự cần lưu ý điểm này

c) Đối với một cộng đoàn đông và đa tạp, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận bản văn ý nguyện. Linh mục không nên chuẩn bị lời nguyện cho mọi người một mình, nhưng để cho giáo dân góp phần chọn lựa và soạn thảo ý nguyện. Làm như vậy, chúng ta sẽ đưa người giáo dân vào trường học cầu nguyện.

d) Sau cùng, phải cử hành lời nguyện cho mọi người làm sao cho cộng đoàn đang tụ họp hiểu được ý nghĩa . Vì thế, nên dùng những câu vắn gọn, rõ ràng, chia thành nhiều ý nguyện hơn là dồn nhiều ý nguyện vào trong một câu.

KẾT LUẬN

Lời nguyện chung đưa người tín hữu vào viễn tượng phổ quát, giúp con người rời bỏ những gì là nhỏ nhen của bản thân để hướng về người khác, Giáo Hội và thế giới. Lời nguyện cho mọi người tập cho người tín hữu biết đi vào thế giới của Thiên Chúa.

[1] PV 49

[2] PV 53

[3] I Hộ giáo 66, 3

[4] I Hộ giáo 67, 5

[5] Bernard Botte, Truyền thống tông đồ của thánh Hippolitô thành Rôma s. 21, Aschendorff Munster, 1989 p. 55.

[6] QCTQ 69

[7] QCTQ 69

[8] MV 1

[9] MV 45

[10] Bernard Botte, Truyền thống tông đồ của Hippolitô thành Rôma s. 21, Aschendorff Munster, 1989 p. 55

[11] QCTQ 71

[12] QCTQ 71 ; 138

[13] QCTQ 71

[14] QCTQ 71 ; 138

[15] Nghi Thức ngày Thứ sáu Tuần Thánh, SLR tr. 264-269

[16] QCTQ 70

[17] QCTQ 70

Nguồn : simonhoadalat

Lời Nguyện Tín Hữu Được Kết Thúc

Hỏi: Tôi có ấn tượng rằng linh mục ‘có thể’ thêm một lời cầu nguyện vào lúc kết thúc Lời Nguyện Tín hữu, nhưng chữ đỏ không bắt buộc phải làm như vậy. Trong giáo “Oremus” (chúng ta hãy cầu nguyện). Thưa cha, như thế đã là đầy đủ cho Lời nguyện tín hữu chưa? – C. C., Washington, DC, Hoa Kỳ. Đáp: Chủ đề này đã được giải quyết khá tốt trong Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, Số 69-71, vốn nói như sau: “69. Trong lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, chính dân Chúa, sau khi tiếp nhận trong đức tin, đáp lại Lời Chúa và thực thi chức tư tế do phép rửa của mình mà cầu cho hết mọi người. Lời nguyện này thường nên thực hiện trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để họ cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp đủ thứ khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ.  “70. Thứ tự những ý nguyện thường là: a. Cho các nhu cầu của Hội Thánh; b. Cho các người trong chính quyền và cho toàn thế giới được an bình; c. Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào; d. Cho cộng đoàn địa phương. Nhưng trong một buổi lễ cử hành đặc biệt nào đó, như là Thêm Sức, Hôn Phối, An Táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó. “71. Chính vị chủ tế điều khiển việc cầu nguyện từ ghế. Ngài vắn tắt mời tín hữu cầu nguyện và đọc lời nguyện để kết thúc. Các ý nguyện nêu ra cần phải chừng mực, được soạn thảo với sự tự do khôn ngoan và ngắn gọn, diễn tả lời nguyện của toàn thể cộng đoàn. Thầy phó tế, hoặc một ca viên, hay độc viên hay một giáo dân khác xướng các ý nguyện từ giảng đài hay một nơi nào khác xứng hợp.  Còn toàn thể cộng đoàn đứng biểu lộ lời nguyện của mình, hoặc bằng những lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng” (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang). Từ những gì được nói trong số 71, rõ ràng là linh mục cần kết thúc Lời Nguyện Tín hữu với một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này được đọc, với linh mục giang tay ra, cũng như khi ngài đọc các kinh nguyện khác mà ngài chủ trì. Một trường hợp đặc biệt, mà Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma không nói rõ ràng, phát sinh khi Giờ Kinh Sáng hoặc Giờ Kinh Chiều của các Giờ Kinh Phụng Vụ được kết hợp với Thánh lễ vào một ngày trong tuần. Trong những dịp như vậy, được phép thay thế Lời nguyện Tín hữu với các lời cầu trong Kinh Sáng và Kinh Chiều (xem số 94 của Văn kiện trình bày và qui định Các Giờ Kinh Phụng vụ). Khi Giờ Kinh được đọc riêng riêng biệt, các lời cầu được đọc trước lời nguyện kết thúc, vốn thường trùng với Lời nguyện đầu lễ của Thánh Lễ trong ngày. Khi được sử dụng trong Thánh lễ, Lời nguyện này đã được công bố trước các bài đọc, và vì vậy linh mục nên công bố một lời cầu nguyện thích hợp khác, hoặc kết thúc với một công thức chung đơn giản, chẳng hạn “Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”. Vấn đề thường không phát sinh vào ngày Chúa Nhật và ngày lễ trọng, bởi vì, trong khi Giờ Kinh có thể được kết hợp vào Thánh lễ, Lời nguyện tín hữu có thể không được thay thế bởi các lời cầu của Giờ Kinh. Hỏi: Xin cha nói rõ hơn về các khía cạnh của Lời Nguyện Tín hữu. Đáp: Trước khi trả lời, tôi cần nêu ra rằng, mặc dù hình thức Lời nguyện này có nguồn gốc rất xa xưa, hình thức hiện tại của nó là khá mới trong thực hành của nó. Như một hệ quả, một số tập tục hơi khác nhau đã phát sinh, và thật là không dễ để nói tập tục này là đúng hơn so với tập tục khác. Ngoài các qui định được trích dẫn trong câu trả lời ở trên, chúng ta có thể nói rằng một qui tắc ngón tay cái (qui tắc kinh nghiệm) là rằng các lời cầu nên được hướng dẫn bởi cảm thức chung, phải rõ ràng và ngắn gọn, diễn đạt bằng từ ngữ tổng quát, và không nên có quá nhiều lời cầu. Hỏi: Một số độc giả hỏi liệu các tín hữu được mời đưa ra lời cầu bộc phát từ hàng ghế của mình chăng. Đáp: Trong khi không có qui định cấm điều này, tôi nghĩ rằng đây là một thực hành được dành tốt nhất cho một nhóm nhỏ, vì họ đã có kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các lời cầu thích hợp. Các nhóm nhỏ như vậy có thể là những người thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày, các cộng đồng tu sĩ, và và các nhóm cầu nguyện. Nhưng điều này nên tránh cách khôn ngoan tại một Thánh Lễ Chúa Nhật ở giáo xứ, vì số lượng lời cầu có thể dễ dàng tăng cao, hoặc nội dung lời cầu có thể là quá cá nhân, bị xuyên tạc bằng lời nói hoặc có tính chính trị. Thậm chí chúng có thể tạo ra không ít phiền toái, nếu một số người cùng có xu hướng thống trị các lời cầu “tự phát” từ tuần này đến tuần khác. Hỏi: Một số độc giả khác hỏi về thói quen đọc kinh Kính Mừng trong Lời nguyện tín hữu. Đáp: Trong khi sự thực hành này là không phổ quát, nó dường như có nguồn gốc từ sự thực hành phụng vụ của các nước nói tiếng Anh, từ trước Công Đồng Chung Vatican II. Một độc giả cho biết rằng hiện có một tài liệu cản trở sự thực hành này, nhưng tôi không thể tìm thấy tài liệu ấy. Tôi chỉ nói rằng, do chưa có một sự can thiệp có thẩm quyền, việc thực hành này có thể tiếp tục ở những nơi mà nó đã quen thực hiện. Các phản bác cho việc sử dụng Kinh Kính Mừng thường được dựa trên nguyên tắc rằng, các lời nguyện phụng vụ là thực tế luôn hướng về Chúa Cha, và rất ít dịp hướng về Chúa Con. Tuy nhiên, khi kinh Kính Mừng được sử dụng trong Lời Nguyện Tín hữu, Đức Bà không được cầu xin trực tiếp, nhưng thường được kêu cầu như một Đấng trung gian, để Ngài dâng lời cầu của chúng ta lên Chúa Cha, trong bối cảnh của sự hiệp thông các thánh. Sự kêu cầu này chắc chắn là không cần thiết từ quan điểm phụng vụ, và tốt hơn không đưa nó vào nơi nó không tồn tại. Tuy nhiên, tôi không tin rằng sự thực hành này cần phải được cấm đoán, ở nơi nó đã được thành lập. Cuối cùng một linh mục Ireland hỏi liệu chủ tế có thể có lời cầu đặc biệt chăng, chẳng hạn cho linh hồn mà Thánh lễ đang cầu nguyện cho, và chính ngài đọc chứ không phải thầy phó tế hoặc một người khác đọc. Tôi sẽ nói rằng điều này có thể được thực hiện vì lý do mục vụ tốt, cũng như linh mục cũng có thể đưa ra một lời cầu đặc biệt, mà ngài tin là có trong tâm trí ngài vào thời điểm đó.

 

Lời Nguyện Tín Hữu Sao Cho Đúng?

CỬ HÀNH LỜI NGUYỆN TÍN HỮU SAO CHO ĐÚNG?

Thông thường, ta hay dùng từ ngữ “lời nguyện giáo dân” để chỉ phần cử hành mà được nghĩ là phần dành riêng cho giáo dân. Thực ra, Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma (năm 2000) gọi là: “lời nguyện chung ( oratio universalis) còn gọi là lời nguyện tín hữu ( oratio fidelium) (QCTQSLRM, 69) không phải là phần lời nguyện dành riêng cho giáo dân. Một khi chuyển dịch sang “lời nguyện giáo dân” ( oratio laici) như vậy, thực tế đã gây hiểu lầm ý nghĩa thần học về hy tế Thánh Thể và dẫn đến việc việc cử hành sai lạc nguyên tắc phụng vụ.

1. Những lầm lẫn

Từ ngữ “lời nguyện giáo dân” dễ bị hiểu lầm rằng, bên cạnh những lời cầu nguyện của linh mục dâng lễ (thuộc hàng giáo sĩ) đọc còn có lời cầu nguyện của giáo dân (thuộc hàng giáo dân) do một giáo dân đọc. Vì vậy, đôi khi xuất hiện thắc mắc: ” Phó tế có thể đọc Lời nguyện giáo dân được không?”

“Lời nguyện giáo dân” nhiều khi được đọc bởi một số người được đề cử nên cũng dễ bị hiểu rằng giáo dân này là những đại diện cho cộng đoàn giáo dân dâng lời cầu nguyện. Thật ra, ta cần phải hỏi: Một giáo dân có thể đại diện để dâng lời cầu nguyện trong cử hành Thánh Lễ hay không?

“Lời nguyện giáo dân” đôi khi được soạn thảo như những lời cầu nguyện với những từ ngữ như: “…Lạy Chúa…”; “…Xin cho chúng con…”; “…Chúng con xin cám tạ ơn Chúa”… Thật ra, khi soạn thảo như vậy, ta đã trả lời cho câu hỏi trên, cho rằng vài giáo dân có thể đại diện cho cộng đoàn để dâng lời câu nguyện.

– Trong dịp lễ kỷ niệm thành lập Giáo xứ kia, lời nguyện tính hữu được đọc: ” Năm mươi năm qua Giáo xứ chúng con tiến triển tốt đẹp trong ân sủng Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con…“. Trong một lễ lớn của một Đại Chủng viện, các thầy đọc: “… Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa…” – Trong một lễ khai giảng khóa thần học liên tu sĩ, năm nữ tu với năm màu áo, được phân chia soạn thảo lời nguyện giáo dân. Các nữ tu cứ nghĩ là mình có bổn phận đại diện cho cộng đoàn để dâng lời cầu nguyện, nên đọc lên những lời như sau: “…Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh…, xin ban cho chúng con…”. Thậm chí có người đọc: “… Lạy Mẹ Maria …” -Trong một số lễ của giáo xứ, cũng thấy có những lời nguyện tín hữu như sau : ” Thế giới ngày nay đang có chiến tranh hận thù. Xin Chúa cho chúng con được biết xây dựng hòa bình“.

Những dòng chữ in đậm như trên: “Lạy Chúa; Lạy Chúa Giêsu; Xin ban cho chúng con; Xin Chúa cho chúng con…” diễn tả một lời cầu nguyện trực tiếp lên tới Chúa hay Đức Mẹ, cần phải chỉnh sửa lại.

3. Những hướng dẫn chính thứca- Lời nguyện chung, lời nguyện tín hữu, lời nguyện giáo dân Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma gọi: “lời nguyện chung” ( oratio universalis) hay “lời nguyện tín hữu”( oratio fidelium), với chỉ dẫn như sau:

Trong lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, một cách nào đó cộng đoàn đáp lại lời Chúa mà họ vừa đón nhận trong đức tin và thực thi chức vụ linh mục nhận được qua bí tích Thanh Tẩy mà dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu xin ơn cứu độ cho mọi người. Thường nên đọc lời nguyện này trong các Thánh lễ có giáo dân tham dự để cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp các khó khăn khác nhau, cho hết mọi người và cho toàn thể thế giới được ơn cứu độ (QCTQSLRM, 69).

Quy Chế Sách Lễ dùng từ ngữ ” lời nguyện chung, cũng gọi là lời nguyện tín hữu” của “cộng đoàn”, để chỉ lời cầu nguyện chung của cộng đoàn và cho tất cả mọi người. Giáo Luật phân biệt các tín hữu hay Kitô hữu thành hàng giáo sĩ ( clericus), là những thừa tác viên có chức thánh, và hàng giáo dân ( laicus), (x.đ.207). Từ ngữ “lời nguyện tín hữu” ( oratio fidelium) diễn tả lời nguyện của tất cả các thành viên Hội Thánh, gồm cả giáo sĩ và giáo dân, không chỉ riêng cho hàng giáo dân hiểu như là tách biệt khỏi hàng giáo sĩ. Lời nguyện tín hữu, vì vậy, rất sai lầm khi nghĩ đó là lời nguyện của một giáo dân. Hoặc tưởng rằng, ở phần lời nguyện tín hữu, một số giáo dân đại diện cộng đoàn dâng lời cầu nguyện.

b- Cầu nguyện với tư cách đại diện Trong Thánh Lễ một giáo dân có thể đại diện cộng đoàn để đọc lời cầu nguyện được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Hiến chế Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vatican II đề cao vai trò của linh mục trong cho việc cử hành phụng vụ: “Linh mục hiện thân Chúa Kitô, chủ tọa cộng đoàn, đọc những lời kinh trực tiếp dâng lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể dân thánh và mọi người tham dự” (SC. 33). Vai trò của vị linh mục tư tế được xác định như hiện thân của Chúa Kitô trong phụng vụ vì chính ý nghĩa của phụng vụ:

Phụng Vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công vẹn toàn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là gồm cả Ðầu cùng các chi thể của Người (SC,7).

Phụng vụ, vì thế, không được hiểu đơn thuần như hành vi phụng tự thuần túy của loài người hướng lên Thiên Chúa, như thấy trong Do Thái giáo hay các tôn giáo khác. Điểm khác biệt chính yếu của Phụng vụ là “thi hành chức vụ tư tế của Chúa Giêsu”. Rõ nét nhất là trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu nhờ tay linh mục dâng lên Thiên Chúa hy lễ của Ngài. Quy Chế TQSLRM còn xác nhận:

” Trong Thánh lễ, tức là bữa tối của Chúa, dân Thiên Chúa được qui tụ nên một, có linh mục chủ tọa với tư thế của Chúa Kitô, để cử hành nghi thức tưởng niệm Người, tức là hy lễ Thánh Thể“ (QCTQSLRM, 27).

Hiến Chế Phụng Vụ Thánh quy định phải tôn trọng những phần dành riêng:

Là thừa tác viên hay là tín hữu, trong các việc cử hành phụng vụ, mỗi người khi chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ (SC, 28).

Quy tắc dành riêng về phận vụ này được Giáo Luật điều 907 quy định rõ đối với Thánh Lễ:

Trong cử hành Thánh Thể, các phó tế và giáo dân không được phép đọc các lời nguyện (oratio), nhất là kinh nguyện Thánh Thể, hoặc làm các hành vi riêng của tư tế dâng lễ (SC, 28).

Giáo Luật, theo quy tắc của Hiến Chế Phụng Vụ số 28 nêu trên, hạn định việc đọc các lời nguyện, không cho phép các phó tế và giáo dân đọc. Vì vậy, xướng viên đọc lời nguyện tín hữu không được phép đọc những lời cầu nguyện (oratio). Theo Quy Chế TQSLRM số 69-70 thì họ đọc các ý nguyện (intentio). Điều 907 nói rõ: “các phó tế và giáo dân không được phép đọc các lời nguyện “. Hạn định này là hạn định về bản chất của lời đọc, tức là không được đọc những lời cầu nguyện. Luật cấm các phó tế và giáo dân, trong Thánh lễ, đọc lời cầu nguyện. Không được giải thích luật này chỉ cấm đọc những lời cầu nguyện dành riêng cho linh mục dâng lễ. Giáo Luật điều 907 cũng cấm các phó tế và giáo dân cũng không được làm một số hành vi hay cử điệu dành riêng cho tư tế dâng lễ. Điều này có nghĩa là họ chỉ bị cấm làm những hành vi hay cử điệu mà dành riêng cho linh mục dâng lễ. Theo những chỉ dẫn trên, trong Thánh lễ, chỉ có linh mục dâng lễ mới đủ tư cách đại diện đọc những lời cầu nguyện lớn tiếng. Các phó tế hay giáo dân không được đặt thêm các lời cầu nguyện và đọc lớn tiếng. Tất nhiên, các tín hữu tham dự Thánh Lễ vẫn có thể cầu nguyện riêng tư, âm thầm.

c- Xướng viên lời nguyện tín hữu đọc những ý nguyện (intentio) Trong Thánh lễ, các tín hữu với tư cách tư tế cộng đồng được tham dự vào hiến lễ của Chúa Giêsu. Họ cần tham dự tích cực qua những phần được dành riêng, thuộc về “về toàn thể cộng đoàn được quy tụ, đó là hành động thống hối, việc tuyên xưng đức tin, lời nguyện chung và kinh Lạy Cha” (QCTQSLRM, 36). “Lời nguyện chung” hay “lời nguyện tín hữu”, như Quy Chế số 36 nói trên xác định, thuộc về toàn thể Cộng đoàn, như cộng đoàn cùng nhau đọc kinh Lạy Cha… Lời nguyện này phải được dâng lên hay đọc lên bởi toàn thể cộng đoàn được quy tụ chứ không phải của một người hay một xướng viên. Điều mà một người đọc trong phần cử hành lời nguyện chung hay lời nguyện tín hữu này chỉ là đọc những ” ý nguyện” để cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện chứ không là đọc những lời ” cầu nguyện“. Quy Chế TQSLRM số 70 chỉ dẫn về phần này như sau:

Những ý nguyện (intentio) thường theo thứ tự này là:

Trong đoạn hướng dẫn tiếp theo sau đó, ở số 71, Quy Chế cũng thường dùng từ ngữ “ý nguyện” (

Cho các nhu cầu của Hội Thánh;

Cho các nhà cầm quyền và cho toàn thế giới được ơn cứu độ;

Cho các người đang gặp bất cứ khó khăn nào;

Cho cộng đoàn địa phương.Nhưng trong một buổi cử hành đặc biệt nào đó, như là Thêm sức, Hôn phối, An táng, thì thứ tự các ý nguyện có thể ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó.

intentio) chứ không phải là “lời cầu nguyện” hay “lời nguyện” ( oratio):

Thường thì các ý nguyện được đọc từ giảng đài hoặc một nơi khác thích hợp, do phó tế, hoặc do một ca viên, hoặc một độc viên, hoặc một tín hữu giáo dân.Còn cộng đoàn thì đứng và biểu lộ lời nguyện của mình, hoặc bằng lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng.

Việc đọc các ý nguyện, như Quy Chế nói, là ” do phó tế, hoặc do một ca viên, hoặc một độc viên, hoặc một tín hữu giáo dân“. Quy Chế dùng chữ “một” là có ý nói đến một người đọc chứ không phải nhiều người đọc. Tuy nhiên, Quy Chế TQSLRM không cấm việc nhiều người đọc. Có thể chấp nhận nhiều người đọc với lý do mỗi người gợi một ý cầu nguyện khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên việc đọc bởi bốn hay năm người, thường gây hiểu lầm họ là những đại diện dâng lời cầu nguyện. Do đó nên tránh.

d- Tránh diễn đạt như lời cầu nguyện Vai trò của xướng viên là đọc những “ý nguyện” để cộng đoàn hiệp ý cùng cầu nguyện chung, chứ không phải là những lời “cầu nguyện”. Xướng viên nên biểu lộ sự kêu mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Hình thức câu văn nên như sau:

“… Chúng ta hãy hiệp ý cầu xin Chúa cho…” “… Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa….”“…Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin.”

Đối với những văn bản phải đọc rõ ràng và lớn tiếng, cho dù là do linh mục, phó tế, thầy đọc sách, hay tất cả mọi người, thì phải liệu sao cho giọng đọc phù hợp với từng loại bản văn, tùy theo đó là bài đọc, lời nguyện, lời nhắn nhủ, lời tung hô, hay bài hát.

Xướng viên khi đọc với cung giọng kéo dài giống cầu nguyện sẽ gây tưởng lầm là xướng viên dâng lời cầu nguyện, nhất là khi ý nguyện được soạn thảo mà không có những lời lẽ biểu lộ sự mời gọi cộng đoàn. Trong thực tế ta thường thấy, xướng viên do hiểu sai nên cũng thể hiện sai, bằng cách dùng hai cung giọng khác nhau trong một ý nguyện. Ví dụ, xướng viên xướng với giọng đọc câu dẫn:

Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi…

Ngay sau đó xướng viên lại chuyển sang giọng cầu nguyện:

… Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, mà thành tâm sám hối ăn năn.

Chuyển đổi từ giọng đọc sang giọng cầu nguyện như trên là không đúng, gây tưởng lầm là xướng viên dâng lời cầu “Xin Chúa Thánh Thần… “. Cần diễn tả ý nguyện bằng một giọng đọc hay kêu mời, gợi ý mà thôi. Chỉ cần chậm lại vào cuối câu để cộng đoàn có thể đáp câu chung vào một cách dễ dàng.

Trong các sách soạn sẵn lời nguyện tín hữu hiện nay, ta thấy có hai mẫu:

(1)- Mẫu ý nguyện có lời mời gọi hiệp ý cầu nguyện (Vd. Chúng ta hãy cầu xin cho…), thì không nên thêm lời mời gọi ở cuối câu nữa, ví dụ:

Xướng: Chúa phán: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của“. Chúng ta mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành thờ phượng và kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và trên hết mọi sự.

(Không xướng thêm một lần nữa: Chúng ta (hãy) cùng cầu xin Chúa. Lý do là: không nên mời gọi hai lần cho một ý nguyện)

Đáp (cộng đoàn cầu nguyện chung): Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(2) – Mẫu ý nguyện không có lời mời gọi thì cần phải thêm lời mời gọi ở cuối để dẫn vào lời cầu nguyện chung, ví dụ (x. Sách LNTH Gp Phú Cường):

Xướng: Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, mà thành tâm sám hối ăn năn.

Cần xướng thêm: Chúng ta (hãy)cùng cầu xin Chúa.

Đáp (cộng đoàn cầu nguyện chung): Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Ưu khuyết điểm của hai mẫu: – Mẫu thứ nhất có khuyết điểm là cộng đoàn khó mà hát đáp vào. Nó đòi hỏi xướng viên phải có khả năng đổi cung giọng để dẫn vào câu hát cầu nguyện chung của cộng đoàn. Để khắc phục thì dùng tiếng đàn để dẫn vào. Xướng viên cần phải đọc chậm lại cuối câu và người đánh đờn phải đánh dẫn đủ to tiếng nhạc và kịp thời, để cộng đoàn háy đáp vào. Ưu điểm của mẫu này là ít khi bị hiểu lầm là lời cầu nguyện của xướng viên.

– Mẫu thứ hai có khuyết điểm là dễ bị hiểu là xướng viên dâng lời cầu nguyện, nhất là với những mẫu bắt đầu bằng chữ “Xin Chúa”, ví dụ như:

Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, mà thành tâm sám hối ăn năn.

Trong ví dụ này, dễ bị hiểu lầm là xướng viên đang cầu xin Chúa Thánh Thần, nhất là khi đọc cung giọng cầu nguyện. Tuy nhiên, khi xướng thêm lời mời gọi ở cuối thì có ưu điểm là xướng viên có thể hát hoặc kéo dài cung giọng để dẫn cộng đoàn hát đáp vào một cách dễ dàng. Ví dụ:Xướng thêm ở cuối: ” Chúng ta (hãy)cùng cầu xin Chúa”. Đáp (cộng đoàn cầu nguyện chung): ” Xin Chúa nhậm lời chúng con”

(1)- Theo chỉ dẫn của Quy Chế TQSLRM số 71 thì cộng đoàn sau mỗi ý nguyện được xướng lên có thể cầu nguyện trong thinh lặng, không đọc chung câu cầu nguyện.Thay đổi lời cầu nguyện chung:

(2) – Câu cầu nguyện chung của cộng đoàn thường dùng là: ” Xin Chúa nhậm lời chúng con”. Tuy nhiên lời nguyện ngắn gọn này cũng có thể thay đổi sao cho phù hợp với phần Lời Chúa hoặc phù hợp với ngày lễ ví dụ:

– Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin!– Xin Chúa chúc lành cho thế giới! (Lễ Giáng Sinh)– Thiên Chúa của tình yêu, xin nghe lời chúng con! (Lễ Thánh Gia thất)– Xin soi sáng bước chân chúng con! (Lễ Hiển Linh)

Kết luận: Cử hành Thánh Lễ cũng chính là cử hành Hy Tế của Chúa Kitô, và “Chỉ có tư tế đã được truyền chức thành sự là thừa tác viên có thể cử hành bí tích Thánh Thể với tư cách là chính Đức Kitô” (đ.900#1). Với tư cách là chính Chúa Kitô, vị chủ tế dâng lời nguyện lên Thiên Chúa Cha. Trong Thánh lễ, các phó tế, một giáo dân không được phép dâng lời cầu nguyện một cách công khai như một đại diện cho cộng đoàn (x.đ.907). Tín hữu chỉ tham dự cách sinh động hữu hiệu bằng những lời nguyện chung với nhau, với tư cách tư tế cộng đồng. Vì vậy những linh mục có trách nhiệm soạn thảo hoặc có bổn phận xem xét lại những lời nguyện tín hữu hay lời nguyện chung do các tín hữu soạn thảo, cần lưu ý:

– Lời nguyện tín hữu, phải được soạn thảo với hình thức nêu những ý nguyện (intentio, intention) chứ không phải với những lời cầu nguyện (oratio, prayer). – Xướng viên lời nguyện tín hữu đọc từ giảng đài hoặc một nơi khác thích hợp, là một phó tế, hoặc một ca viên, hoặc một độc viên, hoặc một tín hữu giáo dân (x. QCTQSLRM, 71). Một hay hai xướng viên cũng đủ không nên dùng bốn năm người, khiến gây hiểu lầm họ là những đại diện dâng lời cầu nguyện. – Xướng viên nên dùng cung giọng đọc, không nên dùng cung giọng cầu nguyện như chủ tế. Nếu thấy cần thiết, chỉ nên ngân nga một chút ở cuối câu hoặc dùng tiếng đàn để dẫn vào câu hát đáp chung của cộng đoàn.

Giải đáp những nghi vấn

1- Có thể xem phần lời nguyện chung như là phần tách biệt khỏi Thánh Lễ không, nếu tách biệt thì nó không bị điều luật 907 chi phối?

– Quy Chế TQSLRM kể lời nguyện chung là một phần trong Thánh Lễ, được định là phần thuộc về cộng đoàn được quy tụ, cũng tương tự như việc tuyên xưng đức tin, kinh Lạy Cha: “đó là hành động thống hối, việc tuyên xưng đức tin, lời nguyện chung và kinh Lạy Cha” (QCTQSLRM, 36). Vì vậy, nó không tách biệt khỏi Thánh Lễ và bị chi phối bởi điều 907.

2- Điều 907 quy định: “Trong khi cử hành bí tích Thánh Thể….” Vậy nó chỉ cấm phó tế, giáo dân… đọc lời nguyện cho phần cử hành phụng vụ Thánh Thể. Còn lời nguyện tín hữu thuộc về phần Phụng Vụ Lời Chúa, vậy nếu nói ở phần này cũng bị cấm đọc lời nguyện thì đã giải thích sai lạc?

a- Trong vấn đề này, chúng ta dễ bị hiểu lầm về ngôn từ. Giáo luật đã dùng chữ: “Trong khi cử hành bí tích Thánh Thể….”được dịch từ:

–In celebratione eucharistica (Latin)– Nella celebrazione eucaristica (Ý) – In the eucharistic celebration (Anh) – Có nghĩa là“trong cử hành thánh thể”.Bản Việt ngữ lại dịch thêm chữ bí tích và chữ thánh thể viết hoa: Trong khi cử hành bí tích Thánh Thể

Bản dịch khiến dễ bị hiểu lầm là: Trong khi cử hành phần phụng vụ Thánh Thể. Thật ra Giáo Luật thường dùng chữ celebrazione eucaristica = cử hành thánh thể để chỉ việc cử hành Thánh lễ. Ví dụ, ngay từ “tựa đề” của cả một chương quy định về Thánh Lễ, Bộ Giáo Luật dùng chữ:celebrazione eucaristica. Ngay cả trong “đề mục” nói về giáo dân tham dự Thánh Lễ: Partecipazione alla santissima Eucaristia. Trong điều khoản cụ thể, cũng thấy ngay rằng tiếp theo điều 907, điều 908 cấm không cho các tư tế Công Giáo đồng tế – “concelebrare l’Eucarestia” – với các tư tế hay thừa tác viên khác như Anh Giáo, Tin Lành. Đối với điều 908 vừa nói, không thể nào giải thích Giáo Luật chỉ cấm đồng tế – “concelebrare l’Eucarestia” – ở phần phụng vụ Thánh Thể, chứ không cấm cùng cử hành phụng vụ Lời Chúa. Nó phải được giải thích là cấm cho toàn bộ Thánh Lễ. Vậy phải kết luận: ” In celebratione eucharistica” phải được hiểu là trong cử hànnh Thánh Lễ, chứ không được hiểu là chỉ trong phần phụng vụ Thánh Thể.

Bản dịch Việt ngữ điều 907 của nhóm Đức Ông Phương, Phan Tấn Thành…, về điểm này thì khá rõ: “Trong khi cử hành Thánh Lễ, Phó tế và giáo dân không được phép…” (đ. 907).

b- Ngoài ra, vấn đề cũng được giải đáp, do chính giáo thuyết cơ cấu thống nhất của Thánh Lễ. – Quy Chế TQSLRM số 28 nhắc lại Hiến Chế PV số 56: ” Có thể nói Thánh lễ gồm hai phần: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể; cả hai phần liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi làm nên một hành động phụng tự duy nhất”. Điều luật 907 quy định một điều cấm cho toàn bộ Thánh Lễ chứ không quy định riêng cho phần Phụng Vụ Thánh Thể hay cho phần Phụng Vụ Lời Chúa: Giáo Luật, không cho phép giáo dân giảng lễ: “Trong các hình thức giảng, bài giảng lễ giữ một vị trí trổi vượt là một phần của chính phụng vụ và được dành riêng cho tư tế hoặc phó tế” (đ. 767#1). Lý do được đưa ra là vì bài giảng (homily) cũng là một phần của ” chính phụng vụ”, và dĩ nhiên đây là Phụng vụ Thánh Lễ. Người chủ trương cho giáo dân giảng lễ, cho rẳng phần phụng vụ Lời Chúa tách biệt ra khỏi việc cử hành Thánh Thể (celebrazione eucaristica) hay Thánh Lễ. Đã có những tranh luận về vấn đề này rất nhiều và có đặt vấn đề là Giám Mục có thể miễn chuẩn cho giaó dân giảng lễ không? Ủy Ban Giải Thích Chính Thức Văn Bản Bộ Luật, năm 1987 đã trả lời phủ định (Negative). Lý do được biết là Giám Mục chỉ có thể chuẩn những luật về kỷ luật, chứ không được chuẩn luật về cơ cấu (x. BEAL J.P. et alii, New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York 2000, 929-930). Điều này cũng cho thấy Phụng vụ Lời Chúa được Tòa Thánh xác nhận nằm trong cơ cấu của cử hành Thánh Thể. Giáo luật chỉ cấm giáo dân giảng lễ trong cử hành Thánh Lễ, không cấm trong các cử hành phụng vụ Lời Chúa khác. Điều này cũng cho thấy phần cử hành Lời Chúa trong Thánh lễ không thuần túy là vấn đề nghe Lời Chúa nhưng còn mang tính chất tế lễ, phụng tự của chính Đức Kitô, như Quy chế TQSLRM nói: ” cả hai phần liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi làm nên một hành động phụng tự duy nhất”. (Chú ý chữ phụng tự). Theo nguyên tắc chính vị linh mục chủ tế phải giảng lễ, các linh mục hay phó tế khác được phép giảng lễ chỉ là một luật trừ ( GIRM, 42), hoặc giaó dân giảng trong lễ trẻ em cũng chỉ là sự cho phép miễn trừ ( DMC, 24).

Tại sao phần phụng vụ Lời Chúa không chỉ là vấn đề giaó dân nghe hay được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa nhưng còn có tính phụng thờ của chính vị tư tế, với tư cách Đức Kitô, để rồi vị giảng lễ phải là chủ tế, không cho phép giáo dân giảng lễ? Để hiểu, chúng ta đừng hạn hẹp hy tế của Chúa Giêsu chỉ vào buổi tiệc ly và cuộc khổ nạn của Ngài. Hy lễ Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha là cả bản thân, cả cuộc đời của Ngài, trong đó có cả việc vâng phục thánh ý Chúa Cha trong sứ vụ rao giảng, công bố Lời Chúa, và đỉnh cao là trong hy tế Thập Giá: ” Ngài đã vâng phục, vâng phục cho đến chết và chết trên Thập Giá” (Pl 2,8). Phần lời nguyện tín hữu trong phần Phụng vụ Lời Chúa vẫn mang tính cách của phụng thờ, của hy tế thánh thể, eucaristica.

Can. 907 – In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae.Can. 907 – Nella celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote celebrante.Can. 907 – Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant. Can. 907 – In the eucharistic celebration deacons and lay persons are not permitted to offer prayers, especially the eucharistic prayer, or to perform actions which are proper to the celebrating priest.

Hãy xem xét bản tiếng Anh cho dễ hiểu. Mệnh đề phụ “which are proper to the celebrating priest” hạn định ý nghĩa của chữ “actions” do bởi đại từ liên hệ không gắn với Vì vậy điều 907 nói đến “lời nguyện” theo nghĩa của từ ngữ hay về bản chất, chứ không nói đến nó thuộc loại nào, nghĩa là, thuộc riêng linh mục tế lễ hay là của ai. Đối với những hành vi trong Thánh Lễ, lệnh cấm mới hạn hẹp trong những hành vi thuộc riêng về linh mục tế lễ, như trong kinh nguyện Thánh Thể, linh mục: which (relative pronoun). Theo văn phạm Anh văn, chữ which này là đại từ liên hệ đối với chữ propres au prêtre celebrant. actions (những hành vi) đi liền trước nó, chứ không cho cả cầm lấy bánh nâng lên khỏi bàn thờ, cầm chén thánh… Luật không cấm những hành vi không dành riêng như: làm dấu thánh giá, bái lạy, chúc bình an…

4. Nói giáo dân không được phép đọc lời cầu nguyện trong Thánh Lễ, tại sao vẫn thấy họ đọc kinh Thương xót, kinh Lạy Cha…?

– Họ được đọc những lời cầu nguyện ở phần dành riêng, nhưng không thuộc riêng cá nhân, mà thuộc về “về toàn thể cộng đoàn được quy tụ, đó là hành động thống hối, việc tuyên xưng đức tin, lời nguyện chung và kinh Lạy Cha” (QCTQSLRM, 36). Khi đó họ thực hiện theo tư cách tư tế cộng đồng và tham dự. Họ không thể thực hiện theo tư cách tư tế thừa tác như linh mục dâng lễ, thay mặt cho Chúa Kitô, cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Nếu có một giáo dân dâng lời cầu nguyện lớn tiếng thì có nghĩa là người này đang đại diện cộng đoàn để dâng lời cầu nguyện. Và như vậy, người này đang đóng vai một tư tế đại diện cho dân. Việc này chỉ dành cho linh mục tư tế, mà ngay cả phó tế cũng không được làm. Quy Chế chỉ dẫn cách thức cầu nguyện chung trong cử hành lời nguyện tín hữu như sau: “cộng đoàn thì đứng và biểu lộ lời nguyện của mình, hoặc bằng lời kêu cầu chung sau mỗi ý nguyện được xướng lên, hoặc bằng cách cầu nguyện trong thinh lặng” (QCTQSLRM, 71).

5. Mệnh đề “nhất là kinh nguyện Thánh Thể” trong điều 907 cũng hàm ý là các lời nguyện khác thì có thể được một cách nào đó?

Cần nghĩ đến trường hợp đặc biệt là một linh mục già yếu, bệnh tật hay mù lòa… dâng lễ. Ngài đọc hay làm các cử chỉ rất khó khăn, hay không thể đọc, nên nhờ một phó tế, một đại chủng sinh, hay một nam tu sĩ giúp. Nếu áp dụng chặc chẻ điều 907 thì những người giúp này cũng không thay linh mục dâng lễ để đọc lời nguyện nào cả. Tuy nhiên, nếu nới lỏng lệnh cấm vì sự bất khả thể lý của linh mục dâng lễ thì người giúp có thể đọc giúp để ngài nghe mà cầu nguyện hoặc ngài lập lại. Tuy nhiên vẫn không bao giờ được phép đọc Kinh Nguyện Thánh Thể thay cho linh mục dâng lễ. Các linh mục trong các trường hợp này buộc phải học thuộc lòng Kinh Nguyện Thánh Thể.

Điều 907 cũng có ý cấm cộng đoàn đọc theo các lời nguyện dành riêng cho chủ tế, gọi là kinh nguyện “chủ tọa”, nhất là Kinh nguyện Thánh Thể. Quy Chế TQSLRM số 32 quy định: prayers (những lời cầu nguyện). Bản tiếng Pháp lại càng rõ hơn: Chữ les actes gắn với propres au prêtre celebrant. Chữ les prières hay chữ la prière eucharistique

Bản chất các kinh nguyện “chủ tọa” buộc linh mục phải đọc rõ ràng, lớn tiếng, và buộc mọi người phải chăm chú lắng nghe. Vì thế, khi linh mục đọc các kinh này, không ai được đọc hay hát kinh nào khác, cũng không được đánh đàn hay chơi nhạc cụ nào khác.

Lời Nguyện Chung Năm Phụng Vụ A 2023 – 2023

Trong Lời Nguyện Chung, cũng gọi là Lời Nguyện Tín Hữu, chính dân Chúa, sau khi tiếp nhận Lời Chúa trong đức tin, đáp lại Lời Chúa và thực thi chức tư tế do Phép Rửa của mình mà cầu cho hết mọi người. Lời nguyện này nên thực hiện trong các Thánh Lễ có giáo dân tham dự, để họ cầu cho Hội Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những người đang gặp khó khăn, cho hết mọi người và cho toàn thế giới được ơn cứu độ (x. QCTQRM 2002, số 69, 70; x. Hiến chế Phụng Vụ Thánh số 53).NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

Linh mục chủ tế điều khiển việc cầu nguyện. Ngài vắn tắt mời gọi tín hữu cầu nguyện. Sau đó, phó tế, hay ca viên, hay một người khác hướng về dân chúng đọc những ý nguyện từ giảng đài hay một nơi khác xứng đáng. Dân chúng đáp lại bằng lời cầu khẩn. Sau các ý nguyện, linh mục chủ sự dang tay đọc lời nguyện kết thúc (x. QCTQRM số 71, 138).

Quy Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rôma 2002 kể Lời Nguyện Chung là một phần trong Thánh Lễ. Giáo Hội mời gọi các tín hữu tham dự tích cực vào Lời Nguyện Chung tương tự như các phần đối đáp, nghi thức sám hối, lời tuyên xưng đức tin, kinh Lạy Cha để vừa diễn tả tính cộng đoàn, vừa giúp sự tham dự tích cực của cả cộng đoàn tín hữu (x. QCTQRM số 35, 36).

Lời Nguyện Chung thể hiện chức năng tư tế của người tín hữu, diễn tả niềm tin vào mầu nhiệm các thánh thông công. Những người vắng mặt được nhắc đến trong Lời Nguyện Chung như đang hiện diện cách nào đó giữa cộng đoàn. Lời Nguyện Chung là một trong những hành vi bác ái huynh đệ và đặc biệt biểu lộ tình con thảo của người tín hữu đối với Thiên Chúa là Cha, tin tưởng, chúc tụng, ngợi khen và khẩn cầu Ngài[1].

MÙA VỌNG & MÙA GIÁNG SINH CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG (01.12.2023)

Anh chị em thân mến, Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, hoán cải đời sống để cử hành Mầu Nhiệm Giáng Sinh và thắp sáng niềm đợi trông ngày Chúa quang lâm. Chúng ta ngước nhìn lên Chúa và tha thiết nguyện xin:

“Vậy anh em hãy canh thức”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hầu nhiệt thành và khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa sống tỉnh thức, thánh thiện và hy vọng trong khi đón chờ ngày Đức Kitô quang lâm.

“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày”. Xin cho các nhà chính trị và các vị lãnh đạo quốc gia biết giải quyết các xung đột bằng sự đối thoại chân thành, hầu mang lại hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong khổ đau.

Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết tưởng nghĩ đến sự chết, Phán xét, Thiên đàng và Hỏa ngục, để biết hoán cải đời sống theo tinh thần Tin Mừng, sống thánh thiện mà chờ đợi ngày Chúa đến.

Lạy Chúa, chúng con vừa bước vào Năm Phụng Vụ mới. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân cao quý này. Xin cho chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban, để sống cuộc đời yêu thương, thánh thiện mà hân hoan đón đợi ngày Con Chúa ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG (08.12.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa và kêu gọi dân chúng sám hối để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp cho Chúa ngự đến. Lời ngài mạnh mẽ, thuyết phục vì đời sống của ngài gương mẫu và khổ hạnh. Với tấm lòng cởi mở, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Hãy dọn đường cho Đức Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh kiên trì rao giảng lòng thương xót của Chúa và kêu gọi mọi người sám hối, để Chúa bước vào tâm hồn và đổi mới cuộc đời những ai mở lòng đón nhận tình yêu của Người.

Lòng người ai cũng mong chờ sự công chính và hòa bình. Xin cho người dân của các quốc gia được hưởng những quyền tự do chân chính, biết tôn trọng quyền lợi của nhau và góp phần xây dựng lợi ích chung, để được luôn sống bình an.

“Sẽ không còn ai tàn phá trên khắp núi thánh của Ta”. Xin cho mọi người trong giáo phận và đất nước chúng ta tích cực bảo vệ môi trường sống của mình, bằng cách giữ gìn nguồn nước sạch, xử lý rác cách thích đáng và gìn giữ vệ sinh chung.

“Xin Thiên Chúa làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết lấy tình bác ái mà chịu đựng và tha thứ cho nhau, để gia đình luôn sống hiệp nhất, yêu thương, vui tươi mà làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở về với Chúa để được sống, được hạnh phúc. Xin cho chúng con vui mừng vì được làm con Chúa, biết sống trọn tình con thảo với Chúa và hân hoan đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (15.12.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô -Con Thiên Chúa- đã đến và đang đến để đem cho chúng ta niềm vui cứu độ. Chúng ta hoan hỉ tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm”. Xin cho những người sống đời thánh hiến nỗ lực thực thi ba lời khuyên Phúc Âm đang khi chờ đợi ngày Chúa lại đến, để làm chứng cho giá trị siêu việt của Nước Trời giữa trần gian đầy xa hoa phù phiếm.

Con người đang tàn phá thiên nhiên, khai thác cạn kiệt tài nguyên mà không nghĩ đến thế hệ tương lai. Xin cho con người bình tâm để nhận biết lòng tham vô đáy của mình, biết trăn trở trước tình trạng thay đổi khí hậu và ô nhiễm môi sinh, để tích cực góp phần bảo vệ môi trường sống cho mình và cho con cháu.

“Người mù được thấy, kẻ què được đi”. Xin cho những người đang gặp thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống biết cậy trông vào Chúa, để vượt thắng khó khăn và tìm được bình an.

Chúa trả lời: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhiệt thành sống và loan báo lòng thương xót của Chúa, để nhiều người gặp được niềm ủi an và nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội và ban cho chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (22.12.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Maria và Thánh Giuse đã cộng tác với Thiên Chúa để Con Thiên Chúa được sinh ra làm người, thuộc dòng tộc Đavít, mà cứu độ gia đình nhân loại. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Xin cho ngày càng có nhiều người mở lòng đón nhận Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa, để cuộc đời của họ được cứu độ và Thiên Chúa được tôn vinh.

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai”. Xin cho các phụ nữ đang mang thai ý thức sự thánh thiêng của mạng sống con người, chăm sóc và sinh con với đầy tràn tình mẫu tử thiêng liêng và trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa.

“Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta ”. Xin cho những người đang gánh chịu những khổ đau thể xác hoặc tinh thần luôn xác tín một Thiên Chúa yêu thương và quyền năng hằng ở với mình, để đối diện với thử thách bằng sự dũng cảm của đức tin và niềm hy vọng Nước Trời.

“Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để được bình an, hạnh phúc và trung tín trong tình yêu thương nhau.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô, Con Chúa, làm Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con đừng vì mải mê tìm kiếm thế sự chóng qua, mà quên tìm kiếm Con Chúa là sự bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH (24.12.2023)

Anh chị em thân mến, Trong đêm cực thánh này, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui khi mừng kính mầu nhiệm Con Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Chúng ta thiết tha xin Chúa đổ đầy tình yêu cứu độ trên chúng ta giúp cuộc đời chúng ta nên thánh thiện và bình an:

“Đây ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt”. Xin cho các Kitô hữu đêm nay biết mở rộng tâm hồn đón rước Ngôi Lời ngự đến, và phấn khởi mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người.

“Người là Hoàng Tử Hòa Bình”. Xin cho nhiều người trên thế giới biết mở lòng đón tiếp Đấng Cứu Độ trần gian, để tìm được sự bình an tâm hồn và trở nên những người xây dựng hòa bình cho gia đình và cộng đoàn nhân loại.

“Hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán”. Xin cho anh chị em di dân và lao động nước ngoài được nhiều người mở lòng đón tiếp, giúp đỡ để họ có nơi trú ngụ, tìm ra công việc và được đối xử xứng với phẩm giá con người.

“Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết làm cho mầu nhiệm giáng sinh thấm nhuần cuộc sống, là kính trọng, yêu thương và phục vụ nhau, để xây nên những gia đình thánh thiện và bình an.

Lạy Chúa, mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đêm nay biểu tỏ tình yêu khôn cùng của Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con khi quỳ gối thờ lạy Con Chúa, thì tâm hồn cũng được đổ đầy tình yêu, sự kinh ngạc và niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ RẠNG ĐÔNG (25.12.2023)

Anh chị em thân mến, Chúng ta đang hân hoan cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa, Đấng đã đến chiếu tỏa trên chúng ta ánh sáng Chân Lý và Tình Thương. Chúng ta chúc tụng Chúa và xin Người giúp chúng ta luôn đi trong ánh sáng của Người:

“Chúa đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn là hiện thân của Đức Kitô giữa cộng đoàn nhân loại bằng đời sống khó nghèo và yêu thương.

“Họ hối hả ra đi và gặp Hài Nhi nằm trong máng cỏ”. Xin cho những ai đang thành tâm tìm kiếm Chân Lý gặp được Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ, để được sự sống đời đời.

“Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho các Kitô hữu đang bị khủng hoảng đức tin, biết quỳ gối cầu nguyện trước Máng Cỏ, để vui mừng nhận ra Chúa luôn hiện diện và yêu thương mình.

“Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết mở lòng đón tiếp Chúa, nhiệt thành làm chứng đức tin bằng cuộc sống thánh thiện, trong sạch và yêu thương nhau.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con khi tin nhận Con Chúa, thì luôn bước đi trong ánh sáng của Người mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ BAN NGÀY (25.12.2023)

Anh chị em thân mến, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ tình thương khôn vời của Chúa đã cho chúng ta nên con cái của Người và dâng lời cầu xin:

“Đẹp thay bước chân người rao giảng Tin Mừng”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhiệt thành đem Tin Mừng bình an đến cho mọi người, bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống yêu thương hằng ngày.

“Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị”. Xin cho các gia đình Công giáo luôn đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, biết can đảm sống lề luật Chúa, nhiệt thành thực thi bổn phận đạo đức và hết lòng yêu thương mọi người như Chúa yêu.

“Người đã đến nhà Người và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”. Xin cho các trẻ em nghèo đói, bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi được nhiều người mở lòng đón nhận, giúp các em được hưởng tình yêu gia đình và được giáo dục nên người.

“Từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”. Xin cho chúng ta khi mừng kính mầu nhiệm Giáng Sinh, nhờ ân sủng Chúa ban, biết đổi mới cuộc đời và trở nên chứng nhân tình thương của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã phục hồi phẩm giá con người trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, để được hưởng gia nghiệp đời đời với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH GIA (29.12.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Gia là gương mẫu cho các gia đình Công giáo về lòng yêu mến vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tình yêu quên mình vì nhau trong đời sống hằng ngày. Chúng ta xin  Chúa trợ giúp các gia đình sống thánh thiện và trung tín:

1. “Trong mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô”. Xin cho các gia đình Công giáo luôn khao khát tìm kiếm và sống thánh ý Chúa, biết đặt Chúa ở vị trí trung tâm, để Người nên nguồn tình yêu, sự sống và hạnh phúc của gia đình.

“Người vợ hãy phục tùng chồng, người chồng hãy yêu vợ mình”. Xin cho các cặp vợ chồng nhạy bén trước nỗi đớn đau của nhau, để tránh đi những lời nói và hành động xúc phạm, biết mang đến cho nhau niềm vui bằng nụ cười và nhiều cư xử tử tế mỗi ngày.

“Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương”. Xin cho các thành viên trong gia đình đừng hành động theo cảm xúc nóng giận, nhưng biết cầu nguyện và dùng ý chí hành động theo đức tin, để giữ gia đình trong yêu thương, hiệp nhất và bình an.

“Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ”. Xin cho con cháu trong gia đình luôn yêu mến, vâng phục, hiếu kính và ân cần chăm sóc cha mẹ, ông bà, nhất là khi các ngài già yếu và bệnh tật.

Lạy Chúa là cội nguồn của mọi tình phụ tử, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân cao cả là sự sống và mái ấm gia đình. Xin thương chăm sóc, giữ gìn gia đình chúng con được luôn sống an vui trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ MẸ THIÊN CHÚA- NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH (01.01.2023)

Anh chị em thân mến, Kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Giáo Hội mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta xin cho thế giới được bình an và mọi người biết thương yêu nhau:

1. “Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của Hội Thánh”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết yêu mến Mẹ Maria, quyết noi gương Mẹ hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, sống khiêm tốn, hiền lành và yêu mến phục vụ tha nhân.

“Xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bình an cho con”. Xin cho nhân loại trên trái đất này biết nhìn nhận nhau như anh em, yêu mến tôn trọng lẫn nhau, cùng chăm lo bảo vệ môi trường sống và xây dựng một cuộc sống hòa bình.

Đức Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót. Xin cho các bà mẹ đang đau khổ vì chồng, vì con, được vững tin vào tình thương và quyền năng của Chúa, biết dùng lời cầu nguyện, tình yêu, sự nhẫn nại và nước mắt mà nài xin Chúa hoán cải người mình yêu thương.

“Bà Maria hằng ghi nhớ… và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho chúng ta luôn biết nhìn lại những hồng ân Chúa ban, để bước vào năm mới với tâm tình biết ơn và trung thành thờ phượng Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, để mai ngày được hưởng vinh phúc với Mẹ trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ HIỂN LINH (05.01.2023)

Anh chị em thân mến, Trong Đức Giêsu Kitô -Ngôi Lời Nhập Thể- Thiên Chúa đã yêu thương cứu độ nhân loại. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa,  tha thiết xin Chúa cho nhiều người mở rộng tâm hồn tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian:

“Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sao chỉ đường cho nhiều người đến với Thiên Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, thanh thoát, hết lòng phục vụ con người theo gương Đức Kitô.

2. “Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia có lương tâm ngay chính, hết lòng xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ, tôn trọng sự thật và các giá trị đạo đức, để người dân được sống trong an bình và thịnh vượng.

3. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các Kitô hữu, các tín đồ các tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hòa bình và công lý trên thế giới.

“Vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết sống chứng tá đức tin trong mọi nơi mọi lúc, để thành ánh sao soi dẫn nhiều người tin nhận Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy Ánh Sáng của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con luôn trung thành bước theo Con Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay & Phục Sinh)

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (12.01.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chịu Phép Rửa khai mạc sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời và mời gọi con người sám hối. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi và đón nhận ơn soi sáng trong tâm hồn, để hoán cải mà sống xứng với ơn gọi làm con Thiên Chúa:

1. “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh vững tin vào quyền năng của Chúa, để mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng, kêu gọi con người sám hối mà được sống đời đời.

Chúa Cha phán: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Xin cho các Kitô hữu ý thức phẩm giá cao quý của mình, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, nỗ lực sống xứng đáng là con yêu dấu của Thiên Chúa mà làm chứng cho Tin Mừng.

Chúa phán: “Ta là Chúa, Ta đã gọi ngươi nên ánh sáng cho chư dân”. Xin cho các giáo lý viên dự tòng biết chuyên cần học hỏi, cầu nguyện và sống đức tin, để đời sống và lời dạy của họ có sức thuyết phục nhiều người vững tin vào Chúa.

“Người không bẻ gãy cây lau bị dập”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta quan tâm giúp đỡ những bệnh nhân, người đau khổ, neo đơn và những ai đang xa lìa Chúa, để lòng thương xót của Chúa chạm đến nhiều người.

Lạy Chúa, Chúa đã làm chúng con nên con của Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Xin cho chúng con trung thành sống theo sự dẫn dắt của Thánh Thần, để ngày càng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, chúng con càng sống trọn tình con thảo với Chúa và trọn nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN (19.01.2023)

Anh chị em thân mến, Vì yêu mến Chúa Cha và nhân loại, Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúng ta chúc tụng tình thương vô biên của Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa phán: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh quyết tâm sống thánh thiện, nhiệt thành kiếm tìm Chúa trong mọi hoạt động, để lời dạy và đời sống các ngài thôi thúc các tín hữu nhiệt thành bước theo Chúa Giêsu.

Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Xin cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau cũng đều khao khát sống đời thánh thiện, để hợp nhất với nhau mà làm chứng cho Nước Trời.

“Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an”. Xin cho những người sống đời thánh hiến đang gặp đau khổ tinh thần hay thể xác biết bám chặt vào Chúa, trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng mến, mà vượt qua thử thách với Chúa.

Ông Gioan nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Xin cho chúng ta nhạy bén nhận ra nỗi đớn đau đã gây ra cho cha mẹ, bạn đời và con cái bởi các thói hư, tật xấu, biết trở về với Chúa, thay đổi đời sống, mà mang lại bình an cho gia đình.

Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa làm Đấng cứu độ nhân loại. Nhờ Người, cuộc đời chúng con tìm được ý nghĩa, niềm vui và sự sống đời đời. Xin cho chúng con trung thành vác Thập giá bước theo Con Chúa mà đạt tới vinh phúc Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NGÀY TÔN VINH LỜI CHÚA (26.01.2023)

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến trần gian để thiết lập Nước Chúa, chiếu soi chân lý và tình yêu, mời gọi con người hoán cải để được sống. Chúng ta hãy đón nhận Tin Mừng của Chúa với lòng biết ơn và thiết tha nguyện xin:

“Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng”. Xin cho các linh mục nhờ chuyên cần cầu nguyện, chiêm niệm và sống Lời Chúa, mà lời rao giảng của các ngài giúp nhiều người nhận biết giá trị siêu việt của Nước Trời, và khao khát tìm kiếm Thiên Chúa.

Hôm nay là Chúa Nhật Tôn Vinh Lời Chúa. Xin cho các Kitô hữu hết lòng tôn kính và chuyên cần suy niệm Lời Chúa, để ngày càng hiểu biết, yêu mến và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu hơn.

“Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết”. Xin cho những người mê đắm trần gian mà lãng quên Thiên Chúa nhận ra sự chóng qua và hão huyền của thế gian, mà tìm về với Chúa để được sống đời đời.

“Anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình, để hết lòng cậy trông Chúa và sống hiền hòa với tha nhân, hầu được Chúa cứu độ và ban ơn bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết xây dựng tâm hồn nên nơi Chúa ngự, biến đổi gia đình thành cộng đoàn Nước Trời, để chúng con được sống trong tình thương cứu độ của Chúa bây giờ và muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ NGÀY CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN (02.02.2023)

Anh chị em thân mến, Hài Nhi Giêsu được hiến dâng lên Thiên Chúa, để trong Người, tất cả chúng ta cũng được thuộc về Chúa, được hưởng gia nghiệp đời đời dành cho con cái Chúa. Chúng ta hiệp lòng tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

Hôm nay là ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến. Xin cho những người sống đời thánh hiến trung thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để cảm nếm sâu xa niềm vui được thuộc về Chúa, và quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân.

“Chúng sẽ được hiến dâng cho Chúa”. Xin cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi mời, sẵn sàng hiến dâng đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp đỡ.

Gia đình là vườn ươm ơn gọi. Xin cho các gia đình Công giáo quyết tâm sống thánh thiện, để bầu khí đạo đức, yêu thương nơi gia đình đem lại hạnh phúc và khơi lên nhiều ơn gọi dâng hiến.

Lạy Chúa, Con Chúa được hiến dâng trong Đền Thánh báo trước hy tế Thập Giá. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng chính mình và cuộc sống hằng ngày làm hy lễ thánh thiện, sống động, đẹp lòng Chúa mà mưu cầu ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (09.02.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối cho đời và là ánh sáng cho trần  gian. Ý thức được trách nhiệm của người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa lời nguyện xin:

“Tôi đã không muốn biết chuyện gì ngoài Đức Giêsu Kitô”. Xin cho các chủ chăn trong Hội Thánh nỗ lực sống theo gương Chúa Kitô, hầu mưu cầu lợi ích cho các linh hồn.

“Khi ngươi hy sinh cho người đói rách… thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối”. Xin cho các Kitô hữu biết thể hiện đức tin bằng đời sống yêu thương và thực thi đức ái, để đời sống của họ chiếu tỏa ánh sáng có sức sưởi ấm và làm tươi vui lòng người.

Thánh Phaolô nói: “Việc tôi rao giảng… dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng”. Xin cho các gia đình trẻ biết xây dựng đời sống trên nền tảng Tin Mừng, là con đường chắc chắn dẫn gia đình đến hạnh phúc.

Chúa nói: “Các con là ánh sáng thế gian”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết thấm nhuần tinh thần Phúc Âm vào đời sống mình, để trở muối ướp đời và ánh sáng chiếu soi trần gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thêm lòng mến Chúa – yêu người, để cuộc đời chúng con càng ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện, niềm vui và hy vọng cho thế giới đang đói khát công lý và tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (16.02.2023)

Anh chị em thân mến, Tuân giữ lề luật như Chúa Giêsu dạy là biểu lộ thái độ của tâm hồn quy phục quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ, để chúng ta được sống đời đời. Nhận biết sự mỏng giòn của phận người, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối trá ắt phải chịu tai ương”. Xin cho các Kitô hữu thấm nhập vào lòng mình tình yêu và tâm tình của Đức Kitô, để từ tâm hồn đầy thiện hảo sẽ luôn phát sinh những lời nói và hành động tốt lành.

2. “Có thì nói có, không thì nói không”. Xin cho các luật sư Công giáo và các nhà làm việc trong lãnh vực luật pháp biết giữ gìn lương tâm trong sáng, tôn trọng sự thật và bảo vệ công lý, để nên chứng nhân đức tin của thời đại ngày nay.

3. “Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng”. Xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ tệ nạn xã hội cảm nhận được Chúa yêu thương họ, để tin tưởng xin Chúa chữa lành thể xác lẫn tâm hồn và vui sống những ngày còn lại cách đạo đức mà ca ngợi Chúa.

Chúa dạy: “Hãy đi làm hòa với người anh em ngươi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống bao dung và tha thứ, để gia đình ngày thêm yêu thương, giáo xứ thêm hiệp nhất mà làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là con cái Chúa không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi, để khi hết lòng hết dạ tìm kiếm Chúa, chúng con dần tiến tới đỉnh trọn lành, mà mang lại nhiều phúc lộc cho gia đình và thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN (23.02.2023)

Anh chị em thân mến, Luật yêu thương của Chúa Giêsu đòi chúng ta yêu cả kẻ thù, yêu mọi người như Chúa yêu. Nhưng chúng ta chỉ yêu được như vậy nếu kết hợp với Chúa, vậy chúng ta hãy tha thiết nguyện xin:

Chúa dạy: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành”. Xin cho các gia đình Công giáo biết yêu mến sự thánh thiện, mà học biết yêu thương và tha thứ như Chúa dạy, để xây nên một gia đình trung tín, hiệp nhất và an vui.

Hướng về ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Xin cho các y bác sĩ đầy lòng mến Chúa – yêu người, hết lòng phục vụ bệnh nhân với tình yêu nhẫn nại, không phân biệt giàu nghèo, để chính họ cũng được Chúa xót thương mà ban ơn cứu độ.

Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương thù địch các con”. Xin cho những ai đang nuôi dưỡng hận thù cảm nhận được tình thương của Chúa, để cũng biết tha thứ và yêu thương những ai làm khổ mình và gia đình mình.

“Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết ăn ở khiêm nhường, hiền lành, biết lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, để chúng ta và gia đình luôn được ở trong lòng xót thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin dùng Chúa Thánh Thần mà làm cho tâm hồn chúng con được dự phần sống động vào sự thánh thiện, lòng thương xót và tình yêu của Chúa, để những nghĩa cử cao đẹp và cách hành xử tử tế của chúng con góp phần làm cho gia đình và thế giới ngày thêm tươi vui. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙA CHAY & MÙA PHỤC SINH

THỨ TƯ LỄ TRO (26.02.2023)

Anh chị em thân mến, Mùa Chay là thời gian ân sủng thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa nhìn lại đời sống, thanh tẩy tâm hồn, trở về với Chúa để khơi lớn niềm vui cứu độ. Tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, chúng ta sốt sắng nguyện xin:

Chúa nói: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh”. Trong Mùa Chay này, xin cho các Kitô hữu biết dành giờ cầu nguyện riêng với Chúa, thực hành chay tịnh và sám hối, để nhờ ơn Chúa giúp mà sống thánh thiện hơn.

“Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát”. Xin cho các bạn trẻ sáng suốt nhận ra cơ hội quý báu của Mùa Chay Thánh, thật lòng trở về với Chúa, canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng, để tìm thấy ý nghĩa đích thực cho đời mình.

“Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa”. Xin cho các gia đình gặp khó khăn, đổ vỡ biết hết lòng gắn bó với Chúa mà vượt thắng thử thách, để ngày càng vun đắp tình yêu thêm trưởng thành và xây dựng một gia đình bình an.

“Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tận dụng Mùa Chay này, chuyên cần cầu nguyện, tập luyện nhân đức, thực thi đức ái, để ngày càng yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Lạy Chúa, Chúa hằng muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối để được sống. Xin giúp chúng con thực tâm hoán cải trở về với Chúa, quyết tâm sống đời đạo đức giữa muôn cám dỗ trần gian, và hiệp thông yêu mến tha nhân nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (01.3.2023)

Anh chị em thân mến, Sống đời Kitô hữu là bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng để chọn lựa giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và trần gian. Chúng ta tìm được gương mẫu và sức mạnh nơi Chúa Giêsu để chiến thắng cám dỗ và trung thành với Thiên Chúa:

“Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Xin cho các linh mục ngồi tòa luôn dành cho hối nhân lòng nhân hậu và xót thương của Chúa, giúp họ nhận được ơn an ủi, sức mạnh hoán cải và sự bình an.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

3. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Xin cho những ai đang mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài, lạc thú trần gian, được Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận biết Chúa mới là Nguồn Cội và Cùng Đích, là Chủ cuộc đời mình.

“Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết chăm chỉ lắng nghe và sống theo Lời Chúa, để được Chúa dẫn đi trong chân lý và tình yêu, mà đạt được bình an tại thế và hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, hơn một lần chúng con đã có những chọn lựa sai lầm và phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con trung thành làm theo ý Chúa và hân hoan bước đi trên con đường trọn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (08.3.2023)

Anh chị em thân mến, Trong cuộc biến hình, Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng như chúng ta chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, để thúc đẩy chúng ta trung thành theo Chúa trên đường Thập giá. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng nguyện xin:

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa can đảm làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống khiêm nhường, hiền hòa, đầy lòng mến Chúa – yêu người, để nhiều người thấy được Chúa hiện diện và tỏ mình nơi đời sống chúng ta.

“Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao và biến hình trước mặt các ông”. Xin cho các tu sĩ chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên Phúc Âm, để đời sống họ ngày càng chiếu sáng hình ảnh Đức Kitô.

Đức Chúa nói: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương… mà đi đến xứ Ta chỉ cho”. Xin cho những anh chị em thiện nguyện luôn kín múc sức mạnh nơi Chúa và bừng cháy niềm hy vọng Nước Trời, để quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân, người khổ đau trong tươi vui, dịu hiền và tràn đầy yêu thương.

“Này mắt Chúa trông nhìn kẻ kính sợ Người”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta ra sức tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc lành, để ngày càng vững bước hơn trên đường nên thánh.

Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ, giúp các ông vững bước trên đường Thập giá. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ, vững bước theo Con Chúa trên đường Thập giá mà tiến tới vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (15.3.2023)

Anh chị em thân mến, Trong sa mạc cuộc đời, chúng ta nhiều lúc khát nước hằng sống, khát tình yêu và hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Người làm thỏa nguyện chúng ta trong cơn khát tình yêu bất diệt và sự sống đời đời:

“Xin ban cho tôi nước hằng sống, để tôi không còn khát nữa”. Xin cho các Kitô hữu luôn khao khát xin Chúa ban cho Nước Hằng Sống là Lời Chúa, Thánh Thể và Thánh Thần, để được nuôi dưỡng dồi dào trong sự sống thần linh cao cả và trường tồn.

“Lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần”. Xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm mùa chay với tâm hồn bừng cháy lửa Thánh Thần, để nhiều tín hữu được thắp sáng đức tin và lòng mến Chúa – yêu người.

“Hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng”. Xin cho các Kitô hữu đang sống khô khan, nguội lạnh được Chúa tác động qua những khích lệ của gia đình, mà trở về với Chúa, hầu được no thỏa niềm vui cứu độ.

Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ sốt sắng tham dự các cử hành phụng vụ Mùa Chay, nhận biết tình thương cứu độ của Chúa, để hết lòng yêu mến phụng thờ Chúa và sống quảng đại với tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban Con Chúa là mạch Nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết  khao khát tìm đến với Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh, và biết đem niềm vui đức tin đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (22.3.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa dẫn đi trong ánh sáng để sống như những con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa luôn chiếu sáng tâm hồn chúng ta bằng thánh ý của Người:

Chúa nói: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. Xin cho các linh mục luôn mở lòng đón nhận ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, để các ngài cũng làm ánh sáng ấy chiếu soi và làm bừng cháy tâm hồn nhiều người.

Chúa nói: “Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng”. Xin cho con người ngày nay thoát cảnh mù lòa tinh thần, nhận biết chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên đời mình, và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, mà suy phục chân lý đức tin.

“Ngài đã làm bùn xức mắt tôi… tôi rửa và tôi trông thấy”. Xin cho những anh chị em mù lòa trên khắp thế giới được Chúa chạm đến qua tấm lòng của nhiều người, để lòng họ được an ủi và cuộc sống của họ tươi sáng hơn.

Anh mù được chữa lành liền nói: “Lạy Thầy, tôi tin”. Xin cho tất cả chúng ta can đảm thể hiện đức tin nơi gia đình, ngoài xã hội, để nhiều người nhận ra vẻ đẹp và giá trị của đức tin nơi chính đời sống thánh thiện và rạng rỡ niềm vui của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con chan chứa hạnh phúc vì được bước theo Con Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con trung thành bước theo ánh sáng chân lý mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (29.3.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người, đã tuôn đổ trên nhân loại sự sống mới và cho thân xác chúng ta được trỗi dậy từ cõi chết trong ngày sau hết. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa khi cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua, thêm vững bước theo Chúa trên đường Thập giá, vì tin chắc sẽ được dự phần vinh quang đời đời với Người.

2. “Những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo, nhờ kết hợp đời mình với Đức Kitô và sống theo gương mẫu của Người, hân hoan sống niềm tin phục sinh trong thế giới đầy cám dỗ này, để đời họ luôn tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện, niềm vui và đầy tràn hy vọng.

Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại” Xin cho các hối nhân đã trở về với Chúa trong Mùa Chay này, biết chuyên cần cầu nguyện để kiên vững trong đời sống mới, hầu mang lại ý nghĩa cho đời mình và niềm vui cho gia đình.

Matta nói với em là Maria: “Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em”. Xin cho chúng ta mau mắn tìm đến với Chúa Giêsu trong thánh lễ và các bí tích, biết thinh lặng gặp Chúa nơi tâm hồn, để ngày càng yêu mến và kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận của lễ hiến dâng của Con Chúa trên Thập giá để chuộc tội chúng con. Chúa cũng đã cho Người sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con bước theo Con Chúa đến cùng mà đạt tới sự sống đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ (05.4.2023)

Anh chị em thân mến, Tình yêu Đức Kitô dành cho nhân loại được thể hiện tột cùng trong cuộc khổ nạn đang thôi thúc chúng ta một đáp trả mãnh liệt. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh sẵn sàng chết đi với Đức Kitô trong đời sống vâng phục thánh ý Chúa và hiến mình phục vụ con người, để lan tỏa niềm hy vọng và chia sẻ sức sống cứu độ cho dân Chúa.

2. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Xin cho các bạn trẻ can đảm bước theo Đức Kitô, sẵn sàng sống chết vì niềm tin vào Người, để giữa bao thử thách, họ luôn hy vọng vươn lên, tỏa sáng một đức tin kiên vững đầy lòng mến Chúa – yêu người.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành, để họ được giải thoát khỏi tình trạng bi đát này.

Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, nếu Con phải uống chén này, thì xin theo ý Cha”. Xin cho chúng ta luôn theo sát Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này, sốt sắng hiệp thông với Chúa trong cuộc khổ nạn, để xứng đáng chia sẻ niềm vui phục sinh với Người.

Lạy Chúa, Con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con kiên trung vác Thập giá mình mà bước theo Con Chúa giữa cuộc đời đầy gian khó, biết kề vai chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (09.4.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh lễ chiều nay chan chứa tình yêu và ánh sáng: Chúa Giêsu trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại và dạy chúng ta yêu thương nhau. Với tâm hồn ngập tràn lòng biết ơn, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô”. Nhờ cử hành thánh lễ cách đạo đức, xin cho các linh mục ngày càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu, để sống đời hiến tế trong niềm vui, biết hiến dâng trọn đời mình cho phần rỗi các linh hồn.

“Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang ở thế gian”. Xin cho các giáo xứ ngày càng có nhiều người sốt sắng tham dự thánh lễ, cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đầy yêu thương, tạo nên môi trường thuận lợi giúp mọi người nên thánh.

Chúa dạy: “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Xin cho những người đang khổ đau tinh thần hoặc thể xác, được nhiều Kitô hữu quan tâm nâng đỡ, để họ đủ sức hiến dâng khổ đau thành hy lễ đẹp lòng Chúa mà mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn.

Chúa dạy: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta dám sống chết cho nhau, để giữa bao khó khăn của cuộc sống, luôn biết cùng nhau chia sẻ và vác đỡ thánh giá cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến Thân Mình để cứu độ và nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con học theo gương Chúa mà sống yêu thương nhau, biết chia sẻ vui buồn và tận tình phục vụ nhau, để hạnh phúc đến với gia đình và lan tỏa cho nhiều người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH (11.4.2023)

Anh chị em thân mến, Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô vượt qua sự chết và phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh đã chết cho tội lỗi và sống lại với Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội, được hân hoan sống đời sống mới trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh.

“Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống”. Xin cho anh chị em tân tòng được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm trong Đêm Thánh này luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh, để ngày càng vững mạnh trong đức tin mà làm chứng cho Chúa.

“Allêluia. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm”. Xin cho anh chị em nghèo đói, thất nghiệp, vô gia cư hay khổ đau được ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh soi chiếu, thấy mình được nâng đỡ, ủi an vì nhận ra Chúa đã chết và sống lại vì yêu thương họ.

“Người đã sống lại và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa sống lại bằng đời sống thánh thiện, để niềm vui phục sinh bừng lên nơi gia đình và lan tỏa đến nhiều người.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa sống lại để chiếu sáng chúng con. Xin cho chúng con, khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng đức tin và tình yêu, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (12.4.2023)

Anh chị em thân mến, “Chúa đã sống lại!” Lời tung hô vang dội trong Hội Thánh đang thắp lên niềm vui và đổ đầy sức mạnh cứu độ nơi tâm hồn chúng ta. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với Đấng Phục Sinh trong cầu nguyện và đời sống hằng ngày, để cuộc đời các ngài tỏa rạng sự hiện diện yêu thương của Chúa.

“Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời”. Xin cho con người ngày nay đang mải miết tìm kiếm của cải cho cuộc đời trần thế chóng qua, biết tỉnh thức và tích cực xây đắp kho tàng Nước Trời mang lại hạnh phúc đời đời.

“Hãy cảm tạ Chúa vì đức từ bi của Người muôn thuở”. Xin cho anh chị em đang lìa xa Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của các tín hữu, được Chúa Thánh Thần dẫn đường về lại với Chúa, mà tận hưởng niềm vui phục sinh.

“Chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa”. Xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa thấm nhập vào đời sống hằng ngày của chúng ta, để cuộc sống chúng ta được tỏa rạng niềm vui phục sinh và vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng Con Chúa sống lại. Xin cho Chân Lý của Chúa chiếu soi tâm trí chúng con, cho Tình Yêu Thánh Thần thấm nhập trái tim và cho Sức Mạnh cứu độ của Đấng Phục Sinh thúc đẩy ý chí chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (19.4.2023)

Anh chị em thân mến, Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa mà chúng ta được cứu độ. Trong ngày kính tôn Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa giữ chúng ta luôn ở lại trong tình yêu xót thương của Người:

“Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý với nhau”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh ngày càng hiệp nhất với Chúa và với nhau, để hành động thương xót của họ thấm đậm tình yêu cứu độ của Chúa, có sức an ủi và chữa lành nhiều tâm hồn.

2. “Con người được giải thoát không bởi khoa học, mà bởi tình yêu”. Xin cho các bậc cha mẹ biết chú tâm giáo dục đạo đức và lòng nhân ái cho con cái, để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội bớt đi tội ác và ấm lên những nghĩa cử liên đới, yêu thương.

Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Xin cho các cha giải tội cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để có thể giúp cho hối nhân cảm nếm được lòng thương xót của Chúa đối với họ.

4. Chúa nói: “Bình an cho anh em”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta một lòng tôn thờ Chúa, biết lấy lòng thương xót của Chúa mà cư xử với nhau và với mọi người, để gia đình được bình an và nhiều người nhận biết Chúa thương xót họ.

Lạy Chúa, Chúa giàu lòng xót thương và hằng tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, biết hoán cải đời sống mà trở nên sứ giả của lòng Chúa thương xót cho gia đình và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (26.4.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus ngày nào, Người cũng hiện diện với chúng ta nơi mỗi thánh lễ để soi sáng và thắp lên hy vọng trong chúng ta. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ”. Xin cho các linh mục có được tình yêu thắm thiết với Chúa Giêsu, để trong cử hành phụng vụ hay gặp gỡ đời thường, người tín hữu đều cảm nhận được Chúa Giêsu đang đến với họ trong các ngài.

“Anh em hãy sống trong sự kính sợ Chúa suốt thời gian còn lưu đầy trên đất khách”. Xin cho anh chị em di dân, nhờ sự trợ giúp của nhiều Kitô hữu, sớm ổn định cuộc sống, và cảm nhận được sự ấm áp đức tin trong cộng đoàn giáo xứ.

“Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Giêrusalem” Xin cho các bạn trẻ siêng năng dự lễ và rước lễ, để nhờ Lời Chúa và Thánh Thể, họ vượt thắng cám dỗ, sống đời trong sạch và lòng luôn hướng về Chúa là hạnh phúc đời đời.

“Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”. Xin cho cộng đoàn chúng ta, nhờ sốt sắng tham dự thánh lễ và rước lễ, dần cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi cuộc đời mình, để vui mừng bước đi từng ngày dưới ánh mắt trìu mến của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thắp lên niềm hy vọng cho hai môn đệ Emmaus. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con, để chúng con tìm được nơi Chúa ý nghĩa, sức mạnh và hy vọng cho đời mình trên hành trình tiến về Quê Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI (03.5.2023)

Anh chị em thân mến, Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta xin Chúa ban cho Hội Thánh những mục tử thánh thiện, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để đưa nhiều người về với Chúa. Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

Chúa nói: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”. Xin cho các Đức Giám mục, các Linh mục cử hành thánh lễ cách đạo đức, rao giảng Lời Chúa với xác tín sâu xa, để thánh hóa bản thân và làm cho dân Chúa được sống đích thực, sống dồi dào.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các Phó Tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh.

“Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít”. Xin cho nhiều bạn trẻ mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, quảng đại dâng hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh.

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta luôn say sưa tìm kiếm Chúa Kitô, để Người giải thoát họ khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng, cô đơn, hầu sống phong phú, vui tươi và đầy tràn hy vọng.

Lạy Cha nhân hậu, Cha đã sai Con Cha đến cứu độ và đưa chúng con trở về hưởng nếm tình Cha. Xin cho chúng con được vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong lòng mến, bền vững trong đức cậy, để bước theo Con Cha mà đạt tới sự sống muôn đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (10.5.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô xuống thế làm người để dẫn con người đến với Thiên Chúa. Nhờ Người, cuộc đời chúng ta có cùng đích tối hậu là Nước Trời, có ý nghĩa thần linh và niềm hy vọng kiên vững. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Xin cho các nhà truyền giáo trong Hội Thánh, nhờ chuyên chăm cầu nguyện, luôn cảm nghiệm Chúa ở với mình, để dám chấp nhận mọi gian khổ mà rao giảng Chúa cho mọi người.

2. Hôm nay là ngày tôn vinh các người mẹ. Xin cho những người mẹ có được trái tim đầy yêu thương, sống quảng đại hy sinh vì con cái và gia đình, để giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

3. “Ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Xin cho các phụ nữ đang khổ đau vì chồng, vì con, đặt trọn tin tưởng nơi Chúa, để lấy tình yêu, sự nhẫn nại và hy sinh mà thay đổi bạn đời, hoán cải con cái.

“Anh em là hàng tư tế vương giả”. Xin cho cộng đoàn chúng ta ý thức phẩm giá Kitô cao cả của mình, hân hoan sống xứng là con yêu dấu của Thiên Chúa, để nên ánh sáng và muối đất cho đời.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, đến làm người để cứu độ và dẫn chúng con đến với Chúa. Xin giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa, mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (17.5.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là ơn ban của Đấng Phục Sinh. Ngài là Thần Chân Lý dạy chúng ta sự thật toàn vẹn, là Đấng Bảo Trợ và đồng hành với chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Thầy sẽ xin Cha ban cho chúng con một Đấng Phù Trợ khác”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần dẫn dắt, để mọi việc các ngài làm đều đẹp lòng Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

“Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa”. Xin cho gia đình nhân loại biết cùng nhau bảo vệ môi trường sống, góp sức xây dựng một thế giới công lý và hòa bình, để mọi người sống an vui mà ca ngợi bao kỳ công Chúa thực hiện.

“Thà làm vỉệc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Xin cho các tông đồ giáo dân được Chúa Phục Sinh nâng đỡ, để sẵn sàng chấp nhận mọi vất vả, hy sinh, khiêm tốn phục vụ mà không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là chính Chúa.

“Người là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận”. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết nhờ Chúa Thánh Thần mà phân định giá trị thật giả giữa thế giới nhiều cạm bẫy, can đảm sống theo tinh thần Tin Mừng mà đạt tới sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin thương ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con sống cách phi thường trong cuộc đời bình thường, sống lạc quan giữa muôn gian khó, sống quảng đại giữa bao ích kỷ hẹp hòi, để chúng con ngày càng nên giống Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG (24.5.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô lên trời tiến vào vinh quang Thiên Chúa và được tôn vinh bên hữu Chúa Cha để dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta hân hoan hướng lòng lên Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để luôn hướng lòng về Chúa và khao khát tìm kiếm Ngài.

“Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Người”. Xin cho các sinh viên, học sinh đang miệt mài trau dồi kiến thức, cũng nỗ lực rèn luyện nhân cách, tập luyện nhân đức, để sống cuộc đời có ý nghĩa và nên những công dân tài đức giúp ích xã hội ngày mai.

Hôm nay là ngày Thế Giới Truyền Thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và yêu thích thông truyền điều thiện, để hướng lòng người sử dụng mạng về Chân-Thiện-Mỹ, giúp họ sống trong công lý và tình thương.

Chúa nói: “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta sống trên cõi đời nhưng hướng lòng về trời, hân hoan sống thánh thiện trong khi mong đợi Chúa đến đón vào hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, để chúng con được thông dự vào sự sống của Chúa. Xin cho chúng con trung thành bước theo Con Chúa, để được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người trên trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG THÁNH LỄ VỌNG (30.5.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Người hoàn tất công trình cứu độ của Đức Kitô nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các Linh mục luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan dẫn dắt các tín hữu sống theo thánh ý Chúa mà đạt tới sự sống đời đời.

“Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong lương tâm ngay chính, để họ có khả năng làm cho người dân được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng.

“Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần như ân huệ khởi đầu”. Xin cho anh chị em vừa được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm trong Mùa Phục Sinh biết chuyên cần cầu nguyện, sống đời yêu thương, thực thi luật Chúa mà làm chứng cho đức tin.

Lời Chúa nói: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta, và hãy uống”. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần, biết mở lòng đón nhận Người đến và tin tưởng bước theo ơn soi dẫn của Người để được sống dồi dào.

Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con bằng lòng với cuộc sống tầm thường, xin đổ đầy Chúa Thánh Thần trong chúng con, để Người khơi lên trong chúng con niềm khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG (31.5.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn sống của Hội Thánh, là bạn đồng hành của các Kitô hữu. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được kết hợp với Chúa Kitô. Chúng ta tha thiết xin Chúa Cha tuôn đổ Thánh Thần trên chúng ta:

“Ai nấy đều được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng tùy theo bậc sống và khả năng Chúa ban.

Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Công giáo vững tin rằng Hội Thánh là của Chúa, dù phải đối diện với những thách đố lớn lao, vẫn luôn trung thành, yêu mến và nỗ lực xây dựng Hội Thánh vì tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu.

3. “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến”. Xin cho các bệnh nhân, người già neo đơn, người khuyết tật, nhờ được Chúa Thánh Thần an ủi và tha nhân giúp đỡ, tìm gặp được bình an nội tâm và niềm hy vọng kiên vững.

Chúa Thánh Thần đến đem lại bình an và hiệp nhất. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn chấp nhận sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, sống đời thánh thiện mà xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất – yêu thương.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin tuôn đổ Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con trung kiên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến, để sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa mà xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙA THƯỜNG NIÊN – SAU MÙA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA BA NGÔI (07.6.2023)

Anh chị em thân mến, Tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là tin tưởng sống tình con thảo đối với Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn và dâng lời nguyện xin:

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh ngày càng yêu mến kết hợp mật thiết với Chúa, để dẫn dân Chúa vào tình con thảo thắm thiết với Chúa Ba Ngôi, mà tìm được bình an và hạnh phúc cho tâm hồn.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là hình ảnh và nguồn cội tình yêu của gia đình. Xin cho các gia đình Công giáo hết lòng yêu mến, kết hợp với Chúa Ba Ngôi, trung thành sống lề luật và thánh ý Chúa, là đường chắc chắn dẫn gia đình đến hạnh phúc tại thế và đời đời.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho tất cả những người đang gặp khổ đau tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

“Anh em hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta hết lòng mến Chúa và tuân giữ luật Chúa, để Chúa Ba Ngôi là nguồn bình an và tình yêu luôn ngự trong gia đình và tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin dẫn đưa chúng con tiến sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa; giúp chúng con quên hẳn chính mình để nép mình bên Chúa, thanh thản như linh hồn đã ở trong cõi vĩnh hằng; xin biến tâm hồn chúng con thành thiên đàng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (14.6.2023)

Anh chị em thân mến, Chúng ta không thể tự mình tiến tới Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để đồng hành và nên lương thực cho chúng ta trong cuộc lữ hành tiến về Nước Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lên lời nguyện xin:

Thánh Thể là chóp đỉnh tình yêu và nguồn mạch ơn thánh. Xin cho các linh mục yêu mến và kết hợp mật thiết với Chúa Thánh Thể, để thánh lễ các ngài dâng dẫn đoàn tín hữu đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu mà đón nhận ơn sủng dồi dào.

2. Thánh Thể là nơi mà chúng ta có thể đến gần Chúa nhất. Xin cho các tín hữu Công giáo được thêm lòng tin, lòng mến Chúa Thánh Thể, để mỗi lần dự lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể, tâm hồn họ như nghe được tiếng Chúa nói: “Thầy đây!” và thưa lại: “Vâng, con đây!”

Thánh Thể là sự hiện diện đích thân và trọn vẹn của Chúa. Xin cho các tín hữu đang dự lễ như một bổn phận, đứng ngoài, chuyện trò, được đánh động bởi tình yêu và sự hiện diện của Chúa Thánh Thể, để dự lễ với trọn cả con người yêu mến và đức tin sống động.

Thánh Thể làm nên sự hiện hữu đích thực và viên mãn cho cuộc đời tín hữu. Xin cho cộng đoàn chúng ta hân hoan đến với Chúa Thánh Thể, ngày càng khao khát kết hợp mật thiết với Chúa và nên hiện thân sống động của Chúa giữa gia đình và mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con và trao ban chính mình cho chúng con. Xin cho chúng con đến với Chúa bằng đức tin và lòng mến thiết tha, để được hưởng no say tình Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NGÀY XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC (19.6.2023)

Anh chị em thân mến, Lòng Thương Xót tuôn đổ từ Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là một tình cảm, mà còn là quyền năng ban sự sống, làm con người được tái sinh và được cứu độ. Chúng ta chiêm ngắm tình yêu Chúa và khẩn khoản nài xin:

1. Hôm nay là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Xin cho các linh mục biết đặt trái tim mình cận kề Thánh Tâm Chúa, để tình yêu Chúa thấm nhập, làm các ngài trở nên hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót cho tha nhân, nhất là những người khổ đau và tội lỗi.

Thánh Tâm Chúa là nguồn ơn cứu độ, bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Xin cho con người ngày nay nhận ra sự giới hạn của mình, biết chạy đến kín múc lòng thương xót nơi Thánh Tâm Chúa, để trở nên sứ giả đem bình an đến cho gia đình và tha nhân.

Chúa nói: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc”. Xin cho các linh mục hưu dưỡng, đau yếu hoặc gặp khó khăn tìm được nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu sức mạnh để vượt thắng thử thách, hiến dâng khổ đau lên Chúa để cầu xin ơn cứu độ cho nhân loại.

Ngày nay nhiều gia đình đổ vỡ vì xây dựng trên tiền bạc và lạc thú, hơn là trên tình yêu và trách nhiệm. Xin cho các gia đình chúng ta biết đến và học nơi Thánh Tâm Chúa tình yêu tha thứ, hy sinh, sống quên mình vì hạnh phúc của bạn đời và con cái.

Lạy Chúa, xin cho Nước và Máu đổ ra từ Thánh Tâm của Con Chúa thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa cuộc đời chúng con, dạy chúng con biết sống khiêm nhường trước Chúa và hiền hòa đối với tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (21.6.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta “đừng sợ người đời” và “hãy kính sợ Chúa”, Đấng làm chủ lịch sử nhân loại và cuộc đời chúng ta, Đấng ban cho chúng ta ơn bình an và lòng dũng cảm để thực thi sứ mạng. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. Xin cho các nhà truyền giáo luôn xác tín sự sống mình ở trong tay Chúa, vững niềm cậy trông Chúa khi gặp chống đối và hiểm nguy, để can đảm rao giảng Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa.

Chúa nói: “Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi”. Xin cho các Kitô hữu xác tín Chúa luôn chăm sóc đời mình và muốn điều tốt cho mình, để biết đối diện với thử thách, khổ đau bằng lòng dũng cảm và niềm cậy trông nơi Chúa.

Hôm nay là ngày tôn vinh người cha. Xin cho các người cha luôn sống có trách nhiệm, để là cột trụ của gia đình, là gương mẫu của đoàn con, hầu họ được sống trong một gia đình hạnh phúc, với con cái hiếu thảo, tử tế và thánh thiện.

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta dù gặp nhiều gian nan vẫn vững tin vào Chúa, trung thành sống theo lề luật và thánh ý Chúa, để được Chúa dẫn đến bình an tại thế và hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, khi cậy dựa vào những thực tại chóng qua trần gian, chúng con chỉ thấy những lo âu và bất hạnh. Xin cho chúng con tin tưởng phó trọn đời mình trong vòng tay trìu mến và cứu độ của Chúa, để được vui sống tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (28.6.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô từ bỏ vinh quang Thiên Chúa, chấp nhận làm người, chịu khổ đau và chịu chết để cứu độ con người, hầu mở ra con đường Thập giá dẫn loài người đến Nước Trời. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trung thành vác Thập giá theo Chúa đến cùng:

“Người đến trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa”. Xin cho các linh mục hiện diện giữa dân Chúa bằng tấm lòng hiền dịu yêu thương và cuộc sống thánh thiện, để mang lại cho dân Chúa nhiều phúc lộc và thắp lên nơi họ niềm khao khát tìm Chúa.

2. Chúa nói: “Ai đành mất mạng sống vì Thầy thì sẽ được lại nó”. Xin cho những người sống đời thánh hiến hân hoan sống nghèo khó, trong sạch, vâng phục vì yêu mến Đức Kitô, để thế giới thấy rằng giá trị Nước Trời cao quý vượt xa mọi của cải và vui thú trần gian.

“Anh em hãy tự kể như mình đã chết với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa”. Xin cho các bạn trẻ vượt thắng lối sống ích kỷ, hưởng thụ, lợi nhuận, để bước theo con đường tự hủy của Đức Kitô mà sống cho Thiên Chúa và tha nhân, hầu đem lại ý nghĩa cho đời mình và hạnh phúc cho tha nhân.

Chúa nói: “Ai không vác Thập giá mình mà theo Ta, không xứng đáng với Ta”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta can đảm đối diện với thử thách, chu toàn trách nhiệm, sống cho nhau và vì nhau, để xây nên một gia đình thánh thiện và bình an.

Lạy Chúa, trên hành trình trần thế đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin Chúa luôn ở với chúng con, giúp chúng con bước theo Con Chúa trên đường Thập giá, sống trọn ơn gọi làm con Chúa mà đạt tới Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con .

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (05.7.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường. Nhờ hai nhân đức này, chúng ta có thể sống trọn niềm tin nơi Chúa, yêu mến tha nhân và an hòa với bản thân. Chúng ta xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng ta:

Chúa nói: “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh mặc được tâm tình khiêm hạ và dịu hiền của Chúa Giêsu, để các ngài được Chúa chúc phúc, và luôn cư xử trìu mến, nhân hậu đối với dân Chúa.

2. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng, giúp họ sống sung mãn ơn gọi yêu thương và đạt tới hạnh phúc đời đời.

Chúa nói: “Ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng”. Xin cho các đôi vợ chồng đang gặp khó khăn trong mưu sinh, đau khổ vì nhau hoặc vì con cái, biết tìm đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và thinh lặng, để được Chúa dạy dỗ và nâng đỡ.

Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Xin cho cộng đoàn chúng ta tập được sự thinh lặng cầu nguyện bên Chúa, để những nhân đức và mầu nhiệm của Chúa dần thấm vào tâm hồn và trổ sinh hoa trái nơi đời sống chúng ta.

Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần giúp chúng con thông dự vào sự thánh thiện và những tâm tình của Con Chúa, giúp chúng con sống trọn lòng thảo hiếu với Chúa, và nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (12.7.2023)

Anh chị em thân mến, Tâm hồn con người là thửa đất mà Chúa thiết lập. Đón nhận tinh thần thế gian chỉ đưa cuộc đời chúng ta đến sự chết. Mở lòng đón nhận Lời Chúa sẽ làm cuộc đời trổ sinh sự sống đời đời. Chúng ta xin Chúa gieo Lời Ngài vào tâm hồn chúng ta:

“Này đây, có người gieo giống”. Xin cho các linh mục chuẩn bị bài giảng trong thinh lặng cầu nguyện và chiêm niệm, để lời rao giảng của các ngài thực sự là âm vang của những lời Thầy Giêsu dạy trên các nẻo đường xứ Galilê.

“Ngôn ngữ loài người không thể diễn đạt hết mầu nhiệm của Thiên Chúa”. Xin cho anh chị em giáo lý viên biết suy ngắm và cầu nguyện lâu giờ trước khi dạy giáo lý, để những gì họ truyền đạt là niềm xác tín và sự sống, mà chính Chúa đổ vào tâm hồn họ.

“Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả”. Xin cho có nhiều Kitô hữu không ngại dành giờ thinh lặng cầu nguyện với Lời Chúa, để trong thầm lặng, Lời Chúa chạm đến tâm hồn họ, thấm nhập biến đổi con người họ ngày càng nên giống Chúa hơn.

4. “Như mưa tuyết thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đem Lời Chúa vào giờ kinh gia đình và thực hành trong đời sống, để Lời Chúa làm cho đời sống gia đình trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Lạy Chúa, chỉ nơi Đức Kitô, Con Chúa mới có những Lời ban sự sống đời. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Chúa, để Người trở thành sự sống làm trổ sinh nơi cuộc đời chúng con những hoa trái thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (19.7.2023)

Anh chị em thân mến, Như cỏ lùng lớn lên cùng lúa, Thiên Chúa nhân hậu để cho người dữ sống bên người lành có thời giờ mà hoán cải. Nhưng sẽ đến lúc số phận người lành, kẻ dữ hoàn toàn khác nhau. Tin tưởng nơi quyền năng Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Chỉ có Đức Kitô mới ban cho con người sức mạnh để đương đầu và chấp nhận sự dữ”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh cảm biết chính mình đã được Chúa xót thương thứ tha, để hết lòng thương yêu tội nhân, và tin tưởng nài van Chúa hoán cải họ.

2. “Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên; việc họ làm, Chúa thông suốt cả”. Xin cho các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quốc gia khiêm tốn nhận biết giới hạn của mình trong việc lãnh đạo dân nước, để khi quy phục uy quyền của Thiên Chúa, họ mang đến cho con người lợi ích toàn diện và hạnh phúc đích thực như lòng Chúa ước mong.

3. “Chúa nâng đỡ ta bằng việc cùng chịu đau khổ với ta”. Xin cho các bậc cha mẹ đang nặng gánh gia đình và khổ đau vì con cái biết chạy đến với Chúa, để được tình yêu và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, giúp họ chu toàn trách nhiệm, hầu đem lại bình an cho gia đình.

4. “Nước Trời như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết đón nhận những hạt cải Nước Trời được Chúa gieo vào tâm hồn mình và làm cho sinh nhiều hoa trái.

Lạy Chúa, xin đừng để những sỉ nhục, khổ đau, sự dữ đè bẹp chúng con. Xin giúp chúng con dũng cảm đối diện bằng thinh lặng, cầu nguyện, hoán cải và chay tịnh, để đức tin, hy vọng và lòng cậy trông nơi Chúa giúp chúng con vượt thắng sự dữ, biến đổi khổ đau thành ơn cứu độ cho mình và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (26.7.2023)

Anh chị em thân mến, Chỉ nhờ sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới làm chúng ta hiểu biết giá trị cao quý tuyệt đối của Nước Trời và hết lòng tìm kiếm. Chúng ta thiết tha xin Chúa đổ đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta:

1. Danh-lợi-thú trần gian đang làm nhiều Kitô hữu dửng dưng với Chúa. Xin cho các linh mục cử hành các bí tích cách đạo đức, dẫn dắt cách khôn ngoan, cầu nguyện chuyên cần và sống thánh thiện, để chữa trị cơn bệnh dửng dửng của con người thời nay.

2. Con người ngày nay muốn lập trình cuộc đời và định hướng tương lai của họ. Xin cho các Kitô hữu sớm nhận ra sự giới hạn của mình, cảm được sự cô đơn và bất lực nếu không cậy dựa vào Chúa, để thắp lại niềm tin, hy vọng và khao khát kiếm tìm Chúa.

3. “Anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy”. Xin cho các sinh viên và công nhân Công giáo đang sống xa nhà, ý thức giá trị cao quý của đức tin, hội nhập vào cộng đoàn giáo xứ nơi mình đang cư ngụ, để sống và vun đắp đức tin của mình.

4. Chân phước Charles de Foucauld nói: “Ngay khi tôi biết được có Thiên Chúa, tôi biết rằng tôi chỉ có thể sống vì một mình Thiên Chúa mà thôi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, nhờ ơn Chúa, sớm nhận biết Chúa là tất cả ý nghĩa và hy vọng của đời mình, để hướng tất cả đời sống mình về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Con Chúa đã mặc khải cho chúng con giá trị cao quý của Nước Trời. Xin ban ơn giúp chúng con đang sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, mà lòng luôn tha thiết kiếm tìm những điều cao quý trên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (02.8.2023)

Anh chị em thân mến, Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu mặc khải Người là nguồn sống nuôi dưỡng nhân loại. Chúa nuôi dưỡng thân xác ta với nước, với bánh, nuôi linh hồn ta bằng Lời và Thánh Thể của Người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Mọi người đều ăn no”. Xin cho các tín hữu đang tìm mọi cách no thỏa cơn đói thể xác, cũng nhận ra sự đói khát của linh hồn, để chạy đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và cử hành Thánh Thể, hầu được Chúa làm no thỏa khát vọng về sự sống đời đời.

Chúa nói: “Các con hãy cho họ ăn”. Xin cho đời sống thinh lặng và lời cầu nguyện của các đan sĩ trở nên máng chuyển ơn Chúa cho thế giới, khơi lên trong lòng nhiều người ơn khao khát tìm kiếm Chúa là nguồn sự sống đích thực và đời đời.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.

Chúa ban chính Chúa cho những ai khao khát tìm Người. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, khi biết lo cho gia đình no cơm, ấm áo, cũng biết khao khát tìm Chúa, để gia đình được nuôi dưỡng trong lòng tin – cậy – mến mà đạt đến ơn cứu độ đời đời.

Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương chăm sóc và nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn. Xin cho chúng con yêu mến thờ phượng Chúa hết lòng và yêu thương phục vụ tha nhân hết mình, để được Chúa chở che tại thế và được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (09.8.2023)

Anh chị em thân mến, Hình ảnh con thuyền Phêrô đương đầu với giông bão để tiến tới vẫn là hình ảnh của Giáo Hội mọi thời tiến bước giữa cơn gió ngược của lịch sử và xu hướng xã hội. Tin chắc Chúa luôn ở cùng và gìn giữ Giáo Hội thúc đẩy chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Con thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để dẫn dắt con thuyền Giáo Hội vượt qua biển đời sóng gió với quyền năng của Chúa.

Quyền lực sự dữ thế gian đang làm chúng ta lìa xa Chúa và Giáo Hội. Xin cho các Kitô hữu đang bôn ba giữa đời luôn vững tin vào Chúa, vì xác tín rằng chỉ mình Chúa là chân lý và tình yêu toàn vẹn, dẫn đưa những ai tin Chúa đến cùng đích là hạnh phúc đời đời.

Chúa nói: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Xin cho những ai lâm cảnh tuyệt vọng hoặc bị đẩy ra bên lề cuộc sống biết chạy đến với Chúa Giêsu, để được Người ban sức mạnh vượt thắng khổ đau và thắp lên niềm hy vọng về sự sống đời đời.

“Lạy Thầy, xin cứu con!” Giữa những lôi kéo mạnh mẽ của sự dữ, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn tin tưởng để Chúa dẫn dắt chúng ta sống theo lề luật và thánh ý của Ngài, mà đạt tới Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa không chỉ ban tặng chúng con niềm vui trần thế chóng qua, mà còn muốn ban cho chúng con hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, biết phó trọn cuộc đời cho Chúa, để được Chúa dẫn dắt đến sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN (16.8.2023)

Anh chị em thân mến, Trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ tìm gặp hạnh phúc toàn vẹn. Nhưng phải nhờ đức tin, con người mới có thể đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta tha thiết xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta:

1. Thánh Phaolô nói: “Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ thinh lặng cầu nguyện, liên lỉ hoán cải để đời sống bén rễ sâu trong Chúa, mà lời rao giảng của các ngài về ơn cứu độ đầy xác tín và sức thuyết phục.

“Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Chúa đã gần tới”. Xin cho các nhà cầm quyền quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo, khuyết tật và neo đơn, để họ được sống xứng hơn với phẩm giá và ấm áp hơn trong tình người.

3. “Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm!” Xin cho những người nghiện ngập, tội lỗi, nhạy cảm trước đau đớn đang gây ra cho người thân và gia đình, để nhờ ơn Chúa mà đổi mới đời sống, hầu tìm lại ý nghĩa cho đời mình và đem niềm vui đến cho gia đình.

Chúa nói: “Bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Xin cho tất cả chúng ta được Chúa giải thoát khỏi dục vọng trần gian và tính ích kỷ hẹp hòi, để hết lòng sống cho Chúa và tha nhân, hầu cuộc đời chúng ta tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và niềm vui.

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con đang bị trói buộc bởi tội lỗi, tính ích kỷ và thói kiêu căng, xin Chúa giải thoát và chữa lành chúng con, để từ nay chúng con sống từng ngày cách đạo đức và bình an dưới ánh mắt trìu mến của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (23.8.2023)

Anh chị em thân mến, Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, Chúa đã đặt ông làm đầu của Hội Thánh, một Hội Thánh do “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” thiết lập và hướng dẫn. Chúng ta thành tâm cầu nguyện cho Hội Thánh và Đấng kế vị Thánh Phêrô:

Chúa nói: “Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô đầy tràn Chúa Thánh Thần, để xây dựng một Hội Thánh tinh tuyền, thánh thiện và hiệp nhất, có sức thuyết phục nhiều người tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.

Chúa dạy: “Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết thực thi quyền bính Chúa trao với trọn tấm lòng dịu hiền, khiêm tốn, xót thương của Chúa, nhằm phục vụ và đem lại ơn cứu độ cho tha nhân.

Chúa nói: “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Xin cho các Kitô hữu luôn yêu mến, trung thành và vâng phục Hội Thánh, cảm thấy hạnh phúc vì được làm con cái Chúa trong Hội Thánh, cho dù Hội Thánh đang chịu rất nhiều thử thách và chống đối.

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn mạnh mẽ tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, bằng cách sống đời cầu nguyện, tập luyện nhân đức, thực thi đức ái và yêu mến Hội Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến cứu độ nhân loại, làm no thỏa cơn khát sự sống và tình yêu nơi mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành bước theo Con Chúa trong lòng Hội Thánh, để được dẫn đến  hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (30.8.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ nhân loại. Người mở ra con đường Thập giá để đưa chúng ta đến vinh quang đời đời. Chúng ta xin Chúa giúp các Kitô hữu trung thành bước theo Con Chúa đến cùng:

Thánh Rôsa Lima nói: “Ngoài Thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên trời”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh trung thành rao giảng chân lý Thập giá của Chúa, con đường dẫn đến Nước Trời, cho dù nó chói tai đối với người thời đại ngày nay.

Hướng về ngày Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công Trình Tạo Dựng 01/9. Xin cho mọi cư dân trên Trái Đất, nhất là những nhà lãnh đạo, ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, để chúng ta và các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sạch đẹp và lành mạnh.

“Con đường của sự trọn hảo phải qua Thập giá”. Xin cho những ai đang sống trong những đam mê thấp hèn được Chúa Thánh Thần tác động, dám từ bỏ tội lỗi, sống đời thánh thiện, để gặp được Chúa là nguồn sự sống, bình an và hạnh phúc đời đời.

Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Hồng ân đẹp nhất được ban cho con người là được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”. Xin cho các bệnh nhân, người đau khổ trong giáo xứ chúng ta biết kết hợp khổ đau đời mình với Đức Kitô chịu đóng đinh.

Lạy Chúa, Con Chúa đã chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận thử thách, bệnh tật, khổ đau trong cuộc sống với lòng yêu mến, vâng phục thánh ý Chúa, mà đem lại ơn cứu độ cho chúng con và nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (06.9.2023)

Anh chị em thân mến, Ân sủng và tội lỗi của mỗi người có thể giúp thăng tiến hay gây thiệt hại cho Hội Thánh. Vì vậy, sửa sai là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, nhất là của các mục tử. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta vừa biết khôn ngoan sửa lỗi, vừa biết khiêm nhường nhận lỗi:

Chúa nói: “Ta làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh nhờ khiêm tốn lắng nghe góp ý của dân Chúa và yêu thương sửa dạy dân Chúa với lòng hiền hậu, mà đem lại cho các tín hữu nhiều ân phúc và niềm vui ơn cứu độ.

2. Toàn quốc vừa khai giảng Năm Học mới. Xin cho các học sinh, sinh viên biết quý trọng truyền thống dân tộc là “tiên học lễ, hậu học văn”, chăm chỉ học tập và nỗ lực trau dồi nhân cách đạo đức, để trở nên những công dân lương thiện, có trách nhiệm và giàu tình thương.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia cách công bằng và trân trọng.

“Hãy sửa dạy, riêng ngươi và nó thôi”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm loại trừ tật nói hành, nói xấu, biết sửa lỗi cho nhau cách chân thành, nhiệt thành khích lệ nhau sống thánh thiện, để bầu khí giáo xứ chan hòa tình Chúa, tình người.

Lạy Chúa, Chúa không mệt mỏi tha thứ tội lỗi và rất mực kiên nhẫn với những yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con cảm biết tình thương vô biên của Chúa, để cũng biết nhân hậu và nhẫn nại với những lầm lỡ của người anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN (13.9.2023)

Anh chị em thân mến, Gia đình, cộng đoàn và xã hội không thể tồn tại, bình an và hạnh phúc nếu không biết tha thứ. Chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá Chúa, chúng ta thiết tha xin Chúa đặt trong trái tim chúng ta tình yêu thứ tha của Người:

Thánh Augustinô dạy: “Khi người tội lỗi biết hối cải thì Chúa ôm người ấy vào lòng và thương yêu hết mình”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh đón tiếp các hối nhân với lòng nhân hậu, để họ cảm nhận sâu xa lòng xót thương của Chúa nơi bí tích Hòa Giải.

Để xây dựng gia đình ấm êm, dù khó đến mấy, vợ chồng cũng phải học bằng được sự tha thứ nơi Chúa. Xin cho các bậc vợ chồng biết chiêm ngắm và cầu xin với Đấng chịu đóng đinh, để học biết tha thứ và kiên nhẫn lắng nghe nhau, mà xây nên một gia đình ấm êm.

3. Thánh Chrysostome nói: “Đừng sợ gì cả, vì Thiên Chúa còn muốn tha tội cho bạn hơn cả bạn mong nữa”. Xin cho các tù nhân được tôn trọng và yêu thương, để họ nhận ra lầm lỗi, can đảm hoán cải đời sống, để mưu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

4. “Phải tha thứ bảy mươi lần bảy”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết giải quyết các mối bất hòa trong nhà, ngoài ngõ bằng sự khiêm tốn, bao dung và bác ái như Chúa dạy, để xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn chan chứa niềm vui và bình an.

Lạy Chúa, nhờ ơn cứu độ mà tâm hồn chúng con được dự phần sâu xa vào sự thánh thiện và lòng thương xót của Chúa, xin cho chúng con khi đón nhận tình thương của Chúa, cũng biết sống bao dung và nên sứ giả bình an của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (20.9.2023)

Anh chị em thân mến, Được mời đi làm Vườn Nho của Chúa đã là một vinh dự lớn lao, nhưng cao quý hơn khi Chúa đối xử với chúng ta không theo lẽ công bình của ông chủ, mà với tình yêu hải hà của người Cha. Với trọn lòng yêu mến Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Ông sai họ đến vườn của ông”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh nhận biết tình yêu lớn lao Chúa dành cho mình, để không ngại hiến mình phục vụ, chấp nhận mọi hy sinh và khổ đau vì phần rỗi của tha nhân.

Ông chủ nói: “Tôi sẽ trả cho các anh theo lẽ công bình”. Xin cho các chủ doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá và công sức lao động của các công nhân, để cư xử tôn trọng và trả công cho họ theo lẽ công bình với đầy tình thương.

“Hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót”. Xin cho các Kitô hữu hết lòng yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật, khổ đau, để chính họ cũng được Thiên Chúa xót thương hôm nay và nhất là trong ngày sau hết.

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa, biết từ bỏ ý mình để thực thi ý Chúa, biết hy sinh bản thân và hiến mình phục vụ tha nhân, để Đức Kitô ngày càng hiển trị trong chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa hằng tuôn đổ muôn ơn lạ lùng trên con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời phụng sự Chúa, phục vụ Hội Thánh và yêu mến tha nhân, mà kết thành bài ca chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN (27.9.2023)

Anh chị em thân mến, Lề luật và thánh ý Chúa là ý định yêu thương của Chúa trên cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao để được hạnh phúc đời đời. Hướng lòng về anh chị em di dân, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

Thánh Grêgôriô nói: “Ai khao khát Chúa với tâm hồn chân thành đã chiếm được Đấng mình yêu mến rồi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh khao khát kiếm tìm và sống thánh ý Chúa, để gương mẫu đời sống của các ngài thúc đẩy các tín hữu yêu mến Chúa Giêsu.

“Thưa cha vâng, con đi”. Xin cho các thiếu nhi Công giáo nhận ra thánh ý Chúa dành cho mình qua lời dạy của cha mẹ, của bề trên, của anh chị giáo lý viên, mà sẵn sàng thực thi, để trở nên những Kitô hữu đạo đức, những người con ngoan của Chúa.

Hôm nay là ngày Thế Giới Di Dân. Xin cho anh chị em di dân trên toàn thế giới luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và sự giúp đỡ của nhiều gia đình, để họ sớm ổn định cuộc sống xứng hợp với phẩm giá và gia đình họ được hòa nhập với cộng đoàn.

Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Mình Chúa là đủ cho ta”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta nhiệt thành thực thi ý Chúa, khao khát tìm kiếm Người, để được đưa vào tình thân sâu xa với Chúa, và thấy được Chúa tuyệt đối quý giá đối với đời mình.

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con chỉ muốn và làm những điều Chúa yêu thích, hầu luôn sống trong bình an và đáng hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (04.10.2023)[2]

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là chủ vườn nho Hội Thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh ý thức mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về phần rỗi của đoàn dân mà Chúa trao phó cho mình chăm sóc, để hết lòng giúp các tín hữu đạt tới ơn cứu độ.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, nhờ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, biết dấn thân nhiều hơn nữa vào các trách vụ trong Hội Thánh.

“Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”. Xin cho những người Do Thái là dân Chúa chọn cũng được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ việc nhận biết và tin theo Đức Kitô.

“Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, nhiệt thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để luôn được Chúa ở cùng.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương quy tụ và chăm sóc chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, để được vững mạnh trong đức tin mà đạt tới Quê Trời hằng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN (11.10.2023)

Anh chị em thân mến, Qua dụ ngôn Tiệc Cưới, Chúa hướng tới việc làm no thỏa tâm hồn chúng ta trong ơn cứu độ, trong sự sống đời đời bằng lương thực thần linh là Thánh Thể Chúa, là tương quan thân tình với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhận ra tình yêu và giá trị cao quý của bàn tiệc Thánh Thể, siêng năng dự lễ và sốt sắng rước Mình Thánh Chúa để được sống đời đời.

“Sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?” Xin cho các bạn trẻ Công giáo can đảm giữ tâm hồn trong sạch, sống đời yêu thương, để Chúa Giêsu luôn hiện diện trong họ và chính Người trở nên sự sống, niềm vui, hy vọng và giá trị trường tồn của đời họ.

Đức Phanxicô nói: “Lòng đạo thờ ơ biến cuộc sống chúng ta thành một bãi tha ma”. Xin cho những người chưa biết Chúa hoặc dửng dưng với Người, nhờ chứng tá đức ái của các Kitô hữu, được Chúa Thánh Thần dẫn đến chân lý đức tin, để được no thỏa trong tình thân với Đức Kitô và tình huynh đệ với tha nhân.

“Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự Tiệc Thánh mỗi ngày, để được kết hợp mật thiết với Chúa tại thế, và mai sau được dự Bàn Tiệc cùng Chúa muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa đến mở lại cánh cửa Nước Trời cho chúng con. Xin giúp chúng con một lòng thờ phượng Chúa, trung thành vác Thập giá mình mà bước theo Con Chúa tiến về Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (18.10.2023)

Anh chị em thân mến, Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta nhiệt thành loan báo Tin Mừng, trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế giới ngày nay. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các nhà truyền giáo luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng dù gặp muôn hiểm nguy, chống đối và thử thách.

Chúa phán: “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho các linh mục đang chăm sóc mục vụ giáo xứ mặc được tấm lòng của Chúa Giêsu, hết lòng thi hành ý muốn cứu độ của Chúa Cha, thiết tha với phần rỗi của các tín hữu cũng như những người chưa biết Chúa.

“Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu giáo dân được Chúa Thánh Thần thúc bách, để họ ý thức và nhiệt thành dấn thân loan báo Tin Mừng, tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban.

“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết quý trọng hồng ân đức tin, nhiệt thành sống đời cầu nguyện, vun trồng nhân đức, và đặt sứ mạng giáo dục đức tin cho con cháu ở vị trí ưu tiên.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để trao ban ơn cứu độ và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin làm cho chúng con bừng cháy niềm hăng say loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN (25.10.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu quy kết mọi lề luật về lòng Mến Chúa – Yêu Người. Tình yêu linh hoạt đức tin và là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đến hạnh phúc đời đời. Hân hoan bước theo huấn lệnh Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Thánh Phaolô nói: “Anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh đầy lòng mến Chúa và hết lòng mến thương đoàn dân, đến độ dám chấp nhận mọi hy sinh, kể cả khổ đau, miễn là các tín hữu được hưởng niềm vui cứu độ.

Chúa nói: “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình”. Xin cho suối nguồn tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào tâm hồn các Kitô hữu không đọng lại như nước ao tù, nhưng luôn là dòng chảy dạt dào đến với mọi người, đặc biệt những người bệnh tật, khổ đau.

Chúa nói: “Nếu kẻ ấy kêu van Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Đấng thương xót”. Xin cho các gia đình đang bất thuận, bất hòa biết chạy đến với Chúa, để nhờ sức mạnh của Người mà họ biết đón nhận nhau, xót thương tha thứ cho nhau và sống hòa thuận yêu thương.

4. Thánh Bênađô dạy: “Lòng yêu mến Chúa mưu hạnh phúc cho chính chúng ta”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta làm việc đạo đức không chỉ để thu tích công nghiệp nước trời, mà còn vì yêu mến Chúa và để được kết hợp mật thiết với Chúa hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã thể hiện yêu thương trong việc tạo dựng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết làm mọi việc với lòng mến Chúa yêu người, để tâm hồn chúng con ngày càng gần Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01.11.2023)

Anh chị em thân mến, Các Thánh là những người để cho Đức Kitô hiện diện trong họ, ân sủng Chúa thánh hóa họ và tình yêu Chúa tỏa sáng nơi cuộc đời họ. Chúng ta thiết tha xin Chúa thực hiện ân phúc trọng đại này nơi chúng ta:

Thánh Gioan Phaolô II nói: “Linh mục là người đào tạo những vị thánh cho thế giới”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn nhờ ơn Chúa mà sống thánh thiện, để gương mẫu đời sống các ngài thúc đẩy nhiều tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa.

“Càng sống thánh thiện, càng mang lại nhiều phúc lộc cho thế giới”. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn khao khát kết hợp với Chúa là Đấng Thánh, để cuộc đời họ ngày càng tiến tới sự thánh thiện, mà mang lại nhiều ơn lành cho nhân loại.

“Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến”. Xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin cảm nhận được Chúa luôn ở với họ, giúp họ vượt thắng thử thách, trung thành với đức tin và dũng cảm làm chứng cho Chúa.

“Người ta nên thánh được, tôi cũng làm được”. Xin cho chúng ta, nhờ gương các Thánh thôi thúc, cũng biết noi theo các ngài sống đời trong sạch, thánh thiện và xót thương, để được hưởng phần thưởng muôn đời dành cho người được Chúa yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đặt trong chúng con niềm khao khát Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin cho chúng con biết yêu mến và sống những mối phúc Chúa dạy, để chúng con trở nên những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin …

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN (08.11.2023)

Anh chị em thân mến, Nước Trời mà Đức Kitô hứa ban cho chúng ta là cùng đích tối hậu của đời người, là ánh sáng soi dẫn chúng ta đi trong chân lý, là niềm hy vọng kiên vững nâng đỡ đời sống chúng ta. Chúng ta ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh sống đời cầu nguyện, tiết độ và yêu thương, để đời sống tỉnh thức chờ đợi Chúa đến của các ngài thắp sáng niềm hy vọng Nước Trời nơi tâm hồn dân Chúa.

2. “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ gặp được nó”. Xin cho các văn nhân nghệ sĩ biết sử dụng tài năng Chúa ban, để hướng lòng người về Chân-Thiện-Mỹ, và chính họ cũng gặp được Thiên Chúa là chân lý vẹn toàn.

Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các tiến bộ về ngành công nghệ rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ cho thiện ích của con người.

4. “Khi các cô đi mua dầu, thì chàng rể đến”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến bằng đời sống cầu nguyện, chu toàn bổn phận hằng ngày và thực thi đức ái, để gặp được Chúa vào ngày quang lâm.

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để chuẩn bị Nước Trời cho chúng con. Xin cho chúng con trung thành thực thi ý Chúa, hết lòng yêu mến anh em, để ngày Con Chúa quang lâm, Người đưa chúng con vào hưởng hạnh phúc muôn đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN (15.11.2023) [3]

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc khác nhau và muốn chúng ta sử dụng những ân huệ đó để vinh danh Chúa, mưu cầu hạnh phúc đời đời cho chính mình và mọi người.  Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Người lãnh được hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, hiến trọn đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, để xứng đáng hưởng phần thưởng đời đời Chúa hứa ban.

Hướng về ngày nhà giáo 20/11. Xin cho các thầy cô giáo vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu nhân đức, tận tâm truyền dạy kiến thức và giáo dục người trẻ nên những công dân lương thiện, giàu lòng nhân ái, biết tôn trọng sự thật và hết lòng vì lợi ích chung.

“Người lãnh một nén đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ”. Xin cho những anh chị em khuyết tật, thiểu năng, được xã hội và những nhà giáo dục quan tâm giúp đỡ, để họ có thể tận dụng khả năng giới hạn của mình, mà làm giàu đời mình bằng niềm tin và hy vọng.

Hôm nay là ngày Cầu Nguyện cho Người Nghèo. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành, cầu nguyện sâu xa và yêu thương phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ.

Lạy Chúa, Chúa là phần thưởng muôn đời cho những ai cậy trông vào Chúa. Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh thần linh, để chúng con nhận biết Chúa cao quý hơn hết mọi sự và trung thành tìm Chúa như gia nghiệp duy nhất trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN LỄ CHÚA KITÔ VUA (22.11.2023)

Anh chị em thân mến, Nước Chúa đã được Đức Kitô thiết lập bắt đầu tại thế và hoàn tất ngày Chúa quang lâm, ngày mà sự công minh và tình yêu của Chúa hoàn toàn chiến thắng những bất công và sự chết nơi con người. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô Vua, cúi xuống phục vụ dân Chúa trong khiêm nhường và hiền lành, tận tình dẫn dắt họ đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Chúa phán: “Ta sẽ chăn dắt nó trong sự công chính”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia hết lòng yêu nước, thương dân, vượt thắng mọi thứ tham lam ích kỷ, một lòng lo cho dân nước được hưởng tự do, công lý, hòa bình và thịnh vượng.

Chúa nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế… là làm cho chính Ta”. Xin cho các Kitô hữu hết lòng mến Chúa – yêu người, tận tình giúp đỡ những anh chị em nghèo khó và khổ đau, để được Chúa chúc phúc hôm nay và ban vinh phúc Nước Trời mai sau.

“Muôn dân sẽ được tập họp trước mặt Người”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta khao khát xây dựng tâm hồn mình, gia đình mình thành nơi Vua Giêsu hiển trị, nhiệt thành giúp nhiều người quy phục Chúa là Vua để họ được dự phần vào Nước Chúa muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa quy tụ chúng con trong Vương Quốc thánh thiện và yêu thương của Chúa; xin cho chúng con hết lòng tuân giữ lệnh Chúa truyền, để xứng đáng chung hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ KÍNH CHÚA, ĐỨC MẸ & CÁC THÁNH

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO (03.12.2023)

Anh chị em thân mến, Chiêm ngắm cuộc đời nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của Thánh Phanxicô Xaviê thúc đẩy chúng ta trân trọng đức tin và nhiệt thành giúp anh chị em biết Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh ý thức và nhiệt tâm thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng theo địa vị và khả năng Chúa ban, để nhiều người nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.

“Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi”. Xin cho những người đang làm việc trên cánh đồng truyền giáo luôn hăng say nhiệt thành như thánh Phanxicô, để nhiều người tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian.

Hôm nay là ngày thế giới những người bại liệt. Xin cho các anh chị em bị bại liệt về thể xác cũng như tinh thần tìm được sức mạnh đỡ nâng nơi Chúa và nơi mọi người, và biết hiến dâng cuộc đời cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới.

“Ai rao giảng Thiên Chúa thì bản thân của họ phải là một người của Chúa”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta chuyên chăm cầu nguyện, và hiến dâng đời sống thành của lễ thánh thiện, đẹp lòng Chúa mà khẩn xin ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê, xin biển đổi chúng con nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa bằng đời sống đạo đức, nói năng dịu dàng và cư xử yêu thương theo gương Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ MẸ VÔ NHIỄM (08.12.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Maximilianô Kolbê dạy: “Cứ yêu mến Đức Mẹ đi, rồi nhờ Mẹ để yêu Chúa Giêsu, và nhờ Chúa Giêsu để yêu mến Chúa Cha. Chúng ta phải cố gắng yêu mến Chúa Giêsu như Đức Mẹ yêu Người”. Nhờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chuyển cầu, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện”. Xin cho mọi con cái Hội Thánh yêu mến và theo gương Mẹ Maria, giữ tâm hồn trinh trong và hết lòng thực thi thánh ý Chúa, để tỏa sáng sự thánh thiện giữa thế giới ngày nay.

Thánh Piô X dạy: “Chúng ta phải cậy nhờ Mẹ Maria để nên giống Chúa Giêsu”. Xin cho các bà mẹ Công giáo biết siêng năng dự lễ, chầu Thánh Thể và suy niệm kinh Mân Côi, để cầu nguyện cho con cái vượt thắng cám dỗ và trung thành sống đức tin.

Mẹ Maria là mẫu gương trọn hảo của đời sống khiết tịnh. Xin cho các bạn trẻ Công giáo, nhờ đến với Mẹ Maria, biết yêu mến và gìn giữ tâm hồn trinh trong giữa thế giới đầy cám dỗ.

“Mẹ Maria hằng ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, siêng năng suy niệm và sống Lời Chúa, để tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ trinh khiết vẹn toàn. Xin cho chúng con nỗ lực sống thánh trong từng phút, từng việc hằng ngày, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ (27.12.2023)

Anh chị em thân mến, Người Tông Đồ được Chúa Giêsu yêu mến đã chiêm ngắm, sống và rao giảng mầu nhiệm tình yêu của Thầy. Chúng ta xin Chúa cũng dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa như Thánh Gioan:  

“Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được cảm nghiệm sâu xa về Chúa nhờ chuyên cần cầu nguyện, để có thể nói: Chúng tôi rao giảng cho anh em về một Đức Kitô mà chúng tôi đã thấy, đã gặp.

Hôm nay là lễ bổn mạng của Đức cha Phụ tá Gioan. Xin cho Đức cha, nhờ tựa vào lòng Chúa Giêsu, kín múc nơi Chúa dồi dào tình yêu và sức mạnh, để nhiệt thành loan báo Tin Mừng và dẫn dắt dân Chúa đến đồng cỏ Nước Trời.

“Ông đã thấy và đã tin”. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan, xin cho các bạn trẻ đang sống trong sự nguội lạnh đức tin, biết tĩnh lặng nội tâm, để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho mình.

“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đón rước Mẹ về nhà mình bằng việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi, sống yêu thương nhau, nhất là theo gương Mẹ mà yêu mến Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Thánh Gioan viết sách Tin Mừng để lưu truyền cho chúng con những chân lý đức tin đem lại sự sống đời đời. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin dạy chúng con chuyên cần suy niệm và sống Lời Chúa, để ngày càng nên giống Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI (25.01.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô trên đường đi Đamas, Đức Kitô Phục Sinh đã biến đổi ông nên Tông Đồ say sưa yêu mến Người và hết lòng phục vụ Hội Thánh. Chúng ta xin Chúa thương đến gặp và đổi mới chúng ta:

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh hết lòng yêu mến Đức Kitô, hoàn toàn hiến mình vì phần rỗi các linh hồn bằng việc nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.

“Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh”. Xin cho anh chị em tân tòng, khi đã gặp được Đức Kitô là Đấng cứu độ, biết trung thành tuân giữ luật Chúa, dù gặp khó khăn hay chống đối, và dùng đời sống yêu thương để minh chứng cho đức tin của mình.

Hôm nay kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Xin cho tất cả những người tuyên xưng Đức Kitô là Chúa luôn nỗ lực vượt qua những chia rẽ, sống tình bác ái huynh đệ, để cùng nhau loan báo Đức Kitô trong ân sủng duy nhất của Thánh Thần.

“Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày, được biến đổi nên những chứng nhân nhiệt thành mang tình yêu Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi thánh Phaolô nên tông đồ nhiệt thành xây dựng Hội Thánh. Xin thương biến đổi chúng con nên chứng nhân tình yêu và bình an của Chúa cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH GIOAN BOSCÔ BỔN MẠNG CÁC THANH THIẾU NIÊN (31.01.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Boscô đã hiến trọn cuộc đời để yêu thương, giáo dục giới trẻ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta thiết tha xin Chúa ban cho Giáo Hội và thế giới thêm nhiều nhà giáo dục nhiệt thành hiến mình chăm sóc người trẻ:

“Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa”. Xin cho các nhà giáo dục Công giáo đem hết tình thương và tài đức hướng dẫn người trẻ nên những công dân lương thiện và những Kitô hữu giàu nhân đức, đầy lòng mến Chúa – yêu người.

Chúa nói: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta”. Xin cho các bậc cha mẹ trở nên người thầy gương mẫu và người bạn gần gũi của con cái, giúp chúng vượt thắng cạm bẫy cuộc đời, vươn tới cuộc sống đạo đức, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Thiên Chúa làm chủ. Xin cho con cái của thánh Gioan Boscô luôn nhiệt thành hiến dâng đời mình phục vụ giới trẻ theo tinh thần đấng sáng lập, để xây đắp Hội Thánh và thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

“Anh em hãy là chứng nhân của Thầy”. Xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết chuyên cần trau dồi đức tin và đào luyện nhân đức, để trở nên những chứng nhân của Đức Kitô cho bạn bè và mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh một nhà giáo dục giới trẻ lỗi lạc là thánh Gioan Boscô. Xin thương giúp chúng con không ngừng hoàn thiện chính mình, để có thể góp phần thánh hóa gia đình và tha nhân. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ (22.02.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô đã được Đức Kitô chọn làm thủ lãnh tối cao của Hội Thánh mà Chúa thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và toàn thể Hội Thánh:

Chúa đã đặt Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô đầy tràn Chúa Thánh Thần, để lời rao giảng và gương sống đạo đức của ngài có sức hiệp nhất Hội Thánh, thắp sáng đức tin nơi các tín hữu và thuyết phục nhiều người tin nhận Thiên Chúa là Cha.

Chúa nói với Phêrô: “Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết thi hành sứ vụ chủ chăn với tâm tình hiền lành, khiêm tốn và giàu lòng thương xót như Chúa Giêsu.

Hôm nay là ngày giỗ Đức cha cố Đaminh Nguyễn Văn Lãng. Xin cho Đức Cha được vui hưởng hạnh phúc muôn đời dành cho người tôi tớ đã suốt đời trung thành phụng sự Chúa và phục vụ dân thánh.

“Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa trao cho anh em”. Xin cho từng người trong cộng đoàn chúng ta nhìn nhận Đức Kitô hiện diện nơi các chủ chăn, để hiệp nhất, yêu mến và vâng phục các ngài, mà xây dựng giáo xứ thành gia đình của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, dù trước bao thử thách mà Hội Thánh đang trải qua, xin cho chúng con luôn xác tín đó là Hội Thánh của Chúa, để hết lòng yêu mến Hội Thánh, nhiệt thành cộng tác với chủ chăn mà xây dựng Nước Chúa. Chúng con cầu xin…

LỄ THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (19.3.2023)

Anh chị em thân mến, Chiêm ngắm gương mẫu đức tin tuyệt hảo của Thánh Giuse, chúng ta được thúc bách sống khiêm hạ, thinh lặng cầu nguyện và nhiệt thành vâng phục thánh ý Chúa để tiến tới đỉnh trọn lành. Cùng với Thánh Cả, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết thinh lặng lắng nghe và thực thi ý Chúa, để nhờ đời sống thánh thiện của các ngài, lòng tin-cậy-mến của dân Chúa ngày càng vững mạnh và thăng tiến.

Thánh Giuse là Thánh bổn mạng của Giáo phận Xuân Lộc. Nhờ lời bầu cử của thánh nhân, xin cho mọi thành phần trong Giáo phận nhiệt thành sống đức tin, nuôi dưỡng tình hiệp thông và cùng nhau xây dựng Giáo phận thành một gia đình chan chứa lòng thương xót.

“Hiệp nhất với Đức Kitô, chúng ta tìm điều Người tìm và yêu điều Người yêu”. Xin cho các tông đồ giáo dân chỉ tìm kiếm và yêu mến điều Chúa muốn, để mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mang lại lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn.

Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, nỗ lực sống đức tin, nhiệt thành làm việc thiện và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng cho thế giới ngày nay.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm cha nuôi Con Chúa và làm bạn của Đức Trinh nữ Maria. Vì lời thánh nhân cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con được hồn an, xác mạnh và biết làm rạng danh Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ TRUYỀN TIN (25.3.2023)

Anh chị em thân mến, Với tiếng “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh Nữ để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Xin cho các linh mục cử hành thánh lễ với đức tin sống động và tình yêu nồng nàn, để cung cách đạo đức của các ngài biểu tỏ đức tin sống động vào sự hiện diện của Đức Kitô làm vững mạnh đức tin của dân Chúa.

“Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho các tu sĩ nam nữ hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, để ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, mà làm cho đời sống họ ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện giữa thế gian.

“Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc”. Xin cho các phụ nữ được mọi người tôn trọng cách xứng hợp, để nhờ đó, họ có thể phát huy khả năng và ân huệ Chúa ban, mà góp phần xây dựng Hội Thánh và xã hội.

“Không có gì mà Chúa không làm được”. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác trong giáo xứ chúng ta được vững lòng cậy trông nơi Chúa, biết hiến dâng đời mình trong hy lễ Thập giá Chúa Kitô, mà cầu xin ơn cứu độ cho mình và mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Con Chúa như Đức Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH CATARINA SIÊNA BỔN MẠNG CỦA HUYNH ĐOÀN ĐAMINH (29.4.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Catarina thành Siêna, vị tông đồ đầy lòng mến Chúa, hết lòng yêu mến, vâng phục và nhiệt thành xây dựng Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Thánh Catarina Siêna nói: “Giáo Hội tìm lại vẻ đẹp của mình bằng cầu nguyện và khiêm nhượng, bằng mồ hôi và những giọt nước mắt”. Xin cho các Kitô hữu nhiệt thành sống đức tin, hết lòng mến Chúa – yêu người, để đời sống của họ góp phần làm Hội Thánh đầy tràn sự sống và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Thánh nữ nói: “Con người được tạo dựng nên do tình yêu, để con người sống cho tình yêu”. Xin cho các tông đồ giáo dân luôn thực hiện công việc của mình với một trái tim đầy tình yêu Chúa, để xây dựng Hội Thánh ngày một thánh thiện hơn.

Chúa nói: “Tôi đến không để được phục vụ nhưng để phục vụ”. Xin cho những ai đang phục vụ bệnh nhân, người khuyết tật được thấm nhuần tình yêu phục vụ của Đức Kitô, để mang lại nhiều ủi an, nâng đỡ cho những anh chị em khổ đau.

Chúa dạy chúng ta chuyên cần cầu nguyện. Xin cho các hội viên Huynh đoàn Đaminh nhiệt thành cầu nguyện và hiến dâng cuộc sống hằng ngày lên Chúa, để khẩn nài ơn cứu độ cho nhân loại.

Lạy Chúa, thánh nữ Catarina đã thể hiện lòng mến yêu Chúa qua việc phục vụ Hội Thánh và anh chị em túng nghèo. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài, hết lòng mến Chúa, yêu người và nhiệt thành phục vụ Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH GIUSE THỢ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01.5.2023)

Anh chị em thân mến, Ngày Quốc Tế Lao Động, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương mẫu cầu nguyện và lao động của thánh Giuse. Đời sống Thánh Cả mang giá trị thần linh nhờ hướng về Chúa Giêsu. Cùng với thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Lao động góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Xin cho những người lao động trong mọi lãnh vực biết tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình, để xã hội thêm phồn vinh và gia đình họ thêm ấm no, hạnh phúc.

“Ngài là con bác thợ mộc”. Xin cho các chủ doanh nghiệp biết tôn trọng phẩm giá của giới công nhân, đối xử công bằng, tử tế, để môi trường làm việc trở thành ngôi nhà liên đới của tình huynh đệ.

Trẻ em là tương lai của Hội Thánh và xã hội. Xin cho các trẻ em bị bóc lột sức lao động được thoát cảnh áp bức và được nhiều người quan tâm tạo điều kiện sống và học tập, để các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Thánh Giuse là gương mẫu đức tin. Xin cho các gia trưởng luôn ý thức trách nhiệm quan trọng của mình nơi gia đình, tích cực noi gương thánh Giuse trong đời cầu nguyện và lao động, để xây dựng một gia đình thánh thiện và hạnh phúc.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giuse được phục vụ Con Chúa bằng chính sức lao động của mình. Xin cho chúng con cũng biết thánh hoá công việc hằng ngày, để góp phần xây dựng Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA (13.5.2023)

Anh chị em thân mến, Sứ điệp Mẹ Maria loan báo tại Fatima đang thúc đẩy chúng ta hoán cải đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ và bình an. Chúng ta cùng Mẹ ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin:

Hãy cải thiện đời sống. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nỗ lực hoán cải đời sống, từ bỏ tội lỗi, nỗ lực sống thánh, để tình yêu cứu độ của Chúa lan tỏa và sưởi ấm thế giới này.

Hãy tôn sùng Trái tim Mẹ. Xin cho lòng sùng kính Mẹ Maria của người Công giáo Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc làm bề ngoài, nhưng biết noi gương Mẹ sống trọn niềm tin nơi Chúa và hết lòng yêu mến phục vụ tha nhân.

Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Xin cho các bạn trẻ biết mộ mến việc lần hạt Mân Côi, để nhờ Mẹ mà vượt thắng cám dỗ, sống đời trong sạch, vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong đức ái mà tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và đạt tới ơn cứu độ đời đời.

Kinh Mân Côi là cuốn Kinh Thánh rút gọn. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta sốt sắng chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cứu độ khi đọc kinh Mân Côi, để ngày càng được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ rất thánh là Đức Trinh Nữ Maria. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, một lòng tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa và nhiệt thành cầu nguyện hy sinh cho phần rỗi của tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ (09.6.2023)

Anh chị em thân mến, Khi hiện ra tại Fatima, Mẹ Maria đã mời gọi dân Chúa tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Cùng với Mẹ, chúng ta xin Chúa ban cho kẻ có tội và cả chúng ta ơn hoán cải chân thành:

Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ hướng về Thiên Chúa và thuộc trọn về Ngài. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh hết lòng yêu mến và tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria, để được Mẹ dẫn đến cùng Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Mẹ.

Trái tim Mẹ luôn đáp trả Thiên Chúa bằng tiếng “Xin vâng”. Xin cho các tu sĩ luôn gìn giữ được trái tim trong trắng, đơn sơ, để biết thưa “Xin vâng” với Chúa qua từng biến cố hằng ngày.

Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ. Xin cho các bà mẹ Công giáo biết dùng lời nói khôn ngoan và đời sống đức tin gương mẫu, để đặt Chúa Giêsu trong lòng con cái mình.

Mầu nhiệm cứu độ đã được hình thành trong trái tim của Đức Maria, khi Mẹ thưa lời “Xin vâng”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta ngày càng yêu mến Mẹ thiết tha, biết noi gương Mẹ để biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, xin dạy chúng con biết gìn giữ con tim tinh tuyền, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ của Chúa uy linh, và cuộc đời chúng con là bài ca chúc tụng tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ THÁNH LỄ VỌNG (23.6.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy giả hiến dâng trọn cuộc đời để loan báo Đấng Cứu Thế và hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho sự thật. Chúng ta cầu xin cho nhiều người mở lòng đón nhận lời loan báo của Thánh nhân để được hưởng niềm vui cứu độ:

Đức Chúa nói: “Ngươi sẽ nói mọi điều ta truyền dạy cho ngươi”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức và nhiệt thành thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, để nhiều người được đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa.

Thiên Thần nói: “Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai”. Xin cho các bà mẹ luôn yêu thương đón nhận con cái mình cưu mang và coi chúng là hồng ân Chúa ban, sẵn sàng hy sinh để nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên người.

“Êlisabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già”. Xin cho các gia đình son sẻ và những bậc cha mẹ bị con cái hắt hủi cảm thấy Chúa luôn hiện diện, yêu thương và nâng đỡ.

Giacaria và Êlisabeth hết lòng sống theo lề luật của Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta hết lòng yêu mến Chúa và vâng giữ thánh ý Người, để gia đình sống trong bình an và đạt được hạnh phúc đời này lẫn đời sau.

Lạy Chúa, Chúa đã trợ giúp thánh Gioan Tẩy Giả sống trọn ơn gọi ngôn sứ và hy sinh mạng sống vì chân lý; xin thương giúp chúng con sống xứng là những chứng nhân của Chúa, sẵn sàng chấp nhận đau khổ để minh chứng đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24.6.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ dùng lời, mà dùng cả cuộc đời khổ chế, hy sinh, thánh thiện để mời gọi dân Israel hoán cải, mở lòng đón tiếp Đấng Cứu Độ là Đức Kitô. Cùng với thánh nhân, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ”. Xin cho những người đang hiến mình để loan báo Đức Kitô cho nhân loại, cảm nhận được sự thúc đẩy huyền nhiệm của Chúa trong lòng, mà hân hoan thực thi sứ mạng với lòng nhiệt thành và tình yêu bừng cháy.

“Quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó”. Xin cho các Kitô hữu luôn xác tín Chúa ở với mình, tin tưởng phó trọn cuộc đời cho Chúa dẫn dắt, bằng cách liên lỉ thực thi thánh ý Người.

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”. Xin cho các em thiếu nhi được yêu thương, chăm sóc và được hưởng một nền giáo dục toàn diện trong gia đình, nơi giáo xứ và học đường, để các em trở nên những công dân hữu ích và những Kitô hữu đạo đức.

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta luôn tìm vinh danh Chúa trong mọi công việc hằng ngày, để Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả làm ngôn sứ loan báo Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết dùng đời sống trong sạch, khiêm nhường và yêu thương mà loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ THÁNH LỄ VỌNG (28.6.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô và Phaolô đã hiến trọn cuộc đời để giảng dạy, xây dựng Hội Thánh và hiến cả mạng sống để minh chứng Đức Kitô Phục Sinh. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

Thánh Phêrô nói: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Xin cho lòng say mến Chúa Giêsu nơi Đức Thánh Cha và các Đức Giám mục luôn sáng ngời, để lời rao giảng và đời sống của các ngài có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa.

Thánh Phaolô nói: “Tin Mừng tôi rao giảng không thuộc về loài người”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn trung thành với đức tin tông truyền và hân hoan tuyên xưng niềm tin ấy bằng đời sống đạo đức, trong sạch và quên mình phục vụ.

“Anh vừa đi, vừa ngợi khen Thiên Chúa”. Xin cho những người đang bị trói buộc bởi các đam mê tội lỗi được sức mạnh tình yêu Chúa giải thoát, để bước vào đời sống mới với tâm hồn tự do và hân hoan.

Thánh Phêrô và Phaolô là bổn mạng của Ban Hành Giáo. Xin cho quý chức và tông đồ giáo dân trong giáo xứ chúng ta đầy lòng mến Chúa, sống khiêm tốn với mọi người, để đời sống phục vụ của họ được đẹp lòng Chúa và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Lạy Chúa, Con Chúa đã chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm Tông đồ để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con yêu mến, hiệp thông và nỗ lực xây dựng Hội Thánh tại thế, để cũng được đón nhận vào Hội Thánh khải hoàn mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO (29.6.2023)

Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh và chọn Thánh Phaolô loan bao Tin Mừng cho dân ngoại. Cả hai vị Tông Đồ đã hiến cả cuộc đời và mạng sống để xây dựng Hội Thánh. Hiệp cùng toàn thể dân Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan dẫn dắt Hội Thánh vượt thắng sự dữ, xây dựng sự hiệp nhất và tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện.

Thánh Phaolô nói: “Nhờ cha, tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy”. Xin cho các Đức Giám mục, các Linh mục noi gương hai thánh Tông Đồ, tận hiến đời mình cho Chúa trong cầu nguyện, loan báo Tin Mừng, hết lòng phục vụ Hội Thánh và nhân loại.

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là Bổn mạng Ban Hành Giáo. Xin cho quý chức Ban Hành Giáo Giáo phận và Giáo xứ chúng ta biết sống đạo đức, tích cực cộng tác với chủ chăn và hợp nhất với nhau, để phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Thánh Faustina nói: “Tôi cố gắng sống hoàn thiện để trở nên hữu ích cho Hội Thánh”. Xin cho tất cả chúng ta nỗ lực làm cho ánh sáng đức tin, đã lãnh nhận từ Hội Thánh, được rạng rỡ vẻ đẹp thánh thiện trong đời sống, và lan toả đến anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa, Con Chúa đã chọn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con, giữa những thử thách, vẫn một lòng yêu mến Hội Thánh, vì biết rằng Hội Thánh là của Chúa. Chúng con cầu xin…

LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN (26.7.2023)

Anh chị em thân mến, Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria, là gương mẫu của bậc cha mẹ và là bổn mạng của giới cao niên trong Giáo phận. Nhờ lời cầu bầu của hai vị thánh, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Xin cho các gia đình Công giáo tích cực sống tinh thần Tin Mừng, để trở thành dấu chỉ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày

Con cái là tương lai của Hội Thánh. Xin cho con cái trong các gia đình luôn biết sống thảo hiếu với Chúa và ngoan hiền với cha mẹ, để trở nên những Kitô hữu đạo đức, mà đáp đền tình yêu của Chúa và của mẹ cha.

Thánh Gioakim và Anna là bổn mạng của Giới Cao Niên. Xin cho các bậc cao niên chuyên chăm cầu nguyện, sống thánh thiện – vui tươi, để trở nên gương mẫu đức tin cho con cháu, góp phần xây dựng Hội Thánh và mang lại nhiều phúc lộc cho thế giới.

Thánh Gioakim và Anna là gương mẫu cho đời sống gia đình. Xin cho các bậc cha mẹ chúng ta biết chu toàn bổn phận của mình với lòng mến Chúa và tinh thần trách nhiệm, để làm cho gia đình trở nên cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bậc cha mẹ mẫu gương sáng ngời là thánh Gioakim và Anna. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài, một lòng thờ Chúa và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN (26.7.2023)

Anh chị em thân mến, Chân phước Anrê Phú Yên là một thầy giảng đạo đức, một giáo lý viên nhiệt thành, một chứng nhân bất khuất của niềm tin. Mừng kính vị chân phước là gương mẫu sống động của các giáo lý viên, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Hãy bỏ mình, vác thập giá theo Ta”. Xin cho các nhà truyền giáo luôn hăng say phục vụ dưới ngọn cờ Thánh Giá, để làm rạng ngời đức tin và mở rộng Nước Chúa khắp nơi.

Chân phước Anrê nói: “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu”. Xin cho các Kitô hữu Việt Nam luôn biết đáp trả tình Chúa bằng đời sống đức tin kiên vững, lòng mến thiết tha và truyền giáo nhiệt thành.

Chân phước Anrê Phú Yên đã anh dũng tuyên xưng đức tin. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam luôn chuyên cần cầu nguyện và sống đức tin, để nên chứng nhân của Đức Kitô phục sinh trong mọi môi trường sống.

Chân phước Anrê Phú Yên là bổn mạng Giáo Lý Viên. Xin cho các giáo lý viên siêng năng học hỏi Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện, để tình yêu Đức Kitô thúc đẩy họ hăng say thực thi sứ mạng giảng dạy giáo lý bằng lời và bằng đời sống thánh thiện.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam một chứng nhân Tin Mừng là thầy giảng Anrê Phú Yên. Xin ban ơn giúp sức, để mọi nỗ lực của anh chị em giáo lý viên luôn tô đậm hình ảnh yêu thương của Đức Kitô nơi tâm hồn các học viên. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ HIỂN DUNG (06.8.2023)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin của các môn đệ và cả chúng ta, để thúc đẩy chúng ta trung thành theo Chúa trên đường Thập Giá mà tiến tới vinh quang Nước Trời. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”. Xin cho các mục tử của dân Chúa nhờ có những giờ phút thinh lặng riêng tư bên Chúa mỗi ngày, được Chúa biến đổi cuộc sống ngày càng nên giống Chúa, mà làm chứng cho Chúa cách nhiệt thành hơn.

“Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm”. Xin cho các đan sĩ luôn dìm mình trong sự hiện diện ân tình của Chúa, để lời cầu nguyện và đời sống của họ thành hy lễ sống động, thánh thiện đẹp lòng Chúa, đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn và bình an cho nhân loại.

Qua Thập Giá đến Vinh quang. Xin cho những bệnh nhân, những người mang gánh nặng cuộc đời biết đón nhận thập giá với tình yêu và lòng cậy trông nơi Chúa, để góp phần xây dựng Giáo Hội thánh thiện và thế giới được ơn cứu độ.

Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta rất yêu dấu”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức về hồng ân cao cả của Bí tích Rửa Tội, hân hoan sống đời mến Chúa – yêu người, để trở nên con yêu dấu của Chúa và đạt tới sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống thường nhật của chúng con, Chúa vẫn dùng nhiều cách để tỏ lộ vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt rộng mở, đôi tai lắng nghe, tâm hồn thinh lặng để nhận ra sự hiện diện của Chúa và vững tâm bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH ĐAMINH (08.8.2023)

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tặng ban thánh Đaminh cho Hội Thánh như gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

Thánh Đaminh đã nhiệt thành bênh vực Hội Thánh. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết yêu mến Hội Thánh và nỗ lực sống thánh thiện để xây dựng Hội Thánh.

Thánh Đaminh là bổn mạng của Đức Cha Cố Đaminh. Xin cho Đức Cha luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để hân hoan hiến dâng cuộc đời trong cầu nguyện, hy sinh vì phần rỗi các linh hồn.

Thánh Đaminh chuyên cần tỉnh thức và cầu nguyện. Xin cho con người ngày nay đang khi lo kiếm tìm của ăn nuôi thân xác cũng ý thức sâu xa về đời sống thiêng liêng, để biết hướng lòng về Chúa và lo cho phần phúc đời đời.

Thánh Đaminh là tổ phụ của Hội Dòng Đaminh. Xin cho con cái của thánh Đaminh luôn sống theo tinh thần của đấng sáng lập, biết nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, hiến mình phục vụ Hội Thánh và tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của thánh Đaminh mà làm cho Hội Thánh vẻ vang. Xin cũng làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI THÁNH LỄ VỌNG (14.8.2023)

Anh chị em thân mến, Nhờ cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho cả hồn xác Đức Maria được dự phần vinh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng Mẹ chúc tụng Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh, nhờ chuyên cần cầu nguyện với Lời Chúa, được cưu mang Chúa trong tâm hồn, và đời sống các ngài thành hiện thân sống động của Đức Kitô giữa mọi người.

Chúa nói: “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Xin cho các nữ tu biết vâng nghe Lời Chúa như Đức Maria, để cuộc đời của họ tràn đầy ơn phúc và chiếu tỏa niềm vui cho mọi người.

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Kitô”. Xin cho những người đang chịu thử thách về đức tin biết học nơi Đức Maria lòng khiêm tốn vâng phục thánh ý Chúa, để được vững mạnh trong lòng tin-cậy-mến.

“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đón tiếp Chúa vào gia đình mình, bằng đời sống cầu nguyện và yêu thương phục vụ lẫn nhau, để tình Chúa hiệp nhất mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria ân phúc mà Chúa sẽ ban tặng chúng con mai sau. Xin giúp chúng con luôn hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ, để cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.8.2023)

Anh chị em thân mến, Mừng lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta nâng lòng trí lên những điều cao cả, nơi chúng ta hít thở bầu khí trong lành của đời sống siêu nhiên và chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của sự thánh thiện. Chúng ta cùng Mẹ cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa kiên vững tiến bước về Nước Trời, trên con đường khiêm hạ, yêu thương, thánh thiện và hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ Maria.

Đức Kitô đã chiến thắng cái chết nhờ quyền năng mãnh liệt của Tình Yêu. Xin cho con người ngày nay thoát khỏi các ham muốn trần gian, lòng trí hướng về những giá trị trường tồn, để sống theo chân lý và tình yêu của Đức Kitô mà đạt tới sự sống đời đời.

“Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Xin cho các phụ nữ biết giữ tâm hồn trong sạch, sống hiền dịu, khiêm tốn và đầy lòng mến Chúa – yêu người, để luôn là người được Chúa chúc phúc.

Đời sống chúng ta, cả khi đầy dẫy khó khăn, vẫn như dòng sông chảy về đại dương thần linh, về niềm vui và bình an viên mãn. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Chúa, thực thi thánh ý Người, để cuộc đời chúng ta dần tiến về Nước Trời trong tin tưởng, hy vọng và bình an.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để vượt qua những gian khó cuộc đời và vượt qua cái chết nơi bản thân hằng ngày, mà tiến bước về Trời hưởng vinh phúc đời đời với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (22.8.2023)

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã ban Đức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, làm Thánh Mẫu và Nữ Vương của chúng ta. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

Đức Maria là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan dẫn dắt đoàn dân Chúa vượt qua biển đời sóng gió mà tiến tới Quê Trời bình an.

Đức Maria là Nữ Vương các kẻ đồng trinh. Xin cho các tu sĩ noi gương Mẹ Maria, nỗ lực sống ba lời khuyên Phúc Âm, để trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa thế giới đang bị tục hóa ngày nay.

Đức Maria là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Xin cho các bà mẹ Công giáo biết chuyên cần cầu nguyện với kinh Mân Côi, để theo gương Mẹ sống vâng phục thánh ý Chúa, hầu đem lại hạnh phúc cho gia đình và đức tin cho con cái.

Đức Maria là Nữ Vương ban sự bình an. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta ngày càng yêu Mẹ thiết tha, để nhờ Mẹ phù trợ, chúng ta trung thành bước theo Chúa Giêsu trên đường Thập giá, mà tiến đến Nước Trời bình an.

Lạy Chúa, nhờ cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, Đức Maria đã được tôn vinh làm Nữ Vương trời đất. Xin cho chúng con noi gương Mẹ, hết lòng mến Chúa – yêu người, để có thể đem niềm vui và hy vọng đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH MÔNICA BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU (27.8.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Mônica là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo về lòng mến Chúa – yêu người, cũng như về trách nhiệm thánh hóa gia đình và con cái. Cùng với thánh nữ, chúng ta dâng lời cầu xin:

Thánh Mônica đã dùng tình thương và đời sống cầu nguyện để cảm hoá con là Augustinô trở về với Chúa. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh có được tấm lòng từ mẫu, biết cầu nguyện, chay tịnh và nhẫn nại dẫn dắt các tín hữu lạc đường trở về với Chúa.

“Phúc thay ai cưới được vợ hiền”. Xin cho các thiếu nữ sắp bước vào đời sống hôn nhân biết chuẩn bị cho mình những nhân đức xứng hợp để làm vợ và làm mẹ, hầu tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và làm cho gia đình được hạnh phúc.

“Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau, lạy Chúa, xin đừng đứng xa”. Xin cho các bà mẹ đang gặp đau khổ biết vững tâm cầu nguyện và cậy trông Chúa, can đảm sống theo thánh ý của Người, để vượt thắng mọi gian nan mà tìm lại bình an.

“Người phụ nữ biết kính sợ Chúa sẽ được ca tụng”. Xin cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện, sống đời đạo đức và quên mình phục vụ, để xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ một mẫu gương tuyệt vời là thánh Mônica. Xin cho các bà biết noi gương thánh nữ, nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ gia đình, để góp phần đào tạo cho Hội Thánh những người con thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA (08.9.2023)

Anh chị em thân mến, Ngày Đức Maria chào đời báo trước sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Mặt Trời Công Chính, là Hoàng Tử Hòa Bình. Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

Đức Maria là gương mẫu của đời dâng hiến. Xin cho những người sống đời thánh hiến biết noi gương Mẹ, can đảm sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với tha nhân, bằng tinh thần phó thác và “xin vâng”.

Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu. Xin cho các nhà cầm quyền nhận ra sự sống con người là thánh thiêng, để dùng luật pháp bảo vệ quyền được sống của các thai nhi.

Đức Maria là gương mẫu về các nhân đức. Xin cho các bà mẹ Công giáo luôn trau dồi nhân đức, biết sống đạo đức và phục vụ quên mình, để đem lại niềm vui cho gia đình và trở nên gương mẫu thánh thiện cho con cái.

Thánh Bênađô nói: “Theo gương Mẹ Maria, bạn không lạc lối, kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng”. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống trọn tình hiếu thảo với Mẹ, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu và được hưởng muôn phúc lành Chúa ban.

Lạy Chúa, sinh nhật của Đức Maria đem niềm vui và hy vọng đến cho nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, hết lòng thờ phượng Chúa và thực thi thánh ý Người, để cuộc đời chúng con cũng trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU (14.9.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Giá Chúa Kitô là biểu chứng tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, là nguồn mạch tuôn đổ ơn cứu độ, là đường dẫn chúng ta về Nước Trời. Chúng ta cùng tôn vinh Thánh Giá Chúa và dâng lời cầu xin:

“Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Xin cho các linh mục luôn bước theo Đức Kitô, khiêm nhường hủy mình vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình phục vụ tha nhân, để trở nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người.

“Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Xin cho các nữ tu Mến Thánh Giá say mến Đấng chịu đóng đinh, biết để mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Người hòa nhập vào đời sống, để tiến tới sự viên mãn của đức ái, mà tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa cho mọi người.

“Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống”. Xin cho những người đau khổ, bệnh tật biết nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, để thêm can đảm vâng phục thánh ý Chúa và biến đời mình thành hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa.

Qua Thập Giá tới vinh quang. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta hiểu được giá trị cao quý của Nước Trời, để sẵn sàng vác thập giá của bổn phận, khổ đau mà bước theo Chúa Giêsu, hầu đạt tới vinh quang đời đời.

Lạy Chúa, Con Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con noi gương Người, sống tình yêu khiêm hạ hủy mình để vâng phục thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân, mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin …

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE… BỔN MẠNG NHẠC ĐOÀN MICAE (29.9.2023)

Anh chị em thân mến, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien, Raphaen là sứ giả được Chúa sai đi để thực hiện chương trình của Người và phục vụ loài người mà Chúa yêu thương. Cùng với các ngài, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Micae có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”. Xin cho các thành viên trong Nhạc đoàn Micae hết lòng yêu mến phụng thờ Chúa, biết dùng lời ca tiếng hát của mình mà tôn vinh Chúa và hướng tâm hồn con người lên Chúa.

Gabrien có nghĩa là “Uy lực của Thiên Chúa”. Xin cho những người sử dụng mạng lưới thông tin, được sức mạnh của Chúa nâng đỡ, mạnh dạn loan báo Thiên Chúa tình thương và Tin Mừng cứu độ.

Raphaen có nghĩa là “Thầy thuốc của Thiên Chúa”. Xin cho những ai bệnh tật thể xác hoặc tâm hồn, nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, được Chúa thương nâng đỡ và chữa lành.

“Thiên Thần Micae giao chiến với Con Mãng Xà”. Xin cho tất cả chúng ta (và các ân nhân của Nhạc đoàn) luôn can đảm chống trả các cám dỗ mà trung thành sống theo thánh ý Chúa, để tìm gặp bình an tại thế và đạt tới niềm vui Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt các Tổng Lãnh Thiên Thần chăm sóc, bảo vệ chúng con trên hành trình tiến về Quê Trời. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho chúng con trung thành chu toàn sứ mạng Chúa trao, và nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO – NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO NIÊN (01.10.2023)

Anh chị em thân mến, Bằng đời sống đơn sơ, tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã trở thành vị tiến sĩ của tình yêu trong lòng Hội Thánh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, chúng ta khẩn khoản nài xin:

“Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả”. Xin cho Hội Thánh ngày càng nên tinh tuyền, thánh thiện, để xứng đáng là hiền thê của Đức Kitô, và trở nên bí tích tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.

“Tình yêu bao trùm mọi ơn gọi”. Xin cho các nhà truyền giáo được đầy tràn Thánh Thần, nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, để Thiên Chúa được nhận biết và chúc tụng khắp nơi.

Thánh Têrêsa luôn sống đơn sơ, tin tưởng vào Chúa. Xin cho các vị cao niên luôn sống phó thác nơi Chúa, để đời họ được an vui và nên gương thánh thiện cho con cháu.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Giữa lòng Hội Thánh, tôi sẽ là tình yêu”. Xin cho chúng ta biết noi gương thánh nữ Têrêsa, quyết tâm nên thánh bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng mến Chúa, và vui mừng hiến dâng mọi khổ đau lên Chúa vì ơn cứu độ của tha nhân.

Lạy Cha, Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, xin ban ơn giúp chúng con bắt chước tinh thần đơn sơ, tín thác của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà đón nhận và sống Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (07.10.2023)

Anh chị em thân mến, Kinh Mân Côi là một trong những lời kinh đẹp nhất mà Hội Thánh dâng lên Thân Mẫu Chúa, cũng là lời kinh hữu hiệu vun trồng đời sống thiêng liêng của con cái Chúa qua dòng lịch sử. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, thế giới được bình an, gia đình được hạnh phúc và nhiều người được hưởng ơn cứu độ.

“Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế”. Xin cho có nhiều người mở lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, để được giải thoát khỏi tội lỗi, hân hoan sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, mà đạt tới niềm vui Nước Trời.

“Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin cho những người khổ đau, di dân và những người chưa biết Chúa gặp được Chúa Giêsu, để được Chúa nuôi dưỡng trong tình yêu và dẫn dắt trong hy vọng tiến về hạnh phúc Nước Trời.

“Nữ Vương hồn xác lên trời”. Xin cho tất cả chúng ta siêng năng lần hạt và sống các mầu nhiệm của kinh Mân Côi, để được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, mà hưởng nếm tình yêu của Con Mẹ bây giờ và cho đến muôn đời.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự được cộng tác vào chương trình cứu độ với Con Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02.11.2023)

Anh chị em thân mến, Trong mầu nhiệm các thánh thông công, toàn thể Hội Thánh lữ hành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh mạnh mẽ rao giảng niềm tin vào sự phục sinh, bằng chính cuộc sống từ bỏ, thanh thoát với của cải trần gian, hiến mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Xin cho các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu trong Giáo phận chúng ta đã qua đời, được vui mừng lãnh nhận phần thưởng Nước Trời, vì suốt đời đã trung thành bước theo Chúa.

“Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”. Xin cho các gia đình đang gặp phải cảnh tang chế, mất mát và chia ly, tìm được nguồn an ủi khi cậy trông tín thác vào Chúa, và được sự nâng đỡ của tha nhân.

Chúa nói: “Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho anh chị em đã qua đời, biết hướng lòng về Nước Trời, để không ngừng canh tân đời sống mà vươn tới đỉnh trọn lành.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con; xin Chúa rộng thương tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG HOẶC NHÀ PHỤC SINH (02.11.2023)

Anh chị em thân mến,

Thánh Basiliô nói: “Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên đàng”. Xin cho các linh mục mạnh dạn loan báo niềm tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại và sự sống đời đời, để thúc đẩy các tín hữu trung thành thờ phượng Chúa và sống thánh thiện.

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Xin cho các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu đã qua đời được vui mừng lãnh nhận phần thưởng Nước Trời, vì đã trung thành vác thập giá mình bước theo Chúa Kitô.

Thánh Giaxinta nói: “Nếu kẻ có tội biết Hỏa ngục là gì như chúng tôi đã thấy, hẳn họ không còn dám phạm tội nữa”. Xin cho những người đang xa lìa hoặc dửng dưng với Chúa, được ơn hoán cải và trở lại với Người, để đừng đánh mất sự sống đời đời.

Thánh Têrêxa Avila nói: “Các bạn chỉ có một linh hồn, chỉ có một sự sống đời đời”. Nhờ ơn Chúa, xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta cảm biết được sự quý giá tuyệt đối của linh hồn, để hết lòng tìm kiếm ơn cứu độ cho mình và mọi người.

Lạy Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dùng giá máu của Con Chúa mà cứu chuộc chúng con. Xin thương đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào Nước Chúa, và cho chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH MARTINÔ PORRES (03.11.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Martinô đã bước đi trên con đường khiêm hạ, yêu thương, sám hối mà tiến vào Nước Trời. Đời sống thánh thiện của ngài đã kéo ơn Chúa xuống cho nhiều người. Chúng ta xin Chúa cầm tay chúng ta mà dẫn về với Chúa:

Thánh Martinô đã sống trọn ba lời khuyên Phúc Âm. Xin cho các tu sĩ luôn thanh thoát với các thực tại trần gian, tận hiến đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, nỗ lực sống thánh mỗi ngày mà đạt tới sự sống đời đời.

Thánh Martinô yêu mến cả thú vật là thụ tạo của Chúa. Xin cho con người ngày nay can đảm vượt thắng ích kỷ và tư lợi hẹp hòi, biết tôn trọng và bảo vệ môi trường sống, để tương lai nhân loại được tốt đẹp hơn.

Thánh Martinô ân cần chăm sóc các bệnh nhân và người nghèo. Xin cho những người bệnh tật, nghèo đói, khổ đau tinh thần hoặc thể xác biết chạy đến với Chúa Giêsu, kết hợp với khổ đau của Người, để được tình yêu Người nâng đỡ, an ủi, chữa lành.

Thánh Martinô đầy lòng mến Chúa – yêu người. Xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết noi gương thánh Martinô về lòng mến Chúa – yêu người, để ngày càng nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu thánh thiện với tâm hồn khiêm nhường, hiền lành và yêu thương là Thánh Martinô. Xin cho chúng con biết theo gương ngài, để hết lòng thờ phượng Chúa và yêu mến anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ (09.11.2023)

Anh chị em thân mến, Việc Cung Hiến Thánh Đường Latêranô hướng chúng ta đến Hội Thánh mà chính Chúa Kitô đã thiết lập và đặt Phêrô làm thủ lãnh đầu tiên. Chúng ta ca ngợi tình thương Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết chăm sóc dân Chúa với trái tim tràn đầy tình yêu với Chúa và với đoàn dân, để các tín hữu luôn cảm thấy vui mừng vì được làm con Chúa trong lòng Hội Thánh.

“Đền thờ Thiên Chúa là thánh”. Xin cho các tu sĩ nam nữ biết nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để Hội Thánh là Hiền Thê Chúa Kitô luôn tỏa sáng sự tinh tuyền và thánh thiện giữa lòng nhân loại.

Chúa nói: “Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn đời”. Xin cho những người bệnh tật, kẻ khổ đau, người cô đơn cảm thấy được Chúa gần gũi họ và nhận được sự trợ giúp của tha nhân.

“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”. Xin cho tất cả chúng ta luôn nỗ lực sống đời trong sạch và yêu thương, để thân xác chúng ta nên Đền Thờ, nơi Thiên Chúa hiển trị.

Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương hiện diện và dẫn dắt Hội Thánh. Xin giúp chúng con biết sống thánh thiện và nhiệt thành loan báo Tin Mừng, để trở nên những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ THÁNH CÊCILIA BỔN MẠNG CA ĐOÀN (22.11.2023)

Anh chị em thân mến, Thánh Cêcilia đã từ bỏ của cải và lạc thú trần gian để hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Đời sống thánh thiện của ngài đã thuyết phục được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Chúng ta ca tụng Chúa với thánh nữ và dâng lời nguyện xin:

Thánh Cêcilia đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Đức Kitô. Xin cho mọi thành phần dân Chúa can đảm vượt thắng cám dỗ trần gian, gìn giữ tâm hồn trong sạch và hân hoan thực thi thánh ý Chúa, để ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.

Thánh Cêcilia cùng Thiên thần hộ thủ ca ngợi Chúa bằng những Thánh thi. Xin cho anh chị em ca viên biết ngợi khen Chúa vừa bằng tiếng hát đầy tâm tình đức tin, vừa bằng cuộc sống phục vụ yêu thương, để hướng tâm hồn nhiều người lên Thiên Chúa.

Nhờ đức tin, chúng ta được hiệp nhất trong một Hội Thánh. Xin cho các ân nhân của ca đoàn luôn được Chúa ban tràn đầy hồng ân xác hồn, và những ai đã qua đời được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Thánh Cêcilia đã dành cho Chúa một đức tin trung kiên và tình yêu nồng nàn. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh Cêcilia, hết lòng mến Chúa – yêu người, để luôn được ở trong tình yêu cứu độ của Chúa hôm nay và muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu đức tin, đức ái và khiết tịnh toàn vẹn nơi thánh nữ Cêcilia; Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (25.11.2023)

Anh chị em thân mến, Chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Truyền giáo là cách tốt nhất để củng cố đức tin của chúng ta thêm vững mạnh. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, để đời sống thánh thiện, khiêm hạ, nhiệt thành phục vụ của các ngài thu hút được nhiều người tin theo Chúa Kitô.

“Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống thành thật, công bình, bác ái phù hợp với Tin Mừng.

Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện, xả thân phục vụ mọi người, định hướng đời mình theo ánh sáng Tin Mừng mà làm chứng cho Chúa.

“Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau.

Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CÁC LỄ THEO TRUYỀN THỐNG & NHU CẦU THÁNH LỄ GIAO THỪA TẠ ƠN THIÊN CHÚA (24.01.2023)

Anh chị em thân mến, Trong giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa, chúng ta nhìn lại một năm sắp qua để nhận ra sự hiện diện đầy trìu mến, chăm sóc của Chúa đối với cuộc đời chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh Việt Nam nhận ra tình yêu thắm thiết Chúa tặng ban, cả trong thử thách và gian nan, để sống thánh thiện, yêu thương mà chúc tụng danh Người.

“Phúc cho những ai xây dựng hoà bình”. Xin cho chính quyền các cấp thêm đức độ và khôn ngoan, biết yêu nước – thương dân, luôn hành động vì ích chung, để mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an.

“Chúa chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình”. Xin cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước luôn biết giữ gìn bản sắc dân tộc, trung thành với đức tin và giữ vững tình nghĩa quê hương, để mang lại cho nhau sự nâng đỡ và niềm ủi an.

“Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Xin cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta trong năm mới này biết nỗ lực sống đức tin, nhiệt thành thực thi lòng thương xót, để gia đình luôn được sống an vui trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa suốt năm qua. Xin thương thánh hóa và ban cho chúng con một năm mới bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙNG MỘT TẾT CẦU BÌNH AN NĂM MỚI (25.01.2023)

Anh chị em thân mến, Chúng ta mở rộng tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa vì một năm mới Chúa vừa tặng ban. Năm mới mở ra cho chúng ta ân sủng, tình yêu và hy vọng. Năm mới mở ra cho chúng ta cơ hội hoán cải để sống tốt lành hơn. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa bước vào năm mới với trái tim hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Chúa cùng đi với chúng ta, tay Ngài gìn giữ, chăm sóc và dẫn dắt chúng ta tiến về hạnh phúc đời đời.

“Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng con”. Xin cho người dân Việt biết sống đạo lý làm người, tôn trọng lợi ích chung, sống tình huynh đệ, để mọi người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa trong một xã hội thịnh vượng, kỷ cương và công bằng.

Chúa nói: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Xin cho những gia đình đang gặp khó khăn biết tìm đến với Chúa, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa, để tìm được sự khôn ngoan, hy vọng và nghị lực cho cuộc đời.

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta quyết tâm sống năm mới thánh thiện, yêu thương gia đình, hiền hòa với tha nhân, để cuộc đời mỗi người ngày càng đầy tràn ân phúc và tình yêu bất diệt của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một năm mới. Xin thương gìn giữ chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa, để vui hưởng cuộc sống tại thế và đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN-ÔNG BÀ-CHA MẸ (26.01.2023)

Anh chị em thân mến, Ngày Mùng Hai Tết, Giáo Hội hướng chúng ta về ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta, để yêu mến, tôn kính và bày tỏ lòng thảo hiếu với các ngài. Chúng ta chúc tụng Chúa và cùng cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ chúng ta:

“Công đức các ngài không chìm vào quên lãng”. Xin cho ông bà, cha mẹ chúng ta được Chúa ban muôn ơn xác hồn, sống an vui trong tình yêu thảo kính của con cháu và cho những vị đã qua đời được hưởng Mùa Xuân Nước Trời.

Nhờ cha mẹ, con cháu một mực trung thành với giao ước. Xin cho ông bà, cha mẹ hết lòng xây dựng một gia đình đạo đức, chăm lo giáo dục đức tin cho con cháu, để các thành viên trong gia đình khi hết lòng mến Chúa – yêu người thì cũng một lòng mến thương nhau.

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”. Xin cho con cháu biết tỏ lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành bằng lời nói dịu hiền, cử chỉ tôn kính, phục vụ hết lòng và chuyên cần cầu nguyện cho các ngài.

“Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng”. Xin Chúa giúp gia đình chúng ta trong năm mới này sống đạo đức, hết lòng yêu thương nhau, luôn giữ nụ cười với nhau, để gia đình tỏa rạng niềm vui và đầy tràn phúc lành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Xin cho chúng con một lòng thờ Chúa, hết lòng thảo kính mẹ cha, để khi trở nên người con ngoan hiền của Chúa, chúng con cũng đem lại cho cha mẹ và gia đình niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (27.01.2023)

Anh chị em thân mến, Lao động là trách vụ cao cả Thiên Chúa trao phó để con người cộng tác với Người trong công trình sáng tạo, nuôi dưỡng gia đình, nâng cao phẩm giá. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta thực hiện sứ mạng này với tình yêu hầu mang lại hoa trái Nước Trời:  

“Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh ý thức mình được Chúa đặt làm người quản lý các mầu nhiệm thánh, để trung thành và quảng đại trao ban, giúp các tín hữu ngày càng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.

“Người rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó”. Xin cho các quốc gia có những chính sách phù hợp trong việc phân phối cách công bằng các nguồn lợi, để mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no và xứng hợp với nhân phẩm.

Chúa nói: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Xin cho các Kitô hữu biết tận tụy chu toàn bổn phận của mình với tình yêu sáng tạo, để công việc họ làm vừa làm rạng danh Thiên Chúa, vừa mưu ích cho bản thân và tha nhân.

Chúa dạy: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tích cực lao động với lòng cậy trông và yêu mến Chúa, để mọi việc được Chúa chúc lành và chúng ta thanh thản đón nhận cuộc sống Chúa ban.

Lạy Chúa, Chúa không ngừng làm việc để gìn giữ và cứu độ thế giới. Xin cho chúng con biết ra công làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời chờ đợi được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

MÙNG BỐN TẾT CẦU CHO CÁC TU SĨ ĐÃ QUA ĐỜI (28.01.2023)

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chọn gọi một số người bước vào đời sống thánh hiến để tiến đến đức ái trọn hảo. Họp nhau trong ngày Mùng Bốn Tết, chúng ta cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến còn sống cũng như đã qua đời:

“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho những người sống đời thánh hiến được Chúa Thánh Thần thôi thúc nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để thuộc trọn về Chúa và tỏa sáng niềm vui thánh thiện giữa lòng thế giới.

“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Xin cho các bậc cha mẹ nỗ lực xây dựng gia đình mình thành vườn ươm trồng đầu tiên của ơn gọi, biết giúp con cái nhận ra ơn gọi sống đời thánh hiến, để trở nên những người loan báo Triều Đại Thiên Chúa.

Chúa nói: “Thầy ở đâu thì những người phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó với Thầy”. Xin cho những người sống đời thánh hiến suốt đời phục vụ Chúa và Hội Thánh như những tôi tớ trung thành mà nay đã qua đời, được Chúa đón nhận vào Nước Chúa.

Chúa nói: “Chính Thầy đã chọn anh em”. Xin cho những người sống đời thánh hiến trong giáo xứ chúng ta quảng đại toàn hiến cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, để cảm nếm được niềm vui của người thuộc trọn về Chúa và được Chúa yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến, gắn bó với Con Chúa, để trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

TẾT TRUNG THU (15.8 AL) NGÀY CẦU CHO THIẾU NHI (01.10.2023)

Thiếu nhi các con thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tặng ban cho tuổi thơ các con bao niềm vui và ân phúc. Dịp tết Trung Thu là cơ hội đầy ý nghĩa để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:

“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Xin cho thiếu nhi chúng ta luôn biết noi gương Chúa Giêsu, hết lòng mến Chúa yêu người, vâng phục mẹ cha, chăm chỉ học hành và sống ngoan hiền dễ thương.

“Người ôm các em vào lòng”. Xin cho các nhà giáo dục biết mặc lấy tâm tình trìu mến của Chúa Giêsu, hết lòng yêu thương và giáo dục thiếu nhi nên những người đạo đức và trưởng thành.

Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Ta, đừng ngăn cản chúng”. Xin cho các trẻ em đang gặp khủng hoảng vì sự đổ vỡ của gia đình tìm được tình yêu nâng đỡ từ những người thân và xã hội, để vượt thắng thử thách mà vươn lên trong cuộc sống.

“Chúa đặt tay và chúc phúc cho các trẻ em”. Xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái, để các em được phát triển toàn diện và trở nên những người hữu ích cho Hội Thánh và xã hội.

Lạy Chúa là Cha yêu thương, chúng con vừa dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành; xin Chúa thương nhận và chúc phúc cho các em thiếu nhi, để các em được lớn lên trong tình thương của Chúa, của cha mẹ và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

Anh chị em thân mến, Hôm nay là ngày giáp năm Cung Hiến Nhà Thờ giáo xứ chúng ta. Xin cho những ai chân thành tìm kiếm Chúa nơi đây gặp được Người và được Chúa biến đổi nên đền thờ của Người, nên viên đá sống động xây dựng Hội Thánh:

“Trong Người, anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nỗ lực sống đức tin, để trở nên những viên đá sống động xây dựng tòa nhà Hội Thánh ngày thêm thánh thiện và hiệp nhất.

Chúa phán: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Xin cho các mục tử biết bảo vệ sự thiêng liêng của nơi thánh, để dân Chúa tìm được nơi Nhà Chúa bầu khí thuận lợi tìm gặp Chúa, hầu tâm hồn được đổ đầy ân sủng, hy vọng và bình an.

Chúa nói: “Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện”. Xin cho những người bệnh tật, khổ đau tìm được sức mạnh ủi an trong nhà Chúa, biết hiệp dâng đau khổ đời mình trong hy lễ của Chúa Giêsu mà khẩn nài ơn cứu độ cho mình và mọi người.

“Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết trau dồi tâm hồn mình bằng các nhân đức, để trở nên những viên đá sống động xây nên tòa nhà Hội Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con trong gia đình Hội Thánh và dạy chúng con thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Xin ban cho chúng con đầy tràn Chúa Thánh Thần, để Người dạy chúng con thờ phượng Chúa cách xứng hợp, mà đạt tới nguồn ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Anh chị em thân mến, Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Cùng với các em được lãnh nhận Thánh Thể lần đầu hôm nay, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:

“Mầu nhiệm Thánh Thể là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn cử hành thánh lễ cách đạo đức, để dân Chúa được no thỏa trong nguồn ơn thánh mà tiến tới đỉnh trọn lành.

Chúa nói: “Này là Mình Ta”. Xin cho các em thiếu nhi đón rước Chúa Thánh Thể hôm nay với trọn đức tin và lòng mến, được kết hiệp mật thiết với Chúa và ngày càng nên giống Người.

Chúa nói: “Này là Máu Ta”. Xin cho cha mẹ và anh chị giáo lý viên -những người dẫn các em đến Bàn Tiệc Thánh hôm nay- được thêm lòng yêu mến Chúa Thánh Thể, để ngày càng kết hợp với Chúa cách mật thiết và trở nên gương mẫu đức tin sáng ngời hơn.

Chúa phán: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng, để được Chúa Giêsu nuôi dưỡng và dẫn đưa tới sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho các em rước lễ lần đầu hôm nay, nhờ yêu mến đón nhận Thánh Thể Chúa, ngày càng nên thánh thiện và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Anh chị em thân mến, Trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến để khai sinh Hội Thánh và đổi mới địa cầu. Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến đổi mới chúng ta:

Chúa nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Xin cho Đức Giám mục Giáo Phận luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để chu toàn sứ mạng giảng dạy và thánh hóa dân Chúa, cùng hiệp nhất mọi người trong một Hội Thánh duy nhất.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá. Xin cho những người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được luôn vững mạnh trong đức tin, nồng nàn trong lòng mến, để nên chứng nhân trung kiên của Chúa Kitô cho mọi người.

Chúa Thánh Thần là kiến trúc sư của tâm hồn. Xin cho cha mẹ và những người đỡ đầu luôn là những gương mẫu đức tin sống động cho con cái noi theo.

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, để trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.

Lạy Cha, Cha đã thương ban Thánh Thần cho chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để không ngừng canh tân đời sống, tích cực xây dựng và mở rộng Nước Cha nơi trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ BAO ĐỒNG

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô quy tụ chúng ta trong Hội Thánh của Người để chúng ta tuyên xưng một đức tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha. Cùng với các em tuyên hứa Bao đồng, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Các con sẽ là chứng nhân cho Thầy”. Xin cho các Đức Giám mục và các Linh mục luôn nhiệt thành xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô, bằng lời rao giảng và đời sống thánh thiện.

Chúa dạy: “Các con là muối, là ánh sáng cho trần gian”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo biết khôn ngoan tránh xa mọi cạm bẫy và những quyến rũ bất chính, can đảm sống đức tin, để cuộc đời họ nên muối men và ánh sáng cho trần gian.

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho các em long trọng tuyên xưng đức tin giữa cộng đoàn hôm nay luôn can đảm sống điều mình tin, để trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa thế giới ngày nay.

Chúa phán: “Anh em hãy đi làm chứng cho Thầy đến tận cùng thế giới”. Xin cho mỗi người chúng ta biết dùng đời sống phục vụ và yêu thương, để đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con vinh dự được cộng tác với Con Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời yêu thương mà rao truyền Danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC

Anh chị em thân mến, Thánh chức Linh mục là mầu nhiệm và hồng ân nhưng không/ mà Chúa tặng ban cho những người Chúa chọn, để tiếp tục sứ mạng cứu độ nhân loại mọi thời. Hiệp cùng Hội Thánh, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:

Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài. Xin cho các linh mục quý trọng hồng ân thánh chức Chúa ban, biết dùng đời sống thánh thiện mà ca ngợi Chúa và trung thành với sứ mạng phục vụ yêu thương.

Chúa nói: “Con hãy về và loan truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Xin cho tân linh mục… luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để nhiệt thành phục vụ dân Chúa và trở nên người mục tử như lòng Chúa ước mong.

“Anh em hãy vui với người vui”. Xin cho gia đình và thân nhân của tân linh mục được hưởng muôn ơn lành Chúa ban, để họ tiếp tục nâng đỡ ngài trong sứ mạng tông đồ bằng lời cầu nguyện và những hy sinh.

Gia đình là vườn ươm trồng ơn gọi. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn sống yêu thương, thuận hoà và biết động viên con cái quảng đại dấn thân trong ơn gọi dâng hiến.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban hồng ân linh mục cho Hội Thánh. Xin thương đổ tràn Thánh Thần trên các linh mục, để họ luôn hân hoan hiến mình phục vụ Chúa và anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU I

Anh chị em thân mến, Đức Kitô, vị Thượng Tế của giao ước mới, đã thiết lập chức linh mục trong Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta tha thiết nguyện xin:

“Chúa Kitô Linh Mục đã chịu nộp vì chúng ta, tự hiến làm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa”. Xin cho các linh mục trong Hội Thánh biết noi gương Chúa Kitô tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, để phục vụ cho ơn cứu độ của nhân loại.

Chúa Kitô đã trải qua mọi thử thách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Xin cho các linh mục đang gặp thử thách, khổ đau được Chúa nâng đỡ, để vượt thắng gian nan và can đảm sống theo thánh ý Chúa.

Hôm nay là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của cha chánh (phó) xứ. Xin cho cha được tràn đầy Chúa Thánh Thần, sống đời thánh thiện và luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa cách hân hoan.

Hội Thánh là một cộng đoàn hiệp nhất. Xin cho mọi người chúng ta biết yêu mến và cộng tác với các vị chủ chăn, để xây dựng giáo xứ thành một gia đình của Thiên Chúa trong hiệp nhất và yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn các linh mục làm thừa tác viên phân phát các mầu nhiệm thánh. Xin ban cho các ngài đầy tràn ơn thánh, để trung thành chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU II 

Anh chị em thân mến, Nhớ lại ngày này cách đây … năm, Thiên Chúa đã trao ban cho tôi thánh chức Linh mục. Xin anh chị em hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa với tôi và dâng lời nguyện xin:

Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Xin cho các linh mục trong Hội Thánh trung thành với sứ mạng Chúa trao, giúp nhiều người trung thành phụng thờ Chúa và hết lòng yêu mến tha nhân.

“Khi nâng chén tạ ơn mà chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Kitô”. Xin cho cha (phó) xứ chúng ta cảm nếm được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời mình, để cuộc sống của ngài ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa và nhiệt thành với sứ mạng Chúa trao.

“Anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Xin cho nhiều bạn trẻ trên toàn thế giới quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, sẵn sàng hiến trọn cuộc đời phục vụ Chúa và tha nhân, nhất là cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

“Khi cùng nhau bẻ bánh, ta thông hiệp với Thánh Thể Người”. Xin cho chúng ta siêng năng dự lễ và rước lễ cách sốt sắng, để tình yêu Thánh Thể hiệp nhất chúng ta nên một cộng đoàn thánh thiện và đầy tràn tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa đã cho các linh mục được tham dự vào chức tư tế độc nhất của Đức Kitô. Xin Chúa đổ tràn đầy ơn Thánh Thần trên các ngài, giúp các ngài hiến trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ TẠ ƠN KHẤN DÒNG

Anh chị em thân mến, Người sống đời thánh hiến được mời gọi tự hủy mình ra không để toàn hiến đời mình cho Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với quý thầy (dì) trong hồng phúc vĩnh (tiên) khấn và dâng lời nguyện xin:

“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho những người sống đời thánh hiến nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để ngày càng nên giống Đức Kitô khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

“Con ấp ủ luật Chúa trong lòng”. Xin cho quý thầy (dì) vừa tuyên khấn trọn đời (lần đầu) luôn được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, để trung tín và quảng đại hiến mình phục vụ Chúa và tha nhân.

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Xin cho gia đình, thân nhân, bạn hữu của thầy (dì) luôn cầu nguyện, nâng đỡ và khích lệ, để thầy (dì) trung tín đi trọn con đường hiến dâng phục vụ.

Gia đình là vườn ươm ơn gọi. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta nhiệt thành sống Lời Chúa và thực thi bác ái, để làm nảy sinh nhiều ơn gọi cho Hội Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con, nhất là người anh (chị) em vừa tuyên khấn, hết lòng yêu mến gắn bó với Con Chúa, để trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI – MẪU I

Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu nguyện cho (các) gia đình mới này để vợ chồng ngày càng mến Chúa và yêu thương nhau hơn, đồng thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình trên thế giới. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới ngày càng ý thức hơn về sự cao cả của giao ước hôn nhân, để nỗ lực giữ gìn tình yêu trung tín và chăm lo giáo dục con cái nên người.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân biết chuẩn bị cho mình những hiểu biết và nhân đức xứng hợp, nhờ đó xây dựng một gia đình mới trung tín, hòa thuận và yêu thương.

Chúng ta cầu xin cho (các) đôi tân hôn hôm nay luôn được Chúa đồng hành và chúc phúc, để tình yêu của họ ngày càng phong phú và bền vững, hầu gia đình họ được sống trong bình an và trở nên chứng tá tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.

Chúng ta cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhất là những gia đình đang gặp thử thách, được ơn Chúa phù trợ, hầu giữ gia đình được ấm êm, hạnh phúc giữa bao cạm bẫy trần gian.

Lạy Chúa,  xin tuôn đổ Thánh Thần tình yêu của Chúa trên (các) đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết. Xin ban cho họ lòng kính sợ Chúa và ơn mến thương nhau, để xây nên một gia đình tràn đầy phúc lành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI – MẪU II

Anh chị em thân mến, Vì yêu thương, Đức Kitô đã thiết lập Bí tích Hôn Phối để thánh hoá đôi bạn, giúp gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa và Hội Thánh. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

Gia đình là Hội Thánh tại gia. Xin cho mọi thành viên trong các gia đình biết cầu nguyện chung và yêu thương đùm bọc lẫn nhau, để niềm vui của Chúa luôn chan hòa trong gia đình.

“Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”. Xin cho các gia đình đang gặp khủng hoảng biết cậy trông nơi Chúa, để Chúa hòa giải và hợp nhất họ trong tình yêu bền vững của Người.

Chúa Giêsu yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh. Xin cho (các) đôi tân hôn hôm nay luôn trung thành thờ phượng Chúa, biết yêu thương nhau hết tình và hy sinh cho con cái hết lòng, để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người.

“Thiên Chúa là tình yêu”. Xin cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành và đỡ nâng (các) gia đình mới này, để góp phần thánh hoá tình yêu và bảo vệ sự tín trung của họ.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin chúc lành và đổ tràn muôn ơn trên (các) gia đình mới này, giúp họ luôn trung thành phụng thờ Chúa và hết lòng yêu thương nhau, hầu xây nên một (những) gia đình hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM HÔN PHỐI

Anh chị em thân mến, Hôm nay, chúng ta cùng với (các) gia đình mừng Ngân (Kim, Ngọc) khánh tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương gìn giữ và ban cho họ muôn ơn xác hồn trong suốt những năm qua. Chúng ta cũng xin Chúa tiếp tục đồng hành với gia đình họ luôn mãi:

Cha mẹ là những thầy dạy đầu tiên của con cái. Xin cho các bậc cha mẹ biết chăm lo giáo dục đức tin cho con cái, để chúng nên những Kitô hữu đạo đức và công dân lương thiện.

Chúa Giêsu hằng vâng phục Đức Maria và thánh Giuse. Xin cho con cái luôn biết kính trọng, yêu mến và vâng phục ông bà, cha mẹ, để cả nhà luôn sống an vui và tràn đầy hạnh phúc.

Cộng đoàn hợp lời tạ ơn Chúa với (các) gia đình mừng Ngân (Kim, Ngọc) khánh hôm nay. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và chúc phúc cho (các) gia đình này, để họ được sống an vui, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa suốt đời.

“Phúc cho ai biết kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Người”. Xin cho chúng ta tích cực xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh gia Chúa là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia đình chúng con. Xin nhận những ước nguyện chúng con dâng và giúp các gia đình Kitô giáo biết sống chứng nhân Tin Mừng theo gương gia đình Chúa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI

Anh chị em thân mến, Nhờ ơn Chúa nâng đỡ, hai ông bà… đã trải qua bao vui buồn sướng khổ trong 25 năm qua mà vẫn một niềm khăng khít thuận hoà. Cộng đoàn chúng ta cùng tạ ơn Chúa với họ và dâng lời nguyện xin:

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”. Xin Chúa thánh hoá và giữ gìn những người đang sống trong đời sống hôn nhân luôn trung thành với nhau và cùng giúp nhau nên thánh.

“Con cái là hồng ân Chúa ban”. Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết chấp nhận hy sinh gian khổ, để con cái được sinh ra và lớn lên trong tình thương của gia đình.

“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Xin cho (các) gia đình hôm nay kỷ niệm Ngân Khánh Hôn Phối được mãi mặn nồng trong tình yêu, luôn kề vai sát cánh trong cuộc sống và hạnh phúc bước đi trong bình an của Chúa.

“Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỉ”. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn sống hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau xây dựng giáo xứ thành một gia đình ngày càng thánh thiện như Chúa mong muốn.

Lạy Chúa, xin thương ban ân sủng dồi dào cho những người mừng Ngân Khánh Hôn phối hôm nay. Xin cho tâm hồn họ luôn được Thần Khí Đức Kitô thiêu đốt, để họ vừa chu toàn bổn phận gia đình, vừa tích cực mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH HÔN PHỐI

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã nối kết hai ông bà… trong sợi dây hôn phối và nhờ ân sủng Bí tích, đã thánh hoá họ trong suốt 50 năm qua. Chúng ta cùng tạ ơn với gia đình mừng Kim Khánh và dâng lời nguyện xin:

“Triều thiên của ông bà là lũ cháu đàn con”. Xin cho các bậc cao niên tìm thấy niềm vui, hạnh phúc bên đoàn con cháu hiếu thảo, ngoan hiền, dễ thương.

“Thiên Chúa kêu gọi anh em đến hưởng bình an”. Xin Chúa ban cho ông bà… hôm nay mừng Kim Khánh Hôn Phối/ luôn được sống trong tình yêu của Chúa và mọi người.

“Xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con”. Xin cho con cháu của ông bà mừng Kim Khánh Hôn Phối một lòng thờ phượng Chúa và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, để đời sống của họ được nối dài trong hạnh phúc.

“Ngàn đời con cảm tạ tình thương Chúa”. Xin cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn sống hiệp nhất yêu thương, giúp nhau sống thánh giữa đời, để gia đình trở thành bài ca chúc vinh tình Chúa.

Lạy Chúa toàn năng, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến gia đình mừng Kim Khánh Hôn Phối hôm nay. Xin thương gìn giữ gia đình họ và mọi gia đình chúng con luôn sống trung thành với Chúa và trọn nghĩa với nhau, để được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU I

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

“Mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy”. Xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành bước theo Chúa mà nay đã qua đời được hưởng niềm vui Nước Trời.

“Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án”. Xin cho những ai đang xa lìa Chúa bởi tội lỗi hoặc dửng dưng với Người nghe được tiếng Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, trở về với Chúa và sống tốt lành, để được hưởng gia nghiệp Nước Trời đời đời.

“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Xin cho ÔBACE… khi còn sống đã hết lòng tôn thờ Chúa, giờ đây được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và dẫn đưa vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.

Chúa là Con Chúa Trời hằng sống. Xin cho gia đình tang quyến biết nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, để tìm gặp nơi Chúa niềm hy vọng và sức mạnh đỡ nâng.

Lạy Chúa, Chúa ban phúc trường sinh cho chúng con khi cho Con Chúa sống lại từ cõi chết. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà cho ÔBACE… được hưởng sự sống đời đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

* Lưu ý: ÔBACE…: Ông Giuse, bà Maria, anh Phêrô…

THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU II

Anh chị em thân mến, Trước cái chết của Lagiarô, Chúa Giêsu đã mặc khải Người là “Sự sống lại và là sự sống”. Hôm nay, khi chu toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc từ biệt và an táng ÔBACE… thân yêu của chúng ta đây, chúng ta tin tưởng nguyện xin:

Chúa nói: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Xin cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội quyết trung thành giữ vững đức tin và lòng mến Chúa đến cùng, để được xứng đáng lãnh nhận phần thưởng Nước Trời mà Chúa hứa ban.

Chúa nói: “Ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời”. Xin cho ÔBACE… khi còn sống đã hết lòng tin yêu Chúa, giờ đây được tha thứ mọi lỗi lầm và vui hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban.

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ”. Xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố được Chúa thương an ủi, để hiến dâng mọi thử thách hy sinh thành lời cầu nguyện cho người thân đã qua đời.

Chúa nói: “Thầy ra đi dọn chỗ cho các con”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tiễn đưa ÔBACE… về nhà Cha luôn nhớ rằng quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu Chúa suốt đời.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm cho ÔBACE… và ban cho ÔBACE… gia nghiệp Nước Trời. Xin cũng giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa đến cùng, để được chung phần hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU III 

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Với lòng tin tưởng cậy trông, chúng ta dâng lời nguyện xin:

Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận Tin Mừng cứu độ.

Chúng ta cầu xin Chúa cho con người ngày nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, tìm được lời giải đáp trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh.

Chúng ta cầu xin cho linh hồn (Giuse, Maria …) sau khi đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế, giờ đây được Chúa xót thương thanh tẩy và đưa vào hưởng phúc quê trời.

Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta, đặc biệt thân bằng quyến thuộc của người quá cố, được thêm vững tin vào Chúa là “Nguyên thủy và Cùng đích” mọi loài.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin thương chấp nhận lời chúng con cầu xin mà ban ơn nâng đỡ chúng con trên hành trình tiến về Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ GIỖ – MẪU I

Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh là người đầu tiên trỗi dậy từ cõi chết, là bảo chứng cho niềm hy vọng và cậy trông của chúng ta. Tin tưởng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Chúa Kitô, vị chứng nhân trung thành đã từ cõi chết sống lại. Xin ban cho Hội Thánh hằng được trung kiên để làm chứng cho Chúa.

“Sự chết sẽ không còn nữa”. Xin cho các bệnh nhân đang phải đau khổ về thể xác cũng như tinh thần được Chúa nâng đỡ và mọi người an ủi, để luôn vững vàng trong thử thách gian nan.

“Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống”. Xin cho linh hồn … mà hôm nay chúng ta cử hành lễ giỗ được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và cho chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Con Chúa.

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sống tin tưởng nơi Chúa và tích cực làm việc lành phúc đức, để xứng đáng hưởng hạnh phúc trong ngày Chúa đến.

Lạy Chúa, Con Chúa đã chết và sống lại để mở cửa Nước Trời cho tất cả nhân loại. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho các tín hữu đã qua đời, để họ được vui hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

THÁNH LỄ GIỖ – MẪU II

Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Đấng cứu độ đã chết trên Thánh giá để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Chúng ta cùng chúc tụng, cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

Đức Kitô đón nhận cái chết thương đau để chúng ta được sống muôn đời. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Đức Kitô, sống hết mình vì phần rỗi của mọi người.

Chết là bước vào một cuộc sống mới. Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức bổn phận tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân đã qua đời, để họ được hưởng tôn nhan Chúa.

Đức Kitô phải đi qua cái chết để tiến vào vinh quang bất diệt. Xin cho những người đang lo sợ trong cơn hấp hối luôn tin tưởng và hy vọng rằng: sự chết là cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô.

Ra đi thoát khỏi thế trần, để về nhà Chúa hưởng phần phúc vinh. Xin cho linh hồn … mà chúng ta cử hành lễ giỗ hôm nay được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, để được an hưởng hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Xin thương tha thứ tội lỗi cho những anh chị em chúng con đã qua đời và cho họ được chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

[1] x. Giuse Phạm Đình Ái, Để Nhớ Đến Thầy, NXB Đông Phương 2014, tr. 176-178. [2] Lời Nguyện Chung của lễ Đức Mẹ Mân Côi lấy ở phần Đức Mẹ và Các Thánh. [3] Nếu cử hành Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lấy Lời Nguyện Chung ở phần Các Thánh.