Cách Giải Toán 8 Bài 2 / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 6 Bài 2.1, 2.2

Giải sách bài tập Toán 7 trang 7 tập 1 Giải sách bài tập Toán 7 trang 114 tập 1

Giải vở bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.1, 2.2

B. x 2 − 8x − 15

D. x 2 − 2x − 15

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức (n − 1)(3 − 2n) − n(n + 5) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n

Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 6 câu 2.1, 2.2

Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.1

Chọn D.

(x − 5)(x + 3) = x(x + 3) – 5( x + 3) = x 2 + 3x – 5x – 15 = x 2 − 2x − 15

Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 2.2

(n − 1)(3 − 2n) − n(n + 5)

Vì -3 ⋮ 3 nên -3(n2+1) ⋮ 3

Vậy biểu thức chia hết cho 3 với mọi giá trị của n.

Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 6

Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 8 Bài 8

a. Cho biết có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7? Bao nhiêu học sinh đạt điểm 9?

b. Nhận xét

c. Lập lại bảng “tần số”

Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 8 câu 8

Giải sách bài tập Toán 7 trang 58 tập 2 câu 8

a. Có 8 học sinh đạt điểm 7.

Có 2 học sinh đạt điểm 9.

b. Nhận xét:

– Điểm cao nhất là 10, điểm thấp nhất là 2 điểm.

– Số học sinh đạt điểm 7 là nhiều nhất với 8 học sinh.

– Học sinh chủ yếu được 6 điểm và 7 điểm.

– Số học sinh đạt 3 điểm và 4 điểm bằng nhau: 3 học sinh

c. Bảng tần số:

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 8

Giải Bài 49 Trang 32 Sgk Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2: Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm.

Bài tập số 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 thuộc chương III của phương trình bậc nhất một ẩn và là Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Đề bài

Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan tính rằng nếu cắt từ miếng bìa đó ra một hình chữ nhật ấy có diện tích bằng một nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC.

Phương pháp và lời giải chi tiết

Gọi hình chữ nhật là (MNPA) thì (MC = x – 2 (cm))

Vì (MN

( Rightarrow MN = dfrac{{AB.MC}}{{AC}} = dfrac{{3left( {x – 2} right)}}{x}(cm))

Diện tích hình chữ nhật (MNPA) là: (2.dfrac{{3left( {x – 2} right)}}{x} = dfrac{{6left( {x – 2} right)}}{x})

Diện tích hình tam giác (ABC) là: (dfrac{1}{2}AB.AC = dfrac{1}{2}.3.x = dfrac{3}{2}x)

Vì diện tích hình chữ nhật (MNPA) bằng một nửa diện tích hình tam giác (ABC) nên ta có phương trình:

(eqalign{ & {3 over 2}x = 2.{{6left( {x – 2} right)} over x} cr & Leftrightarrow {{3xx} over {2x}} = {{2.2.6left( {x – 2} right)} over {2x}} cr & Rightarrow 3{x^2} = 24x – 48 cr & Leftrightarrow 3{x^2} – 24x + 48 = 0 cr & Leftrightarrow {x^2} – 8x + 16 = 0 cr & Leftrightarrow {x^2} – 2.x.4 + {4^2} = 0 cr & Leftrightarrow {left( {x – 4} right)^2} = 0 cr & Leftrightarrow x – 4 = 0 cr & Leftrightarrow x = 4text{ (thỏa mãn)} cr} )

Vậy (AC = 4cm).

Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

Bước 1: Đặt độ dài cạnh AC là ẩn, đặt điều kiện cho ẩn

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

Bước 4: Kết luận.

Xem Video bài học trên YouTube

Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 62, 63

# Giải sách bài tập Toán 8 trang 16 tập 2 câu 62, 63

a. 2A + 3B = 0

b. A.B = A + B

ính gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

a. (x√13 + √5 )(√7 – x√3 ) = 0

b. (x√2,7 – 1,54)(√1,02 + x√3,1) = 0

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 16 câu 62

⇔ 20m – 10 + 24m + 12 = 0

⇔ 44m + 2 = 0

⇔ m = – 1/22 (thỏa)

Vậy m = – 1/22 thì 2A + 3B = 0.

b. A.B = A + B

⇔ 20 = 5(2m – 1) + 4(2m + 1)

⇔ 20 = 10m – 5 + 8m + 4

⇔ 18m = 21

⇔ m = 7/6 (thỏa)

Vậy m = 7/6 thì A.B = A + B

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 16 câu 63

a. (x√13 + √5 )(√7 – x√3 ) = 0

⇔ x√13 + √5 = 0 hoặc √7 – x√3 = 0

x√13 + √5 = 0 ⇔ x = – √5 / √13 ≈ -0,62

√7 – x√3 = 0 ⇔ x = √7 / √3 ≈ 1,53

Vậy phương trình có nghiệm x = -0,62 hoặc x = 1,53

b. (x√2,7 – 1,54)(√1,02 + x√3,1) = 0

⇔ x√2,7 – 1,54 = 0 hoặc √1,02 + x√3,1 = 0

x√2,7 – 1,54 = 0 ⇔ x = 1,54/√2,7 ≈ 0,94

√1,02 + x√3,1 = 0 ⇔ x = – √1,02/√3,1 ≈ – 0,57

Vậy phương trình có nghiệm x = 0,94 hoặc x = – 0,57.

# Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 16