Cách Giải Nghiệp Quật / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Nghiệp Quật Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo

1. Nghiệp quật là gì, nghiệp báo là gì

Nghiệp quật là gì

Nghiệp nghĩa là hành động hay công việc, Theo thuyết của Phật giáo thì Nghiệp là nguyên nhân đưa tới Quả báo, cả hai tạo thành Luật Nhân-Quả tuần hoàn không dứt suốt cõi Luân hồi.

Quật là chỉ sự phản hồi lại, quật lại, đánh ngược lại.

Ta có thể hiểu Nghiệp quật là ý nói rằng: Con người ta sẽ nhận Hậu quả (xấu) Trong tương lai do việc làm (xấu), hành động (xấu) của họ ngày hôm nay.

Nghiệp báo là gì

Ta có thể hiểu Nghiệp báo là ý nói rằng: Con người ta sẽ nhận Kết quả (tốt) Trong tương lai do việc làm (tốt), hành động (tốt) của họ ngày hôm nay.

2. Nguồn gốc của nghiệp

Mỗi chúng ta đều có phải làm chủ lấy mình. Khi ta quyết định tạo nghiệp thiện hay ác, nghiệp đã tạo rồi thì không còn quyền định đoạt số phận của mình được nữa, mà nghiệp quả sẽ đến trong tương lai tốt hay xấu là do tạo nghiệp thiện hay ác. Ngoại trừ ta tạo một nghiệp khác mạnh mẽ trái ngược lại mới có thế sửa đổi được nghiệp đã gieo ấy.

Một trong muôn nghìn nguồn gốc của tạo nghiệp là Khẩu nghiệp.

Khẩu nghiệp dạy bảo người làm điều tốt

Nhưng Khẩu nghiệp cũng hướng dẫn người làm ác, cổ súy việc làm ác mà nhiều khi khó đo lường được hậu quả của nó.

Nghiệp báo nhân quả thuộc về tâm thức, nó vô hình không thấy được, nhưng nó điều khiển cả vật chất lẫn tinh thần; nghiệp quả trong phạm vi vật chất như giàu nghèo, thọ yểu v.v…; trong phạm vi tinh thần như vui sướng, buồn khổ, v.v…

Một nghiệp tốt mang lại kết quả tốt, có thể ở kiếp hiện tại hay ở kiếp tương lai, cũng vậy, một nghiệp xấu mang lại kết quả xấu, ở ngay kiếp này hay ở kiếp mai sau; muốn thoát khỏi nghiệp báo luân hồi, phải thoát khỏi nghiệp báo nhân quả.

Muốn thoát khỏi nghiệp quả, phải từ bỏ nghiệp xấu, muốn từ bỏ nghiệp xấu phải trừ hết ái dục, ái dục là vi tế ngủ ngầm của tham sân si, tức là sạch hết “Vô minh”, sạch hết vô minh tức được giải thoát.

3. Các loại nghiệp báo theo thuyết của Phật giáo

3.1 Nghiệp thiện tạo quả lành

Làm từ thiện, có lòng quảng đại giúp đỡ người về mọi phương diện.

Trì giới, tránh làm ba điều ác về thân, bốn điều ác về miệng, và ba điều ác về ý.

Phục vụ tôn kính người đáng được phục vụ, đáng được tôn kính.

Vui vẻ hoan hỷ vui mừng khi thấy người khác được phúc báo tốt đẹp.

Học hỏi các điều hay lẽ phải trong Phật pháp, tu hành và giáo hóa chúng sinh.

Giữ gìn vẹn toàn chính kiến không để quên và không để ái dục vô minh lung lạc.

Nhớ nghĩ đến chúng sanh và hồi hướng phúc đức cho tất cả chúng sinh.

3.2 Hành động ác gây nghiệp dữ:

Nghiệp báo sát sinh: người bị hại tùy theo là bậc chân tu hay người thường, hoặc tùy theo sinh vật lớn hay nhỏ mà bị quả báo nặng hay nhẹ khác nhau.

Sau khi chết bị đày vào Địa ngục, Súc sinh

Làm người bị chết yểu, bệnh tật, hoạn nạn, chia ly, lo sợ, buồn rầu v.v…

Nghiệp báo trộm cướp: Tùy theo nặng nhẹ bị quả báo tương ứng:

Khi chết sinh vào cõi dữ.

Nếu được tái sinh làm người phải làm việc khó nhọc, nghèo hèn, thất vọng, mất mát của cải, hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, nghi kị bất hòa, cãi nhau, đánh nhau, không sao ngóc đầu lên được.

Nghiệp báo tà dâm: Hãm hiếp, dùng thủ đoạn lường gạt ái tình, trộm cướp hạnh phúc của người, gian dâm.

Nếu được tái sinh làm người thì có vợ (chồng) không chung thủy,

Gia đình không hạnh phúc, có nhiều kẻ thù v.v…

Nghiệp báo lừa gạt:Nói dối, lừa gạt, nói hai lời, nói thêu dệt, nói ác, có nói không, không nói có,. Cùng một việc nói với người này thế này, nói với người kia thế khác; nói thêm bớt không đúng sự thật, nói bóng nói gió đâm thọc; chửi bới tục tằn, nguyền rủa thậm tệ.

Nếu được tái sinh làm người hay bị vu oan, nói không ai tín nhiệm, tin cẩn.

Hay bị bệnh ở miệng, miệng hôi. Thân quyến xích mích, bạn bè xa lánh.

Có nhiều người chống đối. Lại phải nghe những lời tục tằn thô lỗ độc ác v.v…

Nghiệp báo uống rượu: Kiếp trước uống rượu say có thể gây cả bốn nghiệp trên, hiện đời dễ mắc bệnh, chết sớm, gia đình mất hạnh phúc đi đến nghèo, con cái yếu đuối kém thông minh, kiếp sau làm người ngu dốt, mất trí, điên dại.

Nghiệp báo Tham lam đố kị: Tham lam đủ thứ, thèm muốn lợi danh của người khác, luôn luôn chấp lòng ganh tị với kẻ khác. Nếu sinh làm người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì, làm gì cũng không có người theo, và ái dục tăng trưởng mạnh làm cho người ấy càng đi sâu vào tội lỗi, gây thêm nghiệp ác.

Nghiệp báo sân hận: Thô lỗ, cục cằn, luôn giận dữ, nhăn nhó, khó chịu. Người có tính sân giận hay gây gỗ, tìm đủ cách để bắt bẻ người, gây thù kết oán

Thường sau khi chết làm loài qủy dữ,

Nếu được tái sinh làm người có thân hình xấu xí, mặt mũi khó coi, tính nết không ai ưa, và tính sân hận càng tăng trưởng gây thêm nghiệp xấu.

Nghiệp báo ngu si tà kiến: Người không chịu học hỏi tìm hiểu nghiên cứu, không chịu gần người có tài có đức để học hỏi các điều phải trái lành ác; vì vậy hiểu biết sai lầm, những điều sai cho là đúng, những điều đúng cho là sai; như không tin nhân quả nghiệp báo, không tin nghiệp báo luân hồi sinh tử. Sau khi chết đọa vào cõi dữ, nếu được làm người sẽ là người tâm thần mê mẩn, ngu ngu khờ khờ, hoặc bệnh hoạn liên miên.

Nghiệp báo Kiêu ngạo ngã mạn: Không tôn trọng người đáng tôn kính, tự tôn tự đại, khinh người, coi trời bằng vung, coi mọi người như cỏ rác, và không biết phục thiện; khi chết đọa vào ác đạo, khi được trở lại cõi người nghèo nàn khốn khổ, bị người khinh rẻ, không dám ngẩng đầu lên.

Nghiệp báo Keo kiết bủn xỉn: Dù giàu dù nghèo mà suốt đời keo kiết từng đồng, không cho dù với chút ít, từ phẩm vật, của cải, tiền bạc, đến lời chỉ bảo lợi ích. Người ấy: sống keo kiết ích kỷ, và không có lòng thương người nghèo nàn khốn khổ; người ấy sau khi chết sinh vào cõi dữ, tái sinh vào nhân gian làm người nghèo hèn không của cải.

4. Báo ứng của nghiệp

Tác động của nghiệp báo. Căn cứ trên tác động của nghiệp quả, chia ra bốn loại:

4.1 Nghiệp hiện hành tái tạo:

Nghiệp có năng lực mạnh vào lúc chết, liền sau khi chết phải thụ sinh vào cõi Lành hay cõi Dữ tùy theo nghiệp. Thường tư tưởng cuối cùng của một người bị ảnh hưởng bởi phẩm hạnh của người ấy trong suốt cuộc đời, nhưng cũng có khi hoàn cảnh ngoại lai ảnh hưởng đến người ấy lúc lâm chung, làm cho tư tưởng người ấy biến đổi.

Tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sinh kế tiếp, trong trường hợp này, đời sống hàng ngày không ảnh hưởng đến sự tái sinh, nhưng nó vẫn không mất, và sẽ xuất hiện vào lúc khác;

Những sự thay đổi này đã giải thích vì sao trong một gia đình, các người con tính nết không giống nhau.

4.2 Nghiệp trợ duyên:

Nghiệp hiện hành tái tạo khi có nghiệp quá khứ chen vào để trợ lực hay duy trì gọi là nghiệp trợ duyên.

4.3 Nghiệp phản duyên:

Nghiệp hiện hành tái tạo khi có nghiệp quá khứ chen vào để làm suy giảm hay cản trở, gọi là nghiệp phản duyên.

4.4 Nghiệp tiêu diệt:

Khi nghiệp hiện hành tái tạo bị nghiệp quá khứ mạnh và ngược chiều, có thể tiêu diệt hoàn toàn nghiệp hiện hành đáng lẽ trổ quả, nên còn được gọi là nghiệp vô hiệu lực.

4.5 Thời gian báo ứng:

Thời gian nhân trổ qủa có ba loại:

4.5.1 Hiện nghiệp:

Nghiệp hiện tại lại chia ra hai loại:

Quả Lành trổ trong kiếp hiện tại: Có những quả lành trổ ngay trong kiếp hiện tại, ví như học sinh chăm học, đi thi đậu vậy.

Quả Dữ trổ trong kiếp hiện tại: Có những quả dữ trổ ngay trong kiếp hiện tại, ví như làm ác giết người, trộm cắp, bị bắt bỏ tù giam giữ.

4.5.2 Hậu nghiệp:

Những nghiệp trổ trong các kiếp về sau. Hậu nghiệp này ai ai cũng có, và chúng ta không thể biết được nhiều nghiệp hay ít nghiệp, nghiệp nặng hay nhẹ; chỉ có Phật và các vị đắc đạo có “Sinh tử thông” mới thấy được nghiệp báo nhân quả.

4.5.2 Nghiệp vô hạn định:

Quả trổ sinh bất cứ lúc nào từ hiện tại cho đến mãi về sau, ngoại trừ khi giải thoát nhập Niết Bàn mới hết.

Cũng vậy, sự tu hành và phước báo cũng phải được huân tập, tích góp từ lâu xa mà ngày nay mới được thọ hưởng, chẳng phải vô duyên vô cớ và cũng chẳng thể chỉ mới làm mà liền được. Có những người từ nhiều đời về trước đã từng tu tập hạnh bố thí, cúng dường,… do đó khi sinh ra trong đời này, tuy không có tu tập và cũng không có làm một việc thiện lành, nhưng họ vẫn được hưởng sung sướng an nhàn từ những phước báo đã tích lũy trong đời trước. Tuy nhiên, dù có phước báo nhiều như cát bụi, nhưng “nhàn rỗi ngồi không ăn mãi thì núi cũng phải lở”, tiêu xài đến một ngày nào đó cũng hết phước và khi đó phải chịu cảnh khổ sở. Chính vì điều này, mọi người nên biết tiếc phước, không nên hưởng hết thành quả đã tạo, vì hưởng hết ắt sẽ bần cùng. Quá khứ tạo nhân, hiện tại gặt quả. Hiện tại gây nhân, tương lai hưởng quả tốt.

Muốn biết nhân quá khứ,

Hãy nhìn quả hiện tại.

Nhân gieo trong hiện tại,

Chính là quả tương lai.

Nếu hiểu nhân quả thông suốt cả ba đời, thì chúng ta sẽ không còn oán trời trách đất hay hận đời theo sự hiểu biết cạn cợt, ngắn ngủi ở trước mắt để sinh ra nhiều bất mãn, chán nản. Người hiểu đạo thì phải có được cái nhìn thấu suốt trước và sau như vậy.

Hơn nữa, nhân quả tuy có xa gần sai biệt khác nhau, nhưng những gì đã gây tạo thì dù trải qua muôn đời vạn kiếp vẫn không mất. Có khi gieo nhân đời này, nhưng đến đời sau hoặc nhiều đời về sau nữa mới nhận lãnh quả báo. Có khi gây nhân đời này, nhưng hưởng quả ở ngay trong đời này, thậm chí là chỉ trong khoảnh khắc. Ví dụ, vì một lý do nào đó, chúng ta la mắng một người khác thì lập tức họ cự cãi trở lại, thậm chí là dùng đến chân tay. Đó là nhân quả hiện đời.

Nghiệp Duyên Là Gì? Cách Hóa Giải Nghiệp Duyên

Nghiệp duyên là gì?

Nghiệp dẫn là hiện tượng để chỉ dòng cảm xúc mạnh khi nam nữ gặp nhau. Dòng cảm xúc này có thể xuất hiện một cách bất chợt chứ không nhất thiết là 2 người phải gặp nhau trực tiếp, cho dù cách nhau đến cả nửa bán cầu thì cảm xúc ấy vẫn bao trùm tâm trí của 2 người hoặc cũng có thể là chỉ một phía. Khi thấy tâm trí mình có dấu hiệu của nghiệp dẫn thì phải biết tu tâm dưỡng tính, ăn lăn, sám hối để mối nghiệp dẫn này có điều kiện được phát triển thành mối nhân duyên tốt.

Mặc dù vậy ta không nên quá chấp trước sống chết chạy theo dòng cảm xúc này một cách mù quáng, gây ra nhiều tội lỗi, tạo nghiệp cho bản thân và những người xung quanh. Điều này sẽ góp phần không nhỏ tạo nên mối nghiệp duyên khiến mình phải đau khổ cả một đời.

2.Nghiệp duyên

Nghiệp duyên mang ý nghĩa gần tương tự như nhân duyên nhưng lại có thêm từ ” nghiệp ” đứng trước để nhấn mạnh rằng bất điều gì ta làm bây giờ đều dẫn đến tạo nghiệp sau này. Chẳng hạn có người có một người đàn ông là dân giang hồ đã giết hại nhiều người sau khi rửa tay gác kiếm thì gặp và yêu một cô gái rồi lấy làm vợ. Nhưng sau này phát hiện ra cô gái này chính là con gái của người trước kia mình từng lấy đi mạng sống. Lúc này anh ta cảm thấy rất khó xử, không biết phải làm sao để đền hết tội mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp này việc giết người chính là “nhân” anh ta đã gieo và ” quả ” chính là tình huống trớ trêu, đau khổ mà người này phải đối mặt ở hiện tại. Hiểu một cách đơn giản thì nghiệp duyên chính là quy luật nhân quả. Duyên tốt hay xấu còn phụ thuộc vào những điều chúng ta làm trong quá khứ và hiện tại để dẫn đến mối duyên trong tương lai hay người ta thường nói ” gieo nhân nào thì gặp quả lấy ” .

Cách hóa giải nghiệp duyên

Như đã nói ở trên nghiệp duyên chính là một quy luật nhân quả nên muốn tránh được nó thì trước tiên ta phải thay đổi chính bản thân mình trước. Đầu hãy bắt đầu sống một cách có trách nhiệm, tránh làm điều xấu gây hậu họa về sau, tích cực ăn lăn sám hối những điều xấu mình đã làm. Quan trọng hơn hết phải biết thay đổi quan điểm của mình về người mình yêu theo hướng tích cực ,biết chấp nhận các khuyết điểm của nhau. Việc này chắc là rất khó vì ” giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” nhưng nếu thực sự tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện đều có thể. Ngay cả khi đã bị vướng vào nghiệp duyên sâu nặng thì con người vẫn hóa giải được nếu các điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với người mình yêu. Sự chân thành đóng vai quyết định nếu không sự chân thành thì tất cả cũng như không.

2.Hãy lấy chữ ” nhịn ” làm đầu

Trong tất cả các mối quan hệ thứ dễ làm chúng tan vỡ nhất là chính là cái tôi quá lớn của cả hai. Ai cũng muốn mình đúng thì ai sẽ là người chấp nhận cái sai của người mình yêu thương. Đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng với đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, không thể đòi hỏi một cách quá hoàn hảo về người bạn đời của mình mà ngay cả chính cũng không đáp ứng được điều đó. Hãy thử tưởng tượng một bát nước nóng sẽ không thể nguội đi nếu người ta cứ thêm nước nóng vào. Con người cũng vậy lúc đã nóng giận thì thường không phân biệt được đúng sai vì thế những người xung quanh phải biết thông cảm, từ từ làm nguôi đi cơn giận. Chứ nếu ai cũng chấp nhặt, nóng giận tương tự thì hậu quả sẽ đi đến đâu. Đây cũng là một trong những nguồn cơn tạo ra nghiệp duyên mà mọi cần nên tránh.

3.Tìm hiểu về nhau thật kỹ

Mọi quan hệ có bền vững được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của cả hai về nhau. Giống như lời Phật đã từng nói ” có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết “. Con người ta khi yêu thường hay quên đi điều này mà chỉ quan tâm đến cảm xúc từ trái tim. Tuy nhiên, nếu chỉ có cảm xúc thôi thì vẫn chưa đủ, nhiều khi cảm xúc mù quáng còn dẫn người ta đến việc làm sai trái dẫn đến nghiệp duyên ngay trước mắt. Vì thế mỗi người khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì phải biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, phải tìm thật rõ tính cách của nhau. Ngoài ra yếu tố hoàn cảnh gia đình cũng không được bỏ qua, nhất là khi bước đến hôn nhân các cụ thường có câu ” lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống ” để nhấn mạnh rằng hoàn toàn xuất thân của người mình muốn tiến tới hôn nhân rất quan trọng. Mặc dù trong xã hội hiện đại ngày nay, câu nói này chưa hẳn đã chính xác nhưng vẫn đáng để mang tính tham khảo.

4.Một số cách hóa giải khác

Một số cách hóa giải nghiệp duyên khác mà mọi người có thể tham khảo như chọn người yêu hoặc kết hôn với người hơn tuổi, kết hôn với người ở xa, kết hôn muộn,.. một số cách này cũng được nhiều người áp lực nhưng cảm giác nó hơi cảm tính một chút vì con người ta đến với nhau bởi chữ ” duyên ” nên có muốn tránh cũng không được. Nếu đã có duyên thì cho dù ở bất cứ người ta vẫn tìm đến với nhau, còn nếu không có duyên thì có gượng ép cũng không mang lại hạnh phúc.

Phân biệt lương duyên và nghiệp duyên

1.Lương duyên

Lương duyên là từ dùng để chỉ mối quan hệ tốt đẹp khi mà hai người tìm đến nhau giữa dòng đời có trăm ngàn lựa chọn, kết quả cuối cùng là cả hai cùng quyết tiến đến hôn nhân. Đặc biệt của các mối lương duyên là cả hai đều có thiện cảm với nhau trong lần đầu tiên gặp gỡ, dần dần thứ thiện cảm này sẽ phát triển thành tình yêu. Khi ở bên nhau cả hai luôn cảm giác được bao bọc, an toàn không có bất cứ khoảng cách nào với hai người. Họ luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, không toan tính, vụ lợi hay lừa dối từ bất kì bên nào. Sự thấu hiểu những cặp đôi này rất cao cho dù không cần phải nói gì họ vẫn biết đối phương đang nghĩ gì. Kết quả cuối cùng của những mối lương duyên này thường là cả hai sẽ cùng nhau bước chung trên một con đường cho đến cuối đời.

2.Nghiệp duyên

Như đã nhắc đến ở phần khái niệm nghiệp duyên chính là mối quan hệ nhân quả. Có thể ở biết trước hay kiếp này một trong hai người có nợ nhau một vấn đề gì đó kết quả dẫn đến mối nghiệp duyên của hiện tại.Đặc điểm dễ nhận thấy ở những mối quan hệ kiểu này là cả hai đều không có ấn tượng tốt gì về nhau khi mới gặp. Thậm chí có trường hợp có xảy ra xung đột, coi nhau kẻ thù nhưng lâu dần chúng lại biến thành tình cảm rồi cứ thế trở thành tình yêu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã là vợ chồng thì cả hai vẫn có khoảng cách và những mối nghi kỵ dành cho nhau. Họ thường khắc khẩu trong mọi vấn đề, luôn xảy ra tranh cãi giữa hai người khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, bí bách. Nhiều lúc cả hai cùng muốn giải thoát cho nhau nhưng vì chưa hết duyên hoặc một trong hai chưa trả hết nợ cho người kia nên vẫn phải gắn bó với nhau.

Duyên vợ chồng

1.Duyên do một người mang ơn với người kia

Việc trong kiếp trước hoặc kiếp này một trong hai người có ơn với người còn lại sẽ có cơ hội rất lớn để hai người trở thành vợ chồng. Chẳng ở kiếp trước một người đàn ông đi qua đường thấy một bé gái đang nằm co ro dưới trời lạnh, người đã cởi áo khoác và đắp cho cô bé. Trong kiếp đó cô bé ấy không có cơ hội để báo ân cho người đàn ông đó nên trong kiếp này cô bé ấy trở thành vợ của người đàn ông kiếp trước mà cô mang ơn. Duyên vợ chồng kiểu như vậy thường cho kết thúc khá viên mãn vì người gieo nhân đã làm một việc tốt thì sẽ cho quả ngọt về sau. Mặc dù vậy không phải lúc nào mối duyên này đều cho kết thúc viên mãn, nếu tính cách của hai người quá khác biệt thì vẫn dẫn đến xung đột và chia ly.

2.Duyên do một trong hai người thiếu nợ người kia

Những món nợ về tiền bạc, tình cảm với một người nào đó nếu không trả được trong kiếp này thì nhất định vẫn sẽ phải trả trong kiếp sau. Ví dụ ở kiếp trước ta bị một người đàn ông lừa cả tình lẫn tiền khiến ta hận người này cả một đời thì trong kiếp này nếu như gặp lại người ta sẽ bám theo không dứt, rồi cứ thế trở thành vợ chồng. Duyên như vậy còn được gọi là nghiệp duyên và thường có kết thúc không có hậu .Tuy nhiên, nếu cả hai cùng biết cố gắng thì mọi chuyện đều có thể rẽ sang một hướng khác có hậu cho cả hai.

3.Duyên do cả hai thiếu nợ nhau

Duyên do cả hai thiếu nợ nhau thường có tính gắn kết khá cao vì cả hai đều mắc nợ nhau nên không dễ gì mà từ bỏ đối phương được. Mối nhân duyên vợ chồng kiểu này thường xảy ra các tranh chấp, toan tính thiệt hơn nên bầu không khí gia đình thường không được thoải mái. Vì vậy muốn có được kết thúc viên mãn hay không còn phụ thuộc vào thái độ nhường nhịn của cả hai với nhau.

Trong bất kỳ các mối quan hệ nào việc xác định nó là lương duyên hay nghiệp duyên đều không có tính quan trọng mà trên hết phải là thái độ hành xử của mỗi bên ra sao với nó. Nghiệp duyên chưa hẳn đã là không tốt nếu như mỗi biết cố gắng khắc phục những lỗi lầm, khuyết điểm cho nhau. Ngẫm kỹ mới thấy rằng tất cả các mối quan hệ giữa người với người đều dựa trên sự ràng buộc nhân quả nên ta cần học cách chấp nhận chúng chứ không phải là tìm cách để tránh né chúng. Có làm được như vậy thì ta mới có được cuộc sống không có những ưu phiền.

Nghiệp Là Gì Trong Đạo Phật? Và Cách Hoá Giải Nghiệp Chướng

Nghiệp là gì?

Nghiệp: Để ám chỉ những hành động tạo tác của chúng sinh thông qua ba điểm là cái thân, cái miệng và suy nghĩ. Các hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần và dần trở thành thói quen.

Chướng: Từ này thì có khá nhiều nghĩa nhưng xét trong đạo Phật thì nó có nghĩa là cản trở, ngăn cách hay che lấp.

Có thể nói từ nghiệp hay nghiệp chướng là từ thường xuyên xuất hiện trong đạo Phật, đặc biệt là trong các bài giảng kinh của Phật giáo. Cụ thể trong đó thì nghiệp chướng là từ được ghép bởi “nghiệp” và “chướng”.

Ở đây nghiệp còn mang ý nghĩa là khởi đầu mới, sự tạo nghiệp hoặc cũng có thể là kết quả của sự tạo nghiệp mà ra. Nói chung là còn phải tùy vào hành động và từng trường hợp thì mới có thể phân định rõ ràng. Tâm niệm của chúng ta là thứ khởi tạo ra những tư tưởng và suy nghĩ được gọi là ý nghiệp, miệng chúng ta tạo ra âm thanh ngôn từ thì được gọi là khẩu nghiệp còn thân thể chúng ta hành động tạo và ra 1 loạt các sự việc thì hành động đó được gọi là thân nghiệp. Vì vậy nhìn chung thì nghiệp được tạo nên từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói và hành động của chính chúng ta hàng ngày. Nói dễ hiểu hơn thì đó chính là tạo nghiệp. Sau khi tạo nghiệp thành kết quả thì hậu quả đó cũng sẽ được gọi là nghiệp. Nghiệp đã phát sinh và có kết quả thì sẽ sinh ra chướng ngại về sau này.

Chướng là từ có bắt nguồn từ cụm từ chướng ngại. Chướng ngại ở đây là để chỉ những vật cản hay ngoại cảnh tác động khiến chúng ta phải tạo tác, tạo nghiệp. Từ chướng mặc dù đứng sau từ nghiệp nhưng theo nghĩa thì chướng phải là thứ có trước, có chướng, có sự tác động từ phía bên ngoài thì con người ta mới có thể tạo ra nghiệp.

Nói chung, nghiệp chướng ở đây không phải là từ để nói về sự thất bại hay việc xấu mà chỉ là sự tác động từ bên ngoài rồi tạo ra sự xuất hiện và hình thành của những hành động sẽ có kết quả làm ảnh hưởng về sau. Chính vì vậy mà nghiệp chướng cũng vừa có thể là điều thiện cũng vừa có thể là điều xấu. Điều thiện thì sẽ được gọi là thiện nghiệp và thiện nghiệp có 3 đường là: Trời, Người, Atula và điều xấu sẽ có 3 đường là: Địa ngục, Ác quỷ, Súc sinh. Vì thế có thể kết luận rằng, dù là điều thiện hay ác thì đều tạo ra nghiệp chướng.

Có mấy loại nghiệp tồn tại trong đạo Phật?

Nghiệp cơ bản sẽ được chia làm 2 loại là nghiệp của gia tiên, dòng họ và nghiệp do chính bản thân tạo nên.

Nghiệp gia tiên, nghiệp dòng họ

Nghiệp này thì chắc chắn là nhà nào cũng sẽ có rồi nhưng chẳng qua chỉ là nghiệp ít hay nhiều mà thôi. Và vấn đề xác định nghiệp dòng họ nặng hay nhẹ là rất khó để đưa ra phán đoán vì khi sống thì các cụ kiểu gì sẽ cũng tạo nghiệp nhưng nghiệp nhiều đến mức nào, nghiệp bao nhiêu thì còn phải suy xét thật kỹ.

Ví dụ gia tiên của dòng họ nhà bạn chuyên làm nghề đồ tể giết mổ động vật thì nghiệp gánh vác là vô cùng nặng, nếu không tìm cách hóa giải sớm thì chắc chắn các bạn là con cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều do nghiệp báo.

Thế nhưng cũng có những dòng họ mà từng người đã khuất cũng tạo ra nghiệp nhưng tạo không nhiều thì khi tích dần lại phần nghiệp ấy sẽ lại thành nhiều. Vì quá nhiều đời nhiều kiếp có con cháu nhưng nếu chẳng mấy ai quan tâm tới việc giải oan giải nghiệp cho các cụ thì cuối cùng cũng tích thành nhiều nghiệp mà thôi.

Nghiệp do chính bản thân tạo ra

Khi con người được sinh ra và chết đi thì chỉ có thể mang theo duy nhất 2 thứ đó chính là nghiệp và đức. Không phải vật chất hay tiền tài cũng chẳng phải tình duyên thân quyến như nhiều người luôn suốt ngày thắc mắc cũng như vướng bận. Lúc sinh các bạn đến không có gì mà chết đi các bạn cũng ra đi tay không.

Con người lúc được sinh ra sẽ mang trong mình 2 trường năng lượng, cụ thể thì trường năng lượng trắng chính là đức còn trường năng lượng màu đen là nghiệp. Tùy thuộc vào mức độ đức và nghiệp thì trường năng lượng đó sẽ có thể lớn hơn. Xác thịt con người sẽ tồn tại hữu hạn nhưng linh hồn của con người lại tồn tại bất diệt, từ đó mà nảy sinh ra rất nhiều vấn đề khác nhau.

Có trường hợp tuổi dương của 1 người kém anh chị, kém cả cha mẹ mình và rất nhiều người khác nhưng linh hồn của người đó lại có tuổi lớn hơn những người đó rất nhiều lần. Vậy là từ thuở các bạn được sinh ra lần đầu tiên thì các bạn đã mang nghiệp trong mình rồi chứ đừng nói là chỉ nội trong kiếp này mà thôi. Nghiệp cũng được tích tụ qua rất nhiều kiếp của mỗi con người nên kiếp này chúng ta phải trả thì cũng không có gì là lạ cả.

Vì sao chúng ta cần giải trừ nghiệp chướng?

– Theo giáo lý của nhà Phật thì việc tiêu giải trừ nghiệp sẽ khiến cho tâm tính của con người được trong sạch hơn, trừ cho hết mọi bụi bặm, tẩy cho hết những tội lỗi ở trong cuộc đời hiện tại và đồng thời cũng là tiêu trừ những tội ác đã từng xảy ra trong những kiếp ở quá khứ.

– Tiêu giải nghiệp chướng cũng là cách để bạn tìm cách phát triển những đức hạnh cao cả và noi theo những gương mẫu sáng suốt của nhiều bậc Thánh hiền.

– Khi đã giải xong các nghiệp chướng thì lòng bạn sẽ cảm thấy thanh thản, dứt được tội lỗi, phước cũng tự nhiên sinh ra, tâm hồn được an yên mà vui sống.

Cách hoá giải nghiệp chướng như thế nào?

Giải oan kết bạn với người oán hận

Phàm là người sống ở trên đời thì sẽ kết không ít oan nghiệt nên oan gia chủ nợ chắc chắn là điều không thể thiếu. Vậy phải làm sao để tiêu tai giải nạn và cởi bỏ những nút thắt này? Phật dạy rằng, bí quyết để trừ nghiệp chính là phải giải oán và mở kết. Siêu sinh cởi bỏ rồi buông lòng mình xuống chính phương pháp tốt nhất để có thể xóa bỏ thành công nghiệp chướng.

Tuy nhiên, Phật chỉ có thể giải được duyên trời định mà không mở được duyên người kết. Bái Phật, kính Phật và hướng Phật cũng là một cách để lòng mình luôn được thanh thản, hướng tới điều lành, biết rũ bỏ thói tham, sân si và tìm đến chốn thanh tịnh. Cách này thực ra chỉ giúp được những người có vướng mắc trong lòng, chỉ ra được đường ngay lối đúng để họ đối nhân xử thế, tự mình buông bỏ được cho người khác thì ắt người khác cũng sẽ buông bỏ cho mình.

Còn oán duyên người kết thì phải tự mình dùng thiện duyên để giải nghiệp. Tìm đến chốn cửa Phật chỉ là tìm đến chỗ dựa đạo lý và chỉ đường mà thôi, Phật không thể giải được oán thù, chỉ bày ra cách tốt nhất để tan oán tình thù mà thôi, nghiệp được giải hay không còn phụ thuộc vào con người.

Sám hối và niệm Phật thường xuyên

Người mà có tâm tà tư niệm, muốn tiêu tai hóa giải kiếp nạn nhưng vẫn làm ra những việc sai trái thì dù có đọc bao nhiêu kinh, bái bao nhiêu Phật thì cũng không thể thoát được nghiệp chướng.

Nhiều người tin rằng nếu muốn hoá giải được nghiệp chướng thì chỉ còn cách là ăn chay và niệm Phật một cách thành tâm. Nhưng một số người lại vô cùng mê muội mà cho rằng cứ sám hối thật nhiều lần thì nghiệp chướng sẽ được tiêu tan nên chẳng màng thân xác hao mòn mỗi ngày mà tụng niệm nhưng nghiệp chướng thì vẫn còn nguyên.

Sở dĩ có những người dù thực hiện sám hối nhiều bao nhiêu nhưng nghiệp vẫn còn đó mà chẳng hề tiêu tan là bởi vì nghiệp chướng của người này đã tích tụ quá nhiều. Do vậy việc công đức niệm Phật dù phần nào cũng là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thể dứt sạch. Cho nên cần phải niệm Phật mỗi ngày, vậy mới mong giảm bớt được thêm nghiệp chướng.

Trong tâm trí thì luôn phải khởi tâm động niệm, chỉ nghĩ đến A Di Ðà Phật, miệng chỉ niệm A Di Ðà Phật, thân cũng chỉ lạy A Di Ðà Phật, tam nghiệp của bản thân đều đặt ở A Di Ðà Phật thì nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện mà tội chướng cũng được tiêu trừ phần nào.

Làm việc thiện tích đức

Nhưng nếu chỉ thực hiện sám hối hay niệm Phật bằng miệng nhưng tay chân lại vẫn làm ra những hành động sai trái, tâm vẫn nảy sinh những suy nghĩ hại người thì rất khó để có thể tiêu trừ được nghiệp chướng như bản thân mong muốn.

Sự sám hối của bạn sẽ trở nên thực tế hơn rất nhiều và nghiệp chướng của bạn sẽ tan biến nhanh hơn nếu được đền chuộc bằng những việc làm thiện tâm. Càng làm nhiều việc tốt thì bạn sẽ càng thấy hiệu quả rõ rệt, bởi tích đức hành thiện chính là yếu tố quan trọng, là phong thủy mạnh nhất để có thể thay đổi vận mệnh của 1 người.

Có rất nhiều việc thiện mà bạn có thể chọn để giúp tiêu trừ bớt nghiệp cho bản thân, điển hình trong đó có việc cứu giúp người gặp nạn. Cứu người thoát nạn luôn được cho là công đức hàng đầu, được người người khen ngợi, được các bậc Thánh thần tán thánh bất kể là ở nền Văn hóa hay Tôn giáo nào.

Và không có cách cứu người nào lại dễ dàng hơn việc hiến máu nhân đạo. Có câu: “Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”, thông điệp ý nghĩa này đã được tuyên truyền rộng rãi ở bất cứ đâu. Chỉ cần bạn có đủ tiêu chuẩn để hiến máu là bạn đã có thể bắt đầu hiến máu cứu giúp những con người đang vật lộn với lưỡi hái tử thần hàng giờ và giành lại sự sống.

Phóng sinh cho động vật vô tội

Dù không thể so sánh với việc cứu người nhưng cứu sống những sinh vật tội nghiệp khỏi lưỡi dao đồ tể, khỏi những cái chết đau đớn cũng sẽ mang lại cho bạn phước báo lớn lao. Phóng sinh một lần nhưng phúc báo đời đời, nghiệp lành cũng được khai nở.

Nếu bạn có một khoản tiền nhỏ mà không dùng đến thì hãy mạnh dạn mở lòng từ bi tích đức mà trích ra một ít để chuộc những con vật sắp bị giết làm thịt rồi thả chúng về một chốn an toàn. Chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi vì điều đó.

Một điều cần hết sức lưu ý là bạn nên ưu tiên những loài động vật theo thứ tự như sau để phóng sinh nếu bạn không có đủ sức để phóng sinh tất cả:

Những loài như chó, trâu bò, ngựa: Đều là những con vật đậm tình nghĩa với con người chúng ta. Dù là động vật nhưng chúng lại có tâm tư tình cảm gần giống với người nhất. Phóng sinh chúng sẽ là một việc làm thực sự ý nghĩa.

Động vật như rùa, ba ba, lươn: Dù là động vật có máu lạnh nhưng tâm linh của chúng lại rất cao. Những người từng phóng sinh chúng thường sẽ gặp những điều may mắn kỳ lạ.

Những loài động vật có sức sống rất mạnh mẽ như cá lóc, cá trê, ếch nhái…

Những con vật sắp sinh đẻ cũng nên được phóng sinh vì chỉ cần bạn cứu một con là đã cứu được cả đàn mẹ lẫn con của nó rồi.

Sống bao dung, tình cảm với mọi người xung quanh

Nghiệp chướng về cơ bản chính là phiền não mà nguyên nhân không gì ngoài việc tư lợi, ham danh ham lợi nên nảy sinh lòng tham, sân, si, từ đó vướng phải dục trần, tự gây rắc rối cho bản thân và người khác chính là tạo ác nghiệp.

Vượt qua buồn phiền của bản thân chính là cách tốt nhất để giải thoát được ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh an nhiên thì nghiệp ác càng tiêu tan, tâm càng muộn phiền thì nghiệp ác sẽ càng tích tụ.

Vì vậy, bao dung với người khác cũng là bạn đang bao dung với chính bản thân mình, tha thứ cho người khác cũng chính là đang tha thứ cho bản thân. Có thể nói đây là phương pháp tạo nghiệp lành hiệu quả nhất, đơn giản nhất. Khi nghiệp lành được sinh ra, nghiệp chướng hay ác nghiệp cũng sẽ tự tiêu tan. Bạn cũng nên nhớ rằng: “Khoan dung độ lượng sẽ mang lại phúc báo suốt cả đời.”

Giải Thể Doanh Nghiệp, Giải Thể Công Ty

Thành lập doanh nghiệp/ Thành lập công ty là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng cho một doanh nghiệp kết thúc một vòng đời của doanh nghiệp.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0979 05 77 68

Khi giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh công ty phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty thực hiện tại những cơ quan nào?

Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng với tất cả các công ty);

Cơ quan thuế: quyết toán, đóng cửa mã số thuế;

Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi giải thể công ty có được thành lập công ty mới không?

Khác với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

Lý do để một doanh nghiệp dẫn đến giải thể

Theo quy định Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 có các lý do như sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trình tự giải thể doanh nghiệp

(Điều 208, Luật Doanh nghiệp 2020)

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp/công ty

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh bên cạnh lựa chọn giải pháp thủ tục tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì có thể lựa chọn rút lui hẳn khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể doanh nghiệp. Công ty Luật Việt An gửi tới Quý khách hàng toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt các quy trình thủ tục thực hiện đúng quy định pháp luật.

Các trường hợp có thể tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp/công ty

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động

Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;

Gửi tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;

Gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;

Gửi tới Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;

Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;

Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thời hạn gửi quyết định: Thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ hải quan cho doanh nghiệp;

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp/công ty

Cất giấu, tẩu tán tài sản;

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp/công ty chi tiết

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể;

Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

Gửi công văn xin giải thể daonh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);

Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

Đóng các loại thuế còn nợ;

Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các tài liệu cần chuẩn bị thủ tục giải thể doanh nghiệp/công ty

Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhờ Công Luật Việt An thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế, chúng tôi sẽ hô trợ trọn gói cho Quý khách hàng;

Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;

Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan (Luật Việt An có nhận thủ tục tục xác nhận hải quan cho doanh nghiệp);

Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc;

Đăng ký mẫu dấu bản gốc (nếu có);

Dấu pháp nhân;

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;

Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Luật Việt An soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký).

Công ty Luật Việt An luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.