Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Thanh Hóa 7 Ngày Mới Nhất # Top View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Thanh Hóa 7 Ngày Mới Nhất # Top View

Xem 495

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Thanh Hóa 7 Ngày mới nhất ngày 12/08/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Thanh Hóa 7 Ngày để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Ít mưa 24°C 98% 8.244 km/giờ
03:00 - 12/08 Ít mưa 25°C 97% 2.952 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 1.44 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 26°C 88% 9.036 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 5.868 km/giờ
15:00 - 12/08 Ít mưa 25°C 95% 6.48 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 97% 4.824 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 97% 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.364 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 97% 1.45 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 96% 1.56 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 95% 1.13 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 0.89 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 0.94 km/giờ
16:00 - 13/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 82% 2.09 km/giờ
19:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 1.53 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 28°C / 29°C 88% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 87% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.35 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.05 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.78 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mây thưa 27°C / 32°C 62% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 3.36 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.48 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 4.53 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 27°C / 31°C 63% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.49 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 27°C / 32°C 62% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây thưa 27°C / 32°C 60% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 27°C / 33°C 55% 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Ít mưa 21°C 100% 1.116 km/giờ
03:00 - 12/08 Ít mưa 23°C 99% 0.612 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 23°C 98% 0.396 km/giờ
09:00 - 12/08 Ít mưa 24°C 98% 1.584 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 23°C 99% 0.972 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 2.052 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 99% 3.276 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 99% 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.612 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.396 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.972 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.636 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.46 km/giờ
04:00 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 1.06 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.14 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 80% 1.05 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 35°C 72% 1.73 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 72% 1.85 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 86% 1.56 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 3.09 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 91% 4.19 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 90% 3.43 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 87% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.58 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.03 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.42 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây thưa 26°C / 31°C 70% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 26°C / 33°C 64% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 4.68 km/giờ
03:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 4.428 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 76% 4.212 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 29°C 74% 2.016 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 4.572 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 84% 4.86 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 91% 3.672 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 91% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.03 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.05 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 0.86 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 69% 0.75 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 32°C / 37°C 62% 2.99 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 2.42 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 1.4 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.36 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.87 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.77 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 27°C 91% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 91% 3.32 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 87% 2.61 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.6 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 1.85 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.54 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.38 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 26°C / 31°C 69% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 26°C / 33°C 61% 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mưa nhẹ 21°C 96% 5.472 km/giờ
03:00 - 12/08 Mưa nhẹ 24°C 75% 9.9 km/giờ
06:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 57% 13.572 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 26°C 65% 12.06 km/giờ
12:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 72% 7.344 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 80% 6.408 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 21°C 89% 6.66 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 21°C 86% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 13.572 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 12.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 1.8 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 2.47 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 2.24 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 32°C / 36°C 57% 3.69 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 34°C / 39°C 50% 3.57 km/giờ
16:00 - 13/08 Ít mây 33°C / 38°C 55% 3.2 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 2.51 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 78% 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mây thưa 26°C / 32°C 65% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.95 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 61% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 85% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 2.42 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.85 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.16 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây thưa 25°C / 32°C 62% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 58% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 8.424 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 60% 7.524 km/giờ
06:00 - 12/08 Trời âm u 34°C 49% 4.104 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 32°C 57% 3.924 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 29°C 75% 8.676 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 6.876 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 88% 7.056 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 86% 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.704 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 1.96 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 25°C 87% 2.12 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 2.17 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 33°C / 37°C 54% 2.53 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 35°C / 40°C 45% 1.74 km/giờ
16:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 35°C 66% 2.85 km/giờ
19:00 - 13/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 79% 2.66 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 82% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 62% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 63% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 89% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 1.4 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây cụm 27°C / 32°C 68% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 60% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 94% 4.752 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 61% 5.364 km/giờ
06:00 - 12/08 Nhiều mây 33°C 52% 15.012 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 8.424 km/giờ
12:00 - 12/08 Ít mưa 28°C 85% 6.696 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 5.328 km/giờ
18:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.408 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 91% 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 15.012 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.292 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.74 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.45 km/giờ
07:00 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.68 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 36°C 60% 0.75 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 36°C 62% 3.31 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 2.86 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 2.1 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 87% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.76 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.56 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 2.68 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.23 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 91% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.44 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 2.49 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 61% 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 16:12 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Nhiều mây 26°C 89% 5.904 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 32°C 57% 4.644 km/giờ
06:00 - 12/08 Nhiều mây 34°C 52% 9.576 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 7.884 km/giờ
12:00 - 12/08 Ít mưa 27°C 86% 2.448 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 4.248 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 91% 6.732 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 90% 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.112 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 2.63 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 2 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.45 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 67% 0.43 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 65% 2.7 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 70% 3.43 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 83% 1.43 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Ít mây 27°C / 30°C 78% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 69% 3.04 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mây thưa 27°C / 32°C 66% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.34 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 87% 4.01 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 89% 3.37 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 85% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 4.01 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.49 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 2.4 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 25°C / 32°C 64% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mây rải rác 24°C / 30°C 70% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 24°C / 32°C 64% 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Trời âm u 26°C 81% 5.436 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 33°C 50% 5.652 km/giờ
06:00 - 12/08 Trời âm u 36°C 41% 2.34 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 4.248 km/giờ
12:00 - 12/08 Ít mưa 27°C 88% 0.396 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 93% 3.564 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 98% 4.572 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 97% 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 0.396 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 14:01 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.13 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.81 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.19 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 60% 1.5 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 36°C 61% 3.29 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 2.63 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.2 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:01 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.86 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây thưa 25°C / 32°C 63% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.75 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.16 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.7 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây cụm 27°C / 29°C 76% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.07 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 4.06 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.67 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 2.41 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.31 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.47 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mây rải rác 27°C 77% 6.444 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 62% 4.14 km/giờ
06:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 65% 8.28 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 66% 8.028 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 77% 3.132 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 5.328 km/giờ
18:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 88% 7.704 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 88% 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.948 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 2.14 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 1.92 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 1.66 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 35°C 67% 0.94 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 32°C / 37°C 64% 2.56 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 2.32 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 0.64 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:07 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 4.14 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 3.12 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.74 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây rải rác 26°C / 31°C 70% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.41 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.62 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.48 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 3.97 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 4.22 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.37 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.47 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 1.78 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 24°C / 31°C 71% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 69% 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mây rải rác 24°C 77% 12.6 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 59% 18.468 km/giờ
06:00 - 12/08 Trời âm u 31°C 51% 17.388 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 30°C 59% 10.908 km/giờ
12:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 66% 5.292 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 76% 5.184 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 86% 6.984 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 86% 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 18.468 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 17.388 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.984 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 80% 2.31 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 80% 2.32 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 74% 2.18 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 32°C / 36°C 58% 0.53 km/giờ
13:00 - 13/08 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 58% 3.53 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 79% 1.36 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 1.69 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây cụm 26°C / 29°C 82% 4.93 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.83 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.81 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.27 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.85 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.22 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 5.22 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 5.06 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây cụm 26°C / 30°C 77% 5.06 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây cụm 27°C / 30°C 76% 4.55 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.5 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.4 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.95 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.32 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.01 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Trời âm u 24°C 73% 12.348 km/giờ
03:00 - 12/08 Mây rải rác 30°C 52% 15.84 km/giờ
06:00 - 12/08 Mây rải rác 32°C 46% 9.144 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 68% 9.18 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 74% 4.464 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 25°C 82% 7.236 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 89% 8.856 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 88% 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 12.348 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 15.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.036 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 14:02 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 91% 2.02 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 23°C / 23°C 91% 2.02 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 79% 2.4 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 31°C / 33°C 54% 3.91 km/giờ
13:00 - 13/08 Ít mây 34°C / 37°C 42% 2.37 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 31°C / 34°C 59% 0.69 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 0.54 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 37°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:02 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 4.21 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây rải rác 23°C / 31°C 63% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 2.84 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây cụm 25°C / 28°C 76% 4.44 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 4.41 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 3.79 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 69% 3.38 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 64% 2.72 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 24°C / 30°C 62% 3.52 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 69% 4.38 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây rải rác 24°C / 30°C 63% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mây rải rác 25°C 79% 3.456 km/giờ
03:00 - 12/08 Ít mây 31°C 48% 2.772 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 32°C 49% 5.256 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 29°C 76% 3.276 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 3.132 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 26°C 88% 5.472 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 94% 5.256 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 91% 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.292 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 25°C 90% 1.83 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 88% 1.85 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 76% 1.47 km/giờ
10:00 - 13/08 Mây rải rác 32°C / 36°C 55% 0.71 km/giờ
13:00 - 13/08 Mây cụm 33°C / 38°C 57% 3.42 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 80% 1.33 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 1.23 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.99 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.91 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 4.9 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.19 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.19 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.09 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Ít mây 26°C / 29°C 78% 4.73 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 77% 4.22 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.22 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.14 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.72 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 3.02 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Nhiều mây 24°C 77% 5.472 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 30°C 51% 5.436 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 32°C 48% 8.388 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 29°C 69% 5.796 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 75% 2.556 km/giờ
15:00 - 12/08 Mưa nhẹ 25°C 83% 4.788 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 88% 6.156 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 87% 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.436 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 1.73 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 25°C / 25°C 82% 1.42 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 75% 1.43 km/giờ
10:00 - 13/08 Mây cụm 31°C / 35°C 59% 1.64 km/giờ
13:00 - 13/08 Mây cụm 32°C / 37°C 62% 3.86 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 2.67 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.68 km/giờ
22:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 5.29 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.36 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.37 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.62 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.58 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.73 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.49 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 6.43 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 7.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 7.29 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 5.42 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây cụm 27°C / 29°C 80% 4.81 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây cụm 28°C / 30°C 78% 4.7 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.7 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 4.29 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.09 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.67 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.67 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.87 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mây rải rác 26°C / 30°C 72% 2.83 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mây rải rác 21°C 90% 6.192 km/giờ
03:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 52% 10.62 km/giờ
06:00 - 12/08 Mây rải rác 30°C 48% 14.328 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 58% 13.824 km/giờ
12:00 - 12/08 Trời âm u 26°C 67% 7.272 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 78% 7.092 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 89% 7.452 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 92% 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 14.328 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 13.824 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.704 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 14:04 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 23°C / 23°C 88% 1.91 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 23°C 91% 1.96 km/giờ
07:00 - 13/08 Ít mây 25°C / 25°C 81% 1.68 km/giờ
10:00 - 13/08 Mây rải rác 31°C / 33°C 52% 1.87 km/giờ
13:00 - 13/08 Mây rải rác 34°C / 35°C 41% 3.36 km/giờ
16:00 - 13/08 Nhiều mây 32°C / 33°C 49% 3.1 km/giờ
19:00 - 13/08 Ít mây 25°C / 26°C 78% 1.83 km/giờ
22:00 - 13/08 Mây rải rác 24°C / 24°C 84% 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 35°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:04 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 26°C 91% 3.86 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 90% 2.74 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 89% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 63% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 88% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 3.23 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.1 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.71 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 3.64 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 3 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 2.75 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 2 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 63% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 57% 2.73 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 59% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 61% 4.49 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 61% 4.13 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 54% 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mưa nhẹ 23°C 96% 4.716 km/giờ
03:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 76% 6.084 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 64% 7.2 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 76% 4.392 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 83% 3.888 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 90% 2.196 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 21°C 98% 0.972 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 21°C 99% 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.972 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.152 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 21°C / 22°C 98% 0.27 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 20°C / 21°C 99% 0.3 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 23°C 95% 0.36 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 70% 1.41 km/giờ
13:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 32°C 60% 1.65 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 1.29 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 92% 0.48 km/giờ
22:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 23°C 96% 0.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.27 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 25°C 89% 2.69 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 59% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 76% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 83% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 21°C / 30°C 60% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 84% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 70% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 67% 1.16 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 69% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 81% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 70% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 84% 2.24 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 88% 2.49 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 77% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 2.54 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 2.88 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 73% 3.04 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 75% 2.6 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 93% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 92% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 87% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 74% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 70% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 21°C / 30°C 68% 1.23 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 93% 1.24 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 21°C / 24°C 95% 1.1 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 89% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 18°C / 29°C 62% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 18°C / 29°C 64% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 18°C / 32°C 53% 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 96% 6.12 km/giờ
03:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 71% 10.8 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 63% 10.512 km/giờ
09:00 - 12/08 Trời âm u 28°C 66% 8.82 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 77% 5.688 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 88% 4.392 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 21°C 98% 4.392 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 98% 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.996 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 14:05 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 22°C 94% 2.34 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 21°C / 22°C 93% 2.38 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 86% 2.48 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 29°C / 31°C 62% 3.39 km/giờ
13:00 - 13/08 Ít mây 32°C / 35°C 55% 3.88 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 66% 2.7 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 90% 0.61 km/giờ
22:00 - 13/08 Mây rải rác 23°C / 23°C 93% 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:05 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 81% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 67% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 66% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 71% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 74% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 82% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 80% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 74% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 73% 3.63 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Ít mây 22°C / 26°C 81% 3.99 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 73% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 72% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 68% 3.52 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 77% 3.19 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 77% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 81% 1.75 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 3.31 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 67% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 72% 3.25 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 88% 6.048 km/giờ
03:00 - 12/08 Mây rải rác 27°C 63% 10.116 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 63% 9.072 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 68% 9.504 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 78% 4.14 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 88% 2.592 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 98% 3.06 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 98% 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 14:05 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 20°C / 21°C 98% 0.85 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 20°C / 21°C 98% 0.81 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 22°C 94% 0.97 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 65% 2.37 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 31°C 53% 2.37 km/giờ
16:00 - 13/08 Ít mây 29°C / 30°C 60% 2.31 km/giờ
19:00 - 13/08 Mây rải rác 22°C / 23°C 91% 0.83 km/giờ
22:00 - 13/08 Mây thưa 21°C / 22°C 97% 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:05 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 25°C 85% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 75% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 21°C / 26°C 87% 1.46 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 21°C / 26°C 88% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 82% 1.36 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 80% 1.11 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 55% 1.11 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 70% 0.95 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 62% 0.89 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 73% 1.01 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 82% 1.26 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 1.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 71% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 68% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 80% 2.5 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 61% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 59% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 76% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 77% 0.89 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 19°C / 27°C 81% 0.86 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 70% 1.02 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa vừa 19°C / 27°C 80% 1.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 19°C / 30°C 66% 1.19 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 50% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 57% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 57% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây thưa 20°C / 31°C 49% 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Trời âm u 22°C 88% 6.048 km/giờ
03:00 - 12/08 Mây rải rác 27°C 63% 10.116 km/giờ
06:00 - 12/08 Mưa nhẹ 28°C 63% 9.072 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 68% 9.504 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 26°C 78% 4.14 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 23°C 88% 2.592 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 98% 3.06 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 20°C 98% 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 15:08 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 20°C / 21°C 98% 0.85 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 20°C / 21°C 98% 0.81 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 22°C / 22°C 94% 0.97 km/giờ
10:00 - 13/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 65% 2.37 km/giờ
13:00 - 13/08 Nhiều mây 30°C / 31°C 53% 2.37 km/giờ
16:00 - 13/08 Ít mây 29°C / 30°C 60% 2.31 km/giờ
19:00 - 13/08 Mây rải rác 22°C / 23°C 91% 0.83 km/giờ
22:00 - 13/08 Mây thưa 21°C / 22°C 97% 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:08 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 62% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 87% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 1.19 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 21°C / 26°C 88% 1.01 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 21°C / 29°C 69% 0.92 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 78% 0.81 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 81% 1.06 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 19°C / 29°C 70% 0.92 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 79% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 82% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 88% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 75% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 75% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 76% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 82% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 84% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 66% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 65% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 76% 1.16 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 72% 1.15 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 82% 0.91 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 89% 0.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 72% 1.11 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 78% 1.19 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 19°C / 30°C 56% 1.62 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 64% 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 15:08 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 12/08 Mây rải rác 20°C 89% 6.012 km/giờ
03:00 - 12/08 Mây rải rác 28°C 52% 6.732 km/giờ
06:00 - 12/08 Mây rải rác 29°C 49% 6.264 km/giờ
09:00 - 12/08 Mưa nhẹ 27°C 60% 1.26 km/giờ
12:00 - 12/08 Mưa nhẹ 23°C 81% 3.528 km/giờ
15:00 - 12/08 Trời âm u 19°C 96% 6.3 km/giờ
18:00 - 12/08 Trời âm u 19°C 95% 6.66 km/giờ
21:00 - 12/08 Trời âm u 19°C 95% 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 12/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 12/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 12/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.552 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 13/08 Nhiều mây 19°C / 19°C 95% 1.85 km/giờ
04:00 - 13/08 Nhiều mây 19°C / 19°C 95% 1.82 km/giờ
07:00 - 13/08 Nhiều mây 21°C / 22°C 87% 1.62 km/giờ
10:00 - 13/08 Mây cụm 29°C / 29°C 52% 1.44 km/giờ
13:00 - 13/08 Mây cụm 31°C / 32°C 42% 1.41 km/giờ
16:00 - 13/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 78% 0.37 km/giờ
19:00 - 13/08 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 91% 1.14 km/giờ
22:00 - 13/08 Mây cụm 20°C / 20°C 90% 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 19°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 19°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 13/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 32°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 13/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 13/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:13 - 12/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 23°C 84% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 66% 2.85 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 85% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 75% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 82% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 84% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 82% 2.55 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 89% 4.32 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 91% 5.19 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 88% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 89% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 84% 3.17 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 77% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 80% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 82% 3.06 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 64% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 67% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 73% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 74% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 83% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 78% 1.81 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 60% 2 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 72% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 68% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 73% 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 11/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết ngày 12/8: miền bắc mưa giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất 31 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 11/08: bão số 2 ảnh hưởng gây mưa lớn diện rộng | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 11/8: miền bắc mưa vừa mưa to đến rất to | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 11/08/2022 | bão số 2 đổ bộ đất liền, bắc bộ mưa rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 12/08/2022 | ảnh hưởng của áp thấp, bắc bộ mưa rất to | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 10/08: miền bắc mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/08/2022 | ảnh hưởng của bão số 2, bắc bộ mưa to | vtc16

Thời tiết 3 ngày tới (10/08 đến 12/08): bắc trung bộ có mưa dông | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 8/8: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 9/8: miền bắc giảm mưa, miền trung và nam tăng mưa | vtc now

Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/8/2022: áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão số 2

Thời tiết ngày 02/04/2022: miền bắc mưa rét; nguy cơ lũ quét ở trung bộ và tây nguyên

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ mưa to đến rất to | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 11/08/2022: bão tan, miền bắc mưa lớn| vtc14

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 12/8: miền bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, hà nội ngập úng

Thời tiết trưa, chiều 12/08/2022:bắc bộ, bắc trung bộ có mưa to| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 8/8. miền bắc giảm mưa, trung bộ và tây nguyên mưa rất to

Thời tiết hôm nay 11/08/2022: bão số 2 đổ bộ vào đất liền| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 7/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 12h 02/03/2019: miền trung trời nắng, nhiệt độ trưa, chiều ở mức từ 28 – 31 độ | vtc14

Thời tiết cuối ngày 19/06/2019: miền trung nắng nóng, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh|vtc14

Thời tiết 6h 18/07/2019: miền trung tiếp tục nắng nóng | vtc14

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 12/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/07/2022 | miền trung, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Thời tiết 3 ngày tới (08/08 đến 10/08): trung bộ mưa dông diện rộng trong những ngày tới | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 06/04: miền trung cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/07: miền bắc mưa dông rải rác có mưa vừa, mưa to |antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 12/7: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Thời tiết 01/04/2022: mưa lớn ở trung bộ, cẩn thận giông lốc, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/4: mưa lớn dị thường ở miền trung gây nhiều thiệt hại | antv

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất trưa 11/8 miền bắc mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt | tv24h

Dự báo thời tiết 29-3: miền trung và tây nguyên có mưa lớn trái mùa

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 9/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày mai 8/8/2022: mưa dông tiếp tục trải khắp 3 miền | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 31/7: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối | antv

Bản tin dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/8/2022

Thời tiết trưa, chiều 04/04/2022: miền trung bắt đầu đợt mưa vừa đến mưa to| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Thời tiết hôm nay 21/07/2022:trung bộ mưa dông tăng, trời mát mẻ| vtc14

Thời tiết 3 ngày tới (07/05 đến 09/05):trung bộ có mưa rải rác | vtc14

Khẩn cấp: cơn bão số 2 mu lan đổ bộ vào quảng ninh và lạng sơn, gây mưa lớn từ 10/8 | skđs

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Thanh Hóa Hôm Nay Bao Nhiêu Độ
 • Thời Tiết Từ Thanh Hóa Đến Thừa Thiên Huế
 • Dự Báo Thời Tiết Khu Vực Thanh Hóa Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Thanh Hoá Từng Giờ
 • Thời Tiết Thanh Hóa Tuần Này
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Nông Cống Thanh Hóa
 • Giá Xăng Bán Lẻ Hôm Nay
 • Giá Dầu Hỏa
 • Xem Giá Cả Thị Trường Heo
 • Giá Cả Thị Trường Giá Cà Phê
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Thanh Hóa 1 Tháng Tới
 • Thời Tiết Khu Vực Thanh Hóa 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Thanh Hóa 2 Ngày Cuối Tuần
 • Thời Tiết Thanh Hóa Một Tuần Tới
 • Thời Tiết Thanh Hóa Mấy Ngày Tiếp Theo
 • Thời Tiết Thanh Hóa Tuần Này
 • Thời Tiết Quảng Xương Thanh Hóa Hôm Nay
 • Thời Tiết Thanh Hoá Ngày Hôm Qua
 • Thời Tiết Thanh Hóa Quảng Xương 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Thanh Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Thanh Hóa 7 Ngày trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100