Xu Hướng 3/2023 # Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu? # Top 4 View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu? # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu? được cập nhật mới nhất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Python đã vươn lên trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, cho cả các nhà phát triển chuyên nghiệp và người mới bắt đầu . Nó quản lý đồng thời để trở thành một công cụ xuất sắc cho các tác vụ chuyên sâu như máy học hoặc trí tuệ nhân tạo và là một ngôn ngữ đầu tiên tuyệt vời .

Framework là gì?

Các Framework được thiết kế với mục tiêu giúp các lập trình viên làm việc hiệu quả hơn. Framework là các đoạn code đã được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói. Chúng cung cấp các tính năng có sẵn như mô hình, API và các yếu tố khác để tối giản cho việc phát triển các ứng dụng web phong phú, năng động. Các framework giống như là chúng ta có khung nhà được làm sẵn nền móng cơ bản, bạn chỉ cần vào xây dựng và nội thất theo ý mình

Django là loại Framework nào?

Các khuôn khổ thường được thiết kế để vượt trội trong một miền nhất định. Có các khuôn khổ học máy, khuôn khổ khoa học dữ liệu, khuôn khổ điện toán đám mây và nhiều khuôn khổ khác.

Django là một khuôn khổ để phát triển web giao diện người dùng. Người ta thường chia việc phát triển web thành các loại giao diện người dùng và phụ trợ. Phát triển web giao diện người dùng có xu hướng hướng tới người dùng và thường tập trung vào việc xây dựng các trang web động và đáp ứng, có tính thẩm mỹ. Ngược lại, phát triển web phụ trợ quan tâm nhiều hơn đến việc đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu và máy chủ.

Django là mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn miễn phí để mọi người sử dụng. Theo trang web của dự án, Django ưu tiên là đặc biệt nhanh, có thể mở rộng và an toàn. Nó có thể xử lý một loạt các tác vụ phổ biến để phát triển các ứng dụng web, bao gồm bản đồ trang web, xác thực người dùng, nguồn cấp dữ liệu phân phối đơn giản thực (RSS) và hơn thế nữa.

Có lẽ đây là lý do tại sao nó được sử dụng để duy trì các trang web phổ biến, chất lượng cao như Instagram, Pinterest và National Geographic. Nếu nó có thể xử lý khối lượng công việc do các dự án như thế này đặt ra, nó chắc chắn có thể xử lý bất cứ điều gì bạn muốn làm.

Tại NIIT-ICT Hà Nội, khóa học Python sẽ cung cấp cho các bạn từ kiến thức cơ bản về Python và ở phần 2 bạn sẽ học chuyên sâu về Django Framework.

Hãy tham khảo ngay hôm nay

Previous article Trang 404 là gì?

Django Bài 1: Cài Đặt Django

## hoặc cho chắc chắn là bản 2.0.6 bạn dùng command sau pip install django==2.0.6

Để kiểm tra version bạn có thể dùng command sau để kiểm tra

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:23 ╰─● django-admin --version 2.0.6

Tiếp theo ta sẽ tạo một project mới thông qua django-admin

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 /var/projects/django/sitestintuc 〕───────{ Wed Jun 06, 12:53 ╰─● django-admin --help Available subcommands: [django] check compilemessages createcachetable dbshell diffsettings dumpdata flush inspectdb loaddata makemessages makemigrations migrate runserver sendtestemail shell showmigrations sqlflush sqlmigrate sqlsequencereset squashmigrations startapp startproject test testserver . . #other settings DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', #1 'NAME': 'django_newsproject', #2 #'USER': 'admin', #'PASSWORD': 'abc#123', #'HOST': '127.0.0.1', #'PORT': 27017, } } #other settings . . INSTALLED_APPS = [ # ... # other app 'newsproject' ]

Tiếp theo ta cần chỉ định SITE_ID và ALLOWED_HOST

#other settings ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 #other settings

ALLOWED_HOSTS: nếu bạn bạn deploy project này đến server thì bạn cần phải thêm domain vào đây. Những domain được thêm vào đây django mới cho phép chạy

SITE_ID: Bạn cần chỉ định site id vào đây, vì django hỗ trợ multi site và multi domain. Thường thì khi mới tạo ta sử dụng luôn mặc định là 1

File newsproject/settings.py của bạn sẽ như sau

""" Django settings for newsproject project. Generated by 'django-admin startproject' using Django 1.11. For more information on this file, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/settings/ For the full list of settings and their values, see https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/ """ import os # Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) # Quick-start development settings - unsuitable for production # See https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/deployment/checklist/ # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! SECRET_KEY = '4bgs5cx!k#hdwwd_5owg31#_!93&u1+2^rfgyr!sper3digml2' # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = True ALLOWED_HOSTS = ['127.0.0.1', ] SITE_ID = 1 # Application definition INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'newsproject' ] MIDDLEWARE = [ 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', ] ROOT_URLCONF = 'newsproject.urls' TEMPLATES = [ { 'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': [], 'APP_DIRS': True, 'OPTIONS': { 'context_processors': [ 'django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', ], }, }, ] WSGI_APPLICATION = 'newsproject.wsgi.application' # Database # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#databases DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'djongo', 'NAME': 'django_newsproject', # 'USER': 'admin', # 'PASSWORD': 'abc#123', # 'HOST': '127.0.0.1', # 'PORT': 27017, } } # Password validation # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#auth-password-validators AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [ { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator', }, { 'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator', }, ] # Internationalization # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/i18n/ LANGUAGE_CODE = 'en-us' TIME_ZONE = 'UTC' USE_I18N = True USE_L10N = True USE_TZ = True # Static files (CSS, JavaScript, Images) # https://docs.djangoproject.com/en/1.11/howto/static-files/ STATIC_URL = '/static/'

Tại terminal bạn hãy vào thư mục newsproject và thực hiện command migrate để tiến hành install các tables default vào database django_newsproject

(pyenv) ╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:16 ╰─● ./manage.py migrate Operations to perform: Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions Running migrations: Applying contenttypes.0001_initial... OK Applying auth.0001_initial... OK Applying admin.0001_initial... OK Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK Applying sessions.0001_initial... OK

Bạn có thể kiểm tra lại xem các tables đã install đúng chưa bằng cách vào mongo shell và chạy command

╭─{ marvelous }───────〔 ~ 〕───────{ Fri Jun 08, 01:13 ╰─● mongo shell MongoDB shell version v3.6.5 connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017 MongoDB server version: 3.6.5 > use django_newsproject switched to db django_newsproject > show tables __schema__ auth_group auth_group_permissions auth_permission auth_user auth_user_groups auth_user_user_permissions django_admin_log django_content_type django_migrations django_session

Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem django đã hoạt động chưa bằng command

╭─{ marvelous }───────〔 projects/django/sitestintuc/newsproject 〕───────{ Fri Jun 08, 01:25 ╰─● ./manage.py runserver Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). June 07, 2018 - 18:32:48 Django version 2.0.6, using settings 'newsproject.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

Cách Tốt Nhất Để Học Python: Học Lập Trình Python Với 8 Bước Dễ Dàng

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đối với những nhà lập trình mới thì Python cực kỳ thông dụng và mang lại cho họ cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực coding như mong muốn.

Tuy nhiên nhiều tài liệu giảng dạy về Python hiện nay lại khá nhạt nhẽo và chung chung. Điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc học Python đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ cung cấp từng bước trong hướng dẫn này để chỉ cho bạn cách tốt nhất để học Python.

Hy vọng bạn sẽ thích hướng dẫn này!

Bước 1: Python là gì? và Python dùng để làm gì?

Trước khi học lập trình Python thì bạn cần phải biết nó là gì và tại sao nó được sử dụng. Nói một cách đơn giản, Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, cực kỳ linh hoạt, có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ mà không yêu cầu một ngôn ngữ cụ thể. Một số tính năng khiến Python trở nên thông dụng bao gồm:

Cú pháp Python rất đơn giản chính vì vậy mà nó khá dễ sử dụng. Một số người cho rằng cách tốt nhất để học Python cơ bản là bắt đầu viết luôn chương trình. Hầu hết những cú pháp Python có tính logic cao đủ để giúp bạn bắt đầu viết được luôn chương trình của mình.

Hầu hết những nhà lập trình viên cho rằng Python là một ngôn ngữ dễ học và nó được giảng dạy phổ biến nhất trong các trường học trên toàn thế giới.

Python thực sự có công dụng cực kỳ lớn và bạn sẽ có thể làm khá nhiều thứ với nó đó.

Những tính năng trên đã khiến Python trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

Phát triển trang web Back-end

Phát triển trò chơi.

Khoa học dữ liệu và phân tích.

Phát triển ứng dụng di động.

Robot và AI (Trí tuệ nhân tạo)

Nếu bạn có ước mơ làm việc với một trong những lĩnh vực này, thì đây chính là lúc để bạn khám phá cách tốt nhất để học Python!

Kết quả tìm kiếm được yêu thích nhất

Bước 2: Đăng ký một khóa học Python trực tuyến

Có lẽ là bạn sẽ cho rằng khóa học trực tuyến hướng dẫn Python khá là chung chung, nhàm chán và không có nội dung gì sâu xa. Tuy nhiên, với những năm kinh nghiệm hướng dẫn những bước này thì tôi tin rằng tôi đang chỉ cho bạn cách tốt nhất để học lập trình Python.

Các khóa học trực tuyến là một nguồn tài nguyên thường bị đánh giá thấp so với khả năng đáng kinh ngạc của chúng. Trong thế giới hiện đại, không cần thiết phải học đại học hay khóa học về khoa học máy tính để trở thành lập trình viên. Tôi tin rằng các khóa học trực tuyến lại là một cách tốt hơn để học lập trình Python. Bởi vì chúng có một số công dụng đáng kinh ngạc như sau:

Các khóa học trực tuyến cho phép học theo lịch trình của riêng bạn, nó phù hợp cho những người đang đi làm giờ hành chính hoặc có những công việc khác.

Các khóa học trực tuyến sẽ bao quát được kiến thức một cách rõ ràng, dễ hiểu và súc tích.

Các khóa học trực tuyến cho phép quay lại các khái niệm và phần khó của khóa học bao nhiêu lần tùy thích.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải rèn luyện cho mình tinh thần tự giác và có động lực để học một khóa học trực tuyến. Không có việc bị giới hạn thời gian hoặc ngày trả bài có thể sẽ khiến bạn không kiên trì để tiếp tục được, vì vậy hãy luôn nhắc nhở bản thân về việc học của mình. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn lý do tại sao tôi cho rằng các khóa học trực tuyến là cách tốt nhất để học Python, đây là một vài khóa học yêu thích của tôi:

Hướng dẫn Python mang tính tương tác

Khóa học hướng dẫn Python mang tính tương tác là một nơi tuyệt vời để bắt đầu hành trình trở thành lập trình viên Python. Hướng dẫn này khá đơn giản, được bắt đầu với những điều cơ bản, và không bỏ qua bất cứ điều gì. Bản chất tương tác của khóa học cho phép bạn viết mã trực tiếp trong trình duyệt web của mình và sẽ giúp bạn tiến tới việc học nâng cao hơn.

Khóa học về Python căn bản ngay từ đầu

Nếu bạn muốn bắt đầu học lập trình Python thông qua một khóa học giới thiệu ngắn khác, thì bạn nên chọn học Python căn bản ngay từ đầu với khóa học ghi hình video. Khóa học này chỉ kéo dài khoảng 2 giờ với nội dung chất lượng sẽ dạy cho bạn mọi thứ từ cú pháp cơ bản đến các khái niệm Python nâng cao hơn.

Khóa học Tìm hiểu cơ bản về Python

Nếu bạn là một người có kiến thức về coding bằng 0, thì cách tốt nhất để học Python có thể là thông qua một khóa học video chuyên sâu dành cho người mới bắt đầu. Khóa học Tìm hiểu cơ bản về Python sẽ hoàn toàn phù hợp. Với nội dung video hơn 5 giờ sẽ giúp bạn tìm tòi, học hỏi trong một vài tuần!

Bước 3: Cài đặt Python vào máy tính

* Bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn có máy tính Apple. Với máy tính Apple thì Python đã được cài đặt sẵn. Còn đối với máy tính với hệ điều hành Windows thì không có.

Nếu sử dụng Python với Windows, thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt nó vào máy tính của mình. Có hai phiên bản chính của Python: Python 2 và Python 3. Lựa chọn phiên bản nào là phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là nên tải xuống cả hai phiên bản. Có nhiều chương trình cũ được xây dựng bằng Python 2 thì sẽ không chạy với Python 3. Tuy nhiên, phiên bản mới lại cung cấp rất nhiều cải tiến hơn so với phiên bản cũ hơn và thuận lợi cho những người tìm kiếm để học Python.

Cài đặt Python:

Để cài đặt Python trên máy tính của bạn, bạn sẽ cần phải truy cập vào trang để tải Python xuống. Điều đầu tiên mà bạn nhận thấy là có hàng trăm phiên bản khác nhau. Cách tốt nhất là bạn nên tải phiên bản mới nhất để học ngôn ngữ và làm quen với cú pháp chính của Python. Làm theo lời những hướng dẫn và thực hiện cài đặt Python như bất kỳ chương trình nào khác.

Sau khi đã hoàn tất cài đặt thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bước tiếp theo!

Bước 4: Tìm hiểu thêm với các nguồn tài liệu khác

Hướng dẫn tham khảo

Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn tìm ra cách tốt nhất để học Python, thì bạn cần quan tâm, chú ý đến tài liệu khảo chất lượng. Tài liệu tham khảo sẽ trở thành một trong những công cụ có giá trị nhất trong suốt sự nghiệp của một lập trình viên. Tài liệu tham khảo ngôn ngữ Python chính thức cung cấp những giải thích rõ ràng về cú pháp, quy ước và những thực tiễn tốt nhất về lập trình. Nó cho phép bạn tìm kiếm các khái niệm khó hoặc những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Khi được khai thác đúng cách thì tài liệu tham khảo sẽ giúp bạn tăng tốc tiến trình coding của mình.

Video trên YouTube

Diễn đàn trực tuyến

Những diễn đàn học về coding trực tuyến cũng là một nơi tuyệt vời để nhận sự trợ giúp khi bạn bị mắc kẹt trong một khái niệm hoặc ý tưởng nào đó. Tôi thường tìm đến các diễn đàn trực tuyến khi có những vấn đề coding mà không thể hiểu được. Viết một bài đăng ngắn trình bày về vấn đề bạn gặp phải với loại mã code bạn thực hiện.

Bước 5: Tìm hiểu các Framework

Framework là các chương trình được thiết kế để cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn. Khi nói đến Python cơ bản, hầu hết các khung được thiết kế để phát triển web. Chúng có thể được sử dụng để giúp phát triển các ứng dụng web nhanh hơn, đảm bảo mã code thực hiện tốt nhất và giúp bạn có thêm thời gian tập trung vào việc khác. Nếu muốn trở thành một nhà phát triển Python thì hãy nên bắt đầu làm quen với các framework phổ biến nhất như:

Django – Django là một khung phát triển web đầy đủ, miễn phí, mã nguồn mở, Django được các nhà phát triển trên toàn thế giới sử dụng. Nó được sử dụng với mục đích cung cấp mọi thứ mà nhà phát triển cần thay vì tìm kiếm trên thư viện.

Flask – Flask là một khung phát triển nhỏ hơn được thiết kế để tạo ra một nền tảng ứng dụng chất lượng cao cho website của bạn. Mô-đun (modular) cho phép sử dụng các phần mở rộng khi cần thiết, bao gồm một loạt các tính năng vượt trội, thú vị mà cực kỳ hữu ích.

Pyramid – Pyramid cũng tương tự như Django, nhưng nó đơn giản và dễ sử dụng hơn. Nó tương thích với ứng dụng ở mọi quy mô chính vì vậy đã khiến nó trở nên thông dụng trên toàn thế giới.

Đây chỉ là một vài trong số các Python framework phổ biến nhất. Không nhất thiết phải học tất cả tính năng của tất cả chúng. Thay vào đó, bạn chỉ cần cố gắng làm quen về cách sử dụng và những tính năng chính của chúng mà thôi.

Bước 6: Bắt đầu xây dựng chương trình

Khi đã tìm ra được cách để học lập trình Python với nhu cầu của mình thì bạn cần phải lĩnh hội được khá tốt kiến thức về Python cơ bản. Sau đó thì hãy bắt tay vào tìm hiểu cách tạo ra chương trình của chính mình. Đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt đầu thực hành công việc viết code của mình.

Brainstorm ý tưởng cho các chương trình Python đơn giản. Hãy thử viết chúng ra, chọn một vài ý tưởng có vẻ thú vị mà bạn cho rằng bạn có đủ kiến thức để thực hiện nó.

Bắt đầu viết code cho chương trình. Chú ý một điều là bạn hãy kiểm tra chắc chắn để nhận ra những lỗi trước khi chúng gây ra vấn đề lớn. Để tránh những điều nhầm lẫn thì bạn nên viết ra kế hoạch chi tiết các bước cần thực hiện cho việc viết chương trình của mình.

Khi đã hoàn thành chương trình của mình, hãy xem lại và đảm bảo bạn có thể giải thích những gì đã làm. Bạn có thể gửi phần viết code của mình lên trên một diễn đàn trực tuyến và nhờ mọi người đóng góp ý kiến.

Như vậy, chương trình đầu tiên của bạn cơ bản đã thành công. Chắc chắn sẽ có những sai sót, tuy nhiên bạn nên chú ý đến những điểm thiếu sót đó để tiếp tục cải thiện khi viết một chương trình khác sắp tới.

Bước 7: Học Python thông qua việc hiểu những lỗi code

Bạn nên tìm hiểu hay học về những mã code sai trong quá trình học hỏi lập trình Python. Theo tôi, hiểu được lỗi code cũng là một cách tốt để học Python. Nếu không biết một lỗi cụ thể có nghĩa là gì hoặc cách khắc phục nó thì bạn sẽ không thể khắc phục sự cố đó tốt vào những chương trình khác được.

Nếu như bạn chưa tìm hiểu về các lỗi Python phổ biến, thì bạn nên dành thời gian tìm hiểu và làm quen với chúng ngay bây giờ thông qua trang web Python về đầy đủ các loại lỗi và cách khắc phục chúng.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đã cố gắng tìm kiếm mãi mà không có được câu trả lời cho một vấn đề nào đó thì hãy tận dụng sự hiểu biết của những người khác thông qua những diễn đàn để họ có thể hỗ trợ bạn!

Bước 8: Tạo động lực và thử thách bản thân mỗi ngày

Nếu bạn nghiêm túc về việc học Python từ mới bắt đầu và mong muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, thì bạn cần tiếp tục trau dồi hàng ngày. Tôi thích thử thách bản thân mỗi ngày để học được điều mới và tiếp tục duy trì kiến thức đã học để trở thành một lập trình viên Python giỏi hơn. Có rất nhiều cách khác nhau để thử thách bản thân hàng ngày, với tôi chúng bao gồm:

Hack mã Code

Tôi thấy rằng việc tải xuống và làm việc với mã code của người khác cũng là một cách khá tốt để tìm hiểu Python. Tôi thích đi đến một trang web như GitHub và tìm một số mã nguồn mở có vẻ thú vị. Tải xuống tệp mã code đó, mở nó trong mã code hoặc trình soạn thảo văn bản và tìm hiểu nó từ từ. Hãy cố gắng để hiểu tất cả các cú pháp và mỗi dòng mã code có nhiệm vụ gì. Ghi chú những điều cần thiết, và sửa lại chúng nếu bạn có thể.

Hỗ trợ những người khác

Một cách tuyệt vời khác để học các kỹ năng Python mới là giúp đỡ người khác. Đi đến diễn đàn về coding yêu thích của mình, tìm ai đó đang cần trợ giúp và hướng dẫn họ. Nếu trong khả năng thì hãy thử và giúp họ giải quyết vấn đề. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một lập trình tốt hơn và giúp bạn cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề.

Hoàn thành một thử thách Coding

Thử thách coding rất thú vị, hấp dẫn và chúng buộc bạn phải suy nghĩ rộng hơn. Một tìm kiếm nhanh của Google sẽ giúp ta thấy một loạt các trang web cung cấp các thử thách coding. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cung cấp các hướng dẫn chi tiết và được yêu cầu tạo một chương trình thực hiện những điều mong muốn.

Kết quả tìm kiếm xu hướng nhất

Cách tốt nhất để học Python – Kết luận

Tôi nghĩ rằng hướng dẫn này đã chỉ ra cách tốt nhất để học Python nhanh nhất có thể. Bắt đầu bằng cách thực hiện một số nghiên cứu về Python, nó là gì và bạn có thể làm gì với nó. Đăng ký một khóa học trực tuyến dạy các kiến thức Python cơ bản và thực hành cho đến khi nhuần nhuyễn với các cú pháp và khái niệm chính.

Khám phá các nguồn tài liệu khác nhau – chẳng hạn như những tài liệu hướng dẫn tham khảo và video – và tìm hiểu cách sử dụng chúng để đạt hiệu quả tối đa. Tìm hiểu về lỗi code và framework, sau đó bắt đầu tạo các chương trình đơn giản. Hãy nhớ thực hành thường xuyên nhất có thể và tập trung vào việc học những điều mới mỗi khi bạn viết code bằng Python.

Hướng Dẫn Python Online: 10 Bí Kíp Tìm Hiểu Python Cơ Bản

Tuy nhiên, học Python không hẳn là quá vui vẻ và đơn giản như một trò chơi. Khi bắt đầu, chỉ mỗi việc tìm ra cách tốt nhất để học Python trực tuyến cũng là một điều khó khăn. Có hàng ngàn khóa học và hướng dẫn Python khác nhau, tất cả chúng lại đều được giới thiệu là tốt nhất. Với điều đó, tôi đã tập hợp lên một danh sách 10 bí kíp hàng đầu trong hướng dẫn Python này.

Tôi sẽ bắt đầu với một vài bí kíp để tìm ra cách tốt nhất cho việc học Python. Sau đó, sẽ chuyển sang một vài điều có thể giúp duy trì những kiến thức đang học và tiếp theo là một số cách để học về Python cơ bản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nếu thích khám phá cách học Python nhanh và hiệu quả thì hướng dẫn Python này là dành cho bạn!

1. Suy nghĩ về lý do tại sao muốn học Python

Khi muốn tìm ra cách tốt nhất để học Python với nhu cầu của bạn, điều đầu tiên nên làm là ngồi xuống và suy nghĩ chính xác lý do tại sao bạn muốn học nó. Điều này giúp xác định chính xác những gì hy vọng sau khi học xong, cách tốt nhất để bắt đầu học là gì và những kỹ năng khác cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:

Tại sao muốn học coding với Python?

Khi chọn học Python, nên có mục tiêu cuối cùng trước khi bắt đầu. Nên xác định cấp độ kỹ năng hy vọng đạt được và việc sẽ sử dụng các kỹ năng Python mới đó như thế nào để giúp bạn chọn khóa học hướng dẫn Python phù hợp. Nó cũng giúp bạn chọn những kỹ năng khác cần học để thành công vì Python cũng có khả năng hạn chế.

Lựa chọn Python để thay đổi nghề nghiệp?

Nếu đang cách học Python cho người mới bắt đầu để tiến tới một sự nghiệp mới thì cần phải có kiến thức với bất kỳ kỹ năng nào mà bạn cần. Ví dụ: nếu muốn xây dựng các ứng dụng web back-end bằng Python, bạn sẽ cần học các kỹ năng và các khung framework phát triển web khác.

Thời gian cam kết học lập trình với Python như thế nào?

Điều quan trọng là không nên cố gắng và đảm nhận nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý. Chắc chắn, bạn có thể đăng ký vào một khóa học về Python, nhưng bạn cần có thời gian cam kết theo học. Nếu không có nhiều thời gian dành để khám phá Python cơ bản thì một khóa học trực tuyến có thể là lựa chọn tốt nhất. Với những điều trên thì đã đến lúc chúng ta cùng xem qua một vài khóa học Python khác nhau trong hướng dẫn Python này.

Kết quả tìm kiếm được yêu thích nhất

2. Khóa học Python tương tác

Học tương tác là điều lớn nhất và mới nhất khi nói đến cách tốt nhất để học Python. Rất nhiều người sẽ cho rằng bạn chỉ đang lãng phí thời gian để cố gắng học thông qua các phương pháp. Tôi sẽ không bàn đến điều đó và chỉ cảm thấy rất thích các tính năng độc đáo mà các khóa học Python tương tác mang lại từ việc học trực tuyến. Một vài trong số các tính năng bao gồm:

Các khóa học coding tương tác cung cấp cơ hội để coding trực tiếp trong trình duyệt theo các hướng dẫn được xác định rõ ràng.

Khi đang học thông qua một khóa học Python tương tác, bạn sẽ nhận được phản hồi liên tục về mã code của mình và chúng được viết ổn hay chưa.

Các khóa học Python tương tác thường bắt đầu đơn giản, nhưng nhanh chóng chuyển tới các khái niệm nâng cao hơn trong suốt quá trình xây dựng kiến ​​thức của bạn một cách logic và hợp lý.

Chắc chắn bạn đã có thể thấy tại sao các khóa học Python trực tuyến tương tác là một trong những câu trả lời yêu thích của tôi cho câu hỏi về cách học Python trong hướng dẫn Python này.

3. Làm quen với Hướng dẫn tham khảo

Cho dù bạn có giỏi viết mã code Python đến đâu thì sẽ luôn có các khái niệm và cú pháp gây khó khăn cho bạn. Khi gặp những khó khăn đó và không chắc chắn làm thế nào để xử lý, giải quyết thì bạn cần tìm kiếm thêm thông tin cần thiết.

Theo kinh nghiệm của tôi, làm quen với hướng dẫn tham khảo ngôn ngữ chất lượng cao sẽ giúp tìm kiếm mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả. Mặc dù có một loạt các hướng dẫn tham khảo Python khác nhau nhưng tôi đã tìm thấy tài liệu ngôn ngữ Python chính thức là toàn diện và hữu ích nhất. Khi gặp phải một vấn đề hoặc không hoàn toàn chắc chắn về cú pháp nào, chỉ cần tìm tới hướng dẫn tham khảo ngôn ngữ Python để tìm câu trả lời.

4. Coding thường xuyên

Mọi người trên toàn cầu đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi như “Cách tốt nhất để học Python là gì? và ” Làm thế nào để học Python?” mà không nhận ra rằng đôi khi cách tốt nhất để làm mọi thứ là đơn giản hóa nó lại. Khi nói đến việc học cách viết code Python trong hướng dẫn Python này thì thực hành là chìa khóa để thành công.

Làm việc thông qua một vài phần của khóa học trực tuyến. Nếu có thời gian rảnh rỗi trong khi đi làm hoặc đang chờ đợi điều gì đó, hãy xem Khóa học ghi hình Tìm hiểu Python từ đầu . Các bài giảng video ngắn, chứa đầy thông tin mà khóa học này được tạo thành là rất phù hợp khi bạn đang đi trên đường.

Xem một khối mã code được viết bởi người khác và tìm ra xem mỗi dòng code có vai trò gì. Làm thêm cách này sau này sẽ là điều tốt.

Có một vài điều nên nhớ khi tìm ra cách học Python. Đừng vội vàng, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ các khái niệm và thông tin quan trọng. Thực hiện theo thứ tự của khóa học và trên hết, hãy nhớ rằng:

“Thực hành một cách thực sự mới tạo nên thành công”

Điều đó đúng, chỉ thực hành không thôi chưa đủ làm nên thành công. Phải thực hành một cách thực sự. Bạn cần đảm bảo tuân theo các cách thực hành tốt nhất về mã code (nhận xét mã code của bạn, sử dụng đúng cú pháp, v.v.), nếu không thì cuối cùng bạn cũng sẽ có các thói quen xấu gây cản trở nỗ lực cho con đường coding trong tương lai của mình.

5. Ghi chú!

Ghi chú là một trong những chìa khóa để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, kể cả Python. Nếu bạn nghiêm túc về việc bắt đầu học Python trực tuyến, thì bạn cần nghiêm túc về việc ghi chú trong suốt khóa học của mình!

Ghi chú sẽ giúp bạn học chậm lại, hiểu mọi khái niệm và đoạn cú pháp. Nó sẽ giúp bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng và giúp củng cố các khái niệm cần nắm rõ khi tìm hiểu. Có những ghi chú tốt về “cách học Python cho người mới bắt đầu” sẽ là một tài nguyên quý giá mà bạn có thể quay trở lại tìm và học lại khi gặp khó khăn trong tương lai.

Còn chờ gì nữa? Lấy một cuốn sổ tay, một vài cây bút khác màu và bắt đầu ghi chú khi bạn học!

6. Kết nối với những người học khác

Nếu nghiêm túc về việc học Python cho người mới bắt đầu và xây dựng sự nghiệp như một lập trình viên thì sau khi đọc hướng dẫn Python này, bạn cần bắt đầu kết nối ngay với các lập trình viên khác và những người học Python. Có hai cách chính để làm điều này – trực tuyến thông qua các diễn đàn và các nhóm trò chuyện hay thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp.

Kết nối trực tuyến

Kết nối trực tuyến thông qua các nhóm trò chuyện và diễn đàn lập trình là một cách tuyệt vời để nhanh chóng theo dõi tiến trình của bạn. Ví dụ, là thành viên của cộng đồng trực tuyến sẽ giúp bạn nhận được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tương tự, trả lời câu hỏi của người khác cũng là một cách tuyệt vời để củng cố kiến ​​thức cho bạn. Diễn đàn Stack Overflow Python là nơi yêu thích của tôi.

Gặp gỡ trực tiếp

7. Không ngại đặt câu hỏi

Mọi thứ có thể trở nên hơi nản chí khi một lập trình viên trẻ cố gắng học cách sử dụng Python sao cho thật hiệu quả và hiệu quả. Tuy nhiên, bạn không nên ngại đặt câu hỏi – cho dù chúng có vẻ ngu ngốc hay quá hiển nhiên. Tôi đã thấy rằng hỏi (và trả lời) các câu hỏi là một trong những cách tốt nhất để học Python!

Một trong những điều khó nhất là tìm được một người có thể trả lời câu hỏi của bạn. Hãy thử bắt đầu với một diễn đàn – như diễn đàn Stack Overflow được mô tả ở trên. Nếu không thể tìm thấy ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn ở đó, thì hãy thử nghĩ đến việc trả tiền để tìm một cố vấn về mã code cho mình.

Có một loạt các trang web khác nhau được thiết kế để kết nối với một người cố vấn coding. Một người sẽ hướng dẫn bạn thường xuyên, nhưng một số khác lại chỉ hỗ trợ về các khái niệm khó, gỡ lỗi mã code hoặc bất cứ điều gì khác khó khăn. Tìm kiếm nhanh trên Google sẽ có nhiều tùy chọn cho bạn.

8. Giúp người khác cùng hướng

Trong khi đặt câu hỏi và tìm cố vấn coding có thể là cách tuyệt vời để khám phá các khái niệm mới và cách sử dụng chúng thì giúp người khác cũng là một trong những cách tốt nhất để củng cố kiến ​​thức hiện có của bạn. Khi đã hiểu chắc về cách học lập trình Python, hãy nên xem xét việc đăng ký làm cố vấn coding – Biết đâu, bạn có thể đủ khả năng để trở thành một cố vấn có được trả tiền!

Hãy nhớ rằng, hướng dẫn tham khảo ngôn ngữ lập trình Python là người bạn tốt nhất của bạn!

9. Bắt đầu viết chương trình của chính mình

Tạo các chương trình của bạn là một cách tuyệt vời khác để thực hành các kỹ năng lập trình Python. Mặc dù nhiều người mới bắt đầu không nhận ra điều đó, nhưng thực sự thì không cần nhiều kinh nghiệm để bắt đầu viết một chương trình. Hiểu biết đơn giản về cú pháp Python cơ bản và các tính năng của nó là quá đủ để tạo ra các khối mã code đơn giản và có chức năng.

Một trong những điều khó nhất khi thực hành viết chương trình là đưa ra ý tưởng cho những gì cần tạo. Tuy nhiên, chương trình của bạn có hữu ích hay không không quan trọng – miễn sao đó là cách hữu ích để học Python! Hãy xem xét các ý tưởng sau để thực hành viết mã code Python:

Xây dựng chương trình đồng hồ báo thức đưa ra thông báo (hoặc phát âm thanh) tại một thời điểm xác định.

Tạo ứng dụng máy tính cơ bản.

Phát triển một kịch bản đơn giản để tìm kiếm trên một trang web.

Làm trò chơi theo phong cách tic-tac-toe.

Đây chỉ là một vài ý tưởng để có thể xây dựng với Python từ trí tưởng tượng của bạn!

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng khi thực hành không phải là loại chương trình bạn tạo ra, mà là cách thực hiện nó.

10. Hack mã code của người khác

Lưu ý rằng ‘hack mã code của người khác” không có nghĩa là bạn hack ai đó. Bạn chỉ cần lấy một khối mã code hoặc một tệp mã code được viết bởi người khác và ‘giải nén’ nó. Nó sẽ giúp bạn hiểu đầy đủ về cách học Python – làm việc với tệp mã code và đảm bảo hiểu mọi dòng được thiết kế để làm gì. Đưa ra ý kiến để hiểu mọi thứ cần thiết và hãy cải thiện những gì bạn có thể!

Một trong những nơi tốt nhất để tìm các tệp mã code là GitHub. Chỉ cần tìm kiếm các tệp Python, chọn tệp nào đó thú vị và tải xuống máy tính. Mở nó trong một trình soạn thảo mã code hoặc văn bản – Tôi muốn giới thiệu trình soạn thảo mã Atom nếu bạn chưa có – và bắt đầu làm việc với nó!

Hãy nhớ tải lên lại mã code đó nếu việc cải thiện có thể mang lại lợi ích cho người khác.

Kết quả tìm kiếm xu hướng nhất

Kết luận

Không nên vội vàng trong quá trình học, nếu không, bạn có thể sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Ghi chú về mọi thứ – cho dù chúng có đơn giản khi bắt đầu – và xem lại thường xuyên. Hãy thử và thực hành coding thường xuyên nhất có thể và cần làm quen với các hướng dẫn tham khảo Python của mình.

Kết nối với những người học như bạn và đừng ngại đặt câu hỏi khi cần. Giúp đỡ người khác, hướng dẫn Python cho họ khi họ gặp vấn đề có thể là một sự ôn luyện hiệu quả và học thông qua mã code của người khác cũng là một cách tuyệt vời để tìm hiểu những điều mới. Trên hết, hãy luôn tuân theo các thực tiễn tốt nhất của Python và đừng lười biếng – nếu như vậy, bạn có thể gặp phải tất cả các vấn đề trong tương lai.

Còn chờ gì nữa? Bây giờ bạn đã biết cách học Python – sau khi đọc xong hướng dẫn Python này rồi thì hãy bắt đầu viết mã code nào!

Cập nhật thông tin chi tiết về Python Django Là Gì? Học Python Django Framework Ở Đâu? trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!