Xu Hướng 8/2022 ❤️ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp Mới Nhất ❣️ Top View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 ❤️ Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp Mới Nhất ❣️ Top View

Xem 594

Bạn đang xem bài viết Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp được cập nhật mới nhất ngày 20/08/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 594 lượt xem.

Mẫu Quy Chế Tài Chính Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Tnhh 2022

Mẫu Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở 2022 (Xây Dựng Báo Cáo)

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022

Hướng Dẫn Cách Lập Biểu Mẫu Quyết Định Khen Thưởng

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng 2022

Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ công ty, doanh nghiệp mới nhất. Tư vấn về việc chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp và cách hạch toán.

Để quản lý chặt chẽ các khoản thu chi trong doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động chi tiêu của doanh nghiệp đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả nhằm giảm bớt các chi phí cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tăng lợi nhuận, phát triển sản xuất, các doanh nghiệp, công ty, tổ chức sẽ họp và quyết định thông qua nội dung quy chế của doanh nghiệp và phổ biến đến tất cả các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong công ty thực hiện đồng thời thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát.

Hơn thế nữa việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ còn giúp đảm bảo cho việc chi trả lương, các khoản trợ cấp cho người lao động đảm bảo bình đẳng, công khai.

Với ý nghĩa như đã nêu trên, nay Dương Gia cung cấp đến quý khách hàng mẫu quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty và đồng thời hướng dẫn khách hàng lập quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty.

1. Mẫu quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty: Tải về mẫu quy chế chi tiêu nội bộ

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật kế toán năm 2022 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của tên tổ chức, doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (HĐTV) tên tổ chức, doanh nghiệp ngày …/…./…về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của tên tổ chức, doanh nghiệp;

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ trong (tên tổ chức, doanh nghiệp).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/… Những quy định trước đây trái với quy định này đều hết hiệu lực thi hành.

(HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU, CHỦ DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (1)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này là một trong những cơ sở để Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân đề xuất lãnh đạo phê quyệt các khoản chi tiêu nhằm định hướng và thống nhất quản lý tài chính trong nội bộ công ty.

Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi, để giảm chi phí và hạ giá thành dịch vụ, tăng lợi nhuận cho Công ty, khuyến khích các cán bộ, công nhân người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm đúng mục đích và có hiệu quả.

Quy chế chi tiêu nội bộ được phổ biến, công khai cho Ban điều hành công ty, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong Công ty biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Tổng Giám đốc/Chủ tịch công ty là người phê duyệt tất cả các khoản chi tiêu của công ty;

Các khoản chi tiêu phải đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả, hợp pháp;

Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ;

Phòng tài chính – kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu trong Công ty.

Điều 4: Các khoản chi tiêu:

Chi lương, BHXH, lương làm thêm giờ, quỹ khen thưởng, phúc lợi, nghỉ phép, cơm ca, phụ cấp ca ba;

Công tác phí;

Chi phí mua sắm TSCĐ, CCDC, chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ;

Chi phí văn phòng thẩm, CCDC, điện, nước sinh hoạt, điện thoại, internet;

Chi phí tiếp khách, hội nghị;

Chi phí nhiên liệu chạy xe ô tô, máy phát điện;

Chi phí khác (nếu có);

1. Quy chế bao gồm các qui định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong toàn Công ty đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng có hiệu quả kinh phí và tăng cường công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm.

2. Chủ tịch HĐQT có quyền quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi, do Nhà nước qui định cho từng nội dung hoạt động trong doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích, song không vượt quá hai lần so với định mức quy định.

3. Những nội dung chưa ban hành chế độ, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ phù hợp với nguồn tài chính của Công ty….

Để xem toàn bộ nội dung quy chế vui lòng bấm vào liên kết sau: mẫu quy chế chi tiêu nội bộ

2. Hướng dẫn lập quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty

Như đã phân tích ở trên Quy chế chi tiêu nội bộ trong doanh nghiệp, công ty có ý nghĩa tương đối quan trọng. Tuy nhiên, ở mỗi một công ty khác nhau sẽ có cách chi tiêu, các khoản chi khác nhau. Chính vì vậy khi tiến hành lập quy chế chi tiêu nội bộ doanh nghiệp, công ty, phòng tài chính, kế hoạch cần lập ra các danh sách khoản chi cần chi cũng như đề xuất cho ban giám đốc mức chi hợp lý căn cứ vào quy định của pháp luật hiện tại, giá trị thực tế của các khoản chi đó.

Dựa trên đề xuất của phòng tài chính – kế hoạch, Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp sẽ cân nhắc các khoản chi hợp lý để từ đó lên bản thảo quy chế chi tiêu đó. Sau khi đã có bản thảo quy chế chi tiêu của doanh nghiệp, công ty Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tiến hành họp và có sự tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở, người đại diện cho người lao động để họ đưa ra ý kiến đảm bảo quyền lợi của người lao động. Sau phiên họp thống nhất được các khoản chi tiêu Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp và phổ biến đến tất cả các tất cả các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong công ty để thực hiện.

– Tư vấn, soạn thảo các văn bản, biểu mẫu sử dụng trong doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo các văn bản, quyết định trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Dương Tố Như

Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Làm Việc Của Cấp Ủy

Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Chế Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp

Quy Chế Là Gì? Hiểu Thế Nào Cho Đúng Quy Chế, Quy Định Và Quy Trình?

Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Các Phòng Ban, Đơn Vị Trực Thuộc, Hội Đồng Quản Trị Và Quy Chế Giám Đốc Công Ty

Thế Nào Là Quy Chế, Quy Định, Quy Trình?

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Công Ty, Doanh Nghiệp trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2258 / Xu hướng 2338 / Tổng 2418 thumb
🌟 Home
🌟 Top