Xu Hướng 12/2022 # Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Với Latex Chi Tiết, Chuẩn Nhất ! / 2023 # Top 15 View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Với Latex Chi Tiết, Chuẩn Nhất ! / 2023 # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Với Latex Chi Tiết, Chuẩn Nhất ! / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

data-full-width-responsive=”true”

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt chương trình Basic MiKTeX và trình soạn thảo TeXstudio, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về những lệnh cơ bản, cùng với những môi trường phổ biến trong LaTeX.

I. Một số khái niệm cơ bản trong LaTex

Và sau đây là một số khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm chắc, trước khi bước vào các phần học khác.

1. Cấu trúc của tập tin nhập liệu

Mỗi tập tin dữ liệu vào phải được bắt đầu bởi lệnh documentclass{...}

Sau đó bạn có thể thêm vào các lệnh khác để định dạng cấu trúc của toàn bộ tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các gói lệnh để thêm vào các tính năng mở rộng không có sẵn trong LaTeX. Khi việc khai báo định dạng của tài liệu đã hoàn tất, bạn có thể bắt đầu soạn phần thân của tài liệu với lệnh begin{document}

Bây giờ thì bạn bắt đầu soạn thảo phần văn bản kết hợp với các lệnh định dạng hữu ích của LaTeX. Khi hoàn tất việc soạn thảo, bạn sẽ thêm vào lệnh end{document}

Chú ý: Vùng dữ liệu nằm giữa documentclass và begin{document} được gọi là phần lời tựa, vùng dữ liệu nằm giữa begin{document} và end{document} được gọi phần thân của tài liệu

documentclass[10pt,a4paper]{article}: Kiểu tài liệu kiểu article, cỡ chữ 10 điểm, khổ giấy A4

usepackage[utf8]{vietnam}: Gói lệnh vietnam với tùy chọn bảng mã utf8, gọi lệnh này được dùng để soạn thảo tiếng việt

usepackage{amsmath, amsfonts, amssymb}: Các gói lệnh này bổ sung vào LaTeX các lệnh và môi trường mới để soạn các công thức, hệ phương trình nhiều hàng. Ngoài ra hơn một trăm kí hiệu toán học mới mà chúng không có trong LaTeX thông thường.

usepackage{graphicx}: Là một trong nhiều gói hỗ trợ cho việc chèn vào văn bản các hình ảnh bên ngoài, đó là các hình ảnh được tạo bởi các chương trình xử lý ảnh khác mà không phải là bản thân LaTeX.

Bạn nên có ít nhất 5 gói lệnh như hình trên ( vietnam, amsmath, amsfonts, amssymb, graphicx) khi soạn thảo với LaTeX mà đặc biệt là khi soạn thảo các công thức toán học

2. Các lớp tài liệu và các tùy chọn cho lớp

2.1 Các lớp tài liệu

article phù hợp khi soạn các bài báo trong các tạp chí khoa học, các văn bản trình diễn, các báo cáo ngắn, chương trình hoạt động, thư mời, . . .

report phù hợp khi soạn các báo cáo gồm nhiều chương, các quyển sáchnhỏ, luận văn,. . .

book phù hợp khi soạn sách.

2.2 Tùy chọn của lớp tài liệu

10pt, 11pt, 12pt Chỉnh kích thước font chữ trong cả tài liệu. Nếukhông có tuỳ chọn nào được thiết lập thì cỡ chữmặc đinh đượcchọn là 10pt.

a4paper, letterpaper, . . . Xác định cỡ giấy, cỡ giấy mặc đinh làletterpaper.

titlepage, notitlepage xác định việc tạo một trang trắng ngaysau tựa đề của tài liệu hay không. Theo mặc định, lớparticlekhông bắt đầu một trang trắng ngay sau phần tựa đề.

onecolumn, twocolumn Tài liệu được chia làm 1 hay 2 cột.

twoside, oneside Xác định xem tài liệu sẽ được xuất ra dạng haihay một mặt. Lớp article và report được thiết lập làcác tài liệumột mặt. Ngược lại, lớp book là dạng tài liệu hai mặt.

landscape Thay đổi cách trình bày từ kiểu trang dọc sang trangngang.

Để nạp các gói lệnh vào ta sử dụng lệnh usepackage[tùy chọn]{tên gói lệnh}

data-full-width-responsive=”true”

Ví dụ: usepackage[utf8]{vietnam}: Gói lệnh tiếng việt với tùy chọn bảng mã là utf8

Các lệnh của LaTeX cần phải được nhập vào theo đúng chữ hoa và chữ thường. Một lệnh của LaTeX có cấu trúc cơ bản sau tên lệnh[tham số]{nội dung của lệnh}

Môi trường có thể đan xen vào nhau khi mà thứ tự đan xen là hợp lí.

Ví dụ:begin{flushleft}…end{flushleft} là môi trường canh lề trái.

6. Các định dạng tệp tin thường gặp

*.tex Tập tin nhập liệu của LaTeX (tệp tin nguồn)

*.sty Gói lệnh thêm vào cho LaTeX. Nó là một tập tin riêng lẽ và bạn có thể kết hợp nó vào tập tin tài liệu của bạn bằng cách sử dụng lệnh usepackage{}

*.pdf Tệp tin xuất bản, tệp này sẽ xuất hiện sau khi bạn biên dịch.

II. Soạn thảo văn bản bằng LaTex

Các kí tự khoảng trắng hay tab được xem như nhau và được gọi là kí tự khoảng trắng. Nhiều kí tự khoảng trắng liên tiếp cũng chỉ được xem là một khoảng trắng.

Một hàng trắng giữa hai hàng văn bản sẽ xác định việc kết thúc một đoạnvăn. Nhiều hàng trắng được xem là một hàng trắng.

Những kí tự sau là các kí tự được dành riêng hay có một ý nghĩa đặc biệt trong LaTeX. Khi bạn nhập chúng vào một cách trực tiếp từ bàn phím thì thông thường chúng sẽ không được in ra và khiến cho LaTeX báo lỗi. Để sử dụng các kí hiệu trên trong tài liệu, bạn cần phải thêm vào một tiền tố phía trước là dấu gạch chéo.

Thư mục phuong trinh chứa các tệp tin sau, trong đó tệp phuong chúng tôi là tệp tin chính

5. Sự hỗ trợ đối với các ngôn ngữ quốc tế

Khi bạn soạn thảo một tài liệu bằng một ngôn ngữ khác với Tiếng Anh, bạn cần phải cấu hình lại LaTeX cho phù hợp.

Để có thể sử dụng được tính năng hỗ trợ tiếng Việt trong LaTeX, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Để có thể sử dụng được tính năng hỗ trợ tiếng Pháp trong LaTeX, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Lưu ý rằng, vì lý do phát triển, tên của gói babel dành cho tiếng Pháp là frenchb hay francais chứ không phải là french.

6. Xuống hàng và ngắt trang

LaTeX sẽ tự động chèn vào một cách tối ưu các khoảng trắng và kí tự xuống hàng cho cả đoạn văn. Khi cần, LaTeX cũng sẽ ngắt các từ quá dài, không nằm gọn trên một hàng. Ngoài ra, việc đinh dạng các đoạn văn vẫn còn phụ thuộc vào kiểu tài liệu mà ta muốn tạo.Trong một số tình huống đặc biệt, bạn cần phải yêu cầu LaTeX thực

việc xuống hàng ngay bằng lệnh sau:

Lệnh sau sẽ cho phép ngắt trang sau khi xuống hàng:

usepackage[utf8]{vietnam}

7. Tựa đề, chương và các mục

Nhằm giúp cho người đọc dễ dàng tìm ra những phần cần thiết trong tài liệu, bạn nên chia nhỏ tài liệu thành các chương, mục và mục con. LaTeX hỗ trợ các lệnh đặc biệt dùng tựa đề của các mục làm đối số.

usepackage[frenchb]{babel}

part{...} Phần

chapter{...} Chương

section{...} Mục

subsection{...} Mục con

subsubsection{...} Mục con của mục con

\ hoặc newline

paragraph{...} Đoạn

subparagraph{...} Đoạn con

Trong lớp tài liệu dạng article không có khái niệm chương. Bạn có thể xem các tài liệu dạng article như các chương của một quyển sách.

Chú thích ở cuối trang được thực hiện với lệnh footnote{nội dung cần chú thích}

Lúc này, một lời chú thích sẽ được in ra ở cuối trang. Những lời chú thích phải được đặt sau một từ hay một câu mà chúng tham chiếu đến.

Môi trường itemize phù hợp với việc liệt kê những danh sách đơn giản.

Môi trường enumerate được dùng để liệt kê các danh sáchcác mụcđược đánh số một cách tự động

Môi trường description được dùng khi cần mô tả các mục trong danh sách.

Hai môi trường itemize và enumerate đều có thể lồng vào nhau xen kẽ tùy ý đến 4 lần.

Tham số marker được sử dụng để trích dẫn sách, bài báo hay các bài luận được sử dụng đến trong tài liệu. Nếu bạn không sử dụng tuỳ chọn label, các mục từ sẽ được liệt kê, đánh số một cách tự động.

Nội dung của chỉ mục sẽ được xác định với lệnh:index{key}

Tham số key là mục từ trong từ điển các chỉ mục. Bạn sẽ nhập vào lệnh index{...} tại vị trí mà bạn muốn mục từ trong bảng chỉ mục sẽ trỏ đến. Nếu chương trình LaTeX lại được gọi để xử lý tập tin dữ liệu vào ban đầu thì bảng chỉ mục đã được sắp xếp này sẽ được đưa vào tài liệu tại vị trí mà LaTeX tìm thấy lệnh printindex

Thêm 2 dòng lệnh usepackage{url}usepackage[colorlinks,urlcolor=blue]{hyperref} vào phần lời tựa.

Để tạo liên kết chúng ta sử dụng lệnh url{url} hoặc href{url}{text}

Sự kết hợp giữa pdfLATEX và gói beamer sẽ giúp bạn soạn các bài trình diễn ấn tượng tương tự như với phần mềm PowerPoint. Hơn thế, việc tập tin được lưu theo định dạng PDF là một thế mạnh rất lớn vì nó giúp bạn mang tài liệu đi khắp nơi do phần mềm Acrobat Reader miễn phí và vận hành trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau.

Chi tiết bạn vui lòng xem bài viết Trình chiếu Slide với LaTeX trong cùng Series này.

Khoảng cách giữa các đoạn văn, mục, mục con, . . . được xác định một cáchtự động bởi LaTeX. Khi cần thiết, cáckhoảng trắng dọc giữa hai đoạn văncó thể được thêm vào với lệnh sau:vspace{length}

Với LaTeX ta có thể đóng khung đơn giản với lệnh framebox{...}

17. Đường kẻ và thanh ngang

Đường kẻ và thanh nganh được thực hiện với lệnh rule[lift]{width}{height}

begin{multicols}{số cột}...end{ multicols}

Thêm dòng lệnh usepackage{minitoc} vào phần lời tựa và thêm hai dòng lệnh dominitoc[n], tableofcontentssau begin{document}

Thêm dòng lệnh minitoc dưới mỗi dòng lệnh chapter{}

Ngoài ra mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về một số khái niệm thường gặp khi làm việc với LaTeX và đó cũng chính là chìa khoa để bạn có thể hiểu và làm việc được với LaTeX.

Hoặc

Và ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn bảng, chèn hình và định dạng văn bản với LaTeX

CTV: Nhựt Nguyễn - Blogchiasekienthuc.com

Xem tiếp các bài viết trong cùng Series

Lời kết

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Và Soạn Thảo Văn Bản Trên Google Docs / 2023

1. Cách chia sẻ văn bản tài liệu trên Google Docs

Để chia sẻ tài liệu cho người khác bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Ấn vào nút Chia sẻ màu xanh ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhập địa chỉ email người bạn muốn chia sẻ

Bước 3: Kích vào biểu tượng cài đặt, chọn quyền cho người bạn chia sẻ

Bạn cũng có thể cài đặt chia sẻ link liên kết của file tài liệu bạn vừa soạn thảo trên Google Docs bằng cách nhấn vào Thay đổi trong ô nhận đường dẫn liên kết, kích vào mũi tên đi xuống để chọn tùy chọn chia sẻ hợp lý nhất. Cuối cùng ấn Xong để xác nhận.

2. Cách tạo văn bản trên Google Docs

Bước 1: Bạn truy cập vào link docs.google.com

Bạn nhập tên tài khoản google của mình ấn Tiếp theo, sau đó điền mật khẩu tài khoản để hoàn thành quá trình đăng nhập. Còn nếu bạn đang đăng nhập sẵn một tài khoản Google thì bạn sẽ được chuyển tới bước 3 ngay.

Bước 3: Sau khi đăng nhập bạn sẽ được chuyển tới Google Docs. Bạn có thể chọn 1 mẫu văn bản có sẵn hoặc chọn tài liệu trống để bắt đầu soạn thảo văn bản của mình.

Bước 4: Một tài liệu mới hiện ra bạn có thể bắt đầu soạn thảo văn bản của mình như phần mềm word thông thường.

3. Các tính năng soạn thảo văn bản trên Google Docs

Google Docs cung cấp cho bạn các tính năng soạn thảo văn bản trên thanh menu bao gồm các tab như sau:

Tab Tệp: Tại đây bạn có thể thực hiện các lệnh như mở, tạo bản sao, tải xuống, gửi tài liệu qua email, đổi tên, xuất bản lên web, thiết lập trang, in tài liệu…

Tab Chỉnh sửa: Các lệnh trong tab này bao gồm cắt, sao chép, dán, hoàn tác, làm lại, chọn tất cả, tìm kiếm và thay thế.

Tab Xem: Bạn có thể xem bố cục in, chọn chế độ xem thích hợp, hiển thị đường viền, thanh công cụ…

Tab Định dạng: Bạn có thể định dạng chữ, một đoạn văn, căn lề, thụt dòng, giãn cách dòng cho cả văn bản, sử dụng đánh số…

Tab Công cụ: Tab này giúp bạn kiểm tra chính tả, số từ trong văn bản, xem lại các chỉnh sửa được đề xuất, từ điển, dịch văn bản, nhập văn bản bằng giọng nói…

Tab Tiện ích bổ sung: Cung cấp các tiện ích hỗ trợ soạn thảo văn bản tốt hơn

Ở phía dưới Thanh Menu là thanh công cụ. Tại đây sẽ đưa ra một số lệnh cụ thể được tổng hợp từ các tab phía trên giúp bạn có thể sử dụng chúng nhanh hơn khi soạn thảo văn bản.

Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Chuẩn, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Đúng / 2023

Để trình bày văn bản chuẩn, soạn thảo văn bản hành chính đúng trước tiên chúng ta cần phải tuân thủ đúng các quy định chung của Bộ Nội Vụ. Đó chính là những quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng; thể thức văn bản; kỹ thuật trình bày văn bản; phông chữ trình bày văn bản; khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày. Vậy nên ngoài cách trình bày văn bản đẹp trong Word, các bạn cũng cần phải biết và nắm rõ các quy định chuẩn mà Bộ Nội Vụ đã ban hành.

Văn bản hành chính chuẩn được áp dụng đối với tất cả các tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước, cá nhân,…

I. Hướng dẫn trình bày văn bản chuẩn, soạn thảo văn bản hành chính đúng

– Thể thức văn bản hành chính chuẩn: Là tập hợp nhiều thành phần cấu thành lên văn bản hành chính, gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

– Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính chuẩn: Là những quy định bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, cách định lề trang văn bản, các thành phần thể thức, cỡ chữ chuẩn văn bản, font chữ, kiểu chữ và nhiều cách trình bày khác nhau phụ thuộc vào việc người dùng đang trình bày thể loại văn bản nào. Trong đó cỡ chữ chuẩn văn bản hành chính là yếu tố quan trọng nhất mà người dùng cần nắm rõ.

Cỡ chữ cũng là một trong những điều kiện bắt buộc để hoàn thành một văn bản chuẩn hoàn chỉnh.

– Khổ giấy: Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

– Kiểu trình bày văn bản hành chính:

Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài). Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

– Định lề trang văn bản (khổ A4):

Lề trên: cách mép trên từ 20 – 25 mm;Lề dưới: cách mép dưới từ 20 – 25 mm;Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35 mm;Lề phải: cách mép phải từ 15 – 20 mm.

– Vị trí trình bày thể thức văn bản:

Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ.

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)

– Cho dù nội dung của mỗi văn bản là khác nhau nhưng tất cả phải tuân theo một loại font chữ tiêu chuẩn VN nhất định. Bất cứ một văn bản hành chính nào cũng phải soạn thảo trên máy tính bằng phông chữ tiếng Việt, bảng mã Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 (Điều 4 Thông tư 01 Bộ Nội vụ).Cỡ chữ cũng có quy định tùy vào vị trí là tiêu đề, đề mục sẽ có các cỡ riêng tuy nhiên nó chỉ bao gồm từ 12, 13 và 14 tính theo đơn vị của công cụ soạn thảo Word.Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đặc biệt, phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline),Theo đó, dòng chữ thứ nhất “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” cỡ chữ từ 12 – 13; dòng chữ thứ hai “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cỡ chữ từ 13 – 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng thứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 13, thì dòng thứ hai cỡ chữ 14).– Phần địa danh, ngày, tháng, năm ban hành văn bản thì cỡ chữ từ 13 đến 14.– Việc ghi tên các ban ngành, cơ quan tổ chức cũng rất quan trọng nhưng dường như nó chưa hề được để ý và rất nhiều người soạn thảo văn bản bị nhầm lẫn.Để tránh sai sót và làm mất đi giá trị của văn bản cũng như trình bày văn bản chuẩn hãy lưu ý:– Không ghi cơ quan chủ quản với:* Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;* Văn phòng Quốc hội;* Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;* Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;*Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng công ty 69.– Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có) và cơ quan, tổ chức ban hành văn bản với các đơn vị còn lại.Tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi đầy đủ hoặc viết tắt đúng chuẩn (viết tắt những cụm từ thông dụng như Ủy ban nhân dân – UBND, Hội đồng nhân dân – HĐND,…).Đối với các văn bản có cơ quan chủ quản trực tiếp thì tên cơ quan phải viết bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ của Quốc hiệu (từ 12 đến 13), kiểu chữ đứng; nếu tên dài, có thể trình bày thành nhiều dòng.Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản cũng được trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ với Quốc hiệu, kiểu chữ đứng, đậm; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối với dòng chữ.Nếu cả tên cơ quan chủ quản trực tiếp và tên cơ quan ban hành văn bản dài đều có thể trình bày thành nhiều dòng. Các dòng chữ cách nhau dòng đơn (giãn dòng 1.0).

Như vậy về cơ bản, bạn đọc đã có thể nắm được kỹ thuật trình bày văn bản chuẩn, soạn thảo văn bản hành chính đúng. Việc nắm được kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính chuẩn là việc cần phải thực hiện thường xuyên và liên tục để tạo thói quen ghi nhớ các quy định, bởi nhìn chung việc phải ghi nhớ các quy định với nhiều người khá khó khăn.

1. Microsoft Word (2019, 2016, 2013, 20210, 2007, 2003)

– Cho dù bạn đang làm việc tại nhà, văn phòng hay trường học, MS Word là một trong những phần mềm có tính khả dụng cao nhất được tìm thấy trong hầu hết mọi máy tính.– Một tài liệu MS Word có thể dễ dàng được tích hợp với các chương trình MS Office khác, giúp chia sẻ dữ liệu dễ dàng.– Với từ điển toàn diện, trợ giúp từ đồng nghĩa và ngữ pháp cho hơn 40 ngôn ngữ, MS Word có khả năng phát hiện lỗi chính tả, ngữ pháp và lỗi cú pháp ngay lập tức và cung cấp cho bạn một loạt giải pháp cho phù hợp với câu văn và tài liệu.– Bằng cách cho phép lưu tệp trên OneDrive hoặc SharePoint theo mặc định, bạn có thể cộng tác trên một tài liệu Word với bạn bè và đồng nghiệp của mình bằng cách gửi cho mọi người một liên kết đến cùng một tài liệu với quyền xem và chỉnh sửa.– MS Word cho phép bạn thay đổi giữa các chế độ đọc và chỉnh sửa tài liệu một cách dễ dàng và trơn tru.

Link tải Microsoft Word 2019:

2. Google Docs

– Google Docs có thể mở tệp từ máy tính và tài khoản Google Drive của bạn, chẳng hạn như tệp DOC, DOCX, DOCM và DOTM của Microsoft Word, cũng như các định dạng HTML, RTF và TXT phổ biến.– Các tài liệu được lưu trong Google Docs có thể được lưu vào tài khoản Google Drive và được truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào– Hiển thị đầy đủ lịch sử các sửa đổi đã được thực hiện đối với tài liệu.– Google Docs cho phép bạn nhập văn bản bằng giọng nói.

Google Docs là một phần của Google Drive, là một trong những công cụ soạn thảo văn bản online miễn phí tốt nhất và phổ biến nhất hiện có. Người dùng có thể soạn thảo văn bản, upload, lưu, chỉnh sửa và cộng tác trên cùng một tài liệu dễ dàng với Google Docs. Như bạn mong đợi đối với các dịch vụ khác của Google, Google Docs nổi bật với giao diện trang nhã, khả năng sử dụng cao và hiệu suất nhanh.

Link tải Google Docs mới nhất:

3. OpenOffice

– OpenOffice là bộ công cụ văn phòng miễn phí hoạt động trên Windows, Mac và Linux– Cung cấp tất cả các điều chỉnh định dạng cơ bản như căn chỉnh lề, phông chữ, kiểu văn bản, kích thước, khoảng cách dòng…– Ngoài các định dạng OpenDocument gốc, OpenOffice còn có khả năng xuất file PDF và Flash, cũng như hỗ trợ mở và lưu tệp ở nhiều định dạng phổ biến bao gồm định dạng Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect và Lotus 123.– Hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ và cung cấp từ điển chính tả, gạch nối và từ điển đồng nghĩa với hơn 70 ngôn ngữ và phương ngữ.

OpenOffice là bộ công cụ văn phòng bao gồm chương trình soạn thảo văn bản, chương trình tạo bảng tính, chương trình làm slide và chương trình cơ sở dữ liệu. OpenOffice hoạt động tốt khi so sánh với các phần mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp và đắt tiền chẳng hạn như Microsoft Word. Trong khi OpenOffice Writer hỗ trợ nhiều chức năng cơ bản như kiểm tra chính tả và kiểu phông chữ tùy chỉnh, nó cũng bao gồm các công cụ nâng cao như macro, dấu trang, hàm toán học, thư viện hình ảnh tích hợp, phím tắt và hơn thế nữa.

Link tải OpenOffice cho máy tính:

4. WPS Office

– WPS Office có giao diện trực quan, bao gồm tất cả các tính năng tương tự như Microsoft Office.– Mỗi chương trình trong bộ ứng dụng văn phòng này đều cung cấp vô số template miễn phí.– Người dùng có thể chọn để cài đặt 1, 2 hoặc cả 3 ứng dụng văn phòng.– WPS Office bao gồm công cụ WPS Data Recovery Master cho phép người dùng khôi phục các tệp và tài liệu đã xóa của họ.

Link tải WPS Office mới nhất:

Bài viết có tham khảo thông tư của Bộ Nội Vụ ban hành

Ngoài ra để tối ưu trải nghiệm trình bày văn bản hành chính, người dùng cũng nên đọc và tìm hiểu thêm phím tắt Word để tăng khả năng sử dụng nhanh các chức năng, đặc biệt phím tắt trong Word khá dễ nhớ và có thể giúp thực hiện lệnh trong Word một cách dễ dàng nhất.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-trinh-bay-van-ban-chuan-soan-thao-van-ban-hanh-chinh-dung-9222n.aspx

Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 3 / 2023

Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 3, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 04, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 03, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 02, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 01, Hướng Dẫn 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Online, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Thông Tư Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Tai Lieu Huong Dan Soan Thao Van Ban Tren X7, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2016 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Bài Mẫu Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản, Mẫu Văn Bản Soạn Thảo, Quy ước Khi Soạn Thảo Văn Bản, Quy ước Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Văn Bản, Mẫu 01 Soạn Thảo Văn Bản, Đề Tài Soạn Thảo Văn Bản, Văn Bản Soạn Thảo, Yêu Cầu Về Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo Văn Bản Chỉ Đạo, Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo 1 Công Văn, Quy Chuẩn Soạn Thảo Văn Bản, Quy Định Soạn Thảo Văn Bản, Quy Phạm Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo 1 Tờ Trình, Thông Tư Số 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Quy Cách Soạn Thảo Văn Bản, Những Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản, Nêu 1 Số Quy ước Trong Soạn Thảo Văn Bản, Sách Soạn Thảo Văn Bản, Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư 81 Về Soạn Thảo Văn Bản, Tai Lieu Soan Thao Van Ban Word, Tiếng Việt Và Soạn Thảo Văn Bản, Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản, Tiêu Chuẩn Soạn Thảo Văn Bản, Cách Soạn Thảo 1 Tờ Trình, Soạn Thảo 1 Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa, Cách Soạn Thảo 1 Công Văn, Thông Tư 81/tt-bqp Về Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Vai Trò Của Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Bài Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo 1 Quyết Định, Soạn Thảo Văn Bản Trong Doanh Nghiệp, Những Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Phần Iii Hệ Soạn Thảo Văn Bản Microsoft Word, Quy Chuẩn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Thông Tư 81 Quy Định Về Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Chọn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính 2013, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Cá Biệt, Soạn Thảo 1 Quyết Định Cá Biệt, Soạn Thảo Quyết Định Sa Thải, Cách Soạn Thảo 1 Văn Bản Hành Chính, Thông Tư 01 Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Nghị Định 30 Về Thể Thức Trình Bày Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Thông Thường, 3 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Để Soạn Thảo Một Báo Cáo Nghiên Cứu, Chọn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Thông Thường, Thông Tư Số 81/2019/tt-bqp Quy Định Về Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Bộ Quốc Phòng, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Lớp 10, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lớp 6, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Văn Học, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản ông Đồ, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Đề Nghị, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Nhớ Rừng, Hướng Dẫn Soạn Bài Trình Bày Một Vấn Đề, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Rừng Xà Nu, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Trên Excel, Hướng Dẫn Soạn Giáo án Gdct, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Tiếp Theo, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Con Rồng Cháu Tiên, Bài Soan Sinh Học 6 Theo Huong Phat Trien Nang Luc, Công Văn 1610/tcdn-gv Hướng Dẫn Biên Soạn Giáo án Tich Hợp, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Đề Tài: Giải Quyết Tình Huống Giáo Viên Không Soạn Bài Khi Lên Lớp Của Giáo Viên Tại Trường Tiểu Học, Hướng Dẫ Xã Hội Hóa Văn Hóa Thể Thao?, Dự Thảo Phương Hướng Đại Hội Chi Đội, Bản Dự Thảo Phương Hướng Đại Hội Chi Đội, Hướng Dẫn Tổ Chúc Xã Hội Hóa Văn Hóa Thể Thao?, Dự Thảo Phương Hướng Công Tác Chi Đội, Dự Thảo Phương Hướng Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Hướng Dẫn Luật Dược,

Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 3, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 04, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 03, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 02, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản 01, Hướng Dẫn 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Online, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Excel, Thông Tư Hướng Dẫn Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Của Đảng, Văn Bản Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Tai Lieu Huong Dan Soan Thao Van Ban Tren X7, Thông Tư Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2016 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Bài Mẫu Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản, Mẫu Văn Bản Soạn Thảo, Quy ước Khi Soạn Thảo Văn Bản, Quy ước Soạn Thảo Văn Bản, Yêu Cầu Khi Soạn Thảo Văn Bản, Mẫu 01 Soạn Thảo Văn Bản, Đề Tài Soạn Thảo Văn Bản, Văn Bản Soạn Thảo, Yêu Cầu Về Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo Văn Bản Chỉ Đạo, Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo 1 Công Văn, Quy Chuẩn Soạn Thảo Văn Bản, Quy Định Soạn Thảo Văn Bản, Quy Phạm Soạn Thảo Văn Bản, Soạn Thảo 1 Tờ Trình, Thông Tư Số 01 Về Soạn Thảo Văn Bản, Quy Cách Soạn Thảo Văn Bản, Những Yêu Cầu Soạn Thảo Văn Bản, Nêu 1 Số Quy ước Trong Soạn Thảo Văn Bản, Sách Soạn Thảo Văn Bản, Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản, Thông Tư 81 Về Soạn Thảo Văn Bản, Tai Lieu Soan Thao Van Ban Word, Tiếng Việt Và Soạn Thảo Văn Bản, Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản, Tiêu Chuẩn Soạn Thảo Văn Bản, Cách Soạn Thảo 1 Tờ Trình,

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Với Latex Chi Tiết, Chuẩn Nhất ! / 2023 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!