Xu Hướng 8/2022 ❤️ Hướng Dẫn Lập Trình Swift Cho Người Mới Bắt Đầu ❣️ Top View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 ❤️ Hướng Dẫn Lập Trình Swift Cho Người Mới Bắt Đầu ❣️ Top View

Xem 594

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Lập Trình Swift Cho Người Mới Bắt Đầu được cập nhật mới nhất ngày 20/08/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 594 lượt xem.

Học Lập Trình Ios Swift Cho Người Mới Bắt Đầu Thế Nào, Ở Đâu?

Học Lập Trình Ios Dùng Swift 3 Theo Phương Pháp Thực Dụng Qua 15 Ứng Dụng Thực Tế

Học Lập Trình Java Từ Đâu Và Như Thế Nào?

Khóa Học Lập Trình Javascript Ở Hà Nội, Tphcm

Seri Tự Học Lập Trình Java Cơ Bản

1- Giới thiệu

Đây là tài liệu hướng dẫn Swift cho người mới bắt đầu. Để lập trình Swift bạn phải cài đặt công cụ lập trình XCode. Bạn có thể xem hướng dẫn download và cài đặt tại:

Đây là một tài liệu học nhanh, nếu bạn mới bắt đầu với Swift, cách hướng dẫn là “Từng bước từng bước” vì vậy bạn nên đọc và thực hành lần lượt từ trên xuống, tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan trước khi đi vào các tài liệu chi tiết khác.

Đây là hình ảnh đầu tiên khi bạn mở XCode

Chúng ta tạo một Project đơn giản (Ứng dụng Console, là ứng dụng không có giao diện).

Đặt tên cho project là SwiftBasics:

Tạo một thư mục tại Desktop để chứa các Project của bạn.

Đặt tên thư mục sẽ chứa các project của bạn là SwiftTutorials:

Project của bạn đã được tạo ra.

main.swift là một file nguồn đã được tạo ra khi bạn tạo project, bạn cần chạy file nguồn này, nó sẽ ghi ra màn hình Console dòng chữ “Hello, world”.

Nhấn “Enable” để cho phép chương trình chạy ở chế độ dành cho người lập trình.

Chương trình chạy và in ra dòng chữ “Hello, world”.

Bạn cần có một cái nhìn cơ bản về Swift, điều này rất quan trọng.

Top level là gì?

Một dòng lệnh hoặc biểu thức không nằm trong một hàm, khối lệnh hoặc một class nghĩa là nó nằm ở Top-Level.

Top-Level là nơi khai báo sử dụng các thư viện, khai báo biến, hằng số, hàm, lớp. Theo mặc định các biến và hằng số được khai báo ở mức Top-Level của file nguồn này có thể được sử dụng trong các file nguồn khác trong cùng một module (project).

Bạn không thể viết một biểu thức ở Top-Level, chẳng hạn một biểu thức để gọi hàm. Vì vậy gọi hàm print(“Hello”) để in ra dòng chữ “Hello” ở Top-Level là không hợp lệ, trừ khi bạn làm việc đó ở file nguồn có tên main.swift (Đây là trường hợp ngoại lệ).

Điểm bắt đầu của chương trình Swift:

Trong một chương trình Swift file main.swift là một file đặc biệt, vì nó chính là điểm bắt đầu để chạy chương trình. Bạn có thể gọi hàm hoặc viết biểu thức ở Top-Level trên file nguồn main.swift, đó là một ngoại lệ dành riêng cho file này.

Tôi tạo ra một file nguồn mới có tên newfile.swift, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi khi tôi cố tình viết một biểu thức ở Top-Level.

Các biểu thức cần được đặt trong một hàm hoặc khối lệnh.

Bây giờ bạn cần tạo một file nguồn đầu tiên của bạn, và chạy được nó.

Trên XCode, nhấn phải chuột vào thư mục chứa file nguồn main.swift, chọn “New file”.

Nhập vào tên file MyFirstSwift:

MyFirstSwift.swift đã được tạo ra:

Tôi sửa nội dung của file nguồn vừa được tạo ra, và thêm vào một hàm sayHello(), chú ý chi tiết về hàm sẽ được đề cập ở một phần khác.

import Foundation var message = "Hello every body" func sayHello() { print(message) }

Trong Swift điểm bắt đầu để chạy ứng dụng chính là main.swift, vì vậy để test hàm sayHello() bạn cần phải gọi trong main.swift. Sửa code của main.swift:

import Foundation print("Hello, World!") sayHello()

Kiểu dữ liệu Độ rộng Phạm vi giá trị 6- Biến và khai báo

Một biến xác định bởi một cái tên cho một khu vực lưu trữ dữ liệu mà chương trình của bạn có thể thao tác. Mỗi biến trong Swift có một kiểu dữ liệu cụ thể, trong đó xác định kích thước và phạm vi giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ, và tập hợp các toán tử có thể áp dụng cho biến.

Biến có thể thay đổi giá trị trong quá trình tồn tại của nó trong chương trình. Các biến có giá trị cố định được gọi là các hằng số. Sử dụng từ khóa let để khai báo một biến là hằng số.

Trong swift, bạn có thể khai báo một biến ở Top-Level hoặc là một biến địa phương nằm trong một class hoặc hàm. Với các biến được khai báo ở Top-Level nó có thể được sử dụng tại các file nguồn khác trong cùng một module (Project).

var year: Int = 2022; .. var languageName = "Swift" var version = 1.0 var introduced = 2014 var isAwesome = true

import Foundation let COPYRIGH: String = "o7planning" var year: Int = 2022 func variableExample() { let MAX_SCORE = 100; var score = 90; var studentName = "Tom" print("Hi (studentName)") print("Your score: (score)/(MAX_SCORE)") print("Assign new value for studentName") studentName = "Jerry" print("Hi (studentName)") }

Sửa code của file nguồn main.swift:

import Foundation variableExample()

Các toán tử so sánh thông dụng:

if ( condition ) { }

if ( 5 < 10 ) { print( "Five is now less than ten"); } if ( true ) { print( "Do something here"); }

Cấu trúc đầy đủ của if – else if – else:

... if (condition1 ) { } else if(condition2 ) { } else if(conditionN ) { } else { }

7.2- Câu lệnh Switch-Case

Một số ví dụ sử dụng switch:

Bạn có thể gộp nhiều giá trị vào trong một trường hợp (case):

Fallthrought:

Nếu bạn đã làm việc với các ngôn ngữ khác như Java, C# bạn có thể nhận thấy cú pháp sử dụng switch có sự khác biệt so với Swift. Trong Swift mỗi khi một trường hợp (case) đúng, khối lệnh của trường hợp (case) này sẽ được thực thi, và các trường hợp khác không được chạy.

Với Java, C# khi một trường hợp đúng khối lệnh của trường hợp đó được chạy, và nếu không có lệnh break thì khối lệnh case (hoặc default) tiếp theo sẽ được thực thi.

Swift đã tự động break sau khi nó thực thi xong một khối lệnh case.

Swift thêm vào lệnh fallthrought (Lệnh này không có trong Java, C#), fallthrought nói với chương trình rằng tiếp tục thực thi khối lệnh case (hoặc khối lệnh default) kế tiếp.

Hãy xem một ví dụ minh họa:

8- Vòng lặp trong Swift

Vòng lặp được sử dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm chương trình của bạn thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh nhiều lần, đây là một trong các nhiệm vụ cơ bản trong lập trình.

Swift hỗ trợ 4 loại vòng lặp khác nhau:

FOR .. IN

FOR

WHILE

REPEAT WHILE

8.1- Vòng lặp for in

Vòng lặp for .. in dùng để duyệt trên một tập hợp, hoặc một mảng.

}

8.2- Vòng lặp for

Cấu trúc của vòng lặp FOR:

for (initialize variable ; condition ; updates new value for variable ) { }

for (int x = 0; x < 5 ; x = x + 1) { } for (int x = 2; x < 15 ; x = x + 3) { }

8.3- Vòng lặp while

while (condition) { }

int x = 2; while ( x < 10) { ... x = x + 3; }

8.4- Vòng lặp repeat-while

Cú pháp của vòng lặp REPEAT-WHILE

repeat { } while (condition)

8.5- Lệnh break trong vòng lặp

break là một lệnh nó có thể nằm trong một khối lệnh của một vòng lặp. Đây là lệnh kết thúc vòng lặp vô điều kiện.

8.6- Lệnh continue trong vòng lặp

continue là một lệnh, nó có thể nằm trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh trong khối phía dưới của continue và bắt đầu một vòng lặp mới.

9- Mảng trong Swift 9.1- Mảng một chiều

Mảng của Swift về bản chất là một Struct, nó khác với một mảng trong các ngôn ngữ khác như Java, C#,…Mảng của Java, C# có số phần tử cố định và không thể thêm hoặc bớt số phần tử, trong khi đó mảng của Swift lại làm được điều này.

Cú pháp khai báo mảng một chiều:

var years: ; var years = = (count: 3,repeatedValue :0 ); var emptyArray:()

Mảng của Swift là một Struct

Trong Swift, mảng bản chất là một Struct (Cấu trúc) vì vậy nó có các thuộc tính và phương thức. Bao gồm các phương thức thêm các phần tử vào mảng hoặc loại bỏ các phần tử.

var languages = ;

enumerate

Phương thức enumerate() của mảng trả về đối tượng của EnumerateSequence struct. Mỗi phần tử của EnumerateSequence chứa thông tin chỉ số, và phần tử của mảng ban đầu.

Ví dụ duyệt các phần tử của một mảng:

Tự Học Lập Trình Ios Cơ Bản Cho Người Mới Trong 42 Giờ

Tự Học Lập Trình Ios Bắt Đầu Với Lập Trình Ios Với Ngôn Ngữ Swift

Nhà Thông Minh Lumi Trao 200 Triệu Đồng Học Bổng Lập Trình Iot

Học Lập Trình Iot Nên Sử Dụng Những Ngôn Ngữ Lập Trình Nào?

Tự Học Lập Trình Ios Qua Các Bước Cơ Bản Cho Người Mới

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Lập Trình Swift Cho Người Mới Bắt Đầu trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2288 / Xu hướng 2368 / Tổng 2448 thumb
🌟 Home
🌟 Top