Xu Hướng 6/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 47: Đọc Văn Cảm Xúc Mùa Thu # Top 6 View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 47: Đọc Văn Cảm Xúc Mùa Thu # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 47: Đọc Văn Cảm Xúc Mùa Thu được cập nhật mới nhất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Lớp 10 Phân môn : Đọc văn Tiết 47 Soạn ngày :3/12/10 3/12/10 CẢM XÚC MÙA THU ĐỖ PHỦ I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức : – Cảnh buồn mùa thu và tâm trạng con người cũng buồn như cảnh – Qua việc tiếp nhận văn bản , củng cô s kiến thức đã học về hình thức và đặc điểm nghệ thuật của thơ Đường luật 2. Kĩ năng: – Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại – Phân tích cảm hứng nghệ thuật , hình ảnh , ngôn từ , giọng điệu.. 3. Tư tưởng : – Thấy được nghệ thuật cô đọng của bài thơ II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN 1.GV : SGk, STK, Soạn bài giảng . tư liệu về thơ Đường và nhà thơ Đỗ Phủ 2HS : SGK, SBT, đọc và soạn bài trước III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu: 1-Ñoïc thuoäc loøng vaø dieãn caûm baøi thô vöøa hoïc cuûa Lyù Baïch. Neâu chuû ñeà baøi thô. 2-So saùnh caûm höùng veà ñeà taøi tình baïn trong baøi thô naøy vôùi baøi thô Baïn ñeán chôi nhaø cuûa Nguyeãn Khuyeán. 2. Lời vào bài: – Thi thánh Đỗ Phủ một nhà thơ có nỗi đau đời và số phận đáng thương, bất hạnh . Ông có chùm thơ về mùa thu gồm 8 bài.Bìa thơ : cảm xúc mùa thu – có vị trí số 1 trong chùm thơ thu. Để hiểu rõ về nhà thơ được mệnh danh thi thánh- Hiểu được tâm sự ư hoài trong những ngày xa xứ và tấm lòng nhơ quê. Chung sta sẽ tìm hiểu bài thơ 3. Tổ chức thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động I: Hướng dẫn học tìm hiểu chung về tác giả và bài thơ. Mục tiêu – Hiểu về tác giả Tâm sự của nhà thơ có tấm lòng nhân hậu Tổ chức thực hiện – Thao tác 1: Hướng dẫn học tìm hiểu chung về tác giả GV: Yêu cầu học sinh đọc phần tiểu dẫn. GV: Treo ảnh nhà thơ lên bảng, yêu cầu học sinh chiêm nghiệm một phút về nhà thơ lỗi lạc nhưng bất hạnh. Nêu những nét chính về tác giả? + HS: đọc phần tiểu dẫn. Phát biểu. * kết quả : – GV định hướng – HS ghi nhận – Thao tác 2: Hướng dẫn học tìm hiểu chung về tác phẩm. + GV: Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?Thể loại và bố cục bài thơ? + HS: Phát biểu. * Kết quả : GV chốt ý đúng HS ghi nhận * Kết luận : – GV định hướng chung về cảm xúc mùa thu ( Thu hứng – Đỗ Phủ ) , gồm 8 bài . Trong đó bài thu hứng này là bài số 1. – HS lắng nghe – hiểu Hoạt động 2: Tìm hiểu bài thơ Mục tiêu Đọc – hiểu bài thơ Hiểu được nội dung – nghệ thuật bài thơ Hiểu tấm lòng nhớ quê của tác giả Tổ chức dạy học Bước 1: Đọc bài thơ và so nguyên tác + GV: Cho học sinh luyện đọc cả ba phần của bài thơ (phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ) + GV: Nêu yêu cầu đọc: Cần chú ý ngữ điệu khác nhau trong từng văn bản + HS: đọc cả ba phần của bài thơ + GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của của các từ Hán Việt trong phần phiên âm và đối chiếu với bản dịch nghĩa, dịch thơ. + HS: Tìm hiểu nghĩa của của các từ Hán Việt * Kết quả : – GV: Lưu ý học sinh: khi tìm hiểu bài thơ cần bám sát phân dịch nghĩa của bài thơ. Bước 2: Hướng dẫn đọc – hiểu chi tiết bài thơ Thao tác 1: Hướng dẫn học tìm hiểu bốn câu đầu + GV: Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm bốn câu đầu + HS: đọc diễn cảm bốn câu đầu – GV hỏi : Bốn câu thơ tả cảnh thu ở đâu? Cảnh thu hiện lên như thế nào? Mô tả cụ thể theo hình dung của em? + HS: Phát biểu cá nhân + GV gợi mở ý : Trong cảnh ấy vẫn ngầm chứa cái tình của người viết. Theo em, đó là cảm xúc gì, tâm trạng gì? + HS: Phát biểu. * Kết quả : – GV định hướng và giảng bình thêm – HS ghi nhận – Thao tác 2: Hướng dẫn học tìm hiểu bốn câu sau. + GV: Yêu cầu học sinh đọc hai câu 5 và 6 ở cả ba phần + HS: đọc hai câu 5 và 6 ở cả ba phần – GV: Hai câu luận trong một bài thơ Đường luật thường có sử dụng hình thức gì? Em hiểu ý hai câu thơ này như thế nào? Thử diễn xuôi hai câu thơ? + HS: Phát biểu. * Kết quả : – GV giảng và chốt GV gợi mở : Tại sao tác giả lại chọn hai hình ảnh khóm cúc và con thuyền để đưa vào bài thơ? Hai hình ảnh này có ý nghĩa như thế nào? Hai câu thơ còn có sự đồng nhất của nhiều phương diện khác nhau mà nhà thơ muốn thể hiện. Theo em, đó là những đồng nhất nào? + HS: Phát biểu. * kết quả : – GV chốt lại. – HS ghi nhận GV: Yêu cầu học sinh đọc hai câu cuối, đối chiếu bản dịch thơ với phần dịch nghĩa. + HS: Đọc hai câu cuối, đối chiếu bản dịch thơ với phần dịch nghĩa. + GV: Nhắc lại chú thích về tiếng chày đập áo vào mùa thu ở Trung Quốc. – GV hỏi : Trong hai câu cuối, nhà thơ miêu tả những cảnh tượng gì? Hình ảnh và âm thanh đan xen nhau đã gợi lên trong lòng nhà thơ điều gì? + HS Phát biểu. * Kết luận – GV nhận xét và hỏi HS : Những nét riêng, độc đáo của cảnh thu trong bài thơ này là gì? + HS: Phát biểu. – GV giảng : Tình thu được thể hiện khéo léo , độc đáo – ẩn bên trong là tâm trạng nhớ quê của tác giả + HS lắng nghe. Hoạt động III: Hướng dẫn tổng kết bài thơ. Mục tiêu Nắm vững bài học Định hướng trọng tâm Ghi nhớ bài học Tổ chức thực hiện GV yêu cầu HS tổng kết chung về nghệ thuật và nội dung bài thơ: Thực chất, “Cảm xúc mùa thu” ở đây là cảm xúc gì? + HS: Phát biểu. Hãy nêu nhận xét về nghệ thuật và nội dung bài thơ ? HS trả lời * Kết luận : – GV yêu cầu HS đọc ghi nhơ SGK – HS ghi nhớ I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: – Đỗ Phủ (712 – ) – Là nhà thơ hiện thực đời Đường lớn nhâdt Trung Quốc. – Sống trong nghèo khổ, chết trong bệnh tật. – Được mệnh danh là “thi thánh” (ông thánh làm thơ) 2. Tác phẩm: a. Hoàn cảnh sáng tác: – Năm 776, lúc sống lưu lạc ở Quỳ Châu. – Ông sáng chùm thơ thu hứng gồm 8 bài, đây là bài số 1. b. Thể thơ và bố cục: – Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật. – Bố cục: + Bốn câu đầu: Cảnh thu. + Bốn câu sau: Nỗi lòng tác giả. II. Đọc hiểu văn bản: – Đọc bài thơ 1. Bốn câu đầu: Cảnh thu. – Cảnh mùa thu ở Quỳ Châu: – Cảnh hiện lên bí hiểm, âm u: + Câu 1: Cảnh rừng phong xơ xác, tiêu điều vì sương móc trắng xoá. + Câu 2: Những dãy núi mờ mịt trong sương, cảnh càng thêm hiu quạnh. + Câu 3: Những đợt sóng Trường Giang dữ dội cao tận lưng trời. + Câu 4: Những đám mây đùn lại nơi cửa ải xa xôi à cảnh thu khác xa dưới đồng bằng hoặc chốn thị thành. – Cảnh thu được nhìn từ xa, ẩn chứa cảm xúc, tâm trạng: + “Điêu thương, tiêu sâm”: tâm trạng buồn lo + “Đùn”: cảnh thu bị dồn nén, thể hiện tâm trạng lo âu nơi biên giới chưa bình yên sau những năm loạn lạc (An Lộc Sơn, Sử Tư Minh) 2. Bốn câu sau: Nỗi lòng của tác giả: – Câu 5 và 6: + Phép đối ý, từ và thanh điệu: + Hình ảnh hoa cúc, con thuyền o Hoa cúc: tượng trưng cho mùa thu o Con thuyền: tượng trưng cho cuộc đời trôi nổi, luân lạc, mang chở tâm tình của con người. + Nghệ thuật đồng nhất: o Cảnh và tình: cúc nở hoa như nhỏ lệ – nỗi đau đến rơi lệ o Hiện tại và quá khứ: cúc hai lần nở hoa – hai lần tác giả rơi lệ ở hai miền quê khác nhau – giọt lệ hiện tại cũng là giọt lệ của quá khứ năm xưa. o Con người và sự vật: chỉ có con thuyền bị buộc chặt – nỗi đau khi sống trong cô độc và xa cách quê hương – Hai câu cuối: + Tả âm thanh rộn ràng tiếng dao thước cắt may áo rét, tiếng chày đập vải vang lên dồn dập bên bờ sông à đặc trưng cho cuộc sống sinh hoạt khi thu về + Hình ảnh và âm thanh đan xen à làm tăng nỗi nhớ quê, nhớ nhà và nhớ người thân da diết Nỗi lòng trắc ẩn khi thu về. III. Tổng kết: Nỗi buồn nhớ quê, nhớ người thân khi thu về nơi đất khách. Mùa thu- cảnh thu riêng, độc đáo: núi non, sương móc, song dậy, mây đùn quan ải Tình thu ẩn trong cảnh: cúc tuôn lệ, con thuyền buộc chặt trái tim nhớ quê. 4. Củng cố : 1p Yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ sau khi học xong bài thơ 5. Dặn dò :1p – Hoïc baøi cuõ: Ñoïc – hieåu theâm caùc baøi thô khaùc cuûa Ñoã phuû – Chuaån bò baøi môùi: Ñoïc theâm: + Laàu Hoaøng Haïc – Thoâi Hieäu + Noãi oaùn cuûa ngöôøi phoøng khueâ – Vöông Duy + Khe chim keâu – Vöông Xöông Linh Câu hỏi:

Giáo Án “Cảm Xúc Mùa Thu”

Published on

GIÁO ÁN “CẢM XÚC MÙA THU” – ĐỖ PHỦ ( NGỮ VĂN 10 – TẬP MỘT – NXBGD ) – TÁC GIẢ: THẠC SĨ VĂN HỌC TRẦN HÀ PHƯƠNG

1. CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

2. CẢM XÚC MÙA THU (THU HỨNG) -Đỗ Phủ- Trường: THPT Lương Định Của GVGD: Trần Hà Phương Lớp: 10A5

3. *KHỞI ĐỘNG ? Hai hình ảnh này gợi cho các bạn nghĩ đến mùa nào trong năm?

4. *KHỞI ĐỘNG – Hà Nội – Sài Gòn

5. ? Hãy kể tên bài thơ, bài hát về mùa thu mà em biết?

6. *HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI MỤC LỤC I. TÌM HIỂU CHUNG II. TÌM HIỂU CHI TIẾT III. TỔNG KẾT

7. I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Tác giả: (Sgk/Tr145) Đỗ Phủ ( 712 – 770), là nhà thơ hiện thực vĩ đại của Trung Quốc, mệnh danh là “Thi thánh”.

8. 2. Tác phẩm a. Hoàn cảnh sáng tác Đất nước kiệt quệ vì chiến tranh, Đỗ Phủ từ quan, đưa gia đình đi chạy nạn ở Quỳ Châu.

9. b. Xuất xứ Là bài thơ thứ nhất trong chùm thơ Thu hứng (gồm 8 bài).

10. c. Thể loại Thất ngôn bát cú Đường luật.

11. d. Bố cục: 2 phần – Bốn câu thơ đầu: Bức tranh mùa thu. – Bốn câu thơ sau: Nỗi nhớ quê hương.

12. II. TÌM HIỂU CHI TIẾT *HOẠT ĐỘNG NHÓM – Số lượng: 4 nhóm – Thời gian: 5 phút

13. (?) Chỉ ra nghệ thuật và nội dung của mỗi cặp thơ sau: * Nhóm 1: Hai câu 1,2 * Nhóm 2: Hai câu 3,4 * Nhóm 3:Hai câu 5,6 * Nhóm 4:Hai câu 7,8

14. 1. Bốn câu thơ đầu: Bức tranh mùa thu

19. *Bốn câu thơ đầu: Không gian mùa thu nơi núi non dồn nén, dữ dội. Nỗi lo âu nơi biên giới chưa thật sự bình yên sau những năm chiến tranh, loạn lạc liên miên.

20. 2. Bốn câu thơ còn lại: Nỗi nhớ quê hương

21. chúng tôi câu 5,6 Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ, Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.

22. – “Khóm cúc”: đặc trưng của mùa thu. -Ẩn dụ “dòng lệ cũ” : nước mắt của nhà thơ.

27. III. TỔNG KẾT ( Ghi nhớ – Sgk/ Tr.144) 1. Nghệ thuật Nghệ thuật thơ Đường đạt tới trình độ mẫu mực. 2. Nội dung Nỗi lòng riêng tư của Đỗ Phủ nhưng cung chan chưa tâm sự yêu nước, thương đời.

28. *LUYỆN TẬP Vẽ sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ ( Làm việc cá nhân – Về nhà)

29. *VẬN DỤNG – TÌM HIỂU MỞ RỘNG Lập dàn ý cho đề bài sau: Có ý kiến cho rằng: Cảm xúc mùa thu “là nỗi lòng riêng tư của Đỗ Phủ nhưng cũng chan chứa tâm sự yêu nước, thương đời” (Ngữ văn 10, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.147) Anh/chị hãy phân tích bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ để làm sáng tỏ nhận định trên ( Về nhà – Làm việc cá nhân)

30. CHÚC QUÍ THẦY CÔ, CÁC EM HỌC SINH HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

Soạn Văn 10 Bài: Cảm Xúc Mùa Thu

Soạn văn 10 bài: Cảm xúc mùa thu

Soạn văn lớp 10 ngắn gọn

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu , nội dung bài soạn rất ngắn gọn và chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Ngữ văn 10. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Soạn văn lớp 10 Cảm xúc mùa thu

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

– Bài thơ có thể chia làm 2 phần

+ Phần 1 (4 câu đầu): miêu tả cảnh mùa thu

+ Phần 2 (4 câu thơ sau): cảm hứng của thi nhân khi cảnh thu về trên đất khách

Sở dĩ chia bài thơ thành hai phần như vậy bởi lẽ; Hai phần này có tính độc lập nhất định (4 câu đầu thiên về tả cảnh, 4 câu sau thiên về tả tình). Chính bởi lí do này nên dù đây là một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhưng ta vẫn có thể chia làm hai phần để phân tích, tìm hiểu.

Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

– Tầm nhìn từ bốn câu đầu đến bốn câu sau có sự thay đổi:

+ Bốn câu đầu: là không gian trong tầm nhìn xa (rừng phong), là cảnh thu “ngậm” (hàm) tình thu

+ Bốn câu sau: từ không gian xa rút về không gian cận kề (khóm cúc, con thuyền) để rồi sau đó thực cảnh nhập vào tâm cảnh.

– Lí giải sự thay đổi ấy: do sự thay đổi của thời gian nên tầm nhìn có sự thay đổi. chiều dần buông, tầm nhìn con người sẽ bị thu hẹp. Thêm vào đó, để phù hợp với tứ thơ lần từ cảnh đến tình thì không gian từ bao la, rộng lớn cũng rút về thành thứ không gian nội tâm.

Câu 3 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

– Mối quan hệ giữa bốn câu đầu và bốn câu sau: cả hai cùng góp phần tạo nên một bức tranh mùa thu trầm hùng bi tráng, bốn câu thơ đầu miêu tả cảnh thu ở một không gian rộng, bốn câu sau là miêu tả cảnh thu ở một không gian hẹp. Nó cũng thể hiện mối quan hệ trong sự vận hành của tứ thơ là đi từ cảnh đến tình, cảnh khởi sinh tình và tình thấm sâu vào cảnh.

– Mối quan hệ giữa toàn bài với nhan đề: Bài thơ có nhan đề là Thu hứng (cảm xúc mùa thu). Do đó toàn bộ bài thơ, từ hình ảnh đến câu chữ đều chuyển tải tình cảm của thi nhân trước cảnh sắc mùa thu. Bốn câu thơ đầu dù miêu tả cảnh thu nhưng hàm ẩn trong đó là nỗi u uất của lòng thi nhân, bốn câu sau tâm sự của thi nhân lại thấm đẫm vào cảnh, từ tình mà cảm cảnh tạo nên hai hình ảnh gợi buồn đến ám ảnh.

Luyện tập

Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Bản dịch thơ cơ bản đã thể hiện được khá sắc sảo tinh thần của bài thơ. Bản dịch có thể coi là khá đạt. Song cũng có chỗ không sát thậm chí có phần khác hẳn so với bản phiên âm và dịch nghĩa. Ở câu đầu, bản dịch thơ chưa chuyển tải được ý nghĩa của từ “điêu thương” – đây là một tính từ đã được động từ hóa (làm tiêu điều). Vì vậy ở trong bản phiên âm nó mang nghĩa rất mạnh – chỉ sự tàn phá khắc nghiệt của sương móc đối với rừng phong. Chữ “thẳm” trong câu ba (bản dịch) chưa thật sát nghĩa. Đồng thời nó còn làm cho âm hưởng thơ trầm xuống. Câu 5, bản dịch bỏ mất chữ “lưỡng khai” – là một từ quan trọng của bản phiên âm – nhấn mạnh số lần lặp lại. Cũng vậy ở câu 6, chữ “cô” chưa dịch được làm cho câu thơ chưa thật sự thể hiện được nỗi lòng của kẻ li hương.

Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Chữ “lệ” trong câu thơ thứ 5 có rất nhiều cách hiểu. Ta có thể hiểu là nước mắt hoa cúc nhưng trong nguyên tác chữ Hán hoa cúc nở hai lần, tác giả so sánh những cánh hoa cúc với những giọt nước mắt nên nói hoa cúc hai lần nhỏ lệ. Ta cũng có thể hiểu hai lần hoa cúc nở cũng là hai lần nhà thơ nhỏ lệ (nhà thơ đã xa quê hương hai năm)

Câu 3 (trang 147 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Học thuộc bài thơ

Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Ngữ Văn 10 Đầy Đủ Hay Nhất

Một năm có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều mang lại cho thiên nhiên, con người những xúc cảm hết sức khác biệt. Nếu mùa xuân đem lại sự tươi mới, mùa hạ là những ánh nắng ấm áp, dòng sông, con suối.. như đang sục sôi nhựa sống, mùa đông cả thiên nhiên chìm trong một giấc ngủ dài thì mùa thu mang lại cho người ta sự khoan khoái riêng. Chính vì thế mà mùa thu là đề tài quen thuộc của các nhà văn, nhà thơ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng các bạn soạn bài Cảm xúc mùa thu Ngữ văn 10 tập 1 của nhà thơ Đỗ Phủ để cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên trong thơ của ông và tâm trạng của tác giả trước thời cuộc.

SOẠN BÀI CẢM XÚC MÙA THU NGỮ VĂN 10 TẬP 1

I. Tìm hiểu bài thơ Cảm xúc mùa thu Ngữ văn 10 tập 1

1. Tác giả

Đỗ Phủ (712 – 770) xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học và thơ ca lâu đời.

Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực vĩ đại của đất nước, là danh nhân văn hóa thế giới. Thơ của ông hiện tại còn lại khoảng 1500 bài, có nội dung phong phú, sâu sắc. Những bài thơ của ông đều tái hiện bức tranh hiện thực sinh động và sâu sắc.

2. Tác phẩm

Bài thơ miêu tả cảnh thiên nhiên mùa thu buồn hiu hắt, đồng thời còn là tâm trạng buồn lo của tác giả.

II. Hướng dẫn soạn bài Cảm xúc mùa thu Ngữ văn 10 tập 1

1. Câu 1 trang 147 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Bố cục bài thơ

Phần 1: Gồm 4 câu thơ đầu

Nội dung: Nhà thơ miêu tả cảnh mùa thu

Phần 2: 4 câu thơ còn lại

Nội dung: Nói về cảm xúc của tác giả khi thấy cảnh mùa thu trên đất khách

Chia bố cục bài thơ như vậy vì: Bốn câu thơ đầu để tả cảnh, bốn câu thơ sau để tả tình. Mỗi phần có tình thống nhất về mặt nội dung và cảm nhận của tác giả.

2. Câu 2 trang 147 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Sự thay đổi của tầm nhìn từ bốn câu thơ đầu đến bốn câu thơ sau là:

Bốn câu thơ đầu: Tác giả bao quát cảnh vật từ xa bao quát lại, từ “rừng phong, ngàn non, lòng sông, mặt đất,…).

Bốn câu thơ cuối: Tác giả cảm nhận qua không gian gận kề ngay trước mắt tác giả (khóm cúc, con thuyền) rồi gần hơn nữa.

Sở dĩ có sự thay đổi của không gian như thế là vì thời gian đang khép lại (chiều dần buông, tầm nhìn bắt đầu thu hẹp). Và thêm nữa để nó phù hợp với sự vận động của tứ thơ (từ cảnh đến tình).

3. Câu 3 trang 147 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ sau đều dùng để chỉ cảnh mùa thu và cảm nhận mùa thu qua đôi mắt của tác giả, tạo ra tổng thể một bức tranh thiên nhiên trữ tình mà chứa đầy xúc cảm. Bốn câu thơ đầu miêu tả cảnh thiên nhiên khi được tác giả bao quát từ xa, bốn câu thơ sau miêu tả cảnh thiên nhiên ở gần nó tạo ra mối quan hệ trong sự vận hành của tứ thơ là đi từ cảnh đến tình, cảnh khởi sinh tình và tình thấm sâu vào cảnh.

Toàn bộ bài thơ đều dùng để miêu tả cảnh và tình của tác giả trước bối cảnh không gian mùa thu. Tuy bốn câu thơ đầu chỉ tả cảnh nhưng chưa đựng nỗi buồn và tâm trạng u uất trong lòng tác giả. Bốn câu thơ sau là tâm sự của tác giả trong cảnh có tình, trong tình có cảnh. Chính vì thế bà thơ mới có nhan đề là Thu hứng.

III. Luyện tập bài Cảm xúc mùa thu Ngữ văn 10 tập 1

1. Câu 1 trang 147 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Đối chiếu bản dịch thơ của Nguyễn Công Trứ với bản phiên âm và phần dịch nghĩa, ta có mấy nhận xét sau:

Bản dịch thơ khá đạt và sát nghĩa so với nguyên tác của bài thơ. Nhưng vẫn còn có một số hạn chế như sau: Trong nguyên tác “điêu thương” là một tính từ đã được động từ hóa (làm tiêu điều). Vì vậy ở trong bản phiên âm nó mang nghĩa rất mạnh – chỉ sự tàn phá khắc nghiệt của sương đối với rừng phong. Chữ “thẳm” trong câu ba (bản dịch) chưa thật sát nghĩa, còn làm cho âm hưởng thơ trầm xuống.. Câu 5, bản dịch bỏ mất chữ “lỡng khai” – là một từ quan trọng của bản phiên âm – nhấn mạnh số lần lặp lại. Cũng vậy ở câu 6, chữ “cô” cha dịch được làm cho câu thơ cha thật sự thể hiện được nỗi lòng của kẻ li hương.

2. Câu 2 trang 147 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Chữ “lệ” trong câu 5 của bài thơ là một câu thơ nhiều hàm ý. Ta khó có thể nói đây là nước mắt của khóm cúc hay là chính nước mắt của tác giả. Ta có thể nói, nhìn những giọt sương trên hoa cúc mà nhà thơ nghĩ những khóm cúc đang tuôn nước mắt đồng thời nhà thơ lại nhớ đến quê hương. Chính vì thế mà nước mắt cảu nhà thơ cũng thi nhau rơi xuống.

Nguồn Internet

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 47: Đọc Văn Cảm Xúc Mùa Thu trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!