Xu Hướng 9/2023 # Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 # Top 13 Xem Nhiều | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 # Top 13 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giáo án môn học Sinh học 6 – Tiết 68, 69, 70: Thăm quan thiên nhiên

– Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính.

– Q/s đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của 1 số ngành Tv chính.

– Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của Tv trong điều kiện sống cụ thể.

2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng quan sát, thực hành.

– Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm.

3. Thái độ:

– Giáo dục ý thức bảo vệ Tv, yêu thiên nhiên.

II- Đồ dùng dạỵ học

Tranh hình dạng và cấu tạo của địa y.

1. Giáo viên:

– Chuẩn bị địa điểm: Gv tìm trước địa điểm.

– Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng trước.

Ngày giảng: Tiết 68,69,70: Thăm quan thiên nhiên I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: – Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính. – Q/s đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của 1 số ngành Tv chính. – Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của Tv trong điều kiện sống cụ thể. 2. Kỹ năng: – Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. – Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm. 3. Thái độ: – Giáo dục ý thức bảo vệ Tv, yêu thiên nhiên. II- Đồ dùng dạỵ học Tranh hình dạng và cấu tạo của địa y. 1. Giáo viên: – Chuẩn bị địa điểm: Gv tìm trước địa điểm. – Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng trước. 2. Học sinh: – Chuẩn bị dụng cụ: đào đất, túi ni lon trắng, kéo cắt cây, kẹp ép tiêu bản, panh, kính lúp, nhãn ghi tên cây theo mẫu. – Kẻ sẵn bảng SGK tr 173. III- Phương pháp: Phương pháp thực hành, phương pháp hợp tác nhóm nhỏ IV- Tổ chức dạy học: 1 Khởi động: – ổn định tổ chức (1’) sĩ số: 2 Các hoạt động: HĐ1: Quan sát ngoài thiên nhiên 45’ Mục tiêu: HS được quan sát trực tiếp ngoài thiên nhiên Cách tiến hành: * Gv nêu các y/c hoạt động theo nhóm. * Nội dung q/s: – Q/s hình thái của Tv, nhận xét đặc điểm thích nghi của Tv. – Nhận dạng Tv, xếp chúng vào nhóm. – Thu thập mẫu vật. * Ghi chếp ngoài thiên nhiên: Gv chỉ dẫn các Y/c về nội dung ghi chép. * Cách thực hiện: a. Quan sát hình thái 1 số Tv. – Quan sát: rễ, thân, lá, hoa, quả – Q/s hình thái các cây sống ở môi trường: cạn, nước … tìm đặc điểm thích nghi. – Lấy mẫu cho vào túi ni lon: hoa hoặc quả, cành nhỏ(cây), cây(cây nhỏ) – buộc nhãn tên cây để tránh nhầm lẫn. (lấy mẫu cây mọc hoang dại) b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm. – Xác định tên 1 số cây quen thuộc. – Vị trí phân loại: tới lớp: đối với thực vật hạt kín, tới ngành: đối với ngành rêu, dương xỉ, hạt trần. c. Ghi chép. – Ghi chép ngay các điều q/s được. – Thống kê vào bảng kẻ sẵn. HĐ2: Quan sát nội dung tự chọn 45’ Mục tiêu: HS tự quan sát theo nội dụng mình thích tìm hiểu Cách tiến hành: * Hs có thể tiến hành theo 1 trong 3 nội dung. – Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá. – Q/s mqh giữa Tv với Tv, giữa Tv với Đv. – Nhận xét về sự phân bố của Tv trong khu vực tham quan. * Cách thực hiện: Gv phân công các nhóm lựa chọn 1 nội dung q/s. Ví dụ: Q/s – Hiện tượng cây mọc trên cây: rêu, lưỡi mèo, tai chuột – Hiện tượng cây bóp cổ: cây si, đa, đề ..mọc trên cây gỗ to. – Q/s hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Rút ra n/x về mqh Tv với Tv, Tv với Đv. Cách tiến hành: – Khi còn khoảng 30 phút, Gv tập trung lớp. – Y/c đại diện nhóm báo cáo kết quả q/s. – Gv giải đáp các thắc mắc của Hs. – Nhận xét đánh giá các nhóm, tuyên dương các nhóm tích cực. – Y/c hs viết báo cáo thu hoạch theo mẫu SGK tr 173. 3 Hướng dẫn ở nhà: 4’ Hoàn thiện báo cáo thu hoạch. Tập làm cây mẫu khô. Dùng mẫu thu hái để làm mẫu khô. Cách làm: theo hướng dẫn SGK.

Tài liệu đính kèm:

sinh 6(10).doc

Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 6

– Nêu được 1 số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.

– Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người.

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.

Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt: 58 Bài 48. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNGVẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - Nêu được 1 số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người. 2. Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu. 3. Thái độ Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật. II. Ph­¬ng ph¸p Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p t×m tßi iii. chuÈn bÞ cđa gv- hs 1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to hình 46.1, sơ dồ trao đổi khí. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm tranh ảnh với nội dung: thực vật là thức ăn và là nơi sống của động vật. Iv. tiÕn tr×nh giê d¹y 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sÜ sè (1p) 2. KiĨm tra bµi cị: (7p) - Trình bày sự giữ đất, chống xói mòn của thực vật? - Trình bày sự hạn chế ngập lụt, hạn hán và bảo vệ nguồn nước ngầm của thực vật? 3. Gi¶ng bµi míi * Vµo bµi :Trong thiªn nhiªn, c¸c sinh vËt nãi chung cã mèi quan hƯ mËt thiÕt víi nhau vỊ thøc ¨n vµ n¬i sèng.ë ®©y, chĩng ta t×m hiĨu vai trß cđa thùc vËt ®èi víi ®éng vËt. Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung Hoạt động 1: THỰC VẬT CUNG CẤP ÔXI VÀ THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT (15p) *Mục tiêu: Hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật. - Cho HS quan sát trnh 46.1 và 48.1 g làm bài tập s SGK. + Lượng ôxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác? - Gv cho HS làm bài tập: nêu ví dụ về động vật ăn thực vật g điền bảng theo mẫu g rút ra nhận xét gì? - Gv nhận xét và bổ sung. - Gv đưa thêm thông tin về thực vật gây hại cho động vật (như SGK). - HS quan sát sơ đồ trao đổi khí g nói về vai trò của thực vật g thấy được: nếu không có cây xanh thì động vật và con người sẽ chết vì không có ôxi. - HS tìm các ví dụ về động vật ăn các bộ phận khác nhau của cây g điền đủ 5 cột trong bảng. - Đại diện nhóm trả lời g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung. 1. Thùc vËt cung cÊp "xi vµ thøc ¨n cho ®éng vËt Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật. Hoạt động 2: THỰC VẬT CUNG CẤP NƠI Ở VÀ NƠI SINH SẢN CHO ĐỘNG VẬT (10p) *Mục tiêu: HS thấy được vai trò của thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. - Cho HS quan sát tranh thực vật là nơi sinh sống của động vật. - Cho HS quan sát tranh thực vật là nơi sinh sản của động vật. + Qua tranh, em có nhận xét gì? + Trong tự nhiên, có động vật nào lấy cây làm nhà nữa không? - Gv cho HS trả lời. - Gv nhận xét và bổ sung. - Gv cho HS rút ra kết luận. - HS quan sát tranh. + HS nhận xét được thực vật là nơi ở, làm tổ của động vật. + HS trình bày tranh ảnh đã sưu tầm về động vật sống trên cây. - Đại diện nhóm trả lời g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung. 2. Thùc vËt cung cÊp n¬i ë vµ n¬i sinh s¶n cho ®éng vËt. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. 4. Cđng cè: (7p) Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK. 5. H­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi sau:(2p) - Học bài. - Chuẩn bị: tranh ảnh về 1 số cây ăn quả có giá trị sử dụng hoặc gây hại cho con người. V. Rĩt kinh nghiƯm: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giáo Án Lớp 6 Môn Học Sinh Học

– Nắm được cách quan sát, thu thập mẫu và đối chiếu với kiến thức đã học xếp vào các ngành đã học

– Rèn kỹ năng làm việc độc lập

– Có lòng yêu thiên nhiên bảo vệ cây cối

II. Phương tiện dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên :

– Nội dung phần hướng dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên

– Dụng cụ đào đất, kéo cắt cây, kẹp ép tiêu bản, panh, kính lúp

Ngày soạn: ................................................ Ngày dạy: ................................................. Tuần: Tiết 68 Bài 53 THAM QUAN THIÊN NHIÊN I. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Giúp HS nắm được yêu cầu của buổi tham quan thiên nhiên - Nắm được cách quan sát, thu thập mẫu và đối chiếu với kiến thức đã học xếp vào các ngành đã học 2. Kĩ năng : - Rèn kỹ năng làm việc độc lập 3. Thái độ: - Có lòng yêu thiên nhiên bảo vệ cây cối II. Phương tiện dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Nội dung phần hướng dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên - Dụng cụ đào đất, kéo cắt cây, kẹp ép tiêu bản, panh, kính lúp - Bảng trang 173 2. Chuẩn bị của học sinh : - Ôn tập kiến thức đã học về thực vật - Dụng dụng cụ cá nhân - Kẻ bảng trang 173 - Nhãn theo mẫu bảng174 III. Tiến trình dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kể tên các ngành thực vật đã học? Lấy ví dụ đại diện cho từng ngành? - Ngành tảo: Rong mơ, tảo xoắn - Ngành rêu: Cây rêu - Ngành dương xỉ: Cây dương xỉ - Ngành hạt trần: Cây thông - Ngành hạt kín: Cây xoài, na, nhãn 3. B ài m ới I. Chuẩn bị cho buổi tham quan thiên nhiên GV: 1. Địa điểm tham quan: Do yêu cầu về thời gian, phương tiện nên chúng ta sẽ tổ chức tham quan tại vườn sau của trường (Môi trường trên cạn) 1.Chuẩn bị: Mỗi học sinh: Như đã yêu cầu từ tiết trước, mỗi học sinh cần chuẩn bị 3 nội dung: Ôn tập những kiến thức đã học trong SGK với mục đích giúp các em nhớ lại kiến thức đã học về thực vật để khi ra tham quan sẽ biết thực vật này thuộc ngành nào, có đặc điểm gì Chuẩn bị mũ, nón Kẻ bảng trang 173 Cụ thể: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS lựa chọn địa điểm GV: Tìm hiểu xem nơi cần tham quan: - Có thể môi trường nước (hòn non bộ của trường) - Có thể môi trường cạn (vườn sau trường v à vườn trước trường) - Có thể môi trường gần cả nước cả cạn (Vườn thuốc nam) Hoạt động 2: Chuẩn bị dụng cụ - Thiết bị - Kiến thức Kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học trong SGK về: + Hình thái của thực vật, đặc điểm thích nghi với môi trường sống + Nhận dạng các phần của thực vật: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt VD: Rễ: Xem thuộc loại nào? (cọc hay chùm) Hoa: Đơn tính hay lưỡng tính Dụng cụ: GV: Vừa giới thiệu vừa đưa ra cac dụng cụ, chức năng từng dụng cụ cần cho buổi tham quan - Dụng cụ đào đất: Dùng để đào rễ cây để quan sát - Túi nilon trắng, trong: Để đựng mẫu thực vật đã sưu tầm được - Kéo cắt cây: Để cắt một vài bộ phận của cây to như: Lá, cành nhỏ - Kính lúp: Dùng quan sát các bộ phận của cây có kích thước nhỏ: Hoa (nhị, nhuỵ) hạt - Panh: Gắp - Nhãn: Ghi tên mẫu, tránh nhầm lẫn - Kẹp ép tiêu bản: Dùng để ép cây vào tránh bị nát có thể dùng bìa để làm - Băng dính: Dính mẫu vật khi ép Hoạt động 3: Hướng dẫn cách quan sát - Cho biết môi trường tham quan thuộc loại môi trường nào? - Những thực vật trong môi trường đó quan sát, ghi tên vào bảng trang 173 đã kẻ sẵn - Xếp chúng vào các ngành thực vật đã học -Nhận xét về sự phân bố của chúng ở môi trường quan sát - Sưu tầm, thu thập các mẫu ở khu vực tham quan. Lưu ý phải đảm bảo các nguyên tắc: + Chỉ thu những vật mẫu cho phép số lượng ít (cây dại) + Thu hái vật mẫu theo nhóm (mỗi nhóm chỉ thu mỗi mẫu 1 cây hoặc một bộ phận của cây) + Khi thu mẫu cần phải ghi tên mẫu, dán mẫu, ép vào kẹp ép cây + Cho vào túi nilon Tránh không bẻ cành, cây hoa của trường Hoạt động 4: Chia nhóm - Nhóm 1: Vườn sau trường : Nội dung lựa chọn: Biến dạng của rễ, thân, lá - Nhóm 2: Vườn thuốc nam : Mối quan hệ giữa động vật, thực vật - Quan sát trong vòng một tiếng sau đó tập trung vào lớp để báo cáo 4. Củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung cần chuẩn bị 5. Dặn dò - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, để tiết sau đi thu thập mẫu vật Ngµy so¹n: ........................................... Ngµy d¹y: ............................................. TuÇn: Tiết 69: Bài 53 THAM QUAN THIÊN NHIÊN (Tiếp) I. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Xác định được nơi sống, sự phân bố các nhóm thực vật chính - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính - Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể 2. Kĩ năng : - Rèn kỹ năng quan sát, thực hành - Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm 3. Thái độ: - Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối. Yêu thích môn học II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Nội dung phần hướng dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên - Dụng cụ đào đất, kéo cắt cây, kẹp ép tiêu bản, panh, kính lúp - Bảng trang 173 2. Chuẩn bị của học sinh : - Ôn tập kiến thức đã học về thực vật - Dụng dụng cụ cá nhân - Kẻ bảng trag 173 - Nhãn theo mẫu bảng174 III. Tiến trình dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hình thức: Các nhóm quan sát ở khu vực đã phân công và công việc yêu cầu Hoạt động 1: Quan sát, ghi chép những thực vật sống ở khu vực đã tham quan - Các thành viên trong nhóm quan sát độc lập, ghi tên thực vật quan sát được. Tìm hiểu các đặc điểm của các mẫu. Tự phân chia chúng vào các ngành thực vật đã học + Quan sát về hình thái: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt + Nhận dạng thực vật: Xếp vào các nhóm chp tới lớp (một lá mầm, 2 lá mầm) Hoạt động 2: Thu thập mẫu: - Nhóm trưởng phân công thu thập mẫu (tránh tình trạng thu thập nhiều cây đối với một loại thực vật) - Lưu ý khi thu thập + Cả cây (đối với cây nhỏ, dại) + Cành nhỏ (đối với cây lớn) + Mỗi mẫu chỉ lấy 1 cây + Ghi nhãn cho vào túi nilon Hoạt động 3: Quan sát nội dung tự chọn - Nhóm 1: Quan sát sự biến dạng của của, rễ, thân, lá + Tìm xem ở khu vự tham quan có những thực vật nào có sự biến đổi về hình dạng rễ, thân , lá - Nhóm 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa động vật với thực vật + Xem trong khu vực tham quan có những động vật nào sinh sống + Động vật đó có mối quan hệ như thế nào với thực vật (Thực vật là nơi sinh sống của động vật, là thức ăn, là nơi sinh sản) GV: Theo dõi, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của HS về cách phân loại, đặc điểm, hình thái * Cuối giờ yêu cầu các nhóm tập trung về lớp báo cáo nhận xét, sửa chữa 4. Củng cố - GV yêu cầu HS tập trung mẫu vật để kiểm tra - HS báo cáo kết quả làm việc của nhóm 5. Dặn dò - Về nhà viết báo cáo tiết sau trình bày trước lớp Ngµy so¹n: ................................. Ngµy d¹y:................................... Tuần: Tiết 70 THAM QUAN THIÊN NHIÊN (Tiếp) I. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Báo cáo trước lớp về qua trình tham quan thiên nhiên: Những gì đã quan sát được: Tên thực vật, thuộc ngành nào, có đặc điểm ra sao, môi trường sống như thế nào - Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể 2. Kĩ năng : Rèn kỹ năng thu thập thông tin, báo cáo, trình bày thông tin trước lớp 3. Thái độ: Lòng yêu thích bộ môn, yêu thích thiên nhiên đất nước. Ham học hỏi II. Phương tiện dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Bảng phụ: Nội dung bảng trang 173, bảng ghi báo cáo của nhóm 2. Chuẩn bị của học sinh : - Nội dung tham quan thiên nhiên III. Tiến trình dạy học 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới 1. Hình thức thể hiện - GV tổng kết - Rút kinh nghiệm - Giao bài tập về nhà cho HS làm - Chấm điểm cho những nhóm làm tốt: Về ý thức, kết quả 2. Tiến hành * GV: Treo nội dung bảng phụ, bảng trang 173. Gọi đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét bổ sung - GV ghi nội dung báo cáo vào bảng trang 173 a. Những nội dung chung mà lớp thực hiện: STT Tên cây Nơi mọc Môi trường sống Đặc điểm hình thái của cây Ngành thực vật Nhận xét 1 Cỏ mần trầu Cạn Cạn Thân cỏ, rễ chùm gân hình mạng, song song Hạt kín (2 lá mầm) 3. Rêu Bờ tường Ẩm ướt Rễ giả, thân chia phân nhánh, lá mỏng Rêu 4. Nhãn Vườn trường Cạn Rễ cọc, thân gỗ . 5. Bách tán Hạt trần 6. Bàng b. Báo cáo những nội dung nhóm được phân công: - Nhóm 1: Nghiên cứu đặc điểm biến dạng của thân GV treo bảng phụ Stt Tên cây Nơi sống Bộ phận biến dạng Tên biến dạng 1 Rễ Thân Lá 2 4. Củng cố - GV. Chấm điểm cho những nhóm làm tốt 5. Dặn dò - Hoàn thiện báo cáo thu hoạch. - Tập làm mẫu cây khô. + Dùng mẫu thu hái được để làm mẫu cây khô. + Cách làm. Theo hướng dẫn SGK. - Học sinh ôn tập kiến thức cũ từ đầu năm

Giáo Án Sinh Học 6

– HS biết: tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh : nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây

– HS hiểu: Chức năng của: Mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên thân. Mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân và rễ

– HS thực hiện được:

– Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm

– Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm , tổ , lớp

– Kỹ năng quản lý thời gian khi tiến hành thí nghiệm.

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Tuần : 9- Tiết 17 ND: 1 MỤC TIÊU 1.1/ Kiến thức - HS biết: tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh : nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây - HS hiểu: Chức năng của: Mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên thân. Mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân và rễ 1.2. Kỹ năng: - HS thực hiện được: - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm - Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm , tổ , lớp - Kỹ năng quản lý thời gian khi tiến hành thí nghiệm. - HS thực hiện thành thạo: - Kỹ năng so sánh phân tích 1.3. Thái độ: - Thói quen: Yêu thích môn học. - Tính cách: Giáo dục HS ý thức bảo vệ TV, tránh làm ảnh hưởng đến sự vận chuyễn các chất trong thân , GDMT,GDHN. 2- NỘI DUNG HỌC TẬP - Nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ - Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây 3. CHUẨN BỊ 3.1. Giáo viên: : + Bình thủy tinh chứa nước pha màu , 1 bình chứa nước trắng + Dao , kính lúp. + Mẫu cành cây đang chiết cành (nếu có). 3.2. Học sinh: + 2 cành hoa hồng trắng + Làm TN theo nhóm ghi kết quả quan sát chỗ thân cây bị buộc dây thép 4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Điểm danh (HS vắng, GV phân công HS cho mượn vở) 6A1: 6A2: 6A3: 4.2. Kiểm tra miệng 1/ Phân biệt tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ? 8đ 2/ Bó mạch có chức năng gì? 2đ ĐA: 1/ Phân biệt tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.: Đặc điểm Tầng sinh vỏ Tầng sinh trụ Vị trí - Nằm trong lớp thịt vỏ. - Nằm giữa mạch rây và mạch gỗ. Chức năng - Hàng năm sinh ra ngoài 1 lớp tế bào vỏ và phía trong 1 lớp thịt vỏ. - Hàng năm sinh ra phía ngoài 1 lớp mạch rây và phiá trong 1 lớp mạch gỗ. 2/ Chức năng của bó mạch: Mạch rây : vận chuyễn các chất hữu cơ. Mạch gỗ : vận chuyễn nước và muối khoáng 4.3. Tiến trình bài học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan( 15') * MT: Tự tiến hành thí nghiệm và hiểu chức năng của mạch gỗ. GV: Để tiến hành thí nghiệm sự vận chuyển nước và muối khoáng của cây ta cần chuẩn bị những gì? HS:Hoa màu trắng, nước màu, nước trắng, bình thủy tinh, dao và kính lúp. GV: Hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm? HS:Nội dung như SGK/ 54. GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm HS. HS: Các nhóm nhận dụng cụ: Kính lúp, dao cắt, nước màu và nước trắng. HS: Thực hành thí nghiệm theo nhóm. HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. GV cho hs xem thí nghiệm của mình đã làm à đối chiếu kết quả thí nghiệm của HS? Hãy nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa trước và sau thí nghiệm. @ Lúc đầu cánh hoa màu trắng, sau có màu. GV hướng dẫn hs cắt lát mỏng qua cành dưới kính hiển vi hoặc bằng mắt thường (dùng tay khẽ bóc vỏ) quan sát chỗ bắt màu, gân lá GV: Chỗ bị nhuộm màu đỏ là bộ phận nào của thân? HS: Mạch gỗ. GV: Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân? HS: Mạch gỗ. *GDMT: Giáo dục HS ý thức bảo vệ TV, tránh làm ảnh hưởng đến sự vận chuyễn các chất trong thân HS trả lời rồi rút ra KL * Hoạt động 2: Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ ( 15') * MT: Biết cách tiến hành thí nghiệm và hiểu được chức năng của mạch rây. GV cho hs đọc TN quan sát h17.2 (mẫu vật nếu có). HS: Nhắc lại vị trí, cấu tạo và chức năng của mạch rây. HS: Tìm hiểu nội dung thí nghiệm như SGK/ 55. ? Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt vỏ phình to ra ? Mép dưới không phình to vì sao? GV: Hoàn chỉnh: Vì chất hữu cơ bị ứ lại ở mép trên lâu ngày à mép trên phình ra.Vì không được chất hữu cơ vận chuyển xuống 5GV lưu ý : Khi bóc vỏ tức là đã bóc đi mạch rây ? Mạch rây có chức năng gì ? HS: Vận chuyển chất hữu cơ 5 GV lưu ý: Chất hữu cơ do lá chế tạo sẽ mang đi nuôi thân , cành rễ ? Để nhân giống cây ăn quả nhanh người ta thường làm biện pháp gì ? 5Khi chiết cành 1 số cây chất dinh dưỡng ứ lại khi gặp đất ẩm sẽ kích thích mọc rễ, hình thành 1 cây mới trên cành * GV GD HS : ý thức bảo vệ cây tránh tước vỏ cây để chơi đùa, chằng buộc dây thép vào thân cây * GDHN: Nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo về thân có nhiều ứng dụng trong trồng trọt : Nhân giống bằng chiếc cành , nghề làm vườn , trồng cây dược liệu , hoa và cây cảnh . I. Sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan - Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân, lá nhờ mạch gỗ II. Sự vận chuyển chất hữu cơ - Chất hữu cơ được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ mạch rây. 4.4. Tổng kết : 1/ Trình bày thí nghiệm chứng minh sự hút nước và muối khoáng của thân? ĐA: Đặt cành hoa màu trắng vào bình nước đựng màu đỏ, sau 1 thời gian cành hoa có màu đỏ. 2/ Phân biệt chức năng của mạch gỗ và mạch rây? ĐA:- Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân, lá nhờ mạch gỗ - Chất hữu cơ được vận chuyển từ lá về thân, rễ nhờ mạch rây. 3/ Trong thực tế đời sống thí nghiệm chứng minh sự vận chuyển chất hữu cơ trong thân được ứng dụng trong hình thức sinh sản nào? ĐA: Chiết cành. 4.5. Hướng dẫn học tập : - Đối với bài học ở tiết này. - Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài. - GV hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK/ 56 - Đối với bài học ở tiết tiếp theo - Tìm hiểu bài và soạn bài: "Biến dạng của thân" - Hoàn thành bảng 59 ở SGK. - Mang theo mẫu vật:Cành xương rồng, củ nghệ, củ khoai tây, su hào, củ dong. 5- PHỤ LỤC : Không có

Giáo Án Môn Sinh Học 8

– Phân biệt được nước tiểu đầu và huyết tương nước tiểu đầu và nước tiểu

– Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu.

2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thứcvệ sinh, giữ gìn cơ quan bài tiết nước tiểu.

II – Thông tin bổ sung :

– Ap lực máu trong cầu thận rất cao đạt 60 70 mmHg, cao gấp 2,4 lần nơi khác.

– Mỗi phút động mạch thận chứa 1 lít máu, 40% là hồng cầu không qua lổ lọc,

còn lại 60% là huyết tương. Nghĩa là có 120ml nước lọt sang cầu thận tạo thành nước tiểu đầu, mỗi ngày có 172 lít nước tiểu đầu được lọc và 1,5 lít nước tiểu

Tuaàn 21 Tieát 41 Baøi 39 BAØI TIEÁT NÖÔÙC TIEÅU I - Muïc tieâu : 1/ Kieán thöùc: - HS trình baøy ñöôïc quaù trình taïo nöôùc tieåu, quaù trình baøi tieát nöôùc tieåu. - Phaân bieät ñöôïc nöôùc tieåu ñaàu vaø huyeát töông nöôùc tieåu ñaàu vaø nöôùc tieåu chính thöùc. - Thöïc chaát cuûa quaù trình taïo thaønh nöôùc tieåu. 2/ Kyõ naêng: Phaùt trieån kyõ naêng quan saùt vaø phaân tích keânh hình. 3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc yù thöùcveä sinh, giöõ gìn cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. II - Thoâng tin boå sung : - Aùp löïc maùu trong caàu thaän raát cao ñaït 60 à 70 mmHg, cao gaáp 2,4 laàn nôi khaùc. - Moãi phuùt ñoäng maïch thaän chöùa 1 lít maùu, 40% laø hoàng caàu khoâng qua loå loïc, coøn laïi 60% laø huyeát töông. Nghóa laø coù 120ml nöôùc loït sang caàu thaän taïo thaønh nöôùc tieåu ñaàu, moãi ngaøy coù 172 lít nöôùc tieåu ñaàu ñöôïc loïc vaø 1,5 lít nöôùc tieåu chính thöùc. III - Ñoà duøng daïy hoïc : Tranh 39.1 phoùng to. IV - Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1/ Kieåm tra baøi cuõ : - Trình baøy caáu taïo cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? - Baøi tieát coù vai troø quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi cô theå soáng? 2/ Môû baøi : Moãi quaû thaän chöùa 2 trieäu ñôn vò chöùc naêng loïc maùu àvaø hình thaønh nöôùc tieåu, quaùtrình loïc maùu ñeå hình thaønh nöôùc tieåu ôû caùc ñôn vò chöùc naêng cuûa thaän ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ? Baøi hoïc hoâm nay nghieân cöùu vaán ñeà naøy. 3/ Hoaït ñoäng hoïc taäp : Hoaït ñoäng 1 : Taïo thaønh nöôùc tieåu : Muïc tieâu : Neâu ñöôïc quaù trình loïc nöôùc tieåu, phaân bieät ñöôïc nöôùc tieåu ñaàu vaø nöôùc tieåu chính thöùc. Tieán haønh : HÑGV HÑHS - GV yeâu caàu hs nghieân cöùu thoâng tin keát hôïp H.39.1 thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV : 1/ Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm nhöõng quaù trình naøo? Dieãn ra ôû ñaâu? GV höôùng daãn nhö H.39.1. 2/ Thaønh phaàn nöôùc tieåu ñaàu khaùc vôùi maùu ôû choã naøo? 3/ Nöôùc tieåu chính thöùc khaùc vôùi nöôùc tieåu ñaàu ôû choå naøo? -GV nxeùt boå sung ruùt ra keát luaän. - Hs ñoïc, nghieân cöùu thoâng tin thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu: loïc, haáp thu, baøi tieât 1/ Goàm 3 quaù trình: - Quaù trình loïc maùu ôû caàu thaän à taïo ra nöôùc tieåu ñaàu. - Quaù trình haáp thuï laïi - Quaù trình baøi tieát tieáp. Caû 2 quaù trình ñeàu dieãn ra ôû oáng thaän àbieán nöôùc tieåu ñaàu thaønh nöôùc tieåu chính thöùc ñoã vaøo beå thaän vaø theo oáng daãn nöôùc tieåu ñoå vaøo boùng ñaùi. 2/ Nöôùc tieåu ñaàu khoâng coù caùc teá baøo maùu vaø proâteâin. Maùu coù caùc teá baøo maùu vaø proâteâin. 3/ Nöôùc tieåu chính thöùc khoâng coù thaønh phaàn dd. Nöôùc tieåu ñaàu Nöôùc tieåu chính thöùc Noàng ñoä caùc chaát hoaø tan loaõng. Noàng ñoä caùc chaát hoaø tan ñaäm ñaëc hôn. Chöùa ít chaát caën baõ vaø chaát ñoäc. Chöùa nhieàu chaát caën baõ vaø chaát ñoäc hôn. Coøn chöùa nhieàu caùc chaát dinh döôõng. Gaàn nhö khoâng coøn chöùa nhieàu caùc chaát dinh döôõng. -HS trình baøy ñaùp aùn, nhoùm khaùc bsung nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän vaø ghi baøi. Tieåu keát : Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm 3 quaù trình : Quaù trình loïc maùu ôû caàu thaän à taïo ra nöôùc tieåu ñaàu. Quaù trình haáp thuï laïi ôû oáng thaän. Quaù trình baøi tieát tieáp. + Haáp thuï laïi caùc chaát caàn thieát. + Baøi tieát tieáp chaát thöøa, chaát thaûi. + Taïo thaønh nöôùc tieåu chính thöùc. Hoaït ñoäng 2 : II - Thaûi nöôùc tieåu : Muïc tieâu : Hs naém ñöôïc nöôùc tieåu ra ngoaøi qua cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. Tieán haønh : HÑGV HÑHS -GV goïi hs ñoïc thoâng tin SGK tr127. thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi. - GV cho HS xem ñoaïn phim. -Söï taïo thaønh nöôùc tieåu dieãn ra lieân tuïc nhöng vì sao ta ñi tieåu coù luùc ? -Vì sao ôû treû nhoû coù hieän töôïng tieåu ñeâm trong giaác nguû? -Nöôùc tieåu tích trữ ôû ñaâu? GV cho HS xem Hình -Thöïc chaát quaù trình taïo nöôùc tieåu laø gì ? - Coù theå nhòn tieåu 1 thôøi gian khoâng ? - Nhöng coù neân thöôøng xuyeân nhòn ñi tieåu khoâng ? - Khi naøo nöôùc tieåu thaûi ra ngoaøi? - GV toång keát yù chính. - GV goïi hs ñoïc keát luaän SGK. -Hs ñoïc nghieân cöùu thoâng tin SGK thaûo luaän thoâng tin traû lôøi caùc caâu hoûi. - Maùu tuaàn hoaøn lieân tuïc qua caàu thaän,nöôùc tieåu loïc lieân tuïc. ( Vì boùng ñaùi noái vôùi oáng ñaùi coù 2 cô voøng bòt chaët, cô naèm ngoaøi laø cô vaân hoaït ñoäng theo yù muoán). - ÔÛ treû nhoû do cô vaân thaét oáng ñaùi phaùt trieån chöa hoaøn chænh, neân khi löôïng nöôùc tieåu nhieàu gaây caêng boùng ñaùi seõ coù luoàng xung thaàn kinh gaây co cô boùng ñaùi vaø môû cô trôn oáng ñaùi ñeå thaûi nöôùc tieåu. Ñieàu naøy thöôøng xaûy ra ôû treû nhoû, ñaëc bieät laø giai ñoaïn sô sinh. - Nöôùc tieåu tích tröõ ôû boùng ñaùi. - Loïc maùu vaø thaûi chaát ñoäc, chaát caën baõ, chaát thöøa ra khoûi cô theå. -Co,ù vì cô naèm ngoaøi laø cô vaân hoaït ñoäng theo yù muoán. - Khoâng, vì trong thaønh phaàn nöôùc tieåu coù caùc chaát ñoäc, nhaát laø caùc muoái khoaùng seõ ñoïng laïi ôû boùng ñaùi, taïo ra soûi thaän, caùc chöùng vieâm caàu thaän, vieâm oáng thaän Coù theå laøm ngöng treä quaù trình baøi tieát nöôùc tieåu, thaäm chí gaây ñau ñôùn döõ doäi, aûnh höôûng ñeán söùc khoeû vaø moïi hoaït ñoäng khaùc. - Khi löôïng nöôùc tieåu 200ml àlaøm caêng boùng ñaùi ( baøng quan), caûm giaùc buoàn ñi tieåu xuaát hieän, baøi tieát nöôùc tieåu ra ngoaøi . - HS ñoïc keát luaän SGK. - HS ghi keát luaän. Tieåu keát: Nöôùc tieåu chính thöùc ñöôïc ñoå vaøo beå thaän, qua oáng daãn nöôùc tieåu xuoáng tích tröõ ôû boùng ñaùi , roài ñöôïc thaûi ra ngoaøi nhôø hoaït ñoäng cô voøng oáng ñaùi cô boùng ñaùi vaø cô buïng. 4/ Kieåm tra ñaùnh giaù : 1/ Söï taïo thaønh nöôùc tieåu goàm nhöõng quaù trình naøo? Dieãn ra ôû ñaâu? 2/ Thöïc chaát cuûa quaù trình taïo thaønh nöôùc tieåu laø gì? 3/ Khi naøo nöôùc tieåu thaûi ra ngoaøi? 5/ Daën doø : - Hoïc thuoäc baøi,traû lôøi caâu hoûi 1,2,3 SGK trang 127. - Ñoïc em coù bieát. - Soaïn baøi môùi: + Tìm moät soá taùc nhaân gaây haïi cho heä baøi tieát nöôùc tieåu? + YÙ thöùc xaây döïng baûo veä heä baøi tieát?

Tài liệu đính kèm:

Bai 39 Bai tiet nuoc chúng tôi

Giáo Án Môn Học Số Học Lớp 6

– KT: Học sinh ắnm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số. Biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng nguyên tố.

– KN: Học sinh có kĩ năng xác định một số là số nguyên tố hay hợp số, có kĩ năng vận dụng các tính chất chia hết để nhận biết một hợp số.

– TĐ: Xây dựng ý thức học tập nghiêm túc, tự giác và tinh thần hợp tác trong học tập.

II. Phương tiện dạy học.

– GV: Bảng phụ, bảng 100 số nguyên tố đầu tiên

TuÇn 9. Ngày soạn:18/10/2010 Tiết 25 SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ I. Mục tiêu bài học - KT: Học sinh ắnm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số. Biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng nguyên tố. - KN: Học sinh có kĩ năng xác định một số là số nguyên tố hay hợp số, có kĩ năng vận dụng các tính chất chia hết để nhận biết một hợp số. - TĐ: Xây dựng ý thức học tập nghiêm túc, tự giác và tinh thần hợp tác trong học tập. II. Phương tiện dạy học. - GV: Bảng phụ, bảng 100 số nguyên tố đầu tiên - HS: Bảng nhóm, Bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100 như sách giáo khoa nhưng chưa gạch chân. Phương pháp: đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, Hoạt động nhóm, vấn đáp, đàm thoại III.Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Bài cũ Điền vào ô trống sau: Số a 2 3 4 5 6 7 Ước - Có nhận xét gì về các ước của 2, 3, 5, 7 ? - Các ước của 4, 6 ? Khi đó các số 2, 3, 5, 7 gọi là các số nguyên tố các số 4, 6 gọi là hợp số Hoạt động 2: Số nguyên tố, hợp số: - Vậy số nguyên tố là số tự nhiên như thế nào ? - Hợp số là số tự nhiên như thế nào ? Vậy số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố không ? có phải là hợp số không ? Hoạt động 3: Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 GV hướng dẫn học sinh cách tìm các số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong bảng phụ và bảng số học sinh đã chuẩn bị. Tại sao trong bảng không có các số 0 và 1? - Trong bảng này gồm các số nguyên tố và hợp số chúng ta sẽ lọc các hợp số ra và còn lại là số nguyên tố. - Trong dòng đầu có các số nguyên tố nào ? - GV hướng dẫn học sinh bắt đầu từ số nguyên tố dầu tiên : Số 2 và gạch bỏ các bội của 2 lần lượt cho tới số nguyên tố 7 thì còn lại là các số nguyên tố nhỏ hơn 100 Vậy các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là những số nào? Hoạt động 4: Củng cố - Có số nguyên tố nào là số chẵn không ? Các số nguyên tố lớn hơn 5 tận cùng có thể là các chữ số nào ? - Tìm các số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị? Tìm hai số nguyên tố hơn kém nhau 1 đơn vị? Bài 115 GV cho học sinh dựa vào các dấu hiệu chia hết để tìm tại chỗ Bài 116 Cho học sinh trả lời tại chỗ Học sinh lên điền 1,2 ; 1,3 ; 1,2,4 ; 1,5 ; 1,2,3,6 ; 1, 7 - Chỉ có hai ước là 1 và chính nó - Có nhiều hơn hai ước Là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có ước 1 và chính nó Là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước Không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số. Học sinh gạch bỏ các số là hợp số trong bảng đã chuẩn bị trước ở nhà. Vì 1 và 0 không là hợp số cũng không là số nguyên tố 2, 3, 5, 7 học sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Là số 2 1, 3, 7, 9 3 và 5, 11 và 13 số 2 và số 3 số 67 là số nguyên tố 83 P ; 91 P ; 15 N ; P N 1. Số nguyên tố, hợp số Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiênlớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước *7 là số nguyên tố vì 7 chỉ có ước là 1 và 7 * 8 và 9 là hợp số vì 8 và9 có nhiều hơn hai ước Chú ý: SGK 2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 Bước 1: Giữ lại số 2 gạch bỏ các bội của 2 mà lớn hơn 2 Bước 2: Giữ lại số 3 gạch bỏ các bội của 3 mà lớn hơn 3 Bước 3: Giữ lại số 5 gạch bỏ các bội của 5 mà lớn hơn 5 Bước 4: Giữ lại số 7 gạch bỏ các bội của 7 mà lớn hơn 7 *Vậy các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Chú ý: Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2 và là số nguyên tố chẵn day nhất. 3. Bài tập Bài 115 Sgk/ 47 Chỉ có số 67 là số nguyên tố Bài 116 Sgk/47 83 P ; 91 P ; 15 N ; P N Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh học ở nhàø - Về xem lại kĩ lý thuyết và các xác định một số là hợp số hay là số nguyên tố tiết sau luyện tập - BTVN: Bài 117 đến 122 Sgk/47. Ngày soạn:18/10/09 Tiết 26 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu bài học KT: Củng cố và khắc sâu các kiến thức về số nguyên tố, hợp số qua ước và bội. KN: Rèn kĩ năng vận dụng và phân tích trong giải toán TĐ: Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực và nghiêm túc II. Phương tiện dạy học GV: Bảng phụ HS: Bảng nhóm Phương pháp: Hoạt động nhóm, vấn đáp, đàm thoại III. Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Bài cũ Cho 4 học sinh lên thực hiện Hoạt động 2: Luyện tập Bài 120 cho học sinh lên thực hiện Các số nguyên tố có hai chữ số và chữ số đầu tiên là 5? Tương tự ? Bài 122 Học sinh thực hiện tại chỗ Bài 123 Hoạt động 3:Oân tập Cho một học sinh lên thực hiện conø lại làm tại chỗ Để 6 ( x - 1) thì x - 1 phải là gì của 6 ? Để 14 ( 2 . x + 3) thì 2 . x + 3 phải là gì của 14 ? Mà ước của 14 là các số nào ? 2 . x + 3 = 14 ? Vì sao ? Hoạt động4 : Củng cố Kết hợp trong luyện tập Học sinh thực hiện số còn lại thực hiện tại chỗ Cho học sinh nhận xét Học sinh thực hiện Có 2 số Thay * = 3 , 9 Thay * = 7 k= 1 k=1 Đúng Đúng Sai Sai Là các số : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Là ước của 6 x= 2, 3, 4, 7 Là ước của 14 1, 2, 7, 14 không không = 2 vì 2 . x là số chẵn cộng với 3 là số lẻ. Bài 118 Sgk/47 a. 3. 4. 5 + 6. 7 = 60 + 42 = 102 là hợp số b. 7 .9 .11 .13 - 2. 3. 4. 7 = 9009 - 168 = 8841 là hợp số c. 3. 5. 7 + 11. 13. 17 = 105 + 2431 = 2536 là hợp số d. 16354 + 67541 = 83895 là hợp số Bài 120 sgk/47 Vì là số nguyên tố Vì là số nguyên tố Bài 121 Sgk/47 a.Vì 3 là số nguyên tố nên để 3 . k là số nguyên tố thì k = 1 b.Vì 7 là số nguyên tố nên để 7 . k là số nguyên tố thì k = 1 Bài 122 Sgk/ 47 Đúng Đúng Sai Sai Bài 123 Sgk/48 a 29 67 49 127 173 253 p 2,3, 5 2,3, 5,7 2,3, 5,7 2,3, 5,7, 11 2,3, 5,7, 11, 13 2,3, 5,7, 11, 13 Bài tập ôn tập Bài 1: Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 12 Ta có : Các bội của 12 có hai chữ số là:12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Bài 2: Tìm các số tự nhiên x sao cho a. 6 ( x - 1) -Để 6 ( x - 1) thì x - 1 phải là ước của 6 Vậy x = 2, 3, 4, 7 b. 14 ( 2 . x + 3) Để 14 ( 2 . x + 3) thì 2 . x + 3 phải là ước của 14 2 . x = 7 - 3 2 . x = 4 x = 2 Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh học ở nhà Về xem lại kĩ lý thuyết đã học và các dạng bài tập đã làm Chuẩn bị trước bài 15 tiết ssau học. ? Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? ? Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố ta làm như thế nào ? BTVN: Bài 148 đến 155 Sbt/ 20, 21. .Ngày soạn:18/10/09 Tiết 27 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ I. Mục tiêu bài học KT: Học sinh hiểu được thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong các trường hợp phân tích đơn giản, biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích. KN: Có kĩ năng vận dụng các dấu hiệu chia hết để phân tích một số ra thứa số nguyên tố và vận dụng linh hoạt khi phân tích. TĐ: Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực và tinh thần hợp tác trong học tập. II. Phương tiện dạy học GV: Bảng phụ HS: Bảng nhóm III. Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề Ta có thể viết số 100 dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố được không ? Cho học sinh thực hiện nhóm Ta tách dần 100 = ? . ? đế khi không tách được nữa thì dừng Việc phân tích số 100 = 2 . 2 . 5 . 5 gọi là phân tích ra thừa số nguyên tố hay ta nói rằng số 100 đã được phân tích ra thừa số nguyên tố Hoạt động 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Vậy phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? VD cho ba học sinh thực hiện phân tích theo ba cách và số sánh kết quả và đưa ra nhận xét ? 100 100 100 2 50 4 25 5 20 2 25 2 2 5 5 5 4 5 5 2 2 Phân tích số nguyên tố 7 ra thừa số nguyên tố ? Hoạt động 3: Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố GV hướng dẫn học sinh cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc 100 trước tiên chia hết cho số nguyên tố nào ? 50 : ? 25 : ? 5 : ? Cuối cùng còn ? Vậy 100 = ? Viết gọn dưới dạng luỹ thừa ? Hai cách phân tích khác nhau nhưng kết quả như thế nào ? Khi phân tích ta thường viết các ước nguyên tố theo thứ tự tăng dần Hoạt động 4: Củng cố Cho hai học sinh lên thực hiện bài 125 b và d còn lại làm tại chỗ 100 = 2 . 50 = 2 . 2 . 25 = 2 . 2 . 5 . 5 Là viết số đó dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố Học sinh nhắc lại vài lần 100 = 2 .50 = 2 .2 .25 = 2.2.5.5 100 = 4.25 = 4.5 .5 = 2 . 2. 5.5 100 = 5.20 = 5.5 .4 = 5 .5.2 .2 Mỗi hợp số có nhiều cách phân tích ra thừa số nguyên tố nhưng chỉ có một kết quả 7 = 7 2 2 5 5 1 100 = 2 . 2 . 5 . 5 100 = 22 . 52 Giống nhau Học sinh thực hiện, nhận xét 1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích của các thừa số nguyên tố VD: 100 = 2 .50 = 2 .2 .25 = 2.2.5.5 100 = 4 .25 = 4 .5 .5 = 2 . 2. 5 . 5 100 = 5 .20 = 5 . 5 . 4 = 5 .5 .2 .2 Chú ý: * Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó . * Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố. 2. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố VD: 100 2 50 2 25 5 5 5 1 Do đó 100 = 2 . 2 . 5 . 5 Hay 100 = 22 . 52 Nhận xét: SGK ?. Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố 420 2 210 2 105 5 21 3 7 7 1 3. Bài tập Bài 125 Sgk/50 1035 3 b. 285 3 345 3 95 5 115 5 19 19 23 23 1 1 Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh học ở nhà Về xem kĩ lại bài học và cách phân tích một số ra thừa số nguyên to theo hai cách BTVN: Từ bài 125 đến 128 Sgk/50 tiết sau luyện tập. KÝ duyƯt:

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Môn Học Sinh Học 6 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!