Xu Hướng 8/2022 # Bài Toán Hiệu Tỉ Tổng Tỉ: Tóm Tắt Lý Thuyết, Bài Tập Và Cách Giải # Top View

Xem 693

Bạn đang xem bài viết Bài Toán Hiệu Tỉ Tổng Tỉ: Tóm Tắt Lý Thuyết, Bài Tập Và Cách Giải được cập nhật mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 693 lượt xem.

Hướng Dẫn Và Bài Tập Toán Lớp 4 Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu

Các Bài Toán Về Ứng Dụng Tỉ Lệ Bản Đồ

Cách Giải Các Bài Toán Về Ứng Dụng Tỉ Lệ Bản Đồ Lớp 5

Cách Giải Bài Toán Về Ứng Dụng Tỉ Lệ Bản Đồ

Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Lớp 4 Tỉ Lệ Bản Đồ

Số lượt đọc bài viết: 5.463

Tổng là kết quả của phép cộng. Ví dụ ( 3+4=7 )

Hiệu là kết quả của phép trừ. Ví dụ ( 8-3=5 )

Tỉ là kết quả của phép chia, xem số này lớn gấp số kia bao nhiêu lần hay bằng bao nhiêu phần số kia. Ví dụ ( frac{3}{5} )

Kết luận về bài toán tổng tỉ hiệu tỉ Bài toán dạng tổng tỉ là cho biết tổng và tỉ số của hai số và yêu cầu tìm hai số đó

Bài toán hiệu tỉ là cho biết hiệu và tỉ số của hai số và yêu cầu tìm hai số đó.

Phương pháp giải bài toán hiệu tỉ lớp 4

Cách giải chung bài toán dạng hiệu tỉ

Để giải bài toán hiệu tỉ thì ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1 : Dựa vào tỉ số lập sơ đồ các phần bằng nhau

Bước 2: Xác định hiệu số phần rồi dựa vào hiệu để tính giá trị ( 1 ) phần bằng bao nhiêu đơn vị

Bước 3: Xác định số lớn và số bé: Số lớn = số phần số lớn ( times ) giá trị một phần

Số bé = số phần số bé ( times ) giá trị một phần

Nhiều trường hợp khi đề bài không cho các dữ kiện đầy đủ về hiệu và tỉ số, mà có thể cho dữ kiện như sau:

TH1: Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không có biết hiệu số)

TH2: Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, không cho biết tỉ số)

TH3: Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban đầu

Phương pháp: Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Vì số vở của Huy bằng (frac{4}{5}) số vở của An nên ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

Giá trị của mỗi phần là:

Vậy số vở của An là :

( 4 times 3 = 12 ) (quyển )

Số vở của Huy là :

( 5 times 3 = 15 ) (quyển )

Đáp số : An có ( 12 ) quyển vở. Huy có ( 15 ) quyển vở.

Các bài toán hiệu tỉ lớp 5 nâng cao

Trong một số bài toán, hiệu số hoặc tỉ số không được cho trước. Chúng ta cần phải đi tìm hiệu số hoặc tỉ số trước rồi tiếp tục làm theo các bước như trên

***Chú ý: Trong bài toán về tuổi thì chúng ta cần quy tuổi về cùng một thời điểm rồi tính toán

Dạng bài này chúng ta sử dụng tính chất sau đây:

Nếu gấp số thứ nhất lên ( a ) lần sẽ bằng gấp số thứ hai lên ( b ) lần thì ta coi số thứ nhất là ( b ) phần, số thứ hai sẽ là ( a ) phần hay nói cách khác, tỉ số của hai số là (frac{a}{b})

Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai ( 24 ) lít dầu. Biết rằng ( 5 ) lần số dầu thùng thứ nhất thì bằng ( 3 ) lần số dầu thùng thứ hai. Tìm số dầu trong mỗi thùng ?

Vì ( 5 ) lần số dầu thùng thứ nhất bằng ( 3 ) lần số dầu thùng thứ hai nên ta coi số dầu thùng thứ nhất là ( 3 ) phần thì số dầu thùng thứ hai sẽ là:

Vậy ta có sơ đồ sau:

Hiệu số phần bằng nhau là:

Giá trị mỗi phần là:

Vậy số dầu thùng thứ nhất là:

( 12 times 3 = 36 ) (lít )

Số dầu thùng thứ hai là:

( 12 times 5 = 60 ) (lít )

Đáp số : Thùng thứ nhất có ( 36 ) lít dầu, thùng thứ hai có ( 60 ) lít dầu.

Dạng bài này chúng ta sử dụng hai tính chất sau đây :

Nếu thêm (hoặc bớt) ở số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu sẽ tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu đơn vị.

Nếu thêm (hoặc bớt) ở số trừ bao nhiêu đơn vị thì hiệu sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu đơn vị.

Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng (frac{3}{4}) số thứ hai và nếu thêm vào số bé ( 3 ) đơn vị và bớt đi ở số lớn ( 2 ) đơn vị thì số lớn còn hơn số bé ( 1 ) đơn vị?.

Ta coi số lớn là số bị trừ và số bé là số trừ. Do đó:

Nếu thêm vào số bé ( 3 ) đơn vị thì hiệu hai số sẽ giảm đi ( 3 ) đơn vị

Nếu bớt ở số lớn ( 2 ) đơn vị thì hiệu hai số sẽ giảm đi ( 2 ) đơn vị

Vậy tất cả hiệu hai số sẽ giảm đi:

Vậy ta có sơ đồ sau:

Hiệu số phần bằng nhau là :

Giá trị của một phần là :

Đáp số : Số bé là ( 18 ) , số lớn là ( 24 )

Phương pháp giải bài toán tổng tỉ

Nhìn chung cách giải bài toán tổng tỉ cũng giống phương pháp giải bài toán hiệu tỉ chỉ khác thay vì tính hiệu số phần bằng nhau thì chúng ta tính tổng số phần bằng nhau

Bước 1: Dựa vào tỉ số lập sơ đồ các phần bằng nhau

Bước 2: Xác định tổng số phần rồi dựa vào tổng để tính giá trị ( 1 ) phần bằng bao nhiêu đơn vị

Bước 3: Xác định số lớn và số bé:

Số lớn = số phần số lớn ( times ) giá trị một phần

Số bé = số phần số bé ( times ) giá trị một phần

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi ( 200m ). Biết rằng nếu gấp chiều dài lên ( 2 ) lần và gấp chiều rộng lên ( 3 ) lần thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất?.

Hình vuông là hình có chiều dài bằng chiều rộng.

Do đó nếu gấp chiều dài lên ( 2 ) lần và gấp chiều rộng lên ( 3 ) lần thì chiều dài ( = ) chiều rộng

Suy ra ta coi chiều dài là ( 3 ) phần thì chiều rộng là ( 2 ) phần

Vì chiều dài ( + ) chiều rộng ( = ) nửa chu vi nên

Ta có sơ đồ sau:

Tổng số phần bằng nhau là :

Giá trị của một phần là :

Vậy độ dài chiều dài là :

( 20 times 3 = 60 ) (m)

Độ dài chiều rộng là :

( 20 times 2 = 40 ) (m)

Đáp số: Chiều dài ( 60m ) , chiều rộng ( 40m )

Bài 1:

Những bài toán tổng tỉ hiệu tỉ lớp 4

Đáp số: ( 16 ) cái bút và vở Bài 3:

Mẹ sinh con khi mẹ ( 24 ) tuổi. Biết ( 2 ) năm trước tuổi mẹ gấp ( 4 ) lần tuổi con. Tính tuổi mẹ sau ( 2 ) năm nữa.

Đáp số : Số lớn ( 18 ) , số bé ( 6 ) Bài 4:

Tuấn đi mua bút và vở. Biết rằng số bút nhiều hơn số vở là ( 4 ) và (frac{1}{5}) số bút thì bằng (frac{1}{3}) số vở. Tính tổng số bút và vở Tuấn đã mua

Đáp số: ( 24 )

Tìm hai số biết rằng trung bình cộng hai số là ( 12 ) và số lớn gấp ( 3 ) lần số bé

Trâu và Ngựa cùng chở hàng. Ngựa nói: “Nếu anh chở giúp tôi ( 4 ) bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau”. Trâu nói lại với Ngựa: “Còn nếu anh chở giúp tôi ( 4 ) bao hàng thì anh sẽ chở gấp ( 5 ) lần tôi”. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng?

Tu khoa lien quan

Please follow and like us:

Bài Toán Tính Tổng Của Dãy Số Có Quy Luật Cách Đều.

Các Dạng Toán Tính Tổng Dãy Số Lũy Thừa Có Quy Luật Và Bài Tập

3 Phương Pháp Để Giải Bài Toán Tính Tổng Một Dãy Số

Bài Toán Tính Tổng Của Dãy Số Có Quy Luật Cách Đều

Các Dạng Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận, Tỉ Lệ Nghịch Và Bài Tập

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Toán Hiệu Tỉ Tổng Tỉ: Tóm Tắt Lý Thuyết, Bài Tập Và Cách Giải trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!