Xu Hướng 8/2022 # Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết # Top View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết # Top View

Xem 396

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết được cập nhật mới nhất ngày 13/08/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 396 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi, Bài Tập Excel Có Đáp Án Về Hàm Trong Excel Quan Trọng
 • Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn
 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Cube Escape Theatre: Walkthrough Guide
 • Cách Giải Nén File Rar, Zip Trên Windows 10, Mac, Điện Thoại
 • Este là chương mở đầu của chương trình hóa học 12 và xuất hiện nhiều trong đề thi tốt nghiệp. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến các em Bài tập este cơ bản có phân dạng và đáp án chi tiết để giúp các em học tốt hơn.

  I. Bài tập este cơ bản: Phản ứng cháy của este

  1. Phần bài tập:

  Bài tập este cơ bản

  2. Phần giải:

  Lí thuyết:

  – Este đơn chức, no mạch hở:

  Ta thấy:

  – Este đơn chức, 1 liên kết đôi C = C, mạch hở:

  – Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục cho tham gia phản ứng:

  + Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,…. rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

  mbình 1 tăng = mH20  (hấp thụ nước).

  mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

  + Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

  mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

  + Khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa.

  + Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – ( mCO2 + mH20 ).

  + Lọc bỏ kết tủa, đung nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

  PT:

  Câu 1: Công thức của este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2.

  Theo đề ta có: nCO2 = nO2

  Este đó là: C2H4O2.

  Cấu tạo este: HCOOCH3 (metyl fomat).

   

  Câu 2: PTHH:

  CO2 + Ca(OH)2      CaCO3 + H2O.

  0,2                         0,2

  ⬄ 14n + 32 = 22n

  ⬄ n = 4.

  Câu 3:

  Dựa vào cả 4 đáp án ta thấy X là este no, đơn chức, mạch hở.

  ⬄ 14n + 32 = 20,4n

  Câu 4: X tác dụng với NaOH tạo muối và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nên 2 este là 2 este đồng đẳng kế tiếp.

  Gọi công thức chung của 2 este là CnH2nO2 .

  PTHH:               

                                      0,1775          0,145

  Theo đề ta có:

  Câu 5: nO2 = 0,2 mol

  X tác dụng với NaOH tạo 2 chất hữu cơ.

  Đốt X tạo tỉ lệ mol CO2 và H2O = 1 : 1

                   0,1          0,2

  Theo đề ta có phương trình: 1 . 0,2 = 0,1 .              

  Câu 6: Công thức của 2 este: CnH2nO2

  ⬄ 14n + 32 = 26,8n

  Câu 8: Este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2):

  ⬄ 14n + 32 = 30n

  Câu 9: mkết tủa =mCaCO3 = 12 (g)

  CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

  0,12                    0,12

                                       

  Câu 10:

  PTHH:

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

  0,06                   ←  0,06

  2CO2 + Ba(OH)2 →  Ba(HCO3)2

  0,09                       ←   0,045

  ⬄ 14n + 32 = 20,4n

  II. Bài tập este cơ bản: Phản ứng thủy phân este 

  1. Phần bài tập:

   

  2. Phần giải:

  Lí thuyết:

  – Đối với este no, đơn chức, khi xà phòng hóa ta luôn có:

             neste = nNaOH = nmuối = nancol

  – Số nhóm chức este (-COO-):

  – Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

             meste + mNaOH = mmuối + mancol

  – mrắn =  mmuối + mNaOH dư

  Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, cần chú ý có thể bazơ còn dư.

  Câu 1:

   PTHH: R – COO – R’ + NaOH R – COONa + R’ – OH 

                        0,1     0,1

  ⬄ 14n + 32 = 74

  Công thức este: C3H6O2  

  Meste = 44 . 2 = 88

  PTHH: RCOOR’ + NaOH  →   RCOONa + R’OH

  Khi tạo muối, gốc R’ bị thay thế bởi Na. Mà theo đề, muối có khối lượng lớn hơn este nên:

            MR’ < MNa

  Cấu tạo este là: C2H5COOCH3

  Câu 3: Bảo toàn khối lượng: meste + mNaOH = mmuối + mancol

       neste = nancol = nNaOH = 0,1 mol

  Câu 4:

  -  Meste = 16 . 5,5 = 88 (g/mol)

  – Công thức este: C4H8O2.

  RCOOR’ + NaOH  →  RCOONa + R’OH

  Khối lượng muối bằng 93,18% khối lượng este.

  Công thức cấu tạo thu gọn của este là: CH3COOC2H5.

  Câu 5: 

  nNaOH = 0,05 mol

  neste = nNaOH = 0,05 mol

  Công thức este là: C4H6O2.

  Cấu tạo este:

  HCOOCH = CH – CH3

  HCOO – CH2 – CH = CH2

  CH2 = CHCOOCH3

  CH3COOCH = CH2

  Câu 6: 

  nNaOH = 0,1 . 1,3 = 0,13 mol

  neste = nancol = nNaOH = 0,13 mol

  Este có cấu tạo: RCOOR’.

  Tên gọi: metyl acrylat.

  Chọn A.

  Câu 7: Meste = 32 . 3,125 = 100 (g/mol).

  NNaOH = 0,6 . 0,1 = 0,06 mol.

  RCOOR’ + NaOH  →   RCOONa + R’OH

  0,05    →         0,05             0,05             0,05

  mrắn = mmuối + mNaOHdư

           = 4,1 (g)

  Sau phản ứng thu được anđehit.

  Câu 8: Công thức este: RCOOR’

  neste = nKOH

  Sau phản ứng thu được 1 muối và anđehit.

       CH3COOCH = CH2

  Câu 9: Công thức chung của 2 este: CnH2nO2

  neste = nNaOH = 0,2 mol.

  ⬄ 14n + 32 = 74

  ⬄ n = 3

  Cấu tạo của 2 este là: HCOOCH2CH3 và CH3COOCH3.

  Chọn A.

  Câu 10: Công thức este: RCOOR’

  Bảo toàn khối lượng ta được:

  mNaOH = mmuối + mancol – meste

              = 2,05 + 0,94 – 1,99

              = 1 (g)

  ⬄ MRCOONa = 82

  ⬄ MR + 44 + 23 = 82

  Hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau: 

  ⬄ MR’OH =37,6

  ⬄ MR’ + 17 = 37,6

  ⬄ MR’ = 20,6

  Vậy 2 este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

  Chọn D.

  III. Bài tập este cơ bản: Hiệu suất của phản ứng tạo este.

  1. Phần bài tập:

  Bài tập este cơ bản

  2. Phần giải:

  Lí thuyết:

  – Hiệu suất có thể tính theo chất tham gia (ancol, axit) hoặc theo sản phẩm.

  – Dấu hiệu: 

       + Đề bài cho khối lượng axit, ancol   →  đó là khối lượng lí thuyết.

       + Đề bài cho khối lượng este   →  đó là khối lượng thực tế.

       + Tính theo chất sản phẩm (este), cần tìm mlí thuyết.

       + Tính theo chất tham gia (axit, ancol) cần tìm mthực tế.

  So sánh số mol axit và ancol. Hiệu suất tính theo chất hết.

  – Nếu đề bài đã cho H%:

       + Tính chất sản phẩm: Lấy lượng đề cho nhân với H%.

       + Tìm chất tham gia: Lấy lượng đề chia với H%.

  Dùng kết quả vừa tìm được thực hiện yêu cầu của đề.

  Câu 1:Theo đề ta thấy:

  – Lượng lí thuyết:

  -Lượng thực tế: meste = 11g

  (H% có thể tính theo chất sản phẩm hoặc chất tham gia).

  Tính H% theo este:

                      CH3COOH + C2H5OH    C2H3COOC2H5 + H2O

  Trước pư           0,2                0,3

            Pư            0,2                0,2                          0,2

    Sau pư              –                  0,1                          0,2

  meste lí thuyết  = 0,2 . 88 = 17,6 g

  Câu 2:  

                  

  Câu 3:

  – Khối lượng lí thuyết:

  – Lượng thực tế:

  meste = 41,25 (g)

  Tính H% theo chất tham gia.

  Chọn A.

  Câu 4:

    46x + 60x = 5,3

  Câu 5:

  PTHH:   

  Trước pư:    0,32                   0,1

  Pư:                0,3                   0,1                                    0,1

  Sau pư:         0,02                                                           0,1

  Chọn C.

  Câu 6: Axit metacrylic: CH2 = C(CH3)COOH.

  PTHH :  CH2 = C(CH3)COOH + CH3OH    CH2 = C(CH3)COOCH3 + H2O

        naxit < nancol

  meste = 60% . 2,5 . 100 = 150 g

  Câu 7: Vì ancol dư nên tính theo axit.

  neste thu được = 80% . 0,01 = 0,008 mol

  Ancol đó là: CH3OH.

  Chọn A.

  Câu 8: Vì Ancol dư, nên este tính theo axit.

  neste thực tế = 45% . naxit = 45% . 0,2 = 0,09 mol

  Vậy axit là: CH3COOH.

  Chọn A.

  Este là chương mở đầu của chương trình hóa 12, các em cần nắm vững lí thuyết và làm bài tập thật nhiều. Với Bài tập este cơ bản của Kiến Guru có phân dạng và đáp án chi tiết sẽ giúp ích các em trong quá trình tự học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Duyên Âm & Cách Giải
 • Cách Trả Nợ “Tiền Duyên” Tốt Nhất
 • Công Thức Tính Delta Phẩy – Cách Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2
 • Dị Ứng Hải Sản – Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị Hiệu Quả
 • Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy Phương Trình Bậc 2
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100