Xu Hướng 12/2023 # A. What A Lovely Home! # Top 20 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết A. What A Lovely Home! được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

A. What a lovely home! – Ngôi nhà xinh quá!

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?

Lan: No, thanks. I’m fine.

Hoa: OK. Come and see my room.

Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub and a shower.

Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove …

Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan?  Would you like some orange juice? 

Lan: What a great idea! I’d love some.

Dịch bài:

Hoa: Một ngày tệ hại làm sao! Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào trong và ngồi xuống. Ghế bành kia dễ chịu lắm đấy.

Lan: Cám ơn bạn. Phòng khách xinh quá! Chú và cô của bạn đâu?

Lan: Không, cám ơn bạn! Mình khoẻ mà.

Hoa: Được rồi. Đến xem phòng của mình đi.

Hoa: Được thôi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm đẹp quá! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vòi hoa sen.

Hoa: Vâng, nó rất hiện đại. Nào, đến xem nhà bếp đi. Bạn sẽ thích nó liền.

Lan: Ồ, nhà bếp tuyệt làm sao! Nó có đủ mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện …

Lan: Ý hay đấy! Cho mình một ly đi.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? (Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)

b) Why does Lan like Hoa’s room? (Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)

c) What is in the bathroom? (Có gì trong phòng tắm?)

d) What is in the kitchen? (Có gì trong phòng bếp?)

e) How many rooms are there in your house/apartment? (Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? (Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)

Trả lời:

a. Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room and the kitchen.

b. Lan likes Hoa’s room because it’s bright and its colours are nice,

c. In the bathroom there is a sink, a tub and a shower.

d. In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dryer, a re­frigerator, a dishwasher, an electric stove…

About you

e. In my house there are four rooms: a living room, two bedrooms, a bath­room and toilet and a kitchen.

f. In my room there is a bed with a night lamp, a table and a chair and a small bookshelf.

2. Write exclamations. (Viết câu cảm thán)

a. Complaints. (Lời than phiền)

awful restaurant              boring party

wet day                           bad movie

b. Complements. (Lời khen)

great party       interesting movie        delicious dinner

bright room      lovely house                beautiful day

Trả lời:

a. Complaints.

– What an awfui restaurant! (Nhà hàng tệ quá!)

– What a wet day! (Một ngày ướt át làm sao!)

– What a boring party! (Bữa tiệc chán quá!)

– What a bad movie! (Phim dở làm sao!)

b. Complements.

– What a great party! (Bữa tiệc tuyệt quá!)

– What a bright room! (Căn phòng sáng sủa làm sao!)

– What an interesting movie! (Phim hay quá!)

– What a lovely house! (Căn nhà xinh quá!)

– What a delicious dinner! (Bữa tối ngon làm sao!)

– What a beautiful day! (Ngày đẹp quá!)

3. Look at the picture. Then practice with a partner. (Nhìn hình sau đó thực hành với bạn cùng học)

a. Point and Say. (Chỉ và nói)

What is in the picture?

 Trả lời:

– There is a table.                                                                      

– There are some chairs.

– There is a sofa.

– There is a bookshelf.

– There is a television set.

– There are some pictures on the wall.

b. Ask and answer. (Hỏi và đáp)

Is there a…?

Yes, there is./ No, there isn’t.

Where is it?

It is on/in/under/near/next to/ behind/ in front of…

Are there any …?

Yes, there are./ No, there aren’t.

Where are they?

They are on/in/etc,…

Use these words to help you.

table      telephone       closet      lamps       armchairs

sink       window           bed        pictures       books

television                     refrigerator                 stove

flowers                        newspapers

Trả lời:

+ Is there a plant in the picture? – Yes. there is.

+ Where is it? – It’s in the corner of the room.

+ Is there a table? – Yes, there is a round table with four chairs.

+ Is there a telephone? – No, there isn’t.

+ Are there any lights? – Yes, there are two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Is there a TV set? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s near the window.

+ Is there a clock in the room? – No, there isn’t.

+ Are there any pictures? – Yes, there two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

4. Play with words. (Chơi với chữ)

 Loigiaihay.com

Giải A. What A Lovely Home!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 A. What a lovely home! Task 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) (Ngôi nhà đẹp quá!)

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?

Lan: No, thanks. I’m fine.

Hoa: OK. Come and see my room.

Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub, and a shower.

Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove …

Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?

Dịch bài:

Lan: What a great idea! I’d love some.

Hoa: Một ngày tệ hại làm sao! Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào trong và ngồi xuống. Ghế bành kia dễ chịu lắm đấy.

Lan: Cám ơn bạn. Phòng khách xinh quá! Chú và cô của bạn đâu?

Lan: Không, cám ơn bạn! Cứ để mình tự nhiên.

Hoa: Được rồi. Đến xem phòng của mình đi.

Hoa: Được thôi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm đẹp quá! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vòi hoa sen.

Hoa: Vâng, nó rất hiện đại. Nào, đến xem nhà bếp đi. Bạn sẽ thích nó liền.

Lan: Ồ, nhà bếp tuyệt làm sao! Nó có đủ mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện …

Now answer. (Bây giờ trả lời)

Lan: Ý hay đấy! Cho mình một ly đi.

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about?

b) Why does Lan like Hoa’s room?

c) What is in the bathroom?

d) What is in the kitchen?

e) How many rooms are there in your house/apartment?

Hướng dẫn giải:

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom?

a. Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room, and the kitchen.

b. Lan likes Hoa’s room because it’s bright and its colors are nice.

c. In the bathroom, there is a sink, a tub, and a shower.

d. In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dryer, a refrigerator, a dishwasher, an electric stove…

e. In my house, there are four rooms: a living room, two bedrooms, a bathroom, and a toilet, and a kitchen.

Tạm dịch:

f. In my room there is a bed with a night lamp, a table and a chair and a small bookshelf.

a) Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?

b) Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?

c) Có gì trong phòng tắm?

d) Có gì trong phòng bếp?

e) Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?

f) Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?

a. Complaints. (Lời than phiền)

awful restaurant boring party

wet day bad movie

b. Complements. (Lời khen)

Hướng dẫn giải: a. Complaints.

great party interesting movie delicious dinner

bright room lovely house beautiful day

– What an awfui restaurant!

– What a wet day!

– What a boring party!

b. Complements.

– What a bad movie!

– What a great party!

– What a bright room!

– What an interesting movie!

– What a lovely house!

– What a delicious dinner!

Tạm dịch:

– What a beautiful day!

a)

– Nhà hàng tệ quá!

– Một ngày ướt át làm sao!

– Bữa tiệc chán quá!

– Phim dở làm sao!

b)

– Bữa tiệc tuyệt quá!

– Căn phòng sáng sủa làm sao!

– Phim hay quá!

– Căn nhà xinh quá!

– Bữa tối ngon làm sao!

Bài 3 Task 3. Look at the picture. Then practice with a partner. (Nhìn hình sau đó thực hành với bạn cùng học) a. Point and Say.

– Ngày đẹp quá!

Hướng dẫn giải:

What is in the picture?

– There is a table.

– There are some chairs.

– There is a sofa.

– There is a bookshelf.

– There is a television set.

Tạm dịch:

– There are some pictures on the wall.

– Có một cái bàn.

– Có một vài cái ghế.

– Có ghế sofa.

– Có một giá sách.

– Có một TV.

b. Ask and answer.

– Có một số hình ảnh trên tường.

Is there a…?

Yes, there is./ No, there isn’t.

Where is it?

Use these words to help you.

It is on/in/under/near/next to/ behind/ in front of…

Hướng dẫn giải:

table telephone closet lamps armchairs

sink window bed pictures books

television refrigerator stove

flowers newspapers

+ Is there a plant in the picture? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s in the corner of the room.

+ Is there a table? – Yes, there is a round table with four chairs.

+ Is there a telephone? – No, there isn’t.

+ Are there any lights? – Yes, there are two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Is there a TV set? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s near the window.

+ Is there a clock in the room? – No, there isn’t.

+ Are there any pictures? – Yes, there two.

Tạm dịch:

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Có cây trong bức tranh không? – Có.

+ Nó ở đâu? – Nó ở góc phòng.

+ Có bàn không? – Vâng, có một cái bàn tròn với bốn cái ghế.

+ Có điện thoại không? – Không.

+ Có đèn nào không? – Có, có hai cái.

+ Chúng ở đâu? – Chúng ở trên tường.

+ Có TV không? – Có.

+ Nó ở đâu? – Nó gần cửa sổ.

+ Có đồng hồ trong phòng không? – Không, không có.

+ Có ảnh nào không? – Có, có hai cái.

Bài 4 Task 4. Play with words. (Chơi với chữ) Tạm dịch:

+ Chúng ở đâu? – Chúng ở trên tường.

Khi tôi về nhà

Sau khi ở trường về,

Tôi về nhà.

Sau khi làm việc vất vả,

Tôi về nhà.

Một hương thơm ngào ngạt chào đón tôi

Khi tôi về nhà.

Mẹ đang nấu bữa trưa

Khi tôi về nhà.

Tôi quên đi mọi lo lắng

Khi tôi về nhà.

Luôn luôn vui vẻ và an tâm

chúng tôi

Khi tôi về nhà.

Unit 3 Lớp 7: What A Lovely Home

Unit 3: At home

A. What a lovely home! (Phần 1-4 trang 29-32 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?

Lan: No, thanks. I’m fine.

Hoa: OK. Come and see my room.

Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub, and a shower.

Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove …

Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?

Lan: What a great idea! I’d love some.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Thật là một ngày khó chịu. Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào đây ngồi. Cái ghế bành đó rất thoải mái.

Lan: Cảm ơn. Phòng khách dễ thương quá! Cô chú của bạn đi đâu vậy?

Lan: Không, cám ơn. Mình ổn.

Hoa: Được rồi. Đến xem phòng mình đi.

Lan: Căn phòng sáng làm sao! Và màu sắc thật đẹp! Hồng và trắng. Màu hồng là màu ưa thích của mình đấy. Mình có thể xem phần còn lại của ngôi nhà được không?

Hoa: Đương nhiên rồi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm thật đẹp! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vời hoa sen.

Lan: Chà! Phòng bếp tuyệt làm sao! Nó có mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện, …

Now answer. ( Bây giờ trả lời.)

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? ( Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)

b) Why does Lan like Hoa’s room? ( Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)

c) What is in the bathroom? ( Có gì trong phòng tắm?)

d) What is in the kitchen? ( Có gì trong phòng bếp?)

e) How many rooms are there in your house/apartment? ( Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? ( Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)

2. Write exclamations. (Viết câu cảm thán.)

a) Complaints ( Lời than phiền)

– What an awfui restaurant! ( Nhà hàng tệ quá!)

– What a wet day! ( Một ngày ướt át làm sao!)

– What a boring party! ( Bữa tiệc chán quá!)

– What a bad movie! ( Phim dở làm sao!)

– What a great party! ( Bữa tiệc tuyệt quá!)

– What a bright room! ( Căn phòng sáng sủa làm sao!)

– What an interesting movie! ( Phim hay quá!)

– What a lovely house! ( Căn nhà xinh quá!)

– What a delicious dinner! ( Bữa tối ngon làm sao!)

– What a beautiful day! ( Ngày đẹp quá!)

3. Look at the picture. Then practice with a partner. (Hãy nhìn vào tranh. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Use these words to help you. ( Sử dụng các từ này để giúp bạn.)

What is in the picture? ( Có gì trong bức tranh?)

– There is a table.

– There are some chairs.

– There is a sofa.

– There is a bookshelf.

– There is a television.

– There are some pictures on the wall.

– Is there a plant in the picture? ( Có cái cây nhỏ nào trong bức tranh không?)

Yes, there is.

– Where is it? ( Nó ở đâu?)

It’s in the corner of the room.

– Is there a table?

Yes, there is a round table with four chairs.

– Is there a telephone?

No, there isn’t.

– Are there any lights?

Yes, there are two.

– Where are they?

They’re on the wall.

– Is there a television?

Yes, there is.

– Where is it?

It’s near the window.

– Is there a clock in the room?

No, there isn’t.

– Are there any pictures?

Yes, there two.

– Where are they?

They’re on the wall.

4. Play with words. (Chơi với chữ.) Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Remember. (Ghi nhớ.)

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 3 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Anh 7: Unit 3. What A Lovely Home!

A. What a lovely home! (Trả lời câu hỏi 1-4 trang 29-32 SGK Tiếng Anh 7)

Hoa: Thật là một ngày khó chịu. Lan, chắc cậu lạnh lắm. Hãy vào đây ngồi. Cái ghế bành đó rất thoải mái.

Lan: Cảm ơn. Phòng khách dễ thương quá! Cô và chú của cậu đi đâu vậy?

Lan: Không, cám ơn. Tớ ổn.

Hoa: Được rồi. Đi xem phòng tớ đi.

Lan: Căn phòng sáng làm sao! Và màu sắc thật đẹp! Hồng và trắng. Màu hồng là màu ưa thích của tớ đấy. Tớ có thể xem phần còn lại của ngôi nhà được không?

Hoa: Đương nhiên rồi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm thật đẹp! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vòi hoa sen.

Lan: Chà! Phòng bếp tuyệt làm sao! Nó có mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện,

Now answer. ( Bây giờ trả lời)

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? ( Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)

b) Why does Lan like Hoa’s room? ( Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)

c) What is in the bathroom? ( Có gì trong phòng tắm?)

d) What is in the kitchen? ( Có gì trong phòng bếp?)

e) How many rooms are there in your house/apartment? ( Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? ( Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)

a) Complaints ( Lời than phiền)

– What a wet day! ( Một ngày ướt át làm sao!)

– What a boring party! ( Bữa tiệc chán quá!)

– What a bad movie! ( Phim dở làm sao!)

b) Compliments ( Lời khen)

– What a bright room! ( Căn phòng sáng sủa làm sao!)

– What an interesting movie! ( Phim hay quá!)

– What a lovely house! ( Căn nhà xinh quá!)

– What a delicious dinner! ( Bữa tối ngon làm sao!)

– What a beautiful day! ( Ngày đẹp quá!)

What is in the picture? ( Có gì trong bức tranh?)

– There is a table. (Có 1 chiếc bàn)

– There are some chairs. (Có vài chiếc ghế)

– There is a sofa. (Có 1 cái sofa)

– There is a bookshelf. (Có 1 giá sách)

– There is a television. (Có 1 cái ti vi)

– There are some pictures on the wall. (Có vài bức ảnh ở trên tường)

– Is there a plant in the picture? ( Có cái cây nhỏ nào trong bức tranh không?)

Yes, there is. (Vâng, có ạ)

– Where is it? ( Nó ở đâu?)

It’s in the corner of the room. ( Nó ở góc của căn phòng)

– Is there a table? (Có cái bàn nào không?)

Yes, there is a round table with four chairs. (Có, một chiếc bàn tròn cùng với 4 cái ghế)

– Is there a telephone? (Có điện thoại không?)

No, there isn’t. (Không, không có cái nào)

– Are there any lights? (Có một vài cái bóng đèn?)

Yes, there are two. (Đúng rồi, có 2 cái)

– Where are they? (Chúng ở đâu?)

They’re on the wall. (Chúng ở trên tường)

– Is there a television? (Có một cái ti vi?)

Yes, there is. (Vâng, có)

– Where is it? (Nó ở đâu)

It’s near the window. (Nó ở cạnh của sổ)

– Is there a clock in the room? (Có một cái đồng hồ trong phòng)

No, there isn’t. (Không, không có cái nào)

– Are there any pictures? (Có một vài bức tranh?)

Yes, there two. (Vâng, có 2 cái)

– Where are they? (Chúng ở đâu?)

They’re on the wall. (Chúng ở trên tường)

Khi tôi về nhà

Sau một ngày học tập,

Tôi về nhà.

Sau khi học tập chăm chỉ,

Tôi về nhà.

Mùi thơm chào đón tôi,

Khi tôi về nhà.

Mẹ đang nấu bữa trưa,

Khi tôi về nhà.

Tôi quên hết những lo âu.

Khi tôi về nhà.

Luôn cảm thấy hạnh phúc và an toàn

Khi tôi về nhà.

Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 3: What A Lovely Home

Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 3: At home A. What a lovely home! (Bài 1-7 trang 20-23 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 20 SBT Tiếng Anh 7): Put the words from the box in the right column.

I have these things in my house. I don’t have these things in my house

armchair, living room, kitchen, bedroom, bathroom, dryer, washing machine, electric stove, refrigerator, picture, telephone, computer, 1 television, shower, closet, table

diswasher, tub

2. (trang 20 SBT Tiếng Anh 7): What do you say when you see / meet these things / people? Write your complaints or compliments. The first ones are done for you.

Compliments Complaints

What a beautiful picture!

What a boring song!

What an interesting book!

What an old bicycle!

What a good diswasher!

What a horrible place!

What a delicious cake!

What a narrow living room!

What a friendly boy!

What a lovely garden!

What a modern computer!

What a clean bathroom!

3. (trang 21 SBT Tiếng Anh 7): Look at the picture and answer the questions. Use suitable prepositions: in, on, under, near, next to, behind, in front of.

a. It’s on the table, in front of the radio.

b. The doll is on the table, next to the book.

c. It’s on the table, under the book.

d. The flowers are on the table behind the doll.

e. The book is on the table, next to the phone.

f. The cat is on the chair.

g. The dog is under the table.

4. (trang 21 SBT Tiếng Anh 7): Complete the passage. Use the words in the box.

5. (trang 22 SBT Tiếng Anh 7): Where do these things belong to?

In the bedroom In the kitchen In the living room In the bathroom

6. (trang 22 SBT Tiếng Anh 7): Which word is redundant in the following sentences? underline the word answers you find it.

7. (trang 23 SBT Tiếng Anh 7): Match the questions and the answers. The first one is done for you.

1. Which one do you prefer, a flat or a private house?

– A. house, of course, with a small garden.

2. How many rooms does it have?

– Five: 2 bedrooms, a small living room, a kitchen and a bathroom.

3. How far is it from where you live to the city center?

– About 3 km.

4. How often do you clean your apartment?

– Twice a week.

5. What time do you usually come home from work?

– At 6 pm.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

A.”What A Lovely Home” Unit 3 Trang 20 Sbt Tiếng Anh 7

( Đặt các từ trong hộp vào đúng cột.)

armchair; living room, kitchen, bedroom, bathroom, washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove, picture, telephone, computer, television, sink, tub, shower, closet, table

( ghế bành; phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện, hình ảnh, điện thoại, máy tính, tivi, bồn rửa, bồn tắm, vòi hoa sen, tủ quần áo, bàn)

Quan sát các vật dụng trong nhà mình và đặt các vật dụng vào đúng cột Câu 2. What do you say when you see/meet these things/people? Write your complaints or compliments. The first ones are done for you. ( Bạn nói gì khi nhìn thấy / gặp những điều này / mọi người? Viết lời than phiền hoặc lời khen của bạn. Ví dụ đầu tiên được làm cho bạn.)

a very beautiful picture (một hình ảnh rất đẹp) a very friendly boy ( một cậu bé rất thân thiện)

a very boring song (một bài hát rất nhàm chán) a very lovely garden ( một khu vườn rất đáng yêu)

a very old bicycle (một chiếc xe đạp rất cũ) a very modern computer ( một máy tính rất hiện đại)

a very interesting book (một cuốn sách rất thú vị ) a very horrible place ( một nơi rất kinh khủng)

a very good dishwasher(một máy rửa chén rất tốt) a very narrow living room ( một phòng khách rất hẹp)

a very delicious cake (một chiếc bánh rất ngon) a very clean bathroom (một phòng tắm rất sạch sẽ)

Câu 3. ( Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi. Sử dụng các giới từ phù hợp: ở, trên, dưới, gần, cạnh, phía sau, phía trước.)

Example:

Where is the radio? ( Đài ở đâu)

It’s on the table behind the telephone. ( Nó ở trên bàn đằng sau điện thoại bàn)

a) Where is the telephone? ( Điện thoại bàn ở đâu?)

b) Where is the doll? ( Búp bê ở đâu?)

c) Where is the newspaper? ( Báo ở đâu?)

d) Where are the flowers? ( Hoa ở đâu?)

a) It’s on the table in front of the radio ( Nó ở trên bàn trước cái đài)

b) It’s on the table next to the newspaper (Nó trên bàn cạnh tờ báo)

c) It’s on the table under the book. (Nó ở trên bàn dưới quyển sách)

d) They are on the table behind the doll (nó ở trên bàn đằng sau búp bê)

Câu 4. Complete the passage. Use the words in the box. ( Hoàn thành bài văn. Sử dụng các từ trong hộp)

I live in a small village not far from Ha Noi. My… (a)… is not very big but it is quite…..(b)…. It’s an old farmhouse. There is a large…(c)…. with a lot of beautiful plants and colorful …(d)… There are six rooms in the house – a ….(e)…. room, three bedrooms, a….. (f).. , and a bathroom. There’s a wonderful view from my ….(g)… I really like the house and the village is nice, too. Its very….(h)… and my…..(i)…. are very friendly.

I live in a small village not far from Ha Noi. My house is not very big but it is quite clean It’s an old farmhouse. There is a large garden with a lot of beautiful plants and colorful flowers There are six rooms in the house – a living room, three bedrooms, a kitchen , and a bathroom. There’s a wonderful view from my bedroom I really like the house and the village is nice, too. It’s very quiet and myneighbors are very friendly.

( Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ không xa Hà Nội. Nhà tôi không lớn lắm nhưng khá sạch Nó là một trang trại cũ. Có một khu vườn lớn với rất nhiều cây cảnh đẹp và hoa màu sắc Có sáu phòng trong nhà – một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm. Có một cái nhìn tuyệt vời từ phòng ngủ của tôi Tôi thực sự thích ngôi nhà và làng cũng là tốt đẹp. Nó rất yên tĩnh và hàng xóm của tôi rất thân thiện.)

Câu 5. Where do these things belong to? ( Những cái này thuộc về đâu?)

cooker, armchair, chest of drawers, coffee table, wardrobe, knives, TV cabinet, speakers, sink, cushions, toothbrush, bed, bath, pillow, saucepan, toilet, dining table, bed-side cabinet, microwave, HiFi, fridge, dressing table, blanket, basin, food mixer, shaving foam

( nồi cơm, ghế bành, tủ kéo, bàn cafe, tủ quần áo, dao, tủ đựng đồ TV, loa, bồn rửa, đệm, bàn chải đánh răng, giường ngủ, bồn tắm, gối, nệm, nhà vệ sinh, bàn ăn, giường tủ, lò vi sóng, HiFi, tủ lạnh, bàn ăn, chăn, chậu, máy trộn thức ăn, kem cạo râu)

Câu 6. Which word is redundant in the following sentences? Underline the word as you find it. ( Từ nào là dư thừa trong các câu sau đây? Gạch dưới từ khi bạn tìm thấy nó.)

a) What is a nice garden! ( Thật là một cái vườn đẹp)

b) The flowers in the park near to my house are the most beautiful.

( Hoa trong công viên gần nhà tôi là đẹp nhất)

c) – Oh, I’m so hungry. ( Tôi đói quá)

– Would you like some any cake? ( Bạn có muốn ít bánh không)

d) My parents’ bedroom is more bigger than mine. ( Phòng ngủ của của bố mẹ lớn hơn phòng tôi)

e) It usually takes me on 15 minutes to ride from my apartment to school.

( Nó thường mất 15 phút để đạp xe từ căn hộ của nhà tôi tới trường)

f) Downstairs, there’s are a beautiful sitting room, a large kitchen, a bathroom and a toilet.

( Dưới tầng, có 1 căn phòng chờ đẹp, 1 căn bếp rộng, 1 nhà tắm và nhà vệ sinh)

g) In the kitchen, I have a cooker, a fridge and with a sink.

( Trong bếp, tôi có 1 nồi cơm điện, 1 tủ lành, và 1 bồn rửa)

h) Nga lives in a so seven-room house in Ha Noi.

( Nag sống trong 1 căn nhà có 7 phòng ở Hà Nội)

i) Lan’s new apartment has a very good view of Ha Noi and which is near a movie theater and a restaurant.

( Căn hộ mới của Hoa có phong cảnh rấy đẹp của Hà Nội, và cái này gần rạp chiếu phim và nhà hàng)

a) What is a nice garden!

b) The flowers in the park near to my house are the most beautiful.

c) – Oh, I’m so hungry

– Would you like some any cake?

d) My parents’ bedroom is more bigger than mine.

e) It usually takes me on 15 minutes to ride from my apartment to school.

f) Downstairs, there’s are a beautiful sitting room, a large kitchen, a bathroom and a toilet.

g) In the kitchen, I have a cooker, a fridge and with a sink.

h) Nga lives in a so seven-room house in Ha Noi.

i) Lan’s new apartment has a very good view of Ha Noi and which is near a movie theater and a restaurant.

Câu 7. Match the questions and the answers. The first one is done for you. ( Nối các câu hỏi với câu trả lời. Ví dụ đầu tiên đã làm cho bạn)

1. Which one do you prefer, a flat or a private house? – A house, of course, with a small garden.

2. How many rooms does it have? – Five: 2 bedrooms, living room, a kitchen and a bathroom.

3. How far is it from where you live to/ the city center? – Around 3 km

4. How often do you clean you apartment? – Twice a week.

5. What time do usually come home/ from work? – At 6 pm.

1. Bạn thích loại nào, căn hộ bằng phẳng hoặc nhà riêng? – Một căn nhà, tất nhiên, với một khu vườn nhỏ. 2. Có bao nhiêu phòng? – Năm: 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và phòng tắm. 3. Bạn từ đâu đến / trung tâm thành phố đến đâu? – Khoảng 3 km 4. Bạn làm sạch căn hộ của bạn bao lâu một lần? – Hai lần một tuần. 5. Thời gian nào thường về nhà / đi làm? – Lúc 6 giờ tối.

Cập nhật thông tin chi tiết về A. What A Lovely Home! trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!