Xu Hướng 9/2022 ❤️ 50 Bài Toán Điển Hình Về Xác Suất ❣️ Top View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ 50 Bài Toán Điển Hình Về Xác Suất ❣️ Top View

Xem 396

Bạn đang xem bài viết 50 Bài Toán Điển Hình Về Xác Suất được cập nhật mới nhất ngày 28/09/2022 trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 396 lượt xem.

Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2

Hướng Dẫn Học Bài Toán Lớp 3 Tìm Số Chia

Đề Tài Giúp Học Sinh Lớp 6 Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X

Skkn Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 7 Giải Bài Toán Tìm X Trong Đẳng Thức Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Bài 1: Một cái hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh.Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp

đó.Tính xác xuất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

Hướng dẫn

* Số cách lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp là 10.9 = 90 (cách)

* Nếu lần 1 lấy được bi đỏ và lần 2 lấy được bi xanh thì có 6.4 = 24 (cách)

* Nếu lần 1 lấy được bi xanh và lần 2 cũng là bi xanh thì có 4.3 = 12 (cách)

Suy ra xác suất cần tìm là

Bài 2: Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4

viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu.

Hướng dẫn

Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi Ω là không gian mẫu.

Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có C 4cách lấy hay n( Ω ) = C 4 .

Gọi A là biến cố lấy được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp sau:

+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có C 2 C1C1 = 2160 cách

+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có C1 C 2C1 = 1680 cách

+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có C1 C1C 2 = 1200cách

Do đó, n(A) = 5040

Vậy, xác suất biến cố A là

P( A) = n( A) = 5040

n(Ω) 10626≈ 47, 4%

Bài 3: Từ các chữ số của tậpT = {0;1; 2; 3; 4; 5} , người ta ghi ngẫu nhiên hai số tự nhiên

có ba chữ số khác nhau lên hai tấm thẻ. Tính xác suất để hai số ghi trên hai tấm thẻ đó có

ít nhất một số chia hết cho 5.

Hướng dẫn

+ Có 5.A2 = 100số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

+ CóA2 + 4.A1 =

36

số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

+ Có 64 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.

+ n (Ω) =

C1

.C1= 9900

100 99

+ Gọi A là biến cố : “Trong hai số được ghi trên 2 tấm thẻ có ít nhất 1 số chia hết cho 5”

.C1+

C1.C1= 3564

Vậy :

36 64 36 35

P ( A) = n ( A) = 3564 = 9 = 0, 36

n (Ω)

20

10 5 5

9900 25

Bài 4: Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 5 tấm thẻ. Tính xác

suất để trong 5 tấm thẻ được chọn ra có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 2 tấm thẻ mang số chẵn

trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 4.

Hướng dẫn

– Số phần tử của không gian mẫu là:n (Ω) = C

5

= 15504 .

– Trong 20 tấm thẻ, có 10 tấm thẻ mang số lẻ, có 5 tấm thẻ mang số chẵn và chia hết cho

4, 5 tấm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 4.

– Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Ta có:n ( A) = C 3 .C1.C1 = 3000 .

Vậy, xác suất cần tính là:P ( A) = n ( A) = 3000 = 125 .

n (Ω)= 995

A 4

15504 646

Bài 5: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 9 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một

số từ M, tính xác suất để số được chọn có đúng 4 chữ số lẻ và chữ số 0 đứng giữa hai chữ

số lẻ (các chữ số liền trước và liền sau của chữ số 0 là các chữ số lẻ).

Hướng dẫn

Xét các số có 9 chữ số khác nhau:

– Có 9 cách chọn chữ số ở vị trí đầu tiên.

– CóA8 cách chọn 8 chữ số tiếp theo

Do đó số các số có 9 chữ số khác nhau là: 9. A8 = 3265920

Xét các số thỏa mãn đề bài:

– Có C 4 cách chọn 4 chữ số lẻ.

– Đầu tiên ta xếp vị trí cho chữ số 0, do chữ số 0 không thể đứng đầu và cuối nên có 7

cách xếp.

– Tiếp theo ta có2 cách chọn và xếp hai chữ số lẻ đứng hai bên chữ số 0.

– Cuối cùng ta có 6! cách xếp 6 chữ số còn lại vào 6 vị trí còn lại.

Gọi A là biến cố đã cho, khi đó n( A) = C 4 .7.A2 .6!= 302400.5 4

Vậy xác suất cần tìm làP( A) = 302400 = 5 .

3265920 54

11

5 6 5 6

16

Bài 6: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh

để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

Hướng dẫn

– Ta cón (Ω) = C

3

= 165

– Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là C 2 .C1 + C1.C 2 = 135

– Do đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 135 = 9

165 11

Bài 7: Hai người cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của từng người là 0,8 và

0,9. Tìm xác suất của các biến cố sao cho chỉ có một người bắn trúng mục tiêu.

Hướng dẫn

– Gọi A là biến cố của người bắn trúng mục tiêu với xác suất là 0.8

– B là biến cố của người bắn trúng mục tiêu với xác suất là 0.9

– Gọi C là biến cố cần tính xác suất thì C = A.B + A.B

Vậy xác suất cần tính là P(C)=0,8.(1-0,9)+(1-0,8).0,9=0,26

Bài 8: Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam, 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà

hóa học nữ. Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và

có đủ ba bộ môn

Hướng dẫn

Ta có : Ω = C 4= 1820

Gọi A: “2nam toán, 1 lý nữ, 1 hóa nữ”

B: “1 nam toán, 2 lý nữ, 1 hóa nữ”

C: “1 nam toán, 1 lý nữ, 2 hóa nữ “

Thì H = A ∪ B ∪ C : “Có nữ và đủ ba bộ môn”

C 2C1C1 + C1C 2C1 + C1C1C 2 3

P(H ) = 8 5 3 8 5 3 8 5 3 =

Ω 7

Bài 9: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh

để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

= 165

Cách Giải Một Số Bài Toán Cơ Bản Về Xác Suất

Tài Liệu Cách Giải Một Số Bài Toán Cơ Bản Về Xác Suất

Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Ôn Thi Đại Học Môn Toán

Cập nhật thông tin chi tiết về 50 Bài Toán Điển Hình Về Xác Suất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2529 / Xu hướng 2619 / Tổng 2709 thumb
🌟 Home
🌟 Top